Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали

Українська література підготовка до ЗНО

Завдання для самоконтролю - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII — перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)

1. Розкажіть про розвиток освіти в Україні кінця XVIII — перших десятиліть XIX століття. Як він вплинув на розвиток науки?

2. Чому період розвитку української літератури кінця XVIII — перших десятиліть XIX століття отримав назву нової літератури?

3. Чому друга половина XVIII століття стала часом розвитку національної культури та піднесення національної свідомості? Яка роль української інтелігенції в цьому процесі?

4. У яких напрямках відбувались становлення і розвиток української літератури цього періоду?

5. Розкажіть про нове явище в українському літературному процесі — романтизм.

6. Визначте роль гуртка І. Срезневського у розвитку літератури цього періоду.

7. Чому нова техніка віршування — силабо-тонічна— вважається основним досягненням поетів-роман-тиків 20-40-х років?

8. Розкажіть про „Харківську школу романтиків” і її значення в розвиткові літератури того періоду.

9. У якому напрямку розвивалось театральне мистецтво після зникнення шкільних театрів?

10. Чому 1819 рік вважається історичною датою у становленні нового українського театру?

11. Яке місце в літературному процесі кінця XVIII — перших десятиліть XIX століття посідає „Енеїда” І. Котляревського?

12. У чому полягають жанрові та композиційні особливості „Енеїди” І. Котляревського?

13. Які засоби творення комічного використав автор „Енеїди” для розкриття образів?

14. Визначте роль мандрівних дяків у поширенні бурлескно-травестійних творів в Україні.

15. Хто з українських письменників вважається основоположником раннього етапу реалістичної літератури?

16. Чому видатний драматург XIX століття Іван Карпенко-Карий назвав п’єсу „Наталка Полтавка” „праматір’ю українського народного театру”?

17. Хто з письменників першої половини XIX століття увійшов в історію української літератури як зачинатель і перший класик художньої прози?

18. Розкажіть про вплив просвітительства та сентименталізму на формування літературно-естетичних поглядів письменників дошевченківського періоду.

19. Розкажіть про розвиток сентиментально-реалістичної прози першої половини XIX століття. Хто з українських письменників є її основоположником?