Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали

Українська література підготовка до ЗНО

Завдання для самоконтролю - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

1. Що являє собою найдавніша пам’ятка прадавньої літератури „Велесова книга” і які питання в ній порушуються?

2. Про які історичні події ви дізнались з найдавнішої пам’ятки письменства „Велесової книги”?

3. Розкажіть про історію винайдення літературної пам’ятки „Велесова книга”.

4. Розкажіть про хід досліджень „Велесової книги” за кордоном і в Україні.

5. Які думки дослідників щодо авторства історико-літературної пам’ятки „Вересова книга”?

6. Розкажіть, як розвивалась культура Київської Русі:

а) розвиток музичної культури;

б) розвиток архітектури;

в) розвиток живопису і декоративного мистецтва; г) розвиток фольклору і книжного письменства.

7. Назвіть основні жанри фольклору періоду Київської Русі та охарактеризуйте кожний із них.

8. Назвіть особливості народної драми.

9. Охарактеризуйте жанри народної драми.

10. Назвіть час виникнення й особливості пісень-ігор.

11. У якій народній драмі періоду Київської Русі відбилися мораль, світогляд, родинні та суспільні стосунки українського народу?

12. Назвіть складові частини весільного дійства.

13. Яку роль відіграють пісні у весільному обряді?

14. Яке значення для розвитку української культури несе обряд весілля?

15. Розкажіть про роль християнського віровчення в духовному житті українського народу.

16. Назвіть найдавніші пам’ятки оригінальної та перекладної літератури Київської Русі.

17. Назвіть основні етапи розвитку давнього книжного письменства і поясніть особливості кожного з них.

18. Які найдавніші книги, переписані від руки на пергаменті, характеризують книжне письменство Київської Русі?

19. Яку роль в розвиткові Київської Русі відігравало прийняття християнства?

20. Визначте роль Біблії в духовному житті Київської Русі.

21. У чому полягають особливості побудови Біблії?

22. Що ви знаєте про Новий Завіт і яке його значення?

23. Дайте визначення псалму і розкажіть, кому приписується авторство цих творів.

24. Дайте визначення псалму і розкажіть, кому приписується авторство цих творів.

25. Що ви знаєте про царя-письменника Соломона і назвіть, які теми порушуються в його приповістях.

26. Які українські письменники-класики використовували Біблійні мотиви у своїй творчості?

27. Які моральні сентенції, що є основоположними для християнства, вміщено в Нагірній проповіді Ісуса Христа?