Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали

Підготовка до ЗНО та ДПА з української літератури

ЗНО - Тест № 18 - Література XX ст.

1. Період в літературі 20-х років XX ст. прийнято вважати:

А „Українським Відродженням”;

Б „Розстріляним Відродженням”;

В „Апологетами писаризму”;

Г добою Руїни.

2. Укажіть поняття за його визначенням: філософсько-естетична й художня система, що склалася на межі XIX - XX ст. і об'єднала новітні напрями й течії, яким притаманна більша увага до внутрішнього світу людини і більша творча свобода у його розкритті.

А Соцреалізм;

Б лібералізм;

В модернізм;

Г сюрреалізм.

3. Яку ідейну позицію обстоював М. Хвильовий у літературній дискусії 1925 — 192. pp.?

А Засади класичної літератури;

Б орієнтацію на просвітянство і масовість;

В догми соціалістичного реалізму;

Г концепцію повноцінної національної літератури.

4. Яку присвяту має новела „Я (Романтика)” ?

А „Моїй матері”;

Б „Усім загиблим від рук чорного трибуналу”;

В „Цвітові яблуні”;

Г „Кононівським полям”.

5. Про якого персонажа новели „Я (Романтика)” йдеться в наведеному фрагменті твору: „...нервово переходить із місця на місце і все поривається сказати, що так не чесно, що так комунари, не роблять. Ах, який він чудний...”?

А Доктора Тагабата; В оповідача;

Б дегенерата; Г Андрюшу.

8. Що символізує годинник в кабінеті „чорного трибуналу комуни”?

А Плин революції;

Б Божу пересторогу - життя короткотривале;

В садистські дії „чекістів”, що відбуваються погодинно;

Г відлік днів життя матері головного персонажа;

Д страшні часи громадянської війни.

7. Укажіть персонажа роману „Вершники”, в уста якого Яновський вклав такі слова: „Рід розпадається, а клас стоїть”.

А Мусій Половець;

Б Андрій Половець;

В Іван Половець;

Г Оверко Половець;

Д Панас Половець.

8. Кому з персонажів твору „Вершники” належать слова: „Тому роду нема переводу, в котрому браття милують згоду”?

А Оверку;

Б Андрію;

В Панасу;

Г Івану;

Д Мусію.

9. Хто виходить переможцем у боротьбі (за новелою „Подвійне коло” з роману „Вершники”)?

А Панас;

Б Оверко;

В Андрій;

Г Іван;

Д Сашко.

10. Що лежить в основі „правди громадянської війни” (за новелою „Подвійне коло”)? А Право на вбивство заради ідей;

Б братні стосунки між родичами;

В убивство заради багатства;

Г ідейна узгодженість на прикладі однієї родини;

Д відходження від політичних ідей заради збереження „згоди” між братами.

11. Установіть відповідність між цитатною характеристикою і героєм літературного твору М. Хвильового „Я (Романтика)”.

1 „...Із широким лобом і білою лисиною, з холодним розумом і з каменем замість серця”

2 „...Втілений прообраз тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків”

3 „Я - чекіст, але я і людина”

4 „...Мені він завжди нагадував каторжника...”

А мати;

Б дегенерат;

В доктор Тагабат;

Г я (головний герой);

Д Андрюша.

12. Установіть відповідність між цитатами та персонажем новели „Шаланда в морі”.

1 „...вдався у дядька Сидора, таке ж ледащо й не знати що”

2 „...привозив матері контрабандні хустки й серги, шовк і коньяк”

3 „артист і грав з греками у „Просвіті””

4 „...працює на заводі і робить революцію”

А Оверко Б Іван В Андрій Г Панас Д Мусій