Коцюбинський Михайло - Українська література - шкільні твори 2021

Вічна проблема добра і зла

Вічна проблема добра і зла

Ідея служіння митця народові в новелі Михайла Коцюбинського «Intermezzo»

«Тіні забутих предків» М. Коцюбинського — дума про добро і зло, любов і ненависть

«Він любив, він жив, горів, творив…» (життя і творчість М. Коцюбинського)

Лірична новела М. Коцюбинського «Intermezzo» - поема душі

Моє розуміння змісту новели «Intermezzo» та її назви

Образ Івана Котигорошка (за оповіданням М. Коцюбинського «Дорогою ціною»)

Утвердження любовi як джерела духовностi в повiстi Михайла Коцюбинського «Тiнi забутих предкiв»

«Тіні забутих предків»: літературний твір та його екранізація (М. Коцюбинський)

Iдея служiння митця народовi в новелi Михайла Коцюбинського «Intermezzo»

Над чим змусила мене замислитись повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

«Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського — дума про добро і зло, любов і ненависть

Iдея громадського обов’язку в новелi Михайла Коцюбинського «Intermezzo»

Проблематика повісті Тіні забутих предків Михайла Коцюбинського

Почуття і переживання ліричного героя новели «Intermezzo» Михайла Коцюбинського

Розкриття внутрiшнього свiту маленької людини в оповiданнi «Маленький грiшник» Михайла Коцюбинського

«Тіні забутих предків» М. Коцюбинського — роздуми про добро і зло, любов і ненависть

Полiтичне й естетичне кредо лiричного героя новели Михайла Коцюбинського «Intermezzo»

Фольклорнi джерела повiстi Михайла Коцюбинського «Тiнi забутих предкiв»

Людина і земля у повісті М. Коцюбинського «Fata morgana»

Людина і земля у повісті М. Коцюбинського «Fata morgana»

Поетичнi картини народного побуту i звичаїв у повiстi Михайла Коцюбинського «Тiнi забутих предкiв»

Людина і земля у повісті М. Коцюбинського «Fata morgana»

Що спільного й відмінного між п’єсою В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» та повістю М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»?

Волелюбний дух українського народу (за оповіданням М. М. Коцюбинського «Дорогою ціною»)

Фольклорні джерела повісті М.М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Зображення сільської бідноти і ставлення її до землі в повісті М. Коцюбинського «Fata morgana»

Картини життя і праці гуцулів у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Людина і земля в повісті М. М. Коцюбинського «Fata morgana»

Фолькльорнi джерела повiстi про добро i зло, любов i ненависть (Михайло Коцюбинський «Тiнi забутих предкiв»)

Образ часу у творі М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Проблема духовного занепаду суспiльства в оповiданнi Михайла Коцюбинського «Подарунок на iменини»

Показ суперечливих сторiн дiйсностi через самоаналiз головного героя новели Михайла Коцюбинського «Intermezzo»

Ідея служіння митця народові в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»

«Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського

«Він слугував народові своєму, боліючи душею разом з ним» (значення творчості Михайла Коцюбинського)

Ціна виміру життя (за оповіданням М. М. Коцюбинського «Дорогою ціною»)

Оповідання М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Твір з української літератури - Фольклорнi джерела повiстi Михайла Коцюбинського «Тiнi забутих предкiв»

Фольклорні джерела повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Михайло Коцюбинський - великий майстер художнього слова

Особливості відтворення психологічного стану людини в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»

Образ природи в творчості Михайла Коцюбинського

Психологiчна роль образу селянина у розкриттi головної iдеї новели Михайла Коцюбинського «Intermezzo»

Мій улюблений твір Михайла Коцюбинського («Цвіт яблуні»)

Фольклорнi джерела повiстi Михайла Коцюбинського «Тiнi забутих предкiв»

Мій улюблений твір (М. Коцюбинського «Intermezzo»)

Шукач правди в оповіданні М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Пригодницький, романтичний сюжет оповідання М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Показ суперечливих сторін дійсності через самоаналіз головного героя новели Михайла Коцюбинського «Intermezzo»

Образ землі в повісті М. Коцюбинського «Fata morgana»

Образи селян в повісті «Fata morgana» M. Коцюбинського

Художнє відображення волелюбності трудового народу в оповіданні М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

«Я не можу розминутись з людиною. Я не можу бути самотнім» (за новелою М. Коцюбинського «Intermezzo»)

Новела М. Коцюбинського «Intermezzo» як модерний текст

Засоби психологізму в повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Фольклорні джерела повісті М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Утвердження любові як джерела високої людської духовності в повісті М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Образи селян у повісті «Fata morgana» М. М. Коцюбинського

Сплетення дійсності і вигадки, реальності і фантастичного в повісті М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Мій улюблений герой із повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Поетичні картини літнього ранку в казці М. Коцюбинського «Хо» (уривок «Ранок у лісі»)

«Він слугував народові своєму, боліючи душею разом з ним». Значення творчості Михайла Коцюбинського

Зображення волелюбного трудового народу в оповіданні М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Ідея служіння митця народові у новелі «Intermezzo» M. Коцюбинського

«Дійові особи» новели М. Коцюбинського «Intermezzo»

Лірична новела «Intermezzo» - «поема душі»

Значення прологу в оповіданні М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Вдача Василька - героя оповідання М. Коцюбинського «Ялинка»

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - М. КОЦЮБИНСЬКИЙ, О. НАЗАРУК, В. ДРОЗД - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - М. КОЦЮБИНСЬКИЙ, О. НАЗАРУК, В. ДРОЗД - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ПЛАНИ - М. КОЦЮБИНСЬКИЙ, О. НАЗАРУК, В. ДРОЗД - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Проблема волі людини та можливостей її здобуття - центральний мотив повісті М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Характеристика образів повісті М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Зорові та слухові художні образи в повісті М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - М. КОЦЮБИНСЬКИЙ - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - М. КОЦЮБИНСЬКИЙ - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

ПЛАНИ - М. КОЦЮБИНСЬКИЙ - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

Фольклорно-етнографічна основа повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

ЄДНІСТЬ БУТТЯ ПРИРОДИ І ЛЮДИНИ В ПОВІСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО „ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ”

Відображення волелюбності трудового народу в оповіданні „Дорогою ціною” - І варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Відображення волелюбності трудового народу в оповіданні „Дорогою ціною” - ІІ варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Відображення волелюбності трудового народу в оповіданні „Дорогою ціною” - ІІІ варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Шлях до бажаної волі (за оповіданням „Дорогою ціною”) - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Ідейно-художній зміст оповідання „Дорогою ціною” - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Глибоке і щире почуття Соломії (за оповіданням „Дорогою ціною”) - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Зображення картин природи у творах „Ялинка” „Ранок у лісі” - I варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Зображення картин природи у творах „Ялинка” „Ранок у лісі” - IІ варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Зображення картин природи у творах „Ялинка” „Ранок у лісі” - IІІ варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Розкриття вдачі Василька через його вчинки, почуття (за оповіданням „Ялинка”) - I варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Розкриття вдачі Василька через його вчинки, почуття (за оповіданням „Ялинка”) - IІ варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Розкриття вдачі Василька через його вчинки, почуття (за оповіданням „Ялинка”) - IІІ варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Драма дитини (за оповіданням „Ялинка”) - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Показ побуту, повір'їв, звичаїв у творі „Тіні забутих предків” - І варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Показ побуту, повір'їв, звичаїв у творі „Тіні забутих предків” - ІІ варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Показ побуту, повір'їв, звичаїв у творі „Тіні забутих предків” - ІІІ варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Показ побуту, повір'їв, звичаїв у творі „Тіні забутих предків” - ІV варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

„Тіні забутих предків” — дума про добро і зло, любов і ненависть - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

„Тіні забутих предків” як спроба ліризованої етнології - І варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

„Тіні забутих предків” як спроба ліризованої етнології - ІІ варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Карпатські Ромео і Джульєтта (за повістю „Тіні забутих предків”) - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Коріння життя людського (за повістю „Тіні забутих предків”) - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Фольклорні джерела повісті „Тіні забутих предків” - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Моє сприйняття новели „Intermezzo” - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Місце новели „Intermezzo” у творчості М. Коцюбинського - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Ідея служіння митця народові у новелі „Intermezzo” - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Людина, земля, всесвіт (за повістю М. Коцюбинського „Fata morgana”) - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Людина і земля в повісті М. Коцюбинського „Fata morgana” - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Образ природи у творчості М. Коцюбинського - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Михайло Коцюбинський — великий майстер української літератури - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Фольклорні джерела повісті М.М. Коцюбинського Тіні забутих предків

Людина і земля в повісті М.М. Коцюбинського Fata morgana

Ціна виміру життя (за оповіданням М. М. Коцюбинського Дорогою ціною)

Фольклорні джерела повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків“

Фольклорна історія народу як джерело повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків“

Карпатські Ромео і Джульєтта (Тіні забутих предків Коцюбинський)

Образи природи у творчості М. Коцюбинського

Ідейна спрямованість повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Роль пейзажу в повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Образне слово в повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Людина і земля в повісті М. М. Коцюбинського „Fata morgana”

Образи селян у повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Зображення селянської бідноти, її ставлення до землі в повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Утвердження любові як джерела людської духовності в повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Відгук на новелу М. Коцюбинського „П’ятизлотник“

Образ ліричного героя в повісті “Intermezzo“

Образ селян у повісті “Фата моргана“ М. Коцюбинського

Мій улюблений твір з української літератури (М. Коцюбинський „Тіні забутих предків”)На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.