Всі публікації щодо:
Нечуй-Левицький Іван

Українська література підготовка до ЗНО

Біографія - Іван Семенович Нечуй-Левицький - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70-90-х років XIX століття

Іван Нечуй-Левицький увійшов в історію української літератури як видатний майстер художньої прози. Створивши ряд високохудожніх соціально-побутових оповідань та повістей, відобразивши в них тяжке життя українського народу другої половини XIX століття, показавши життя селянства й заробітчан, злиднями гнаних з рідних осель на фабрики та рибні промисли, І. Нечуй-Левицький увів в українську літературу нові теми й мотиви, змалював їх яскравими художніми засобами.

Іван Левицький (літературні псевдоніми — І. Нечуй-Левицький, І. Нечуй тощо) народився 25 листопада 1838 р. в м. Стеблеві Київської губернії Канівського повіту (нині Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район) у сім’ї сільського священика. Батько його був освіченою людиною прогресивних поглядів, мав велику домашню книгозбірню і на власні кошти влаштував школу для селян, у якій його син і навчився читати й писати. Змалку цікавився звичаями і побутом селян, пізнавав скарби українського фольклору та поезії Шевченка, що згодом яскраво відбилося в його творчості.

Змалку І. Левицький ознайомився з історією України з книжок у батьківській бібліотеці. На сьомому році життя хлопця віддали в науку до дядька, який вчителював у духовному училищі при Богуславському монастирі. Там опанував латинську, грецьку та церковнослов’янську мови. Незважаючи на сувору дисципліну покарання й схоластичні методи викладання, Левицький навчався успішно й після училища в чотирнадцятилітньому віці вступив до Київської духовної семінарії, де навчався з 1853 по 1859 р. У семінарії захоплювався творами Т. Шевченка, О. Пушкіна та М. Гоголя.

Закінчивши семінарію, І. Левицький рік хворів, а потім деякий час працював у Богуславському духовному училищі викладачем церковнослов’янської мови, арифметики та географії. З 1861 по 1865 pp. Левицький навчається в Київській духовній академії. Не задовольняючись рівнем освіти в академії, вдосконалює свої знання самотужки: вивчає французьку й німецьку мови, читає твори української та російської класики, європейських письменників Данте, Сервантеса та ін., цікавиться творами прогресивних філософів того часу. 1865 р. І. Левицький закінчує академію із званням магістра, але відмовляється від духовної кар’єри. Пориваючи з сімейними традиціями, викладав російську мову, літературу, історію, географію, логіку в Полтавській семінарії (1865-1866 pp.), гімназіях Каліша, Седлеця (1866-1872 pp.), Кишинева (1873-1884 pp.).

І. Нечуй-Левицький широко і різнобічно змалював життя різних верств населення в минулому столітті. Життя кріпаків і звільнених селян дало чимало вражень письменникові і відбилось в його творчості.

Після семирічного вчителювання в Польщі Левицький переїжджає на роботу до Кишинівської чоловічої гімназії. Причини переїзду полягали, очевидно, в сміливій громадській діяльності вчителя гімназії.

Відстоюючи інтереси народу, Левицький висловлювався за соціальні й національні права українців, читав власні твори гімназисткам. А в цей час заборона української мови продовжувала діяти і посилюватися всюди.

Переїхавши в 1873 р. до Кишинева, Левицький почав працювати класним наставником першої чоловічої гімназії і викладачем російської мови та літератури, старослов’янської і латинської мов та логіки.

Дванадцять років віддав педагог Левицький навчанню і вихованню гімназичної молоді в Кишиневі. Він прагнув прищепити своїм вихованцям любов до словесності, до граматично правильного письма і художнього слова. Сумлінно виконував обов’язки класного вихователя, любив дітей.

Одночасно з педагогічною діяльністю І. Левицький починає писати. Вступивши на літературну ниву в 60-ті pp. XIX століття, Нечуй-Левицький одразу привернув до себе увагу читачів і критики. Друкуватися почав з 1868 р. Вже перші його твори — „Дві московки” (1868р.) і „Рибалка Панас Круть” (1868р.), повість „Причепа” (1869 р.) — відзначалися новизною характерів,, яскравістю барв. Деякі твори письменника побачили світ у львівському журналі „Правда”, оскільки через Валуєвський циркуляр 1863 р. українська література на Наддніпрянщині була під забороною. 1869 р. письменник здійснює подорож по Швейцарії;

Під час роботи в Кишиневі він очолює гурток прогресивно настроєних учителів, які на таємних зібраннях обговорювали гострі національні та соціальні проблеми. Разом з тим це був час найвищого творчого піднесення для письменника. Тут створені найкращі прозові полотна: повісті „Микола Джеря”, „Бурлачка”, „Кайдашева сім’я”, а також „Баба Параска та баба Палажка”, „Чортяча спокуса”, 1874 р. вийшов друком роман „Хмари”, а наступного року— драматичні твори „Маруся Богуславка”, „На Кожум’яках” та оповідання „Благословіть бабі Палажці скоропостижно вмерти”.

Не припиняє письменник і громадської діяльності, початої в Седлеці. Перша Кишинівська чоловіча гімназія, що була відкрита 1833 p., стала тим культурним осередком Молдавії, де найбільше гуртувалась передова інтелігенція. І. Нечуй-Левицький виявляв свою активність серед демократично настроєної молоді. Крім читання своїх творів він виступав з доповідями і рефератами на літературні і суспільні теми, відверто виголошував думки, спрямовані проти політики царизму. Зростає популярність Нечуя-Левицького як письменника, разом з тим він підпадає під таємний нагляд поліції та жандармерії.

Віддавши 21 рік благородній праці вчителя і вихователя, Нечуй-Левицький у 1885 р. подав у відставку, оселився в Києві і, ведучи досить замкнене життя, повністю віддався літературній праці. 1884 р. він створив повість „Старосвітські батюшки та матушки”. Багаті спостереження побуту, моралі і звичаїв духовенства знайшли повнокровне втілення у цій великій повісті:(1884 р. надрукована в „Киевской старине” в російському перекладі, у 1888 р. — у журналі „Зоря” мовою оригіналу).

Спираючись на досвід попередників, на неоціненну скарбницю українського фольклору, Нечуй-Левицький прагне якнайповніше охопити українське суспільство в живих типах і картинах. Письменник закликає сучасників сміливо поширювати межі творчості, бо українське життя, на його думку, є „непочатим рудником, що тільки жде своїх робітників”.

У Києві письменник написав оповідання „Пропащі” (1888 р.)та „Афонський пройдисвіт” (1890 р.), казку „Скривджені” (1892 p.), повість „Поміж порогами” (1893 p.).

На початку століття письменник звертається До малих форм прози, пише здебільшого статті, нариси, зокрема статті „Сорок п’яті роковини смерті Тараса Шевченка” (1906 р.) та „Українська поезія”.

До кінця життя І. Левицький жив майже у злиднях, у маленькій квартирі на Пушкінській вулиці, лише влітку виїздив до родичів у село або в Білу Церкву. До останніх сил працював, щоб завершити літературні праці. В роки Першої світової війни І. Нечуй-Левицький жив самотнім, голодним життям.

На початку 1918 р. в умовах кайзерівської окупації Києва письменник тяжко захворів, згодом потрапив до Дегтярівської богадільні (будинок для перестарілих), де й скінчив життя 2 квітня 1918 р. Поховано його на Байковому кладовищі.