Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали

Українська література: комплексне видання для підготовки до ЗНО 2020

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 6

1. „Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові протоптувані - і пучки видно. Хіба по шаблі можна б догадуватися, що воно щось не просте: шабля аж горіла од золота; да й та на йому була мов чужа“. Це - герой роману П. Куліша „Чорна рада“

А Яким Сомко

Б Іван Брюховецький

В Кирило Тур

Г полковник Шрам

Д Василь Невольник

А

Б

В

Г

Д

2. Козацька рада, де було обрано гетьманом І. Брюховецького (роман П. Куліша „Чорна рада“), є

А експозицією

Б зав'язкою

В кульмінацією

Г розв'язкою

Д позасюжетним елементом

А

Б

В

Г

Д

3. Історичними особами є усі названі герої твору П. Куліша „Чорна рада“, ОКРІМ

А Брюховецького

Б Сомка

В Шрама

Г Васюти

Д Тура

А

Б

В

Г

Д

4. Роман П. Куліша „Чорна рада“ відображає історичний період

А національно-визвольної війни під проводом

Б. Хмельницького Б національного повстання Коліївщини

В боротьби за гетьманську булаву за часів Руїни

Г формування Запорізької Січі як форпосту козацтва

Д народного виступу проти свавілля заможної української шляхти

А

Б

В

Г

Д

5. У цього героя роману П. Куліша „Чорна рада“ „посеред двору... стояв стовп, і в стовпу усе кільця, то залізні, то мідні, то срібні. Ото знак, що простий козак або посполитий в'яжи коня до залізного; а хто значний козак, то до мідного; а як же хто рівня господареві, так той уже до срібного“.

Це-

А Черевань

Б Сомко

В Гвинтовка

Г Шрам

Д Брюховецький

А

Б

В

Г

Д

6. „А те Хмарище було окрите гаями, (1) справді наче хмарами. Кругом (2) обняла його річка з зеленими плавами, лозами й очеретами. Через річку йшла до воріт гребелька. А ворота в Череваня (3) не прості, а де- ржавські. Бувало тоді, у ту старовину, таке, що вдень і вночі сподівайтесь (4) лихого гостя - (5) татарина або ляха“.

Прикладом синекдохи у наведеному уривку з твору П. Куліша „Чорна рада“ є елемент тексту (цифра позначає наступний виділений курсивом елемент тексту)

А 1

Б 2

В З

Г 4

Д 5

А

Б

В

Г

Д

7. Життєве кредо козака Кирила Тура виражено словами

А „За рідний край і життя віддай“

Б „Честь і слава, військова справа, щоб і сама себе на сміх не давала, і ворога під ноги топтала“

В „Знищу ворога сьогодні, бо завтра нашкодить“

Г „Краще на своїй стороні кістьми лягти, ніж на чужині слави натягти“

А

Б

В

Г

8. Герої твору І. С. Нечуя-Левицького „Кайдашева сім'я“ зазначені у рядку

А Палата, Іван Палійчук

Б Христя, Оришка

В Івоніка, Анна

Г Мелашка, баба Палажка

А

Б

В

Г

9. „Невеличка на зріст, але рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона калина, довгообраза, повновидна, з тонким носиком... “. Це портрет...

А Мотрі

Б дочки Мелашки

В Марусі

Г Мелашки

А

Б

В

Г

10. Твір І. Нечуя-Левицького „Кайдашева сім'я“ за жанром

А оповідання

Б повість

В роман

Г комедія

Д драма

А

Б

В

Г

Д

11. І. С. Нечуй-Левицький увів в українську літературу новий жанр -

А історичний роман

Б історичну повість

В соціально-побутову повість

Г соціально-психологічний роман

Д пейзажну новелу

А

Б

В

Г

Д

12. Установіть відповідність між авторами творів та їх на звами

А „Наталка Полтавка“

Б „Катерина“

В „Маруся“

Г „Зажурилась Україна“

Д „Бджола і Шершень“

1 Г. Сковорода

2 І. Котляревський

3 Т. Шевченко

4 Г. Квітка-Основ'яненко

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

13. Установіть відповідність між твором та його жанром

1 „Чорна рада“ П. Куліша

2 „Бджола та Шершень“ Г. Сковороди

3 „Кайдашева сім'я“ І. Нечуя-Левицького

4 „Гайдамаки“ Т. Шевченка

А оповідання

Б повість

В роман

Г байка

Д поема

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

14. „Чорними бровами не нап'єшся й не наїсися“ (І. Нечуй-Левицький, „Кайдашева сім'я“).

Нестерпний, в'їдливий характер Марусі Кайдашихи у цьому уривку передано за допомогою

А антитези

Б алітерації

В тавтології

Г порівняння

Д гіперболи

А

Б

В

Г

Д

15. Установіть відповідність між героєм твору П. Куліша

та його характеристикою

1 Пика широка, засмалена на сонці; сам опасистий; довга, густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за ухо, як кінська грива...

2 Темний він був на очі, а ходив без проводиря; у латаній свитині і без чобіт, а грошей носив повні кишені.

3 ...по одежі і по сивій бороді, сказать би, піл, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом і по довгих шрамах на виду — старий „козарлюга“.

4 ...у дорогих кармазинах, високий і вродливий; а по кармазинах скрізь комір і поли гаптовані золотом; зверху кирея підбита соболем; підпиравсь срібною булавою.

А Божий чоловік

Б Сомко

В Гвинтовка

Г Кирило Тур

Д Шрам

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4