Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали

Підготовка до ЗНО та ДПА з української літератури

ЗНО - Тест № 8 - Література кінця XVIII — початку XX ст.

1. Укажіть, до складу якого громадсько-політичного об’єднання входили Т. Шевченко

і П. Куліш.

А Києво-Могилянської академії;

В товариства любителів рідного слова;

В Петербурзької академії мистецтв; .

Г Кирило-Мефодіївського братства.

2. „Кулішівка” — це:

А правопис, що придумав П, Куліш;

В місцевість, де народився П. Куліш;

В збірка П. Куліша, що побачила світ у 185. p.;

Г назва журналу, у якому П. Куліш друкував свої твори.

3. Укажіть рік виходу роману П. Куліша „Чорна рада”.

А 184. p.. В 184. p.;

Б 185. p.; Г 1877 р.

4. Укажіть жанр твору П. Куліша „Чорна рада”:

А роман у новелах;

Б роман-хроніка;

В роман-балада;

Г роман-притча.

5. Укажіть провідну ідею твору II. Куліша „Чорна рада”.

А Єднання України, встановлення миру, суспільної справедливості;

Б любов найвища цінність людського життя;

В людині варто жити за „законами серця”;

Г збереження культурних пам’яток.

6. Укажіть назву твору, який не належить перу П. Куліша.

А Поезія „До кобзи”;

Б оповідання „Орися”;

В оповідання „Січові гості”;

Г драма „Назар Стодоля”;

Д оповідання „Циган”.

7. Історичним джерелом, використаним П. Кулішем у сюжеті роману „Чорна рада”, став:

А „Літопис Самовидця”;

Б „Літопис Самій л. Be личка”;

В „Початковий літопис”;

Г „Київський літопис”;

Д „Галицько-Волинський літопис”.

8. Про які історичні події йдеться в історичному романі П. Куліша „Чорна рада”?

А Про війну під проводом Б. Хмельницького 1948 - 165. pp.;

Б про раду Хмельницького з Барабашем і зраду Барабаша;

В про складні часи після смерті Б. Хмельницького, обрання нового гетьмана на Ніжинській раді „черні” у 166. p.;

Г про трагічні для України наслідки поразки шведської армії під Полтавою.

9. Характеристика якого героя роману П. Куліша „Чорна рада” подана в таких, рядках: „здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена на сонці; сам опасистий; довга, густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за ухо, як кінська грива; уси довгі, униз позакручувані аж на жупан ізвисали...”?

А Брюховецького;

Б Шрама;

В Кирила Тура;

Г Гвинтовки;

Д Васюти.

10. Укажіть прізвище персонажа роману П. Куліша „Чорна рада”, якому належать

слова: „Зложити докупи обидва береги Дніпрові, щоб обидва... приклонились під одну булаву! Виженем недоляшка з України, одтиснем ляхів до самої Случі — і буде велика одностайна Україна”.

А Сомко;

Б Кирило Тур;

В Брюховецький;

Г Шрам;

Д Гвинтовка.

11. Розмістіть епізоди роману „Чорна рада” відповідно до сюжетного перебігу.

А Поєдинок Петра Шраменка і Кирила Тура;

Б розповідь Божого Чоловіка (сліпого старця-кобзаря) про ситуацію за Дніпром;

В Черевані, Шрами в гостях у Сомка;

Г візит Івана Шрама із сином до Череваневого хутора;

Д розмова між Гвинтовкою і Череванем про заручини Лесі із Сомком.

12. Установіть відповідність між цитатною характеристикою і персонаж роману П. Куліша „Чорна рада”.

1 „Орел, а не козак!”

2 „Тяжко грошовитий да й веселий пан із козацтва, що збагатилося за десятилітню війну з ляхами”

3 „Побував він на полі й на морі з низцями; видав не раз і не два смерть перед очима да й загартувався у воєнному ділі так, що як піднявся на ляхів Хмельницький, то мав з його велику користь і підмогу. І ніхто краще його не ставав до бою...”

4 „...Був воїн уроди, красоти дуже дивної; був високий, огрядний собі пан, кругловидий, русявий, голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, як зорі, і вже чи ступить чи заговорить, то справді по-гетьманськи”

5 „...Душа його жила не на землі, а на небі”

А Яким Сомко;

Б Божий Чоловік (сліпий кобзар);

В Іван Шрам;

Г Петро Шрам;

Д Михайло Черевань.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.