Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали

Українська література підготовка до ЗНО

Завдання для самоконтролю - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

1. Які історичні процеси в Україні стали поштовхом для розвитку літератури 20-30-х pp. XX століття?

2. Розкажіть про своєрідність літературного процесу доби Української Народної Республіки після 1920-го р.

3. У чому полягають особливості літературного процесу в радянській Україні 20-30-х pp. XX століття?

4. Як розвивався літературний процес цього періоду на західноукраїнських землях?

5. Розкажіть про розвиток української літератури в еміграції.

6. Розкажіть про вплив західноєвропейської культури на пожвавлення культурного життя в Україні в 20-30-ті pp. XX століття.

7. Назвіть провідні ідеї літератури періоду 20-30-х pp.

8. Розкажіть про боротьбу різних стилів та напрямків в літературі 20-30-х pp. XX століття.

9. Розкажіть про передумови створення ВАПЛІТЕ і програму цієї організації.

10. Розкажіть про жанрове розмаїття літератури 20-30-х pp.

11. У чому полягає відмінність модернізму від художньої системи критичного реалізму?

12. Чому зазначений період в літературному процесі України має назву „українського ренесансу”?

13. Розкажіть про літературну дискусію 20-х pp. та її наслідки.

14. У чому полягають особливості розвитку поезії 20-30-х pp. XX століття?

15. Які теми піднімала проза цього періоду?

16. З чим пов’язаний розквіт українського театру цього періоду?

17. Розкажіть про знищення ВАПЛІТЕ та про початок репресій проти діячів української культури періоду 20-30-х pp. XX століття.

18. Поясніть, чому культура 20-30-х pp. XX століття одержала назву „розстріляного відродження”?

19. Як постанова ЦК ВКП(б) від 22 квітня 1932 р. „Про перебудову літературно-художніх організацій” вплинула на культурне життя України?

20. Які історичні умови передували утвердженню „мертвої доби” в українській літературі 20-30-х pp. XX століття.