Всі публікації щодо:
Куліш Пантелеймон

Українська література підготовка до ЗНО

Проза - Пантелеймон Олександрович Куліш - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Пантелеймон Куліш захоплювався європейським досвідом історичної літератури, тому його турбувала відсутність жанру історичної прози в українській літературі. Цю прогалину він спромігся заповнити власними прозовими творами на історичну тематику, ще раз довівши рівність української літератури у колі світових літератур. Яскравим доказом цього є його прозові твори 40-х pp., а саме: роман „Михайло Чарнишенко, або Малоросія вісімдесят літ назад”, у якому йдеться про останні роки гетьманщини, романтично-ідеалістичне оповідання „Орися”, нариси з історії України та оповідання „Мартин Гак”, „Січові гості”, „Брати”.

Особливе місце у прозовому доробку Пантелеймона Куліша посідає його історичний роман-хроніка „Чорна рада”.


Теорія літератури

Хроніка (від грецьк. chronika — літопис) — літературний жанр, що містить виклад історичних подій у їх часовій послідовності. У центрі хроніки — час як суб’єкт історичного процесу.

Організуючою силою сюжету у хроніці постає сам хід часу, якому підвладні дії та доля персонажів.

Для хроніки характерний екстенсивний сюжет, що утворюється чергуванням сцен, фрагментів, картин дійсності, яка змінюється. Структура хроніки відбиває темп, тривалість, порядок і ритм зображуваних подій, за точку відліку яких, як правило, приймаються моменти реально-історичного часу.

Роман (від франц. roman — романський) — жанр розповідної художньої літератури: значний за обсягом і складний за будовою епічний прозовий твір, у якому широко охоплено події, докладно розкрито життєві долі кількох, іноді багатьох, людей упродовж тривалого часу.

Роман дає змогу глибоко й всебічно відтворити складні життєві конфлікти, показати формування характерів, участь персонажів у соціальній боротьбі.

Цьому жанрові властива розгалуженість сюжету, переплетіння ряду сюжетних ліній, докладні описи.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.