Опорні таблиці для підготовки до ЗНО з української літератури - Волкова Лілія Володимирівна 2023Передмова

Розділ І. Особливості художніх творів

Географія літературних творів

Епіграфи

Присвяти

Час дії

Закохані пари та любовні трикутники

Літературні родини

Автор, твір, головні персонажі

Узагальнена таблиця (від давнини до сьогодення)

Розділ ІІ. Короткі відомості про письменників

Висловлювання про митців

Псевдоніми та справжні прізвища

Факти з біографії

Розділ ІІІ. Тендеції розвитку української літератури

Основні стильові напрями, течії

Літературні угруповання

Розділ ІV. Теорія літератури

Літературні роди й жанри

Види лірики

Художні засоби

Короткий словник літературознавчих термінів

Список рекомендованої літератури