Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали

Українська література: комплексне видання для підготовки до ЗНО 2020

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 9

1. В'ються хмелем арабески.

Миготять камеї, фрески...

Віршовий розмір поезії М. Вороного „Блакитна Панна”

А ямб

Б хорей

В дактиль

Г амфібрахій

Д анапест

А

Б

В

Г

Д

2. Герої твору „Пам'яті тридцяти” П. Тичини загинули в історичний період

А Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького

Б боротьби Центральної Ради з більшовиками

В Другої світової війни

Г битви під Жовтими Водами

Д Коліївщини

А

Б

В

Г

Д

3. У поезії Олександра Олеся „О слово рідне! Орле скутий!” образ рідного слова передається через усі названі символи, ОКРІМ

А червона калина

Б меч

В сонце

Г судні дощі

Д рев Дніпра

А

Б

В

Г

Д

4. У творі „Пам'яті тридцяти” автор використав біблійний образ

А Каїна

Б Мойсея

В Діви Марії

Г блудного сина

Д Ноя

А

Б

В

Г

Д

5. Справжнє прізвище Олександра Олеся

А Фітільов

Б Кандиба

В Губенко

Г Лозов'ягін

Д Очерет

А

Б

В

Г

Д

6. Квітне сонце, грає вітер І Дніпро-ріка...

в уривку з твору „Пам'яті тридцяти” П. Тичини наведено художній засіб

А епітет

Б антитеза

В порівняння

Г метафора

Д гіпербола

А

Б

В

Г

Д

7. До групи неокласиків належав

А П. Тичина

Б Олександр Олесь

В М.Зеров

Г Т. Шевченко

Д І. Франко

А

Б

В

Г

Д

8. „В історії світової літератури, мабуть, не найдеться іншого такого прикладу, коли б поет віддав половину свого життя високій поезії, а половину - нещадній боротьбі зі своїм геніальним обдаруванням”, - так писав В. Стус про

А М. Рильського

Б В. Винниченка

В М. Вороного

Г П. Тичину

Д Олександра Олеся

А

Б

В

Г

Д

9. В умовах тоталітарної системи радянської держави панівним художнім методом був

А неореалізм

Б соцреалізм

В модернізм

Г класицизм

Д революційний романтизм

А

Б

В

Г

Д

10. Релігійні символи поезії М. Рильського „Молюсь і вірю...” є засобом

А змалювання краси навколишнього світу

Б протесту ліричного героя проти реалій нової влади

В висловлення захоплення красою й ніжністю коханої

Г зображення майбутнього України

Д утвердження традицій в українській літературі

А

Б

В

Г

Д

11. Установіть відповідність між автором і рядками його поезії

1 Олександр Олесь

2 М.Вороний

3 П. Тичина

4 М. Рильський

А І раптом - небо... шепіт гаю.

О ні, то очі Ваші. - Я ридаю.

Сестра чи Ви? - Любив.

Б І в наші дні зберіг ти чар-отруту:

В тобі розбили табір аспанфути —

Кують, і мелють, і дивують світ.

В І уже в душі моїй В сяйві мрій

В'ються хмелем арабески...

Г Кленусь тобі, веселий світе,

Кленусь тобі, моє дитя,

Що буду жити, поки жити

Мені дозволить дух життя!

Д Як іскра ще в тобі горить

І-згаснути не веліла, -

Гори! Життя - єдина мить,

Для смерті ж - вічність ціла.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

12. Установіть відповідність між художньо-мистецьким напрямом та його особливостями

1 імпресіонізм

2 неокласицизм

3 авангардизм

4 соцреалізм

А естетична функція кольорів і світлотіней; калейдоскопічність і фрагментарність зображувального Б свідомий епатаж

В нервова емоційність та ірраціональність Г орієнтація на класичні зразки давньогрецького та давньоримського мистецтва Д нетерпимість до інакомислення; усереднення особистості; гігантоманія

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4