Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали

Підготовка до ЗНО та ДПА з української літератури

ЗНО - Тест № 24 - Література XX ст.

1. До якої когорти митців слід віднести І. Драча?

А „П’ятдесятники”;

Б „шістдесятники”;

В „розстріляне відродження”;

Г поет нью-йоркської групи.

2. Укажіть назву першої збірки І. Дрйча, у якій відбулося зближення „космічних” і „земних” мотивів.

А „Соняшник”;

Б „Балади буднів”;'

В „Корінь і крона”;

Г „Американський зошит”.

3. Укажіть літературознавчий термін за його визначенням: вірш без рими і розміру

з довільним чергуванням рядків різної довжини.

А Сонет;

Б верлібр;

І В білий вірш;

Г олександрійський вірш.

4. До якої збірки увійшли твори „Балада про соняшник”, „Етюд про хліб”?

А „Соняшник”;

Б „Київське небо”;

В „Протуберанці сонця”;

Г „Балади буднів”.

5. Який реальний образ „перевтілюється” в соняшник (за „Баладою про соняшник”

І. Драча)?

А Сам поет;

Б дід поета;

В хлопець;

Г Т. Шевченко.

6. Кого (що) представлено в алегоричних образах соняшника і сонця у „Баладі про

соняшник” І. Драча?

А Україну й українців;

Б поета і поезію;

В „материкових” українців і емігрантів;

Г реальне і фантастичне;

Д матір і дитину.

7. Який художньо-виражальний засіб використовує І. Драч у рядку „Поезіє, сонце моє оранжеве!” з „Балади про соняшник”?

А Епітет;

Б порівняння;

В літоту;

Г гіперболу;

Д метафору.

8. Укажіть найбільш влучне жанрове визначення твору Л. Костенко „Маруся Чурай”. А Драматична поема;

Б історична драма;

В історичний роман;

Г історична пісня;

Д мелодрама.

9. Визначте віршовий розмір поезії Ліни Костенко за поданим фрагментом.

Страшні слова, коли вони мовчать,

Коли вони зненацька причаїлись,

Коли не знаєш, з чого їх почать,

Бо всі слова були уже чиїмись.

А Хорей;

Б ямб;

В дактиль;

Г амфібрахій;

Д анапест.

10. У вірші Л.Костенко „Українське альфреско” порушено проблему:

А Екології;

Б збереження мови;

В батьків та дітей;

Г взаємин вождя і мас;

Д самотності.

11. Розмістіть назви перших п'яти розділів твору „Маруся Чурай” у правильному порядку:

А „Полтавський полк виходить на зорі”;

Б „Сповідь”;

В „Страта”;

Г „Гінець до гетьмана”;

Д „Якби знайшлась неопалима книга”;

Е „Весна, і смерть, і світле воскресіння”.

12. Установіть відповідність між рядками з творів Ліни Костенко та засобами образності, вжитими в них.

1 Поезія - це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі

2 Одного прошу: у мою дитину Не кидайте словами, як багном

3 І дзвонять дзвони,

Дзвонять, дзвонять дзвони

По всій Полтаві, по усіх церквах

4 Навшпиньки виглядають жоржини через тин

А персоніфікація

Б звертання

В порівняння

Г метафора

Д повторНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.