Українська література: комплексне видання для підготовки до ЗНО 2020

Шановні абітурієнти

Зовнішнє незалежне оцінювання - це підсумок тривалої й важкої роботи кожного з вас. Тому підготовка до нього починається дуже рано, щоб отримані результати ЗНО втішили вас, дали змогу вступити до обраного вишу і здобути омріяну спеціальність. У цій підготовці вашими помічниками, звичайно, є вчителі, а також підручники, посібники, журнали, зрештою, Інтернет. Таке розмаїття джерел інформації втішає, а з іншого боку - непокоїть, адже кожен із вас, думаємо, мріє про такий посібник, що буде доступний за способом викладання теми, задовольнить обсягом та якістю (там не має бути зайвої інформації, а лише те, що передбачено програмою ЗНО), допоможе корисними порадами, справді - посібник-друг, якому можна довіритись у такій відповідальній справі, як підготовка до ЗНО. Радимо звернути увагу на наш посібник, де ПОВНО розглянуті УСІ теми, передбачені програмою ЗНО.

Цей посібник ставить на меті кілька завдань:

• ознайомити абітурієнтів із програмою ЗНО з української літератури, що дозволить кожному з вас визначити обсяги й рівень навчального матеріалу і розрахувати відповідний час підготовки до ЗНО;

• допомогти повторити й систематизувати вивчений матеріал з української літератури; для цього автори подали відповідний теоретичний матеріал, який у межах чинної програми ЗНО з української літератури дозволить вам засвоїти відомості щодо літературного процесу, українських письменників, особливостей внесених до програми художніх творів, а також матеріал з теорії літератури;

• практично підготуватися до складання тестів як форми зовнішнього незалежного оцінювання, тому автори розробили достатню тестову базу відповідно до чинної програми ЗНО, де кожний із вас має можливість потренуватися (як з учителем, так і самостійно) виконувати характерні для ЗНО тестові завдання; до того ж ви зможете навчитися правильно заповнювати бланки відповідей, щоб уникнути технічних помилок;

• дати методичні, психологічні й організаційні поради щодо підготовки до ЗНО, які допоможуть, економлячи сили й час, одержати високий результат.

Що таке ЗНО?

Ця абревіатура уже міцно ввійшла до лексики сучасного старшокласника. ЗНО - зовнішнє незалежне оцінювання - це вступні випробування до вищих навчальних закладів, які проходить кожний, хто бажає мати вищу освіту. У багатьох країнах світу існують подібні випробування, вони по-різному називаються, мають різні форми. В Україні ЗНО відбувається у тестовій формі.

Тест (від англ. test - випробування) - коротке стандартне завдання, метод випробування, що застосовується для оцінювання рівня знань, умінь і навичок людини.

Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови розроблено з урахуванням чинних програм з української мови та літератури для 5-9 класів, програм для профільного навчання учнів 10-11 класів.

Сертифікаційна робота з української мови і літератури відповідає такій характеристиці.

Завдання 1-33 і завдання 58 передбачають перевірку знань, умінь і навичок з української мови.

Це завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих (№ 1-10, № 29-33), завдання з вибором однієї правильної відповіді з п'яти запропонованих (№ 11-23), завдання на встановлення відповідності (№ 24-28) і завдання з розгорнутою відповіддю (№ 58).

Слід звернути особливу увагу, що результати виконання завдань з української мови № 1-33 та 58 будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація.

Завдання 34-57 перевірятимуть знання, уміння й навички з української літератури. Серед них

також є завдання з вибором однієї правильної відповіді з п'яти запропонованих (№ 34-53) і завдання на встановлення відповідності (№ 54-57).

На виконання всіх завдань відводиться 180 хвилин.

Правила проведення ЗНО, розроблені й затверджені Міністерством освіти і науки України, регулюють умови випробування (день, тривалість, права й обов'язки усіх його учасників). Такі правила можуть змінюватися рік від року відповідно до ситуації (загальна кількість абітурієнтів, кількість сесій, технічні умови тощо), проте є єдиними на території України. З метою забезпечення максимального рівня об'єктивності й державного контролю ЗНО проводиться і поза загальноосвітнім, і поза вищим навчальним закладом.

Звичайно, ЗНО не є найоптимальнішою формою перевірки рівня знань, умінь і навичок абітурієнта, проте воно має ряд суттєвих переваг, основними з яких є:

• високий ступінь захисту від корупції під час вступної кампанії;

• забезпечення рівного доступу до вищої освіти усіх громадян України незалежно від їхнього місця проживання, соціального статусу, національності тощо;

• усунення суб'єктивних чинників щодо оцінювання відповідей учнів;

• підвищення рівня власної відповідальності абітурієнта за підготовку й виконання тестових завдань.

Які особливості тесту з української літератури?

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури обов'язкове для всіх абітурієнтів. Українська література у системі ЗНО є не окремим навчальним предметом - тести з української літератури в єдиній структурі тестових завдань складають субтест (окрему частину), об'єднаний з тестами з української мови.

Сертифікаційна робота базового рівня складається з 58 завдань, 24 з яких - з української літератури. Ці завдання, у свою чергу, мають два види:

• завдання з вибором однієї правильної відповіді (20);

• завдання на встановлення відповідності (4). Завдання з вибором однієї правильної відповіді

зазвичай формулюється у вигляді незакінченої фрази, продовження якої становлять 5 варіантів відповідей, позначених буквами А, Б, В, Г, Д, серед яких треба обрати правильний. Приклад такого завдання:

Назвіть героїню поеми „Гайдамаки“ Т. Шевченка

А Мар'яна

Б Настя

В Катерина

Г Оксана Д Ганна

Для графічного оформлення відповіді слід акуратно закреслити у табличці клітинку, позначену відповідною буквою:

Завдання на встановлення відповідності формулюється із чіткою вказівкою на пошук співвідносних елементів, що розташовані у двох колонках: елементи першої з них позначені цифрами (від 1 до 4), елементи другої - буквами (А, Б, В, Г, Д). Слід звернути увагу, що один із елементів, позначений буквою, - „зайвий“, що ускладнює можливість угадування відповіді. Приклад такого завдання:

Установіть відповідність між художнім твором та його жанром

1 „Лісова пісня“ Лесі Українки

2 „Тигролови“ І. Багряного

3 „Три зозулі з поклоном“ Гр. Тютюнника

4 „Маруся“ Г. Квітки-Основ'яненка

А новела

Б оповідання

В повість

Г роман

Д драма-феєрія

Відповіді: 1-Д, 2-Г, З-A, 4-В.

Графічно відповіді на це завдання оформлюються так:

Такі позначки ви робите у зошиті, а потім уважно переносите на спеціальний бланк відповідей, намагаючись при цьому уникати технічних помилок.

Слід пам'ятати, що тести - це не хаотичне нагромадження випадкових питань, а струнка система,

створена за відповідними законами. Тому не варто вдаватися до вгадування чи технічного „обраховування“ правильної відповіді - високу якість складання ЗНО забезпечує лише ретельна підготовка.

Тематично питання ЗНО з української літератури можна поділити на групи:

• літературний процес Приклад завдання:

Автором першого прозового твору, написаного живою українською мовою, є

А Г. Сковорода

Б І. Котляревський

В Г. Квітка-Основ'яненко

Г Т. Шевченко

Д О. Довженко

• теорія літератури Приклад завдання:

Зображення виняткових людей у виняткових обставинах, культивування символіки, особливо народнопісенної, звернення до історичного минулого - характерні особливості

А бароко

Б класицизму

В сентименталізму

Г романтизму

Д реалізму

• зміст художніх творів .

Приклад завдання:

Про долю юнака, який був „багатий на лати та на дрібні сльози“, а згодом стає народним месником, йдеться у творі

А „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ Панаса Мирного та Івана Білика

Б „Пам'яті тридцяти“ П. Тичини

В „Мартин Боруля“ І. Карпенка-Карого

Г „Гайдамаки“ Т. Шевченка

Д „Земля“ О. Кобилянської

• аналіз художніх творів Приклад завдання:

Прислів'я „Тому роду нема переводу, де брати милують згоду“ є лейтмотивом твору

А „Україна в огні“ О. Довженка

Б „Вершники“ Ю. Яновського

В „Три зозулі з поклоном“ Григора Тютюнника

Г „Я (Романтика)“ М. Хвильового

Д „О земле втрачена, явися...“ В. Стуса

Які завдання НЕ можуть бути на ЗНО

Як правило, абітурієнти непокояться щодо змісту тестових завдань: мовляв, спитати можна будь-що. Проте не будь-яке завдання може увійти до тестів ЗНО: над їх складанням працюють висококваліфіковані спеціалісти, що дозволяє забезпечити якісний рівень тестування. Тому треба знати, яких завдань НЕ слід очікувати. Це, зокрема, завдання:

• не передбачені програмою .ЗНО;

• некоректні, що не мають значення для характеристики теми;

• що містять кілька правильних відповідей;

• що не містять жодної правильної відповіді;

• нечітко сформульовані;

• відповіді на які можна визначити з попередніх чи наступних тестових завдань.

Тобто тести ЗНО з української літератури не можуть містити завдань на зразок:

У якому році народився М. Коцюбинський? (програмою не передбачено знання біографічних відомостей про письменника; виняток можуть становити загальновідомі факти біографії письменників, що стали знаковими в літературному процесі, наприклад дата виходу „Кобзаря“ Т. Шевченка);

У якій дії твору Лесі Українки „Лісова пісня“ з'являється Русалка польова? (це непринципове питання, що не впливає на загальне розуміння художнього твору);

Поема І. Котляревського А - бурлескно-травестійна; Б - ліро-епічна; В - історична; Г - сатирична; Д - феєрія (завдання має кілька правильних відповідей - А, Б, В, Г).

Умови успішного складання ЗНО

З багаторічного досвіду абітурієнтів можна укласти ряд побажань, які зумовлять успішне складання ЗНО з української літератури: це -

• читати художні твори;

• вчити вірші напам'ять;

• складати план з урахуванням композиційних особливостей твору;

• визначати найбільш яскраві цитатні характеристики;

• тренуватися щодо визначення художніх особливостей твору;

• вдосконалювати навички визначення віршового розміру;

• з'ясувати значення усіх літературознавчих понять;

• удосконалювати вміння аналізувати окремі твори та складати характеристику літературного героя, а також порівняльну їх характеристику.

Радимо прислухатись до думки ваших попередників і не нехтувати їхнім досвідом. До цього можемо додати ще деякі методичні поради.

Готуючись до ЗНО, варто навчитися структуру- вати інформацію за категоріями, наприклад, за категорією „ПЕРШИЙ“:

Перший твір нової української літератури - ... Перший драматичний твір нової української літератури -...

Перший прозовий твір нової української літератури -...

Перша соціально-побутова повість - ...

Перший історичний роман - ...

Перший соціально-психологічний роман - ...

Складіть список творів за жанровою категорією:

романи -...

повісті -...

оповідання -...

новели -...

драми -...

вірші -...

поеми - ...

Узагальнена таблиця програмних творів з української літератури, вміщена у кінці посібника, допоможе вам швидко згадати необхідну інформацію, опрацьовану раніше.

Корисною вправою буде системне опрацювання „тестових ланцюжків“ на зразок: письменник - псевдонім письменник - твір письменник - літературний герой твір - літературний рід твір - жанр

твір - літературний герой твір - тема твір - ідея

твір - історична основа

твір - проблематика

твір - композиційні особливості

твір - його фрагмент

твір - його літературознавча характеристика твір - символ

літературний герой - його портрет літературний герой - цитата (характеристика чи самохарактеристика)

літературний герой - його антипод літературні герої різних творів, схожі за рисами характеру

ліричний твір - мотив

ліричний твір - віршовий розмір

художній засіб - уривок твору

Не зайвим буде укладання власного літературознавчого тлумачного словника.

Як працювати з посібником?

1. Організуйте системну роботу: працюйте, наприклад, тричі на тиждень по годині - півтори. Така організація праці не тільки дисциплінує, а й значно впливає на якість опрацювання інформації. Складіть графік роботи на весь час навчання і дотримуйтеся його. Під час роботи ні на що не відволікайтесь. На одне заняття беріть одну тему, якщо треба, поділіть тему на кілька занять.

2. Усі можливі тестові завдання не здатен передбачити жоден посібник. Тому, опрацьовуючи будь- який матеріал, спробуйте відповісти на питання: „Які завдання можна сформулювати на основі прочитаного?“ Так, опрацьовуючи, наприклад, байку Г. Сковороди „Бджола і Шершень“, ви отримаєте таке:

„Мене можуть запитати:

• хто такий Г. Сковорода?

• до якого історико-мистецького періоду належить його творчість?

• який твір називається байкою?

• що таке алегорія?

• як називається збірка байок Г. Сковороди?

• які особливості структури байок Г. Сковороди?

• яку ідею висловлює автор твору?

• який засіб гумору використано у творі?

• які риси характеру уособлюють образи твору?

• пояснення смислу найбільш яскравих цитати твору“.

3. Нехай цей посібник стане вашим другом: не бійтеся „йти на контакт“, працюйте з маркером чи олівцем у руках, виділяючи потрібні слова чи уривки, на полях робіть записи й позначки. Так, опрацьовуючи тему, визначайте ключові (опорні) поняття, наприклад:

Балада (з французької - танцювати) - це ліроепічні твори на родинно-, рідше соціально-побутову тематику з динамічним сюжетом, що закінчується трагічно. часто з фантастичною розв'язкою.

4. Для зручності підготовки кожна тема має колонку опорних понять: звертайте на них увагу, оскільки тестові завдання можуть ґрунтуватися саме на цій понятійній базі. Також посібник містить вправи цитатного практикуму, що допоможе охарактеризувати твір, його героїв тощо. Опрацьовуючи такий матеріал, у коментарях виділяйте особливості кожного героя (пейзажу, інтер'єру тощо), порівнюйте, відзначайте спільне і відмінне з подібним матеріалом інших творів - це допоможе вам зорієнтуватися під час виконання тестових завдань.

5. Крім розділу з теорії літератури посібник містить короткий літературознавчий словничок, укладений відповідно до програми ЗНО. Він стане вашим помічником, якщо виникне потреба швидко відновити у пам'яті призабуте визначення.

6. Виконуйте тестові завдання, пояснюючи собі правильність обраної відповіді. Таким чином ви самі стаєте для себе учителем (і зауважте - дуже вимогливим!). А що пройшло через власну свідомість, не забувається. Уявіть, якою приємною несподіванкою буде для вас зустріч із опрацьованим словом чи завданням на сторінках зошита ЗНО!

7. Зверніть увагу: коли вивчаєш одну тему за іншою, то ніби утворюється піраміда, де попередньо набуті знання опиняються унизу, і їх за потреби дуже важко швидко відновити. Ви опиняєтесь у складній ситуації: „Учив, учив - та й забув...“ Щоб набуті знання не забувались, виділіть хоча б раз на тиждень час, коли ви переглядатимете УСІ теми. Таким чином ви не даватимете „опускатися на дно пам'яті“ раніше вивченим темам, а поставите їх у ряд з новими. Тепер, щоб згадати потрібну інформацію, не треба занурюватись у глибини пам'яті - достатньо окинути оком ряд тем.

8. Виконуючи тестові завдання, ви можете помилятися. Звичайно, вам це не подобається, і, як наслідок, псується настрій і пропадає бажання продовжувати роботу, адже ви (як майже усі люди!) хочете бути переможцем, а не невдахою. Радимо по-іншому оцінити ситуацію: помилки - це своєрідні „дзвіночки“, що, оберігаючи від поразки, сигналізують про небезпеку. Прислухайтеся до них, проаналізуйте, чому виникла помилка. Зробіть висновки - і це захистить від прикрощів і поразок під час ЗНО.

9. Як часто під час контрольних робіт ви чуєте від учителя: „Закрийте підручники! Не підглядайте у зошити!“... Ми ж радимо: зробив помилку чи вагаєшся у виборі відповіді - відкрий потрібну тему! Адже ваша мета - не „вхопити“ себе на незнанні, а виробити стійкі навички й уміння. Якщо ви не знаєте правильної відповіді, проте зорієнтувалися у проблемі і розумієте, ДЕ треба цю відповідь шукати, - це дуже добре. Наше побажання: „не бійтесь заглядати у словник“, підручники.

10. Виконуючи тестові завдання у форматі ЗНО, привчіть себе стежити за часом - це сприятиме виробленню своєрідного відчуття часу, що допоможе правильно розподілити виконання тестових блоків на ЗНО.

Отже, користуючись навчальними матеріалами нашого посібника, організувавши системну підготовку за допомогою вчителя чи самопідготовку, ви забезпечите надійне засвоєння навчального матеріалу, що сприятиме досягненню поставленої мети - одержати високі результати на ЗНО і вступити до обраного вищого навчального закладу.

Ми раді підтримувати вас у навчанні.

Ірина Радченко Ольга Орлова
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.