Українська література - шкільні твори - 2024

Величальна пісня для матері (за поезією Бориса Олійника)

Всі публікації щодо:
Олійник Борис

Впадає в око один дещо парадоксальний момент: у поета не так і багато творів, повністю присвячених материнській темі, та все ж, незважаючи на це, образ матері дуже помітний у його поетичному світі. Чим це пояснюється?

Перш за все звернімо увагу на незриму "присутність" образу матері в багатьох поезіях. Звичайно ж, ця "присутність" не віртуальна, вона якось відбита у слові. Найчастіше цей відбиток знаходимо в якомусь одному вагомому штриху, виразності якого достатньо для того, щоб відчувалось звучання материнської теми у всьому цілісно сприйнятому творі. Як типовий приклад можна навести поезію "Ялинка". Складний, навіть у чомусь драматичний розвиток поетичного смислу твору завершується у словах "І ми вертаєм… у вічну казку… до матерів". Повернутись до казки, до матері, - це повернутись у світ дитинства - повернутись до духовної чистоти. Завершивши головний смисл, кінцівка твору ніби спалахом освітила весь його попередній розвиток. Тому-то ідея чистоти материнської моралі є такою відчутною при читанні твору.

Досить часто те чи інше висловлювання поета про матір набуває такої вагомості, що починав "тримати на собі" весь твір:

Віддай усе, що взяв, і освятись.

Ще більше, ніж узяв, зумій віддати…

Стоїть на видноколі світла мати -

У неї вчись.

Головна причина вагомості теми матері в поетичному світі Б. Олійника полягає в тому, що майже всі поезії, присвячені цій темі, є мистецькими шедеврами. До таких творів, поза всяким сумнівом, слід віднести "Мати сіяла сон…", "Пісню про матір", "Мати наша - сивая горлиця…", "Мамо, вечір догоря…" (останній вірш із поеми циклу "Сиве сонце моє").

Для Б. Олійника, так само як і для його найвидатнішого і найближчого за часом попередника в розробці материнської теми, Андрія Малишка, образ матері підноситься до символічного значення "Народ". Мати для поета є носієм зразкової народної моралі. Від своєї матері поет в основному сприйняв багатство народної пісні:

Спасибі, мамо, що в голодний день

Ти, мов у казці, де дарують царства,

Передала єдине із багатства -

Найвищу пробу золотих пісень.

Образ матері буквально тисячами природних зв’язків пов’язаний із народом, його історією, піснею, рідним словом.

Мати наша - сивая горлиця.

Все до її серденька горнеться:

Золота бджола - намистиною,

Небо - празниковою хустиною,

Сивий дуб - прокуреним прадідом…

Уже з цих перших рядків відчуваємо якесь дивне, майже не знайоме нам навіювання. Тут йдеться про гармонію Людини і Природи. Щоправда, наше визначення аж надто загальне. Треба точніше: не Людина, а Мати. Природа-світ любить матір. Золота бджілка горнеться до неї намистиною - і ми її легко розуміємо, бо вона, скромна трудівниця, тягнеться до такої ж невтомної трудівниці, якою є сільська жінка- мати. "Небо" в системі образів Б. Олійника завжди пов’язане із чимось духовно високим, небуденним, святковим. Тому саме воно дарує матері празникову хустину. (Тут Б. Олійник вловив одну із зворушливих рис наших сільських матерів - їхню особливу любов до хустинок, що йде від давніх народних традицій). Сивий дуб горнеться до жінки прокуреним прадідом - і цей образ незмірне чарівний і глибокий. Не кажучи вже про точність порівняння дуба з "прокуреним прадідом", ця фраза наділена ще й іншою точністю - точністю відображення народних сімейпо-побутових традицій у ставленні до людей похилого віку. За ними завжди доглядали матері. Звідси і відповідне вдячне ставлення дідів і прадідів до них.

Образ матері у Б. Олійника художньо осягається в трьох основних образах. Досить часто він постає гігантським пам’ятником матері, що бачиться на тлі далекого горизонту: "Стоїть на видноколі світла мати…", "Мати дуже висока, древніша від космосу, На плечі в неї райдуга гнеться коромислом". У таких випадках образ матері набирає символічності. Другий вид образів - духовне осягнення ролі матері ("Мати сіяла сон…", "Мати наша - сивая горлиця" та ін.). У поезіях цього плану теж небагато живої конкретики.

До третього виду належать поезії, що побудовані в основному на конкретних реаліях. Треба сказати, що власне окремих віршів, посвячених материнській темі і написаних у ключі живої образної конкретики, майже нема. Кілька свіжих виразних художніх деталей знаходимо в поезії-притчі "Та було у матері чотири сини…":

Мати працювала в городній бригаді

І любила борщ пісний.

Перед сном, бувало, вмикала радіо,

Як передавали пісні.

А роки летіли, мов сиві коні…

Вже й недобачати стала.

Над очима клала дашком долоні -

Ждала-виглядала.

Фінал, вершина освоєння цієї теми - поема "Сиве сонце моє" (1978), після якої поет значно рідше звертається до теми матері.

Поема "Сиве сонце моє", так само як і поезія "Пісня про матір", освоює болючу тему відходу матері із цього світу - відходу "за межу". Але якщо в поезії йшлось просто про матір як про образ узагальнюючий, то поему Б. Олійник присвятив пам’яті своєї матері.

В роки війни була ще молода. "Вже - солдатка. Іще - не вдова". Війна закінчилась. Відсвяткували День Перемоги. Вже почали повертатися із фронтів ті, кому випала доля повернутись. А чоловіка все не було. А потім прийшов лист, з якого дізналась, що він ніколи не повернеться. Знепритомніла. А далі - доля вдови-солдатки, яких так багато було після війни у наших селах.

Чомусь особливо вдячний поету за такі, приміром, рядки, у яких через окремі конкретні деталі пізнаєш не тільки характер матері ліричного героя, а й той побут, в якому проходило її життя. Ліричний герой йде на могилу матері:

І раптом радісно кольнули сльози:

По білій, непорочній цілині

До тебе стежка бігла на морозі.

Хто протоптав її?

Чи родаки,

Чи, мо’, чиясь гірка вдовина доля?

А може, га, за котру ти рядки,

Коли вона хворіла, дополола?

Мати для Б. Олійника є носієм визначальної людської риси - Доброти. Саме завдяки образові матері ця риса стала головною в системі моральних цінностей, проповідуваних поетом.