Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали

Українська література: комплексне видання для підготовки до ЗНО 2020

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 7

1. Твір Панаса Мирного та Івана Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ у першій редакції мав назву

А „Дорогою ціною“

Б „Лихий попутав“

В „Лихі люди“

Г „Пропаща сила“

Д „Лихо давнє й сьогочасне“

А

Б

В

Г

Д

2. Дівчина одбігла трохи і собі стала. /.../ Тут її краще розглядів парубок. Чорне кучеряве волосся, заквітчане польовими квітками, чудово вилося коло білого чола; тоненькі пасма того чорного, аж полискуваного хмелю спадали на біле, рум'яне личко, як яблуко наливчате; очі оксамитові, чорні, - здається, сам огонь говорив ними... Дві чорні брови, мов дві чорні п'явки, повпивалися над очима, злегенька прикритими довгими густими віями. Сама - невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду, вона так і вабила до себе. Зелена байова керсетка, з червоними мушками, червона в букетах спідниця, на шиї дорогі коралі, хрести, дукати - усе гарно пристало до хорошої дівоцької вроди. /.../ Парубок постояв на згірку, помилувався красою околиці, задивився на один хутір, на другий; пригадував хазяїнів їх, перебрав у пам'яті їх дочок, - та, теряючись в догадках, і повернув назад - додому.

Серед виділених елементів уривка твору Панаса Мирного та Івана Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ НЕМАЄ

А фразеологізмів

Б застарілих слів

В слів, ужитих у переносному значенні

Г діалектизмів

Д експресивної лексики

А

Б

В

Г

Д

3. [Він] - невсипущий хазяїн. Він чесною працею, своїми мозоленими руками надбав те, що має в господі. Він і тепер не лежить: рано встає, пізно лягає. Він не паніє, як другі, а сам з своєю помічницею-дружиною веде до ладу своє хліборобське діло, маючи думку на чесну працю й дітей напрямити... Так у творі Панаса Мирного та Івана Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ сказано про

А Грицька

Б Чіпку

В Максима

Г діда Уласа

Д Пороха

А

Б

В

Г

Д

4. Твір Панаса Мирного та Івана Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ починається

А історією села Піски

Б розповіддю про долю Мотрі

В зустріччю Чіпки і Галі

Г філософськими роздумами оповідача

Д розповіддю про дитинство Чіпки

А

Б

В

Г

Д

5. „Замужньою вдовою“ була героїня твору Панаса Мирного та Івана Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“

А Мотря

Б Галя

В Явдошка

Г баба Оришка

Д Христя

А

Б

В

Г

Д

6. „Я проста дівчина, мужичка, нічого не вмію: я умію жать у полі, громадить, мазать, корів доїть, свиней годувать... Подивіться, які у мене руки“ - так говорить про себе нареченому

А Наталка („Наталка Полтавка“ І. Котляревського)

Б Маруся („Маруся“ Г. Квітки-Основ'яненка)

В Леся („Чорна рада“ П. Куліша)

Г Марися („Мартин Боруля“ І. Карпенка-Карого)

Д Катерина („Катерина“ Т. Шевченка)

А

Б

В

Г

Д

7. Герой, якого бентежило питання „Де ж та правда?“ -

А Ярема („Гайдамаки“ Т. Шевченка)

Б Кирило Тур („Чорна рада“ П. Куліша)

В Данило Чабан („Дитинство“ Ю. Яновського)

Г Чіпка („Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ Панаса Мирного та Івана Білика)

Д Карпо („Кайдашева сім'я“ І. Нечуя- Левицького)

А

Б

В

Г

Д

8. Перший твір нової української літератури написав

А Т. Шевченко

Б Леся Українка

В І. Котляревський

Г Г. Сковорода

Д Нестор Літописець

А

Б

В

Г

Д

9. Уособленням образу „вічного революціонера“ у поезії „Гімн“ І. Франка є усі зазначені поняття, ОКРІМ

А думка

Б воля

В честь

Г наука

Д дух

А

Б

В

Г

Д

10. Співом, „тугою повитим, та повним віри“ називає

А Т. Шевченко поему „Гайдамаки“

Б П. Куліш роман „Чорна рада“

В І. Франко поему „Мойсей“

Г І. Котляревський поему „Енеїда“

Д Т. Шевченко поезію „Заповіт“

А

Б

В

Г

Д

11. Через образ Мойсея з однойменної поеми І. Франка розкривається проблема

А поширення десяти заповідей Господніх

Б стосунків між поколіннями

В взаємин народних мас та їх вождів

Г недосяжності надмірно високої мети

Д заперечення обмежень владою свободи людини

А

Б

В

Г

Д

12. У пролозі до поеми „Мойсей“ І. Франко звертається До

А Бога

Б українського народу

В рідного краю

Г освічених дворян

Д майбутніх поколінь

А

Б

В

Г

Д

13. Установіть відповідність між твором та місцем дії

1 „Чорна рада“

2 „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“

3 „Кайдашева сім'я“

4 „Гайдамаки“

А Умань

Б Колодяжне

В Семигори

Г Піски

Д Хмарище

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

14. Установіть відповідність між художніми образами твору Панаса Мирного та Івана Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ та їхньою характеристикою

1 Вона була „ні жінкою, ні дівкою, а замужньою вдовою“

2 Вона здавалась польовою царівною

3 Вона любила свого онука

4 Вона була бідною наймичкою, проте стала доброю господинею

А Галя

Б Явдошка

В Мотря Жуківна

Г Оришка

Д Христя

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4