Тютюнник Григір - Українська література - шкільні твори 2023

Що я взяв би для себе від прочитаних творів «Гуси-лебеді летять» та «Климко»?

Творча індивідуальність письменника (за творчістю Григіра Тютюнника)

Павло — головний герой повісті Г. Тютюнника «Вогник далеко в степу»

Моє ставлення до Тимка за твором «Радість душі»

Ідеали людськості у творчості Григора Тютюнника

Біографічна основа новели Гр. Тютюнника «Три зозулі з поклоном»

Сенс назви новели Г. Тютюнника «Три зозулі з поклоном»

Загальна характеристика стилю Григора Тютюнника

Якби моїм товаришем був Олесь (за твором Григора Тютюнника «Дивак»)

Про Олеся (за оповіданням Григора Тютюнника «Дивак»)

Вічна загадка любові (за оповіданням Григора Тютюнника «Зав’язь»)

Мелодія першого кохання (за новелою Гр. Тютюнника «Зав’язь»)

Новела «Зав’язь» — розповідь про перше кохання

Кінцівка до твору «Климко» за однойменним твором Григора Тютюнника

«Климко — сирота. Значення доброти і чуйності в людському житті» за повістю Григора Тютюнника «Климко»

«Лист Марфи до Михайла» за новелою Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном»

«Зображення воєнного дитинства» за повістю Григора Тютюнника «Климко»

Морально-етичні уроки доброти в повісті Григора Тютюнника «Климко»

«Чого може навчити школярів Климко» за оповіданням Григора Тютюнника «Климко»

Огляд творчості Григора Тютюнника

Високе гуманістичне звучання творів Григіра Тютюнника

«Три зозулі з поклоном» аналіз та образи

Змалювання краси перших юнацьких почуттів в оповіданні «Зав’язь»

Морально-етичний та художній потенціал творчості Григіра Тютюнника

Тематика новел Григора Тютюнника

Живописець правди (огляд творчості Григора Тютюнника)

Трагізм у повісті «Климко» Григіра Тютюнника

Чим зворушила і над чим змусила мене замислитися повість Григіра Тютюнника «Климко»

Закінчення до повісті «Климко»

Любов — це кара чи нагорода? За твором Григіра Тютюнника «Три зозулі з поклоном»

«Добро і зло в житті Климка» за повістю Г . Тютюнника «Климко»

Образ Климка в оповіданні Г. Тютюнника «Климко»

«Воєнне лихоліття в Україні» за повістю Григора Тютюнника «Климко»

Любові всевишній присвячується (За новелою Г. Тютюнника «Три зозулі з поклоном»)

Дитинство, опалене війною (за повістю Г. Тютюнника «Климко»)

Світом править любов (за новелою «Три зозулі з поклоном»)

Добро, милосердя, щирість Климко, Тютюнник

Власне закінчення «Дивак», Тютюнник

Головна думка твору «Дивак», Тютюнник

Характеристика, портрет Олесь Дивак, Тютюнник

Характеристика Федька Тойкало «Дивак», Тютюнник

Характеристика (образ) діда Прокопа «Дивак», Тютюнник

Твір, присвячений Всевишній любові (за новелою «Три зозулі з поклоном»)

«Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника - це гімн вічному коханню

Пісня - це коли душа сповідається (Григір Тютюнник)

Першовитоки творчості Гр. Тютюнника

Лицар Правди і майстер новели

Автобіографічні мотиви у творчості Гр. Тютюнника

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ УРОКИ ДОБРОТИ І ЧУЙНОСТІ В ПОВІСТІ Г. ТЮТЮННИКА «КЛИМКО»

Зображення важкого повоєнного дитиства у повісті Г. Тютюнника «Вогник далеко в степу»

Чи вічна людська пам’ять? (за новелою Г. Тютюнника «На згарищі»)

На «диваках» тримається краса навколишнього світу (за оповіданням Г. Тютюнника «Дивак»)

Чи важко Олесю лишатися собою (за твором Гр. Тютюнника «Дивак»)?

«Климко» — твір про дітей війни

Проблеми українського села середини XX століття крізь призму оповідання Григора Тютюнника «Оддавали Катрю»

Від людини я чекаю завжди чогось хорошого (огляд творчості Гр. Тютюнника) (план)

Роль описів природи у повісті Гр. Тютюнника «Климко»

Дивак: це добре чи погано? (За оповіданням Гр. Тютюнника Дивак)

Життєвий вир героїв роману Григорія Тютюнника (за романом «Вир»)

Лицар Правди і майстер новели

«Немає загадки таланту. Є вічна загадка любові» (за новелою Гр. Тютюнника «Три зозулі з поклоном»)

Уроки доброти, чуйності, турботи про рідних у повісті Гр. Тютюнника «Климко»

Завдання художньоi лiтератури (на основі твору Григіра Тютюнника «Климко»)

Морально-етичні уроки доброти в повістях Григора Тютюнника

Художня майстерність Григіра Тютюнника

Найкраще сонце світить у рідній стороні (Точність і лаконізм описів природи, їх роль в оповіданні «Дивак» Гр. Тютюнника)

«Підранки» Григора Тютюнника

Чуйність і турбота (за повістю Григора Тютюнника «Климко»)

Залишатись собою (за твором Григора Тютюнника «Дивак»)

Герої новел Григора Тютюнника

Моє враження від повісті Гр. Тютюнника «Вогник далеко в степу»

Над чим заставила мене задуматися новела Г. Тютюнника «Три зозулі з поклоном»

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - I. ФРАНКО, Т. ШЕВЧЕНКО, А. ЧАЙКОВСЬКИЙ, М. СТЕЛЬМАХ, Г. ТЮТЮННИК - ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - I. ФРАНКО, Т. ШЕВЧЕНКО, А. ЧАЙКОВСЬКИЙ, М. СТЕЛЬМАХ, Г. ТЮТЮННИК - ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

ПЛАНИ - I. ФРАНКО, Т. ШЕВЧЕНКО, А. ЧАЙКОВСЬКИЙ, М. СТЕЛЬМАХ, Г. ТЮТЮННИК - ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

Дитинство, обпалене війною (за повістю Г. Тютюнника „Климко”)

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - ГР. ТЮТЮННИК, В. ШЕВЧУК

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - ГР. ТЮТЮННИК, В. ШЕВЧУК

ПЛАНИ - ГР. ТЮТЮННИК, В. ШЕВЧУК

„Вічна тема” „любовного трикутника” в новітній інтерпретації (за новелою Гр. Тютюнника „Три зозулі з поклоном”)

Чи зробило кохання щасливими героїв новели Гр. Тютюнника „Три зозулі з поклоном”?

Образ українського села середини XX століття в оповіданні Гр. Тютюнника „Оддавали Катрю”

ВОЄННЕ ДИТИНСТВО В ПОВІСТІ „КЛИМКО” Г. ТЮТЮННИКА

Внутрішній світ героїв оповідання „Зав’язь” Г. Тютюнника - І варіант - ГРИГІР ТЮТЮННИК

Внутрішній світ героїв оповідання „Зав’язь” Г. Тютюнника - ІІ варіант - ГРИГІР ТЮТЮННИК

Внутрішній світ героїв оповідання „Зав’язь” Г. Тютюнника - ІІІ варіант - ГРИГІР ТЮТЮННИК

Засудження нечесності, егоїзму, жорстокості в повісті „Вогник далеко в степу” - ГРИГІР ТЮТЮННИК

Патріотизм юних громадян у повісті „Вогник далеко в степу” - ГРИГІР ТЮТЮННИК

Втілення в образі Павла працьовитості, щирості (за повістю „Вогник далеко в степу”) - ГРИГІР ТЮТЮННИК

Повоєнні дитинство та юність (за повістю „Вогник далеко в степу”) - ГРИГІР ТЮТЮННИК

Коли була війна? (за оповіданням Г. Тютюнника „На згарищі”) - ГРИГІР ТЮТЮННИК

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ В ОПОВІДАННІ Г.ТЮТЮННИКА „НА ЗГАРИЩІ”