Всі публікації щодо:
Українка Леся

Українська література підготовка до ЗНО

Творчість - Леся Українка - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

В історію української літератури Леся Українка ввійшла передусім як поетеса мужності й боротьби. Тематично багату її лірику трохи умовно (з уваги на взаємозв’язок мотивів) можна поділити на особисту, пейзажну та громадянську. Головні теми її ранніх ліричних поезій: краса природи, любов до рідного краю, особисті переживання, призначення поета й роль поетичного слова, соціальні та громадські мотиви.

У її перших творах помітні впливи Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Михайла Старицького, Генріха Гейне, але й у них видно виразні впливи Ольги Петрівни і Михайла Драгомадова (псевдонім — Українець) на вибір її мотивів.

Поезія Лесі Українки характеризується тим, що у ліричний ряд вона вносить елемент оповіді, і такий виклад матеріалу дає перевагу авторові у вираженні задуму: появляється багатопланованість, різне бачення об’єкта зображення підсилює головну ідею. Цим досягається не властива ліричному роду письма епічність, широта, об’ємність. Вірші циклу в сукупності відтворюють ніби рухливу панораму, значно ширшу сюжетну картину, аніж це може осягнути один тільки ліричний твір.

У творчості кожного письменника важливо визначити два головні аспекти: зміст і характер написаного та місце і роль його в історії літератури. Для аналізу творчості Лесі Українки це особливо суттєво, бо за ідейно-художнім змістом та значенням для історії її поезія займає особливе місце.

Світ поезії Лесі Українки різноманітно-багатий, яскраво індивідуальний, емоційно-піднесений. її талант лірика найповніше розкрився в громадянській поезії.

Розглядаючи жанри громадсько-політичної лірики в контексті свідомості епохи, переконуємось, що образна думка поетеси органічно пов’язана з реальним життям, з найважливішими подіями того часу. Тема революційної боротьби, любов до рідного краю, роздуми про майбутнє народу, завдання і обов’язки митця визначили головний пафос творчості письменниці, а разом із тим і світ художніх образів. Саме тому двосічні мечі і блискавиці’, вогнисті пісні і дзвін кайданів, громи,весняної бурі і борці-прометеїсти з’являються у творчості Лесі Українки як естетична необхідність. Поза сумнівом, що багата, дивовижна особистість Лесі Українки віддзеркалюється у світі поезії.

Поезія Лесі Українки збагатила новими якостями національну літературу: загострену увагу до ідеологічних проблем, інтелектуалізм, посилення психологічного змісту.

Творчість великої поетеси багата й різноманітна, але провідним мотивом лірики геніальної поетеси слід вважати патріотизм..У дебютній збірці поезій „На крилах пісень”, виданій у Львові, авторка пише:

До тебе, Україно, наша бездольная мати,

Струна моя перша озветься.

І буде струна урочисто і тихо лунати,

І пісня від серця поллється.


Своє слово і талант віддала поетеса на служіння рідному краю. Думка про нього ні на хвилину не покидала Лесю Українку:

І все-таки до тебе думка лине,

Мій занапащений, нещасний краю!


Ніжна, алесильнадухом, спонена прометеївським вогнем любові до людей, Леся замислюється над болючими проблемами свого часу; звертається до музи, щоб та порадила, „як жити нещасливим”; шукає шляхів, провідної зірки, яка б вивела її народ до волі:

Як помогти в безмірнім людськім горі?

Як світ новий з старого збудувати?


Леся Українка глибоко вірила в національне визволення рідного краю, в повалення самодержавного ладу. У віршах „Мій шлях”, „Коли втомлюся я життям щоденним...” письменниця мріє про „братерство, рівність, волю гожу”, картини нового, вільного життя змальовує за допомогою абстрактних понять-образів — „золотих зірок”, „іскри любові братньої”, „влади світлої”.

Особливу увагу слід звернути на весняні пейзажі у творах поетеси. Вони символізують духовні сили людини, її мрії, надії, оновлення, щастя. Також весна асоціюється з початком Лесиного літературного шляху:

На шлях я вийшла ранньою весною

І тихий спів несмілий заспівала...


Велика поетеса Леся Українка все життя і всю свою творчість присвятила рідному краю. Де б вона не була, ніде не могла забути біль уярмленої України. Вона мріяла про щасливу долю Батьківщини. Як кредо молодої поетеси прозвучав вірш „Contra spem spero” (1890р.):

Я на гору круту крем’яную

Буду камінь важкий підіймать

І, несучи вагу ту страшную,

Буду пісню веселу співать.

Так! Я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні, -

Без надії таки сподіватись,

Буду жити! Геть думи сумні!


Цю поезію характеризує античне розуміння доблесті жінки-воїна.

І ці рядки пише фізично квола і хвороблива жінка, яку хвороба гнала по світах! Та серце її жило на батьківщині: „І все-таки до тебе думка лине, мій занапащений, нещасний краю...” З переживань і болю народжується мужня, заклична громадянська поезія” що будила людей до боротьби і праці в ім’я народу.

Мотив волі набирає в ній досить різноманітних барв: від нескорення традиційному розумінню імперії до індивідуального вибору, що означає відкриття істини і служіння їй. Зрада ідеалам ототожнюється з трагедією, з вчинком Медеї. Такі ж основні мотиви поезій

„До товаришів”, „Товаришці на спомин”, „Грішниця”, „Slavus — Sclavus”, „Fiat пох”, „Епілог” і багато інших.

Елемент епосу, властивий багатьом ліричним поезіям Українки, знайшов пізніше втілення в баладах, легендах, поемах, писаних на сюжети світової культури („Самсон”, „Роберт Брюс, король шотландський”, „Віла-посестра”, „Одно слово” й ін.) та розкритті ролі поета в боротьбі („Давня казка”, „Саул”, „Орфеєве чудо”).

У другій половині 90-х pp. Леся Українка звертається до драматургії. Перша її драма „Блакитна троянда” (1896) з життя української інтелігенції поширює тематику тогочасної української драми, що доти показувала переважно життя селянства.

Далі Леся Українка, широко використовуючи теми й Образи світової літератури, розвинула новий жанр — драматичну поему.

Особливе місце в її творчості посідають драматичні поеми на теми вавилонського полону при аналогії полону України в Російській імперії („На руїнах”, „Вавилонський полон”, „В дому роботи — в країні неволі”). Символічний зміст цих поем поетеса розкрила в поезії „І ти колись боролась, мов Ізраїль, Україно моя”, де можна знайти такі рядки: „Чи довго ще, о Господи, Чи довго, ми будемо блукати і шукати рідного краю на своїй землі?”. Становлять вони своєрідний ключ до зрозуміння образу неволі. Персонажі творів — це люди, які забули власне коріння. Духовна сліпота стає певним лейтмотивом творчості Лесі Українки.

Угодництво й пасивність громади картає поетеса в драматичній поемі „У катакомбах” (1905 p.).

Мотив вищого покликання митця, який яскраво проявляється вже в циклі поезій „Сім струн” у вірші „Fa” (Фантазіє, ти сила чарівна) в даній драмі набувають особливого загострення.

До найвизначніших творів Лесі Українки належать драми „Камінний господар” і „Лісова пісня”. „Лісова пісня” (1911 р.) — вершина творчості Лесі Українки. У ній показано конфлікт між високим ідеалом і прозаїчною дріб’язковою буденщиною. Головна героїня драми-феєрії Мавка — не тільки поетичний образ казкової істоти, а й філософське узагальнення всього прекрасного, вічно живого. Циклічність натури протиставляється людському життю. І то власне натура перемагає, байдужа до трагедій.

Окреме місце в літературній спадщині Лесі Українки має мистецька проза. Перші оповідання із сільського життя („Така її доля”, „Святий вечір”, „Весняні співи”) змістом і мовою пов’язані з народними піснями. У жанрі казки написані „Три перлини”, „Чотири казки зеленого шуму”, „Лелія”, „Біда навчить”, „Метелик”. Гострим драматизмом відзначаються повісті „Жаль” і „Приязнь”. Залишилася не закінченою передсмертна повість Українки „Екбаль Ганем”, у якій вона хотіла змалювати психологію арабської жінки.