Українська література - шкільні твори - 2023

Життєвий подвиг поета-засланця (П. А. Грабовський)

Всі публікації щодо:
Грабовський Павло

В історію української літератури Павло Грабовсь- кийувійшов як поет-борець, публіцист і критик, пропагандист світової літератури, співець дружби народів, істинний гуманіст. Письменник захоплювався народнимипіснями, високо цінив їх глибокий зміст, поетичну красу. Вони були головнимджерелом творчості поета. Вся літературна діяльність Грабовського нерозривнопов’язана з життям трудящих. Грабовський виступав проти тих літераторів, якіоспівували одну тільки природу, кохання, відвертали увагу трудящих відзлободенних питань життя. Головне завдання поета, — вважав Грабовський, — зображувати життя й боротьбу народу.

В поезії «Трудівниця» письменник зображує гірку долюмолодої сільської вчительки, яка самовіддано працювала для народу й передчаснозійшла в могилу. Поет славить невтомну працю вчительки, її любов до дітей:

Рук і на час не складала Щиро кохала діток, Листуякогось-то ждала, —

Тільки і знав наш куток.

•••

Для дітей трудящих вчителька була ясним світлом упохмурому й темному житті:

Журно посходились дітки Обік німої труни: Втратилиненьку сирітки, Втратили промінь вони.

З великою силою Грабовський висловлює революційнийоптимізм у поезії «Надія». Вірш починається запереченням зневіри, безнадії.Кожен рядок строфи є окремим реченням-закликом. Поет вірить у перемогу добра ісправедливості. Через образ трудового народу

проводиться ідея створення нового, справедливогосоці- ального ладу:

Зрадно купленої слави, — Панство волі йде услід, Іна чолі миросправи Власне з’явиться нарід!

Провідними у поезії Грабовського є світлі поклики додружби і братства між народами, Дружба народів — одна з провідних ідей поезіїГрабовського, який закликав трудящих розірвати кайдани, випростатися іпоєднатися у спільній боротьбі проти гнобителів. У зверненні «До галичан» вінпроголошував:

Мідно, браття, стиснем руки, Обіймімось гаряче;Вкупі рушимо проти муки, Що вражає боляче!

Розглянуті вірші Грабовського належать до громадянськоїлірики, що становить особливий вид поетичної творчості. Павло Грабовський єодним із тих представників демократичної інтелігенції, які в умовах царськоголаду за благородні, високі ідеї йшли на каторгу, на заслання. Своєю творчістювін збагатив українську художню літературу.

«…Як співець трудового народу, як безкомпромісна, глибоко принципова людина ввійшов Грабовський в нашу літературу», — писав М.Рильський. І ми з повагою повторюємо його слова.