Всі публікації щодо:
Історія літератури

„Українська література“ 9-10 клас - Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання

Літературний процес 40 - 60-х років XIX ст. - Нова українська література

Під впливом національно-визвольного руху та загальноєвропейського романтизму в літературі виникає національне піднесення культури України Друге українське Відродження.

Особливості

- Вихід альманахів:

„Український альманах“ (1831 р,, м. Харків):

„Запорожская старина“, „Сніп“ (1841 р., м. Харків);

„Молодик“(1843 р., м. Харків);

„Ластівка“ Євгена Гребінки (м. Петербург); журнал „Основа“.

- Виникнення української школи в середовищі польських письменників (Богдан Залєський, Сеперин Гощинський, Міхал Чайковський та ін.), які демонстрували у своїх творах героїку селянських повстань, зображували запорозьке козацтво.

- Активний період творчості Миколи Гоголя („Тарас Бульба“), Миколи Маркевича („Українські мелодії“), Петра Гулака-Артемойського (байка „Пан та Собака“ та ін.)

Цей період характеризується розвитком романтичної течії.

Романтизм - художній метод у літературі й мистецтві першої половини XIX ст., коли .реальній дійсності, що не задовольняє митця, протиставляються картини життя бажаного, витвореного мрією, піднесеного над дійсністю. Характерні особливості: виняткові характери у виняткових обставинах, ліризм, фантастика, увага до історичного минулого, героїв-лицарів, звернення до фольклору

Український романтизм демонстрував повернення до правди, простоти і народності (національності), що дало окрилені образи, простір живому вираженню письменницької індивідуальності.

Український романтизму поділяється на три періоди:

1) 1835-1844 рр.- харківський;

2) 1840-1847 рр.- київський;

3) 1855-1862 рр.- петербурзький.

Українські романтики:

Євген Гребінка (1812 1848) прозаїк, байкар, лірик (байки „Ведмежий суд“, „Рибалка“, „Ячмінь“, „Сонце та Хмари“, пісні „Очи черные, очи страстные“, „Ні, мамо, не можна нелюба любить“ та Ін.);

Левко Боровиковський (1811 1889) - перекладач, поет (збірка поезій „Байки і прибаютки); автор романтичних балад, написаних на сюжети українських народних переказів;

Амвросій Метлинський (1814-1870) - автор етнографічних збірок („Южный руський сборник“), романтичних віршів („Думки і пісні та ще дещо Амвросія Могили“), співець героїчного минулого українського народу (поезії „Гетьман“, „Козача смерть“, „Степ“ та ін.);

Микола Костомаров (1817-1885) - поет, прозаїк, драматург, учений-історик. Головна праця Костомарова „Книга буття українського народу“, у якій підноситься національна свідомість, гідність українського народу, християнська мораль як основа суспільства;

Віктор Забіла (1808 -1869) - автор романтичних поезій про нещасливе кохання (стали піснями „Не щебечи, соловейку“, „Гуде вітер вельми в полі“, „Туга серця“ та ін.); Михайло Петренко - автор пісні „Дивлюсь я на небо“;

Олександр Афанасьев-Чужбинський - автор романсу „Скажи мені правду“;

Марта Писаревська;

Ганна Барвінок та інші.

Основоположником критичного реалізму в українській літературі є Тарас Шевченко.

Реалізм (від лат. „річ, діло“, „матеріальний“) художній метод у мистецтві й літературі, що характеризується увагою до повсякденного суспільно-побутового життя, типізацією, епічністю; провідний критерій художності - вірність дійсності, прагнення до безпосередньої достовірності, „відтворення“ життя у формах самого життя.

Критичний реалізм - художній метод, для якого характерне сміливе викриття вад суспільного устрою, заперечення законів існуючої системи.

Українська поезія представлена творчістю Т. Шевченка, Л. Глібова, С. Руданського, П. Куліша, Ю. Федьковича.

Українська проза - творчістю Марка Вовчка, П. Куліша, О. Стороженка, А. Свидницького.

Становлення нової літератури в Галичині

Історичне підґрунтя

З 1772 р. територія Наддніпрянщини перебувала під владою Австро-Угорщини.

1848 р. скасовано кріпацтво. Але особливо гостро відчувався національний гніт.

1834 p . - у Львівській духовній семінарії організовано нелегальний літературний гурток „Руська трійця“, засновниками якого були Маркіян Шашкевич (псевдонім - Руслан), Яків Головацький (Ярослав), Іван Вагилевич (Далібор). Пізніше до гуртка приєднався Григорій Ількевич (Мирослав).

Девіз гуртка - слова народної пісні зі збірки Михайла Максимовича „Світи, зоре, на все поле, закіль місяць зійде“.

Клятва, яку давали ті, хто вступав до гуртка: „Чесним словом протягом усього життя працювати на користь народу і відродження національної літератури“.

1833 р. - члени гуртка уклали рукописну збірку „Син Русі“;

1834 р. - фольклорно-літературна збірка „Зоря“ (заборонена цензурою),

1837 р. збірку „Зоря“ під назвою „Русалка Дністровая“ видано в Будапешті. На звороті титульної сторінки містилися слова чеського вченого Яна Коллара: „Не тоді, коли очі сумні, а коли руки діяльні, розквітає надія“. Збірка підносила дух народу, будила його національну й соціальну свідомість, зміцнювала віру в гідне існування рідного слова, яке звучатиме не тільки на рідній землі, а й буде „скрізь світу казати“ про українську славу.

Теми, яких торкалися митці:

- рідна мова і література;

- тяжке становище українського народу;

- історія України;

- фольклор та ін.


Тест № 10

1. Як умовно називають період розвитку української літератури 40 - 60-х рр. XIX ст.?

А Перше українське Відродження;

Б  Друге українське Відродження;

В „Розстріляне відродження“;

Г Руїна.

2. Укажіть одну з визначальних рис літературного процесу 40 - 60-х рр. XIX ст.

А  Вплив романтизму;

Б  вплив класицизму;

В вплив орнаменталізму;

Г вплив експресіонізму.

3. „Виняткові герої у виняткових обставинах“ - є характерною рисою:

А Символізму;

Б  класицизму;

В  імпресіонізму;

Г романтизму.

4. Укажіть автора поезій, що стали піснями, „Не щебечи, соловейку“, „Гуде вітер вельми в полі“:

А В. Забіла;

Б Є. Гребінка;

В Л. Боровиковський

Г А. Метлинський.

5. Укажіть головну працю М, Костомарова, у якій підноситься національний дух українського народу.

А „Чернігівка“;

Б „Книга буття українського народу“;

В „Сава Чалий“;

Г „Переяславська ніч“.

6. Кого вважають засновником методу критичного реалізму в українській літературі?

А Г. Квітку-Основ’яненка;

Б Л. Глібова;

В Т. Шевченка;

Г М. Костомарова;

Д  І. Котляревського.

7. Укажіть поняття за його визначенням: художній метод у мистецтві й літературі, що характеризується увагою до змалювання дійсності у формах самої реальності,

А  Орнаменталізм;

Б  монументалізм;

В  класицизм;

Г  романтизм;

Д реалізм.

8. Укажіть назву літературного гуртка, організованого у Львівській духовній семінарії в 1834 р.

А „Основа;

Б „Зоря;

В „Русалка Дністровая“;

Г „Руська трійця“;

Д „Сини Русі“.

9. Хто не входив до складу „Руської трійці“?

А Яків Головацький;

Б Григорій Ількевич;

В Маркіян Шашкевич;

Г Іван Вагилевич;

Д Микола Костомаров.

10. Під якою назвою була опублікована в Будапешті заборонена цензурою збірка „Зоря“.

А „Русалка Дністровая“;

Б „Руська трійця“;

В „Син Русі“;

Г „Ластівка“;

Д „Сніп“.

11. Установіть відповідність між представником „Руської трійці“ та його літературним псевдонімом.

1 Маркіян Шашкевич

2 Іван Вагилевич

3 Яків Головацький

4 Григорій Ількевич

А Мирослав;

Б Ярослав;

В Руслан;

Г Далібор.

12. Установіть відповідність між назвою твору та його автором:

1 „Тарас Бульба“

2 „Дивлюсь я на небо...“

3 „Ведмежий суд“

4 Не щебечи, соловейко...“

5 „Назар Стодоля“

А Є. Гребінка

Б М. Гоголь

В В. Забіла

Г М. Петренко

Д Т. ШевченкоНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.