Українська література - Перші кроки до ЗНО - Л.М. Ільченко 20105 клас

Епітет

Порівняння

Персоніфікація

Тест №1

Фольклор

Міф

Легенда

Народна казка

Літературна казка

Тест №2

Узагальнювальний тест №1

Основні поняття виразного читання

Інтонація

Темп

Пауза

Логічний наголос (акцент)

Мова автора і мова персонажів

Тест № 3

Портрет

Прозова мова

Віршована мова

Рима

Строфа

Тест № 4

Узагальнювальний тест №2

Загадка

Метафора

Тест № 5

Акровірш

Прислів’я

Приказка

Тест № 6

Літопис

Віршовий ритм

Драматичний твір

Гіпербола

Узагальнювальний тест № 3

Тема художнього твору

Пейзаж

Тест № 7

Художній опис

Оповідання

Експозиція

Ліричний герой

Узагальнювальний тест № 4

6 клас

Народна пісня

Календарно-обрядові пісні

Повтори (рефрен)

Анафора

Тест №

Колискова

Пісні літературного походження

Пісня-гімн

Узагальнювальний тест № 5

Ліро-епічний твір

Поема

Ліричний твір

Строфа

Тест № 9

Епічний твір

Притча

Тест № 10

Повість

Пригодницький твір

Підтекст

Тест № 11

Гумор

Сатира

Байка

Алегорія

Мораль

Співомовка

Інверсія

Узагальнювальний тест № 6

7 клас

Усна народна творчість

Тест № 12

І. Франко Захар Беркут

Тест № 13

Т. Шевченко «Тополя»

Узагальнювальний тест № 7

А. Чайковський Зв сестрою

Тест № 15

М. Стельмах «Гуси-лебеді летять»

Григір Тютюнник «Климко»

Тест № 16

Узагальнювальний тест № 8

О. Стороженко Скарб

Л. Костенко «Крига на Одрі», «Крила»

Тест № 17

Б. Харчук Планетник

Л. Пономаренко Гер переможений

Тест № 18

В. Симоненко. Поезії

В. Голобородько. Поезії

Тест №19

Узагальнювальний тест №9

8 клас

Художня література як одна з форм духовної діяльності людини

Тест № 20

Усна народна творчість

Українські думи

Тест № 21

Т. Шевченко. Поезії

Силабо-тонічне віршування

Тест № 22

Узагальнювальний тест №10

І. Франко Іван Вишенський

В. Сосюра. Поезії

Трискладові віршові розміри

Тест № 23

І. Карпенко-Карий Сто тисяч

Тест № 24

В. Самійленко. Поезії

Тест № 25

Узагальнювальний тест №11

9 клас

Аналіз художнього твору, контекст, естетика

Тест № 26

Поняття про поетику народної пісні

Народна балада як жанр фольклору

Тест № 27

Притча

Ренесанс

Доба Відродження в українській літературі

Бароко

Тест №28

Фігурний (курйозний) вірш

Шкільна драма

Інтермедія

Вертеп

Тест № 29

Узагальнювальний тест №13

Афоризм

Травестія

Пародія

Бурлеск

Алюзія

Силабо-тонічне віршування

Тест №30

Літературний напрям

Течія

Сентименталізм

Реалізм

Романтизм

Тест № 31

Узгальнювальний тест №14

Елегія

Романс

Лірика й ліро-епіка

Тест № 32

Містерія

Поетика контрасту

Сарказм

Гротеск

Карикатура

Тест № 33

Ліричний герой

Лірична медитація

Псалом

Гімн

Тест № 34

Роман

Роман-хроніка

Історичний роман

Романтичний характер у творі

Пригодницький роман

Візуальна (зорова) поезія

Тест № 35

Узагальнювальний тест № 16

Відповіді до узагальнювальних тестів