Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали

Підготовка до ЗНО та ДПА з української літератури

ЗНО - Тест № 11 - Література кінця XVIII — початку XX ст.

1. Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману.

А Великий обсяг;

В багатоплановість сюжету;

В невелика кількість персонажів;

Г настрої, почуття, душевний стан дійових осіб висвітлено шляхом

проникнення в найглибші кутки душі.

2. Укажіть прізвище співавтора роману Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.

А І. Білик; В І. Нечуй-Левицький;

Б І. Франко; Г М. Павлик.

3. Яку назву мав роман „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” при перевиданні в Україні 190. p.?

А „Пропаща сила”;

Б „Чіпка”;

В „Подоріжжя од Полтави до Гадячого”;

Г „Кріпацька неволя”.

4. Визначте головну проблему роману Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.

А Неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва;

Б конфлікт між багатими і бідними як головний конфлікт XIX ст.;

В конфлікт „пропащої сили” з патріархальним середовищем пореформеного села;

Г конфлікт батьків і дітей (Мотря і Чіпка).

5. Укажіть, кого з персонажів роману „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” названо „польовою царівною”.

А Дочку Максима Галю;

Б дружину Максима Явдоху;

В дружину Грицька Христю;

Г матір Чіпки Мотрю.

6. Укажіть, що стало вирішальним моментом у виборі злочинного шляху центральним персонажем роману „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.

А Вплив товариства;

Б нещасливе кохання;

В утрата землі;

Г злиденне життя;

Д хвороба.

7. Кого в романі „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” названо „двужоном”?

А Чіпку Варениченка;

Б Максима Ґудзя;

В Грицька Чупруненка;

Г Василя Пороха;

Д Івана Вареника.

8. Де вперше було надруковано роман „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”?

А У Львові;

Б у Харкові;

В у Парижі;

Г у Женеві;

Д у Києві.

9. Укажіть справжнє ім’я Панаса Мирного.

А Павло Губенко;

Б Іван Білик;

В Григорій Квітка;

Г Панас Рудченко;

Д Іван Тобілевич.

10. Визначте розв’язку твору „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.

А У Чіпки незаконно одбирають землю;

Б Чіпка одружується з Галею і кидає розбій;

В Мотря видає властям сина-убивцю, і його відправляють на каторгу;

Г Чіпка працює в земській управі задля громадського добра;

Д Чіпка сходиться з волоцюгами Лушнею, Матнею, Пацюком.

11. Установіть відповідність між цитатною характеристикою і персонажем роману

Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.

1 „...Бідна, некрасива дівчина, уже таки й літня, що жила... удвох з старою матір’ю”

2 „Сама - невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду, вона так і вабила до себе”

3 „Не багатого роду!” - казала проста свита, накинута наопашки. „Та чепурної вдачі”, - одмовляла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка...”

4 „Отой волоцюга, блудяга... покинув на Дону жінку з дітьми...”

5 „Уже була стара-стара, як молоко біла, як сухар суха”

12. Розмістіть назви перших розділів роману Панаса Мирного

„Хіба ревуть воли, як ясла повні?” відповідно до композиції твору.

А „Двужон”;

Б „Дитячі літа”;

В „Польова царівна”;

Г „Тайна-невтайна”;

Д „Жив-жив!”.

А Галя

Б Оришка

В Мотря Жуківна

Г Чіпка Варениченко

Д Остап ХрущНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.