Українська література - шкільні твори - 2021

Назрiвання соцiально-полiтичних конфлiктiв у самодержавнiй Росiйськiй iмперiї (за новелою Володимира Винниченка «Суд»)

Всі публікації щодо:
Винниченко Володимир

Назрiвання соцiально-полiтичних конфлiктiв у самодержавнiй Росiйськiй iмперiї (за новелою Володимира Винниченка «Суд»)

Розквiт таланту В. Винниченка припав на початок XX столiття — бурхливу епоху, коли вiдбувалися численнi селянськi заворушення i бунти, переосмислення громадських цiнностей усiма верствами народу. Це, кiнець кiнцем, епоха першої росiйської революцiї 1905 року.

Письменник прагнув художньо зобразити соцiально-полiтичнi й моральнi проблем цього часу, намагався на живому матерiалi показати повну вiдсталiсть самодержавно-деспотичного управлiння.

Один з таких творiв — новела «Суд», у якiй В. Винниченко дошкульно i свiжо показав образ щирого помiщика-«малороса» з його українською патрiархальщиною.

Саму новелу можна розбити на двi частини — розмова Михайла Денисовича Самоцвiта з гостем — сусiднiм панком Дуриндою, в якiй Самоцвiт викладає свої погляди про ставлення до «нових часiв» i його, Самоцвiтiв, «суд», свiдком якого i стає Дуринда.

Пiд час чекання жатки, яку Самоцвiт пообiцяв своєму сусiдовi Дуриндi, Михайло Денисович жалiється про настання важких, незрозумiлих часiв. Мужики не такi, як ранiше: бажають пiдвищення плати, читають «бумажки» — прокламацiї, якi то тут, то там з’являються по селах i, взагалi, бажають зараз у всьому роз’яснення.

А Самоцвiт же, «хохол, малорос сам…», мiцно тримається святих старих законiв. Навiть впровадженню технiки вiн опирається, вбачаючи в цьому загрозу старим патрiархальним правилам. Вiн не бажає використовувати жатку, бо є мужики. А «це машини трошки кращi… Не заламається й не спортиться…»

«Фiлософiя» Михайла Денисовича проста: «Не треба мудрувать, от що! Не треба полiтикувать… «Роз’яснять, пояснять…» В морду! От i все роз’ясненiє. По-моєму». Зараз нiчим не можна стримати мужика, тiльки цим одним: «…ще одно, чим можна здержать мужика, то… бить його треба… Бить, бить i не давать i вгору глянуть…» А Дуриндi, який уважно слухає промови Самоцвiта, вже так i хочеться, «щоб усi мужики зробились одним чоловiком». Щоб дав раз-два — i все спокiйно.

Як же це дiє в життi? Приводять нарештi селянина Крутоноженка, за словами Самоцвiта, велику «каналiю». Хоч Крутоноженко представився Никифором, а не Никонором, якого справдi очiкував Самоцвiт, вiн не звернув на це уваги, i почався «суд». Швидко вiн i закiнчується кiлькома Самоцвiтовими ударами в «морду» селянина. Селянин ви- правдовується перед начальником. Залiзна «фiлософiя» нiби дiє безвiдмовно. Але тут сталася заминка. Виявляється, що побитий чоловiк — брат Никонора Никифор Крутоноженко. Сам Никофор та iншi селяни, злi й розпаленi, кричать на Самоцвiта, називаючи його суд «розбоєм». За-кiнчується «суд» вивезенням обох Крутоноженкiв у мiсто, на «справжнiй» суд — уже як майже злiсних бунтiвникiв. Селяни обуренi. Треба працювати, а тут такi подiї. Зараз i пiшла в хiд жатка, яку Самоцвiт до кiнця свого життя не хотiв використовувати.

А Дуринда, виїжджаючи з подвiр’я, згадує як страшне пророцтво слова Самоцвiта: «Полетимо, полетимо, аж загудить, молодой человєк!»

Теперiшнiй земський начальник, а по сутi, класичний помiщик-сат рап Самоцвiт усiма силами прагне зберегти старi порядки. Але не бачить через заскорузлiсть i ненависть до «мужикiв» змiн у суспiльствi. Саме суспiльство вже змiнилося, а Самоцвiт — нi. Вiн i не бачить, що своїми «благими» законами i самим стилем управлiння розбурхує народний гнiв.

Михайло Самоцвiт — лише типовий представник свого прошарку, але ж у життi їх десятки тисяч. I дiють iншi самоцвiти так само, пiднiмаючи сотнi тисяч озлоблених селян. А значить, в одному Самоцвiт усе ж таки був правий, коли казав Дуриндi, що «через 10 год» мирного життя вже не буде. Правда, перевернув вiн усе навпаки: бив мужикiв, щоб «через 10 год» не було нiяких бунтiв i революцiй, хоча потрiбно було б негайно припинити цю «патрiархальщину» i приступити до створення справдi правового суспiльства. Але самоцвiти ще дуже далекi вiд цього.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.