Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали

Українська література: комплексне видання для підготовки до ЗНО 2020

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ У ФОРМАТІ ЗНО

ВАРІАНТ 1

Частина 1

УКРАЇНСЬКА МОВА

Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

1. Перший склад наголошений у слові

А перепис

Б вузький

В нести

Г колесо

А

Б

В

Г

2. Правильно написано слово

А сфотографувати

Б зкріплювати

В смивати

Г зпресувати

А

Б

В

Г

3. Неправильно витлумачений фразеологізм

А виткнути носа (з'явитися)

Б хоч в око стрель (дуже темно)

В як на долоні (дуже легко)

Г на широку ногу (розкішно)

А

Б

В

Г

4. Нульове закінчення мають обидва слова рядка

А пінгвін, удень

Б юнь, ніяк

В вагон, пансіонат

Г пальто, товариш

А

Б

В

Г

5. Правильно утворено словосполучення

А по власному бажанню

Б згідно закону

В останній за списком

Г дякувати менеджера

А

Б

В

Г

6. Простим є речення

А А серце заб'ється частіше, збудить бентежний рій думок.

Б Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала.

В Я стаю ніби меншим, а навколо більшає й росте весь світ.

Г А війне вітром із заходу - запіниться, забурує синє море.

А

Б

В

Г

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

(1) Місто мені сподобалося: тихі привокзальні двори, зарослі травою й засаджені абрикосами, флігелі й аварійні будинки, з яких виходили повільні, мов хамелеони, [...] — мене все влаштовувало. (2) Запах цукру й шоколаду (у,в) кварталах довкола кондитерської фабрики, суворі цехи порожніх підприємств довкола ринку, брами, крамниці та лікувальні заклади — (у,в)се було за мене. (3) Я вийшов до набережної. (4) Виявляється, тут були мости. (5) Це добре, подумав я, місто, яке лежить на ріці, більш захищене й спокійне, життя [у,в) такому місті тримається своїх меж і має свій порядок. (6) Потім я дізнався, що ріка тут не одна: місто лежало між ними, на пагорбах, світячись (у,в)сіма своїми білими й червоними будівлями, що були оточені зусібіч гарячою травневою зеленню. (7) Що ж, сказав я, ступаючи на міст, можете мене зустрічати.

7. Стиль тексту

А художній

Б науковий

В розмовний

Г конфесійний

А

Б

В

Г

8. Замість пропуску в першому реченні доречним є слово

А дітлахи

Б підлітки

В студенти

Г пенсіонери

А

Б

В

Г

9. За нормами милозвучності літеру в треба писати у сполуці з тексту

А (у,в) кварталах

Б (у,в) себуло

В (у,в) такому

Г (у,в) сіма своїми

А

Б

В

Г

10. Іменником є слово, виділене в тексті

А привокзальні

Б кондитерської

В набережної

Г червоними

А

Б

В

Г

Завдання 11-23 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки

11. Букви я, ю, є позначають два звуки в кожному слові рядка

А ювілей, ім'я, життєпис

Б приєднати, зброяр, фантазія

В клієнт, берегиня, європейський

Г яворовий, полум'я, бюджетний

Д п'єса, люстерко, реєструвати

А

Б

В

Г

12. Немає лексичної помилки в реченні

А Середній клас являється основою громадянського суспільства.

Б До цього прошарку відносяться підприємці, кваліфіковані робітники, інтелігенти.

В Саме його представники беруть найактивнішу участь у житті громади.

Г Вони, наприклад, можуть настоювати на зменшенні податків або покращенні адміністративних послуг.

Д Їхня позиція часто не співпадає із заявами політиків.

А

Б

В

Г

Д

13. Буквосполучення ьо на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

А л..н, л..тчик, верхи..го

Б л..довий, сер..зно, утр..х

В вол..вий, л..х, ді..вий

Г тін..вий, ма..ріти, с..рбати

Д д..готь, пол..вий, га..к

А

Б

В

Г

Д

А р..тор..чний потенціал

Б система серт..ф..кації

В д..рект..ва щодо д..сц..пліни

Г стат..ст..ка для ф..нанс..стів

Д м..т..нгувальники відповіли реч..тат..вом

А

Б

В

Г

Д

15. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А консульський, погод..ся, прип'ят..ський, голівон..ці

Б зателен..кати, красун..чик, кан..йон, виріз..бити

В вигул..кнути, конс..єржка, зат..марити, мал..ва

Г купальський, ковз.жий, нац..кувати, локал..ний

Д рибал..ство, обвін..чати, відгад..ко, крад.жома

А

Б

В

Г

Д

16. Через дефіс треба писати всі прикметники рядка

А суспільно/політичний, військово/зобов'язаний, генерал/губернаторський

Б науково/фантастичний, військово/морський, літературно/художній

В державно/монополістичний, механіко/математичний, радіо/фізичний

Г історико/культурний, східно/слов'янський, м'ясо/молочний

Д масово/політичний, червоно/гарячий, народно/визвольний

А

Б

В

Г

Д

17. Правильно узгоджено прикметники з іменниками в рядку

А зелене Найробі, синє Дніпро, давній друг

Б давній приятель, малий сирота, гостра біль

В червона гуаш, вчена ступінь, юна леді

Г урядове бюро, зіркове турне, загадкове Перу

Д впливові США, нове авто, щаслива путь

А

Б

В

Г

Д

18. Граматично правильна відповідь на запитання „Котра година?” -

А рівно дев'ятнадцять

Б п'ять хвилин першої

В п'ять хвилин на сьому

Г дві години п'ять хвилин

Д без двадцяти вісім

А

Б

В

Г

Д

19. Правильно побудовано словосполучення

А простий у використанні

Б старший всіх офіцерів

В уживати по призначенню

Г піти за мандаринами

Д подякувати журналістів

А

Б

В

Г

Д

20. Кома НЕ СТАВИТЬСЯ в реченні (розділові знаки пропущено)

А Весна процвіте і наново криниця простеле барвінком круті береги.

Б Рясніє дощ і падає лункіше м'яких краплин розмірене биття.

В Аж колись уранці зашуміли хвилі і громи заграли в сурми голосні.

Г Грім одгримів і солодкою млостю спокою віє од цвіту вишень і сирої землі.

Д Зеленіють жита і любов одцвіта і волошки у полі синіють.

А

Б

В

Г

Д

21. Виділене слово є вставним у реченні (розділові знаки пропущено)

А Суперечка навіть у компанії добрих друзів ні до чого доброго не доведе.

Б Доповідач у своїй промові зокрема наголосив на потребі пошуку компромісу.

В Спроби вивчити вірш принаймні засвідчують вашу небайдужість до навчання.

Г їхні докази в цій справі безперечно надзвичайно переконливі.

Д Передусім я хотів би перепросити за свою витівку на минулрму уроці.

А

Б

В

Г

Д

22. Складнопідрядне речення з підрядним причини утвориться, якщо до частини „Не сподівався я вже тебе побачити,..”

А дарма що ми домовлялися про зустріч.

Б що б ти там нині не розказував.

В бо вже досить пізній час надворі.

Г хоча мати й попереджала про затримку.

Д хоча десь глибоко в душі вірив у можливість зустрічі.

А

Б

В

Г

Д

23. Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак).

Літературна мова,(1) щоб задовольнити всі потреби суспільства,(2) повинна бути високоорганізованою:(3) мати унормований словник,(4) загальновживані й упорядковані граматичні правила,(5) усталену вимову й правопис,(6) які є обов'язковими для всіх,(7) хто нею користується.

Неправильним є обґрунтування пунктуації в рядку

А цифри 1 і 2 позначають коми при підрядній частині складного речення

Б цифра 3 позначає двокрапку після узагальнювального слова

В цифри 4 і 5 позначають коми між однорідними членами речення

Г цифра 6 позначає кому перед підрядною частиною складного речення

Д цифра 7 позначає кому перед підрядною частиною складного речення

А

Б

В

Г

Д

У завданнях 24-28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!

24. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Листя, (1)як модний вітер,

Наче усмішка дня -

Ключ (2)журавлів (З)над світом,

Що горить (4)навмання.

А іменник

Б прикметник

В прислівник

Г сполучник

Д прийменник

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

26. З'ясуйте, яким членом кожного з речень є неозначена форма дієслова.

Член речення

1 підмет

2 присудок

3 означення

4 обставина

5 Фрагмент речення

А Мудрішати з роками нам дано.

Б Благослови уміння не упасти

В Як тебе не любити, Києве мій!

Г Ми в світ прийшли успадкувати славу.

Д Вірити в казку - щасливому буть.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

27. Установіть відповідність між кінцівкою речення „Ще виблискують у нас кришталеві роси...” та її синтаксичною характеристикою.

1 щоб світу краса довіку не тьмяніла.

2 що аж очі сльозяться від того сяйва.

3 що сонце народило їх ранкове.

4 що б не казали сліпі на серце люди.

А підрядна частина міри та ступеня

Б підрядна з'ясувальна частина

В підрядна допустова частина

Г підрядна частина мети

Д підрядна означальна частина

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

25. Утворіть пари спільнокореневих слів.

1 сталий

2 сталь

3 статика

4 станути

А статично

Б сталево

В статут

Г усталено

Д розталий

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

28. Установіть відповідність між словом іншомовного походження та його українським відповідником.

1 генерований

2 генералізований

3 тендерний

4 генетичний

А узагальнений

Б створюваний

В спадковий

Г статевий

Д військовий

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

Читання й аналіз тексту.

Завдання 29-33 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Прочитайте текст і виконайте завдання 29-33.

НІЧ ПРОЗРІННЯ

Світлана спізнилася на автобус. Усього якихось десяти хвилин забракло їй, аби не опинитися зараз серед липкого мокрого чи то снігу, чи то дощу в тенетах вечірнього міста. І все це — через ті безглузді збори! Ще й удома сваритимуть, бо ж і до цього часу мають її, терапевта дільничної амбулаторії, за дитину. „Ось вийдеш заміж, — казала мати, — тоді й виростеш!” А де ж той заміж, коли усі хлопці або виїхали з села, або одружилися, або ж спилися, поки вона студіювала у Вінниці медицину.

„О! — сяйнула думка. — Та ж тут, у місті, живе подруга ще зі студентських років, Надійка! У неї й переночую!”

На хвилі спогадів про кращі роки навчання, коли було пережито разом чимало радостей і бід, відвідано чи не всі бібліотеки й театри в місті, шукала незнайому вулицю. Надійку про свій прихід не попередила, бо хотілося зробити сюрприз. А щоб зустріч була теплішою, прихопила із собою їхній улюблений торт і м'яку іграшку-котика, яких, як пам'ятала, подруга колекціонувала з дитинства.

В очікуванні зустрічі нетерпляче натискала кнопку дзвінка, чула, як поспішає до дверей господиня квартири.

— Ой, Світланко, яка я рада, що ти зайшла! Ти звідки така, мов Снігуронька? Що ти робиш у місті в таку пору? Як живеш? Заміж не вийшла? — цокотіла подружка, допомагаючи Світлані витрушувати дрібні водянисті крижинки з кожушка, а та раділа: не змінив час любої подруги, даремно вона так хвилювалася, перепитувала себе, чи та хоч упізнає її...

Коли перші розпитування вщухли й дівчата зручно вмостилися біля торта, Світлана, трохи ніяковіючи, мовила:

— Знаєш, Надю, а я до тебе не просто в гості. Мій автобус давно пішов, і мені ніде переночувати. Тому подумала, що ти не виженеш. Разом і поговоримо, і інститут згадаємо, — і, посміхаючись, додала: — Хіба ж така дружба, як наша, забувається?

Подруга якось дивно поглянула на Світлану. Довго вивчала візерунок скатертини, а тоді знічено підвела очі:

— Ти не сердься, Світланко, але сьогодні я чекаю свого друга. Ну, ти ж сама розумієш...

— Та що ти, що ти, Надю! Це ти мені пробач, що я так невчасно. Я... я піду, ти не хвилюйся, я не заважатиму, .я все розумію, — говорила швидко, аби не мовчати. Винувато посміхаючись, задкувала до дверей і аж на вулиці, знову умита мокрим снігом, опанувала себе. „Сама винна, — картала себе. — Чом було не попередити, що прийду?!” Собі ж заперечувала: „А до кого б ще мала йти проти ночі? З усіх знайомих вона — найрідніша душа”.

Зупинилася. Куди подітися? Відповідь підказав далекий гудок тепловоза, і ранку дівчина дочекалася на залізничному вокзалі. Там, крім неї, сиділо чимало „безхатьків”, яким, мабуть, як і їй, не було до кого прихилити голову десь у затишному будинку в цьому місті, яке й далі продовжувало покриватися сніговим мряковинням ночі. Ночі, яка для Світлани стала ніччю прозріння.

...Наступного дня в сільській амбулаторії зранку розривався телефон.

— Де ти була? Я так хвилювалася за тебе! Могла б і подзвонити. Знаєш, а ти даремно пішла, я вчора була сама, бо він-таки не прийшов! — торохтіла колишня подруга, навряд чи усвідомлюючи, що за її словами хвилювань — холод.

Світлана мовчки поклала слухавку, а тоді просочила спиртом серветку і ретельно витерла телефон, змивши з нього сліди щойно чутої нещирості.

Леся Гудзь

29. Символічним образом, який упродовж тексту акцентує авторка як своєрідний аналог емоційного стану Світлани, є

А іграшка-котик

Б мокрий сніг

В вокзал

Г телефон

А

Б

В

Г

30. Почуття, яке змусило головну героїню тексту „просочити спиртом серветку і ретельно витерти телефон”, можна означити як

А зрадженість

Б гидливість

В обурення

Г ненависть

А

Б

В

Г

31. У тексті не розкрито мікротему

А стосунки батьків і доньки

Б студентські роки подруг

В незручність відмови подрузі

Г зрадливість коханого хлопця

А

Б

В

Г

32. Характеристиками головної героїні тексту є всі, ОКРІМ

А працює терапевтом дільничної амбулаторії

Б колекціонує м'які іграшки у вигляді котиків

В має м'яку, сором'язливу вдачу, відверта

Г не вірить у можливість жіночої дружби

А

Б

В

Г

33. Прочитайте словникові тлумачення й виконайте завдання.

ВИНА, н. жін. 1. Негативний вчинок або злочин; причетність до них або до чогось неприємного, що сталося // Відповідальність за негативний вчинок або злочин. 2. Те, що спричиняє, призводить до чого-небудь; причина.

ВИНУВАТИЙ, а, е. 1. Який вчинив що-небудь погане, зробив злочин, провинився у чомусь. //Який є причиною чого-небудь. 2. В якому виражається усвідомлення вини, провини. 3. розм. Який має борг.

У контексті „Винувато посміхаючись, задкувала до дверей і аж на вулиці, знову умита мокрим снігом, опанувала себе” значення слова винувато доцільно витлумачити в спосіб, запропонований курсивом у рядку А посміхалася, „усвідомлюючи свою вину, провину в скоєному”

Б посміхалася, „відчуваючи незручність ситуації, яку спричинила”

В посміхалася, „розуміючи відповідальність за свій ганебний вчинок”

Г посміхалася, „переживаючи за неприємності, які спричинила іншому”

А

Б

В

Г

Частина 2

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Завдання 34-53 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді й позначте його в бланку А.

34. „Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я!” - це рядок

А обрядової пісні

Б соціально-побутової пісні

В родинно-побутової пісні

Г історичної пісні

Д ліричної пісні

А

Б

В

Г

Д

35. Ідея „сродної

праці” втілена у творі

А І. Франка „Гімн”

Б Г. Сковороди „Бджола і Шершень”

В І. Котляревського „Наталка Полтавка”

Г Т. Шевченка „Катерина”

Д І. Нечуя-Левицького „Кайдашева сім'я”

А

Б

В

Г

Д

36. Композиція поеми Т. Шевченка „Гайдамаки”

А має два епілоги

Б має два вступи

В не має вступу

Г не має епілогу

Д не має авторських відступів

А

Б

В

Г

Д

37. „Ну як-таки, щоб воля - та пропала? Се так колись і вітер пропаде!” - слова

А Наталки („Наталка Полтавка” І. Котляревського)

Б Мавки („Лісова пісня” Лесі Українки)

В Катерини („Катерина” Т. Шевченка)

Г Наталки („Тигролови” І. Багряного)

Д Мотрі („Кайдашева сім'я” І. Нечуя-Левицького)

А

Б

В

Г

Д

38. Прочитайте уривок, з'ясуйте ім'я літературного героя, назву твору та його автора.

Ішов справді парубок. На перший погляд йому, може, літ до двадцятка набиралося. Чорний шовковий пух тільки що висипався на верхній губі, де колись малося бути вусам [...] лице довгобразе - козаче; ні високого, ні низького зросту, - тільки плечі широкі та груди високі... Оце й уся врода. Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та селах. Одно тільки в цього неабияке - дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ним світилася якась незвичайна сміливість і духовна міць разом з якоюсь хижою тугою...

А Чіпка („Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного)

Б Лукаш („Лісова пісня” Лесі Українки)

В Іван („Тіні забутих предків” М. Коцюбинського)

Г Карпо („Кайдашева сім'я” І. Нечуя-Левицького)

Д Черевань („Чорна рада” П. Куліша)

А

Б

В

Г

Д

39. Автобіографічним є твір

А „Сон” („У всякого своя доля”) Т. Шевченка

Б „Мойсей” І. Франка

В „Кайдашева сім'я” І. Нечуя-Левицького

Г „Intermezzo” М. Коцюбинського

Д „Дитинство” Ю. Яновського

А

Б

В

Г

Д

40. „...колосальне, всеобіймаюче око України” - так І. Франко назвав

А Т. Шевченка

Б Панаса Мирного

В І. Нечуя-Левицького

Г Є. Маланюка

Д І. Котляревського

А

Б

В

Г

Д

41. Прочитайте уривок з повісті І. Нечуя-Левицького „Кайдашева сім'я” та визначте виділені художні засоби.

Що за люба дитина мій Карпо, такий слухняний, такий тихий, хоч у вухо бгай. [...] Я не хвалю своїх синів, але, коли правду сказати, то на всі Семигори немає таких хлопців, як мої. Що вже робочі, слухняні, покірливі, то дай, Боже, таких дітей усякому. Мого Лавріна, проше вас, хоч у пазуху сховай, а як іде селом, то дівчата аж перелази ламають.

А порівняння, гіпербола, епітети

Б фразеологізми, пестливі слова, літота

В гіпербола, порівняння, епітети

Г епітети, фразеологізми, пестливі слова

Д епітети, фразеологізми, гіпербола

А

Б

В

Г

Д

42. Романами є твори

А „Маруся” Г. Квітки-Основ'яненка; „Енеїда” І. Котляревського

Б „Лісова пісня” Лесі Українки; „Тіні забутих предків” М. Коцюбинського

В „Камінний хрест” В. Стефаника; „Хазяїн” І. Карпенка-Карого

Г „Блакитна панна” М. Вороного; „Кайдашева сім'я” І. Нечуя-Левицького

Д „Чорна рада” П. Куліша; „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного

А

Б

В

Г

Д

43. Т. Шевченко назвав „великое и человеколюбивое трио” осіб

А К. Брюллова, В. Жуковського, М. Вієльгорського у зв'язку із своїм звільненням із кріпацтва

Б Є. Гребінку, В. Григоровича, П. Мартоса за допомогу у виданні першого „Кобзаря”

В І. Сошенка, О. Венеціанова, В. Штернберга за допомогу під час навчання в Академії мистецтв

Г сім'ю Тарновських за меценатську діяльність

Д Г. Сковороду, І. Котляревського, Г. Квітку-Основ'яненка як своїх попередників

А

Б

В

Г

Д

44. Прочитайте уривок вірша Олександра Олеся, визначте віршовий розмір

Хто зберіг любов до краю І не зрікся роду,

Той ім'ям не вмре ніколи В спогадах народу.

А ямб

Б хорей

В дактиль

Г амфібрахій

Д анапест

А

Б

В

Г

Д

45. Махамедом у романі Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” називають

А Чіпку Варениченка

Б Максима Гудзя

В Грицька Чупруненка

Г Остапа Хруща

Д пана Польського

А

Б

В

Г

Д

46. Ідеєю п'єси М. Куліша „Мина Мазайло” є відображення

А українізації як втілення національної політики партії

Б протесту проти насильницької русифікації в Україні В заклику до відродження козацької слави Г засад інтернаціоналізму як ідейної основи державного устрою Д боротьби з націоналістичними проявами у суспільстві

47. Поезія „Молюсь і вірю” належить перу

А Павла Тичини

Б Максима Рильського

В Івана Франка

Г Миколи Зерова

Д Василя Симоненка

А

Б

В

Г

Д

48. „Шість прикмет має людина: трьома подібна вона на тварину, а трьома на янгола: як тварина - людина їсть і п'є, як тварина - вона множиться і викидає; як янгол - вона має розум, як янгол - ходить просто і як янгол - священною мовою розмовляє” (Талмуд. Трактат Авот) - цей епіграф розкриває ідею твору

А Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Б В. Підмогильного „Місто”

В Ю. Яновського „Вершники”

Г О. Довженка „Україна в огні”

Д І. Котляревського „Наталка Полтавка”

А

Б

В

Г

Д

49. Твір „Тіні забутих предків” поєднує долі митців

А М. Коцюбинського, В. Стефаника, О. Кобилянської

Б М. Коцюбинського, Лесі Українки, П. Тичини

В М. Коцюбинського, С. Параджанова, В. Стуса

Г М. Коцюбинського, М. Вороного, Л. Костенко

Д М. Коцюбинського, І. Франка, Г. Косинки

А

Б

В

Г

Д

50. Тема служіння народові розкривається у творі

А „Земля” О. Кобилянської

Б „Мойсей” І. Франка

В „Мина Мазайло” М. Куліша

Г „Катерина” Т. Шевченка

Д „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного

А

Б

В

Г

Д

51. У рядках роману Л. Костенко „Маруся Чурай”

Хоч би які лелеки

В колисці нам Гомера принесли!

йдеться про

А потребу для України мати свого національного героя

Б майже повне винищення в жорстоких війнах населення України

В сподівання на ранню весну після жорстоких зимових холодів

Г усвідомлення більш низького рівня культури України порівняно з античною

Д відсутність писемних свідчень про історичні події, що відбувались в Україні

А

Б

В

Г

Д

52. Виберіть героїв твору О. Кобилянської „Земля”, у зображенні яких автор використовує прийом контрасту

А Сава і Михайло

Б Рахіра і Сава

В Анна і Михайло

Г Івоніка і Михайло

Д Михайло І Докія

А

Б

В

Г

Д

53. Елегійний початок „З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест; то йде Марія...” має твір

A „Intermezzo” М. Коцюбинського

Б „Вершники” Ю. Яновського

В „Я (Романтика) М. Хвильового

Г „Зачарована Десна” О. Довженка .

Д „Марія” У. Самчука

А

Б

В

Г

Д

У завданнях 54-57 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

54. Встановіть відповідність між творами та вжитими у них образами-символами.

1 Прометей

2 Сізіфова праця

3 Потяг

4 Неопалима купина

А „Тигролови” І. Багряного

Б „Кавказ” Т. Шевченка

В „Маруся Чурай” Л. Костенко

Г „Енеїда” І. Котляревського

Д „Contra*spem spero!” Лесі Українки

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

55. Встановіть відповідність між тематикою та назвами творів.

1 історична А „Маруся” Г. Квітки-Основ'яненка

2 громадянська Б „Маруся Чурай” Ліни Костенко

3 інтимна В „Ви знаєте, як липа шелестить...” П. Тичини

4 філософська Г „Гімн” І. Франка

Д „Бджола і Шершень” Г. Сковороди

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

56. Встановіть відповідність між героєм творів та його характеристикою.

А Авірон („Мойсей” І. Франка)

Б Лукаш („Лісова пісня” Лесі Українки)

В Ярема („Гайдамаки” Т. Шевченка)

Г Гриць Бобренко („Маруся Чурай” Л. Костенко)

Д Еней („Енеїда” І. Котляревського)

1 ...він міряв не тією міркою.

В житті шукав дорогу не пряму.

Він народився під такою зіркою,

що щось в душі двоїлося йому.

2 Поганий, мерзький, скверний, бридкий,

Нікчемний, ланець, кателик!

Гульвіса, пакосний, престидкий,

Негідник, злодій, єретик!

Та й знову за працю. Отак треба жить!

З Він в подобі людській

упав мені до ніг, мов ясень втятий...

і з долу вгору він до мене звів

такий болючий погляд, повний туги

і каяття палкого, без надії...

Людина тільки може так дивитись!..

4 Трапляється, часом тихенько заплаче.

Та й то не од того, що серце болить:

Що-небудь згадає або що побачить...

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

57. Установіть відповідність між письменником і його висловлюванням.

Письменник

1 О. Довженко

2 Ольга Кобилянська

3 Остап Вишня

4 Леся Українка

Висловлювання

А „Факти, що спонукали мене написати „Землю” правдиві. Особи, майже всі щодо одної, також із життя взяті. Я просто фізично терпіла під з'явиськом тих фактів, і коли писала, ох, як хвилями ридала! Написання тієї повісті дало мені рівновагу, вдоволення і гнало до дальшого творення”

Б „Ви боїтесь, що я не піду разом з духом часу, а зостануся позаду, - не думаю я сього. „На крилах пісень” не єсть моє остатнє слово, а коли я думаю йти далі, то вже вперед, а не назад, інакше не варто було й виходити”

В „На мій погляд, Гнидка - безталанна дитина свого віку, скалічений виводок свого побиту, пригніченого усяким панством”.

Г „Товаришу мій Сталін, коли б Ви були навіть богом, я й тоді не повірив би Вам, що я націоналіст, якого треба плямувати й тримати в чорному тілі. Коли немає ненависті принципової, і зневаги нема, і недоброзичливості ні до одного народу в світі, ні до його долі, ні до його щастя, ні гідності чи добробуту,— невже любов до свого народу є націоналізм? Чи націоналізм в непотуранні глупоті людей чиновних, холодних діляг, чи в невмінні художника стримати сльози, коли народу боляче?..”.

Д „Просто не любив я печальних лиць, бо любив сміятися. Не переносив я людського горя. Давило воно мене, плакати хотілося... Я народний слуга! Лакей? Ні, не пресмикався! Вождь? Та Боже борони!.. Пошли мені, доле, сили, уміння, талану, чого хочеш, тільки щоб я хоч що-небудь зробив таке, щоб народ мій у своїм титанічнім труді, у своїх печалях, горестях, роздумах, ваганнях, щоб народ усміхнувся!., щоб хоч одна зморшка його трудового, задумливого лиця, щоб хоч одна зморшка ота розгладилася!”

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

Частина З

ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ

58. Прочитайте наведений текст.

В одному з творів німецький письменник Бертольд Брехт написав: „Переможені мають пам'ятати, що й після поразки множаться суперечності, які загрожують сьогоднішньому переможцеві”.

Переможець завжди радий перемозі, а подоланий сумує й страждає через свою поразку. При цьому той, кому вдалося взяти верх, часто забуває, що будь-яка перемога - це лише незначний етап на довгому шляху й що ще невідомо, куди цей шлях може повернути через мить.

Як варто поводитися переможцеві, щоб у подальшому не зазнати поразки, яка затьмарить радість попередніх здобутків?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.

Орієнтовний обсяг роботи -1 сторінка (200-250 слів).

Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

ВАРІАНТ 2

Частина 1

УКРАЇНСЬКА МОВА

Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

1. Другий склад наголошений у слові

А дихання

Б вимога

В кілометр

Г веземо

А

Б

В

Г

2. Правильно написано слово

А піцца

Б аккумулятор

В спагетті

Г тонна

А

Б

В

Г

3. Правильно вжито прикметник у словосполученні

А громадянські права

Б громадянський транспорт

В громадська війна

Г громадське суспільство

А

Б

В

Г

4. Правильно утворено форми родового відмінка множини обох іменників у рядку

А суддів, матерей

Б грузин, солдат

В дверів, дядьків

Г статей, сузір'їв

А

Б

В

Г

5. І в однині, і в множині можуть уживатися всі іменники рядка

А учень, молодь, дитина

Б ножиці, кури, думки

В проблема, байдужість, сварка

Г завдання, текст, репетиція

А

Б

В

Г

6. Правильно утворено речення

А Коли ми в'їхали в Харків, нас вразила чистота вулиць.

Б В'їхавши в Харків, нас вразила чистота вулиць.

В Нас вразила чистота вулиць, в'їхавши в Харків.

Г Чистота вулиць вразила нас, в'їхавши в Харків.

А

Б

В

Г

7. Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

(1) Як відомо> словом „святий” у нашій мові перекладене грецьке „агіос”, що означає: відділений для Бога чи бездоганний; або латинське „санктус” - чистий, вірний. (2) Але для того, щоб збагнути будь-яке поняття, тобто впіймати розумом сутність предмета, обов'язково треба віднайти те, що йому суперечить. (3) Наприклад, поняттю білий суперечить поняття небілий. (4) Не можна плутати суперечні поняття з протилежними, оскільки між протилежними може існувати третє, п'яте, десяте, а між суперечними не існує навіть третього, як говориться в афоризмові: „Третього не дано”. (5) Прикладом протилежних понять є білий і чорний, бо між білим і чорним є ще й сірий, зелений тощо. (6) Отже, суперечним поняттям до святості є гріх, бо між ними немає третього, тому Христос і попереджає нас: „Хто не зо Мною, той проти Мене, і хто зо Мною не збирає, той розкидає” (Мт 12:30).

А художній

Б науковий

В публіцистичний

Г конфесійний

А

Б

В

Г

8. Лапки використано в тексті для виокремлення

А індивідуальних назв і цитат

Б іронічних слів та індивідуальних назв

В слів з відтінком презирливості і застарілості

Г цитат і малозрозумілих іншомовних слів

А

Б

В

Г

9. У давальному відмінку вжито виділене в тексті слово

А мові

Б поняттю

В афоризмові

Г святості

А

Б

В

Г

10. Антонімами в тексті є слова

А агіос-санктус

Б поняття - предмет

В білий-сірий

Г святість – гріх

А

Б

В

Г

Завдання 11-23 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

11. Підкреслена буква позначає той самий звук у словах рядка

А молоти, молотьба

Б сторожити, сторож

В безкоштовний, безжиттєвий

Г пляшка, пляшці

Д просити, просьба

А

Б

В

Г

Д

12. Немає лексичної помилки в реченні <

А Дорога сестричко, з наступаючим Новим роком тебе!

Б Не дивлячись на велику відстань між нами, я хочу, щоб ця листівочка зберегла тепло моїх привітань.

В Нехай твоє життя буде сповнене щирої радості, лункого сміху та неймовірних сюрпризів!

Г Хай усі дорогі тобі люди будуть добрими й лагідними по відношенню до тебе!

Д Бажаю тобі найприємніших подій на протязі всього наступного року!

А

Б

В

Г

Д

13. Закінчення и мають усі іменники в рядку

А яскраві барв.., блідо-рожеві кольор.., великі прикрощ..

Б мальовничі левад.., фермерські двор.., маленькі меж..

В чародійні ключ.., крислаті осокор.., розлогі долин..

Г закохані соловейк.., високі явор.., карпатські хребт..

Д природні барвник.., вранішні зор.., сині хмар..

А

Б

В

Г

Д

14. Літеру з треба писати на місці обох пропусків у рядку

А ..нижка на товари, важко ..компрометувати

Б археологічні ро..копки, ..хвалити програму

В небезпечна речовина, ретельно ..чистити

Г поглянути ..середини, несказанний пейзаж

Д бе..коштовна консультація, ..кладати іспит

А

Б

В

Г

Д

15. Апостроф на місці пропуску треба ставити в словах рядка

А пів..яру, пів..ананаса,

Б пів..ями, напів..імла

В пів..яхти, пів..йоржа

Г пів..юрти, пів..їдальні

Д напів..яскравий, пів..Японії

А

Б

В

Г

Д

16. М'який знак треба писати в обох словах рядка

А сніжин..ці, снігурон..ці

Б зимон..ці, Льон..чин

В ковзан..ці, голівон..ці

Г ялинон..ці, русал..чин

Д хатин..ці, Тетян..чин

А

Б

В

Г

Д

17. Форма орудного відмінка утворена неправильно в рядку

А іржою

Б лікарем

В метро

Г спекою

Д черешнею

А

Б

В

Г

Д

18. Замість крапок у реченні „На моє запрошення прийшов чоловік років...” має бути слово

А сімдесят

Б семидесяти

В семидесятьох

Г сімохдесятьох

Д сімдесяти

А

Б

В

Г

Д

19. Неправильно побудовано словосполучення рядка

А ходити за грибами

Б виконувати згідно з планом

В працювати щосереди

Г вищий за мене

Д перший за списком

А

Б

В

Г

Д

20. Двокрапку потрібно поставити в реченні (розділові знаки пропущено)

А Перемелеться лихо добро буде.

Б Вовка боятися в ліс не ходити.

В Раніше встанеш більше діла зробиш.

Г Сказано велика птиця горобець.

Д Любиш їздити люби й сани возити.

А

Б

В

Г

Д

21. Простими ускладненими однорідними членами є всі речення, ОКРІМ

А До іспиту варто готуватися як упродовж навчального року, так і напередодні.

Б Дощі йшли безперестанку, а потім зненацька припинилися.

В Ви вже або купуйте цей товар, або не перебирайте харчами.

Г На вечір з'їхалися нарешті всі гості і навіть панотець прибув.

Д Я згадую кілька приємних моментів, як-от: першу зустріч, похід на Говерлу й поїздку до села.

А

Б

В

Г

Д

22. Складносурядне речення утвориться, якщо до частини „Сучасний навчальний процес неможливо уявити без комп'ютерних технологій,..”

А хоча колись без них легко обходилися.

Б оскільки учні дуже легко сприймають усе нове.

В однак це не дуже нас тішить.

Г незважаючи на недовіру деяких учителів до них.

Д адже освіта повинна йти в ногу з наукою.

А

Б

В

Г

Д

23. Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак).

Внизу за Ворсклою розгорталися в заобрійну далеч мальовничі простори рідної Вкраїни,(1) а звідти попід самі вікна підступало море народного життя з його журбами й радощами,(2) з чародійними пісенними вечорами,(3) сповненими поезії,(4) яка бентежила душу то піснею-задумою,(5) то лукавим жартом,(6) то щемкою сльозою. Неправильним є обґрунтування пунктуації в рядку

А кома 1 стоїть перед сурядною частиною складного речення

Б кома 2 розділяє однорідні члени речення

В кома 3 стоїть при відокремленому члені речення

Г кома 4 стоїть перед підрядною частиною складного речення

Д коми 5 і б стоять між частинами безсполучникового складного речення

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

У завданнях 24-28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!

24. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Марили айстри в (І) розкішнім (2) півсні

Про трави шовкові, (З) про сонячні дні,

І в мріях ввижалась (4) їм казка ясна,

Де квіти не в'януть, де вічна краса.

А іменник

Б прикметник

В займенник

Г прислівник

Д прийменник

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

25. У кожному словосполученні доберіть до слова брати відповідний синонім.

Словосполучення

1 брати на облік

2 брати на роботу

3 брати квитки

4 брати силою

Варіант синоніма

А наймати

Б здобувати

В ставити

Г сприймати

Д купувати

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

26. З'ясуйте, яким членом кожного з речень є неозначена форма дієслова.

1 підмет

2 присудок

3 означення

4 додаток

А Туристи зупинилися відпочивати біля старого муру.

Б Козакування в давнину- це не гратися у війну, а дійсно воювати.

В Талант малювати мав кожен у цій великій родині.

Г Понад усе в житті йому подобалося читати пригодницькі романи.

Д Найскладнішим випробуванням для оратора-початківця є говорити на людях.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

27. З'ясуйте, який вид підрядного речення треба приєднати до поданого головного.

Головне речення

1 Це та вистава,...

2 ..., сумно було б на світі.

3 Я раптом відчув,...

4 Варто працювати доти,...

Підрядне речення

А означальне

Б з'ясувальне

В обставинне часу

Г обставинне умови

Д обставинне наслідкове

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

28. Установіть відповідність між словом і контекстом, де його можна вжити.

1 військовий

2 воєнний

3 воєнізований

4 воїнський

А зустріти ... матір

Б оголосити ... стан

В забезпечити ... охорону

Г проходити ... службу

Д проявити ... доблесть

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

Читання и аналіз тексту.

Завдання 29-33 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Прочитайте текст і виконайте завдання 29-33.

ОБПЕЧЕНІ

(1-6) Щоранку я зустрічаю їх на розі. Чоловік веде велосипеда, на якому двоє малюків, а жінка несе торбину з порожніми пляшками. Вони жваво розмовляють, так, наче не бачилися кілька днів. Усе здається звичайним, якби не їхні обличчя, що нагадують погаслий вулкан, чорнобильське поле й пустелю водночас. Це обличчя без міміки, без губів і носів, які ніколи не знають рум'янцю та страхітливо поєднують у собі біле, жовте й коричневе.

(7-9) Біля дитсадка вони зсаджують малюків і чекають, доки ті прибіжать до виховательки, а потім простують далі й на першому ж перехресті розходяться. Я навіть бачу, як чоловік зіскакує з велосипеда, як він озирається і киває їй.

(10-15) Мені сумно йти до своєї приймальні, сумно сідати за друкарську машинку, бо я ще довго відчуваю присутність цих людей, вони мовби захоплено розповідають про своє життя. Повір, ми не можемо дочекатись вечора і часто телефонуємо одне одному. Ми щасливі справжнім щастям виродків — нікуди не ходити, нікого не приймати і ні до кого не ревнувати. Нас першими пропускають у черзі і нас ніколи, уявляєш, ніколи не звільняють з роботи без власного бажання, бо хто захоче сваритися з нами?

(16-19) Обпечені знають усе про всіх, і про них знають теж. Історію їхню розповідають по-різному, але базарні тітусі божаться, що обпечені вони волею випадку, кожен окремо, зісватали їх родичі, на весілля замовили такі маски, зробили такий макіяж, що вони закохалися одне в одного і відтоді не розлучаються.

(20-25) Якби вони були тільки вдвох, то люта нудьга і самотність давно роз'їла б їхні душі, як іржа. Але Бог до них милостивий і послав їм двох ангелочків, одного за одним. І коли їм допікають порвані черевики, чи нікчемна платня, чи буфетниця, котра гидливо ганчіркою після них бере зі столу склянки, вони мовчать і думають про дітей. Спасибі, Боже, що ти дав їм вроду, спасибі, Божечку, що вони живуть людьми серед людей, що від них не відвертаються, коли розмовляють, і що з рук у них беруть цукерки.

(26-29) Ранки похмурі, а дні надто довгі. Зате вечори! Господи, які в них бувають вечори. Тату, тату, тату! Мамо, мамо, мамо! Татусю, мамуню. Пухка, легка, як вітерець, рука лягає на щоку, схожу на пустелю і на чорнобильське поле водночас. Розчулені губенята цілують чоло, мов погаслий кратер вулкана.

(30-32) Потім обпечені залишаться наодинці. Він потиху виймає шпильки з її важкого, мов пісок, волосся. Чи хто хоч знає в місті, яке волосся в його дружини? Вона пестить його широкі міцні груди.

(33-37) І от кожного ранку я зустрічаю їх на розі. Вільною від велосипеда рукою він часом бере її за руку або обнімає за плече. І вона злякано озирається, боячися насмішки. Та люд мовчки волоче свої торби і свої клопоти, часом з нього википає лють, наче суп із брудної каструлі, і все. А вона озирається, і їй хочеться, щоб хтось побачив, як він обняв її і поправив хустку.

(38-39) Час летить нестримно. Обпечені вже проводжають дітей до школи. Я бачу, як чоловік знімає з велосипеда два портфелі, як дітлахи махають їм руками.

(40-44) А одного разу, перед вечором, коли мати крадькома вискакувала з роботи, аби купити молока, а батько накачував велосипеда, їхній син з однолітками грався у дворі. Хтось із дітей запалив у шкарабанці гас, а інший підбив носаком ту шкарабанку, і палаюча рідина вилилась на голову синові обпечених. Коли вони з'явились у дворі, глибокий слід „швидкої” наскрізь пробив їм груди.

(45-48) Я знову зустрічаю їх на розі. Тепер на велосипеді сидить тільки дівчинка. Обплетена зусібіч руками, перелякана, тиха, мов квітуче деревце на руїнах. Хлопчик подорослішав, плететься збоку і не піднімає голови. Ще не звик. Він тримається за сідло, а вільною долонею затуляє сестричку від кривавої пожежі сонця.

За Л. Пономаренко

29. Змістові новели НЕ ВІДПОВІДАЄ твердження

А дія відбувається в невеликому містечку

Б оповідачка працює секретаркою в якійсь установі

В подружжя має низькооплачувану роботу

Г обличчя сина обпечених спотворилося через хворобу

А

Б

В

Г

30. Негативним є ставлення письменниці до

А виховательки

Б базарних тітоньок

В родичів обпечених

Г буфетниці

А

Б

В

Г

31. Реченням „Тепер на велосипеді сидить тільки дівчинка” авторка наголошує, що

А інші члени сім'ї стали для письменниці нецікавими

Б донька потребує захисту від жорстокого світу

В батькам байдужа доля обпеченого сина

Г саме сестричка винна в недолі хлопчика

А

Б

В

Г

32. Сімейне щастя обпечених передають усі наведені нижче цитати, ОКРІМ

А Вони жваво розмовляють, так, наче не бачилися кілька днів.

Б Нас першими пропускають у черзі і... не звільняють з роботи...

В Розчулені губенята цілують чоло, мов погаслий кратер вулкана.

Г Вільною від велосипеда рукою він часом бере її за руку або обнімає за плече.

А

Б

В

Г

33. Прочитайте фрагмент рецензії.

„Любов Пономаренко постійно протиставляє внутрішню красу обпечених і потворність зовнішнього світу. Саме тому новела рясніє антитезами й оксиморонами, як-от: „...”.

Завершенням цього фрагменту можуть бути всі наведені приклади, ОКРІМ

А ...щасливі справжнім щастям виродків — нікуди не ходити, нікого не приймати і ні до кого не ревнувати

Б ...зісватали їх родичі, на весілля замовили такі маски, зробили такий макіяж, що вони закохалися одне в одного

В ...ранки похмурі, а дні надто довгі. Зате вечори! Господи, які в них бувають вечори

Г люд ... волоче свої клопоти, ... з нього википає лють, ... а їй хочеться, щоб хтось побачив, як він обняв її і поправив хустку

А

Б

В

Г

Частина 2

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Завдання 34-53 мають по п'ять варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді й позначте його в бланку А.

34. За поданим уривком з'ясувати жанр твору

Виряджала мати

Сина у солдати,

Молоду невістку –

В поле жито жати.

Жала вона, жала,

Жала-вижинала,

Поки край дороги

Тополею стала.

А соціально-побутова пісня

Б календарно-обрядова пісня

В історична пісня

Г балада

Д дума

А

Б

В

Г

Д

35. Герої-побратими в „Енеїді” І. Котляревського-

А Нот, Евр

Б Паллант, Евандр

В Анхіз, Паріс

Г Волсент, Таг

Д Низ, Евріал

А

Б

В

Г

Д

36. Посилання на античних філософів містить твір

А Г. Сковороди „Всякому місту - звичай і права”

Б Г. Сковороди „Бджола і Шершень”

В Т. Шевченка „Заповіт”

Г І. Франка „Гімн”

Д П. Тичини „О, панно Інно...”

А

Б

В

Г

Д

37. Основна ідея твору Г. Квітки-Основ'яненка „Маруся” виражена у цитаті

А Недурно сказано: ледача та дитина, которої батько не вчив!

Б Часто мені приходить на думку: чого б то чоловікові так дуже пристращатись на сім світі до чого-небудь, не то щоб до якої вещі, а то хоч би і до наймиліших людей: жінки, діточок, щирих приятелей і других?

В Дівчачу натуру трудно розгадати, бо вони часто буцімто і не люблять, хто їх займає... і буцімто й сердяться, а там собі нишком так його люблять, що й сказати не можна!

Г Матері і батькові треба усе зараз розказати й ніколи перед ними не брехати.

Д ...любов - як сон: не заїси, не заспиш і що робиш, не знаєш, мов вві сні.

А

Б

В

Г

Д

38. Наслідок написання поеми „Сон” для Т. Шевченка -

А заборона друкувати „Кобзар”

Б виключення з Академії мистецтв

В звільнення з кріпацтва

Г солдатська служба

Д створення альманаху „Живописна Україна”

А

Б

В

Г

Д

39. Зустріч Івася з батьком-офіцером („Катерина” Т. Шевченка) - це

А елемент розвитку дії

Б позасюжетний елемент

В кульмінація

Г розв'язка

Д епілог

А

Б

В

Г

Д

40. Образ Прометея (поема Т. Шевченка „Кавказ”) символізує

А могутність Російської імперії

Б життєву стійкість автора (ліричного героя)

В громадянську позицію Якова де Бальмена

Г мужність російських солдат

Д нездоланність горців

А

Б

В

Г

Д

41. Твір Т. Шевченка „І мертвим, і живим...” має форму

А заповіту

Б легенди

В думи

Г балади

Д послання

А

Б

В

Г

Д

42. Символом відродження козацької слави є

А Ярема Галайда („Гайдамаки” Т. Шевченка)

Б Петро Шраменко („Чорна рада” П. Куліша)

В Сава („Земля” О. Кобилянської)

Г Чіпка („Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного та Івана Білика)

Д Наум Дрот („Маруся” Г. Квітки-Основ'яненка)

А

Б

В

Г

Д

43. Письменник Лозовягін обрав собі псевдонім

А І. Багряний

Б І. Нечуй-Левицький

В М.Хвильовий

Г Остап Вишня

Д М. Коцюбинський

А

Б

В

Г

Д

44. „Під ногами в Івана ножний камінь вкривали рудаві мхи, грубі, м'які, шовкові. Теплі і ніжні, вони ховали у собі позолочену сонцем воду літніх дощів, м'яко вигинались і обіймали ногу, як пухова подушка” - у цьому уривку з твору М. Коцюбинського „Тіні забутих предків” ВІДСУТНІЙ художній засіб

А епітети

Б порівняння

В оксиморон

Г уособлення

Д метафора

А

Б

В

Г

Д

45. Внутрішнім благородством, вірністю у коханні визначається літературний герой

А Еней („Енеїда” І. Котляревського)

Б Ярема („Гайдамаки” Т. Шевченка)

В Лукаш („Лісова пісня” Лесі Українки)

Г Карпо Кайдаш („Кайдашева сім'я” І. Нечуя-Левицького)

Д Грицько Бобренко („Маруся Чурай” Ліни Костенко)

А

Б

В

Г

Д

46. Однаковими за жанром творами є

А „Гімн” І. Франка - „Лісова пісня” Лесі Українки

Б „Людина” О. Кобилянської - „Ти знаєш, що ти - людина?”

В. Симоненка В „Маруся”

Г. Квітки-Основ'яненка - „Маруся Чурай” Л. Костенко Г „Intermezzo” М. Коцюбинського - „Я (Романтика)” М. Хвильового

Д „Гайдамаки” Т. Шевченка - „Вершники” Ю. Яновського

А

Б

В

Г

Д

47. Однаковий історичний період відображений у творах

А „Зажурилась Україна, бо нічим прожити” (Народна пісня) - „Україна в огні” О. Довженка

Б „Гайдамаки” Т. Шевченка - „Вершники” Ю. Яновського

В „Чорна рада” П. Куліша - „Тигролови” І. Багряного

Г „Чи не той то хміль” (Народна пісня) - „Маруся Чурай” Ліни Костенко

Д „Маруся” Г. Квітки-Основ'яненка - „Мина Мазайло” П. Куліша

А

Б

В

Г

Д

48. Зелений Клин є місцем розгортання подій твору

А „Тигролови” І. Багряного

Б „Кайдашева сім'я” І. Нечуя-Левицького

В „Гайдамаки” Т. Шевченка

Г „Intermezzo” М. Коцюбинського

Д „Вершники” Ю. Яновського

А

Б

В

Г

Д

49. Легенда про терен є частиною твору

А „Тіні забутих предків” М. Коцюбинського

Б „Лісова пісня” Лесі Українки

В „Слово про похід Ігорів”

Г „Мойсей” І. Франка Д „Сон” Т. Шевченка

А

Б

В

Г

Д

50. „Та хай собі міняють хоч на Арістотєлів! Радвлада не забороняє”, - так говорить про намір Мини Мазайла (М. Куліш „Мина Мазайло” ) змінити прізвище

А тьотя Мотя

Б Бараново-Козино

В дядько Тарас

Г комсомолець

Д Уля

А

Б

В

Г

Д

51. До категорії літературного роду належить поняття

А драма

Б роман

В сонет

Г усмішка

Д поема

А

Б

В

Г

Д

52. Псевдонімом є:

А Пантелеймон Куліш

Б Микола Куліш

В Микола Хвильовий

Г Григір Тютюнник

Д Євген Маланюк

А

Б

В

Г

Д

53. „Це - голос наш. Це - пісня. Це - душа” - так сказано про

А Якова де Бальмена (Т. Шевченко, „Кавказ”)

Б Б. Хмельницького („Чи не той то Хміль”)

В Україну (В. Сосюра, „Любіть Україну”)

Г жайворонка (М. Коцюбинський, „Intermezzo”)

Д Марусю Чурай (Л. Костенко, „Маруся Чурай”)

А

Б

В

Г

Д

У завданнях 54-57 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, вберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

54. Встановити відповідність між художнім образом та його значенням у творі Г. Сковороди „Всякому городу нрав і права”.

1 Венерин Амур

2 чистий хрусталь

3 замашна коса

4 свой вкус

А честь

Б смерть

В уподобання

Г кохання

Д совість

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

55. Встановити відповідність між рядками творів та віршовими розмірами.

1 Всякому місту-звичай і права...

2 Я на вбогім сумнім перелозі

Буду сіять барвисті квітки...

3 Любіть Україну, як сонце, любіть...

4 Мені однаково, чи буду

Я жить в Україні, чи ні...

А ямб

Б хорей

В дактиль

Г амфібрахій

Д анапест

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

56. Встановити відповідність між літературними напрямами та їх представниками.

Представник

1 І. Котляревський

2 І. Нечуй-Левицький

3 Г. Квітка-Основ'яненко

4 М. Хвильовий

Літературний напрям

А романтизм

Б класицизм

В реалізм

Г сентименталізм

Д модернізм

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

57. Установіть відповідність між письменником та висловлюванням про нього.

Письменник

А О. Кобилянська

Б Ліна Костенко

В М.Хвильовий

Г П.Тичина

Д Леся Українка

Висловлювання

1 Він став придворним поетом, бо не хотів розділити долю найближчих друзів, які в роки сталінських репресій загинули чи надовго зникли в таборах. Більшовики багато що могли йому нагадати. Хоч би й вірш „Пам'яті тридцяти”

2 3 її іменем в нашій прозі пов'язане опрацювання нової теми — долі освіченої дівчини, яка не може змиритися з бездуховністю міщанського середовища. На початку 80-х років вона захопилася ідеєю емансипації жінки, намагалася її художньо реалізувати в перших літературних спробах.

3 Письменниця революційно-демократичного напряму кінця XIX — початку XX століття, учасниця загальноросійського визвольного руху, полум'яний пропагандист ідей наукового соціалізму, вона оспівала пролетарських „нащадків Прометея”, разом з ними своєю творчістю світила „досвітні огні” революції, здобувши від народу величні й славні імена Дочка Прометея і Співачка досвітніх огнів.

4. Новели прозаїка приваблювали не лише тематичною злободенністю, а й стильовою, мистецькою самобутністю, засвідчували утвердження нової манери письма. Він починав як неоромантик, хоча в новелістиці легко знайти і впливи імпресіоністичної поетики, і елементи експресіонізму, навіть сюрреалізму. Виражальність у його ранніх творах відчутно превалювала над зображальністю, це була проза музична, ритмізована, навіть незрідка алітерована, з дуже сильним ліричним струменем.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

Частина З

ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ

58. Прочитайте наведений текст.

Французький письменник Альбер Камю писав: „3 несправедливістю або співробітничають, або борються”.

Чимало людей уважає, що для досягнення суспільної гармонії треба намагатися подолати всі прояви несправедливості в нашому житті. Водночас інші переконані, що всієї неправди все одно не вдасться здолати, а тому краще навчитися призвичаюватися жити в такій реальності, якою вона є, а не боротися з нею.

Який спосіб життя має обрати людина, якщо бажає знайти гармонію зі світом?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.

Орієнтовний обсяг роботи - 1 сторінка (200-250 слів)

Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

ВАРІАНТ З

Частина 1

УКРАЇНСЬКА МОВА

Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки І

1. Третій склад наголошений у слові

А видання

Б порядковий

В середина

Г постояти

А

Б

В

Г

2. Правильним є написання

А купили в магазині Епіцентр

Б купили в Магазині „Епіцентр”

В купили в магазині „Епіцентр”

Г купили в магазині „епіцентр”

А

Б

В

Г

3. Виділені слова є антонімами в рядку

А щедрий господар - скупий господар

Б понурий настрій - сумний настрій

В фінансова компанія - президентська кампанія

Г визначні показники - визначені показники

А

Б

В

Г

4. Закінчення -ею в орудному відмінку однини мають обидва слова рядка

А спека, казка Б яблуня, мальва В ратуша, пісня Г пільга, сторожа

5. Граматичну помилку допущено в словосполученні

А п'ять кілограмів

Б теплих пальто

В гарячих серць

Г білих мишей

А

Б

В

Г

6. Правильно вжито розділові знаки в реченні

А Навколо Києва розташовані: такі міста-супутники Вишгород, Бориспіль, Бровари.

Б Навколо Києва розташовані такі міста-супутники: Вишгород, Бориспіль, Бровари.

В Навколо Києва розташовані - такі міста-супутники Вишневе, Бориспіль, Бровари.

Г Навколо Києва розташовані такі міста-супутники Вишневе, Бориспіль, Бровари.

А

Б

В

Г

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

(1) Катю, ти не уявляєш, яка в нас дивна сусідка. (2) Вмикає з/ранку телевізор у вітальні, та ще й на весь куток. (3) Адже вона має обов'язково його почути з кухні, коли сковорідка шкварчить! (4) Так він у неї цілий день бубонить: бу-бу-бу та бу-бу-бу. (5) Ми за стінкою почуваємося, не/наче в нас тут засідання Верховної Ради та Кабінету Міністрів. (6) Інколи почує-таки по телевізору якусь важливу політичну інформацію. (7) Тоді вона спішить на/двір агітувати своїх подруг, за кого треба голосувати. (8) Посиденьки ці розтягуються на/багато годин, адже інші сусідки можуть виявитися проти. (9) Отож їх дуже важливо переконати. (10) А телевізор, Катю, телевізор вона на цей час вимкнути забуває. (11) Та що там, взагалі не вважає за потрібне його вимикати! (12) Я б деяким людям заборонив користуватися технікою!

7. Стиль тексту

А розмовний

Б художній

В публіцистичний

Г офіційно-діловий

А

Б

В

Г

8. Окремо треба писати сполуку з тексту

А з/ранку

Б не/наче

В на/двір

Г на/багато

А

Б

В

Г

9. Простим є речення

А перше

Б третє

В сьоме

Г десяте

А

Б

В

Г

10. Прислівниками є всі слова, підкреслені в тексті, ОКРІМ

А коли

Б проти

В дуже

Г взагалі

А

Б

В

Г

Завдання 11-23 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки І

11. Звук [т] є в усіх словах рядка

А трохи, незалежність, толока

Б отаман, втішений, тричі

В виходити, футбол, золотий

Г материнство, захід, дитинча

Д театр, матрос, сатиричний

А

Б

В

Г

Д

12. Немає лексичної помилки в реченні

А Доводжу до вашого відома, що впродовж мого чергування на залізничній станції сталося по крайній мірі три позаштатні ситуації.

Б По-перше, громадянка Герасименко 3. С. влаштувала зі своїм чоловіком бійку, тому громадянин Герасименко Π. П. змушений був рятуватися від неї на території станції й вирішив продовжити рух у слідуючому поїзді.

В По-друге, за час очікування поїзда згаданий громадянин прийняв участь в азартній грі в приміщенні вокзалу, у результаті чого позбувся великої суми грошей.

Г По-третє, громадянка Герасименко 3. С. повернулася на станцію зустрічним поїздом і зчинила бійку з шахраями, які виграли гроші в її чоловіка.

Д Описані мною випадки є рідкісними виключеннями, загалом же ситуація на ввіреній мені залізничній станції спокійна.

А

Б

В

Г

Д

13. Усі слова пишуться з нн у рядку

А лавин..ий, вікон..иця, священ..ий

Б свящєн..ик, щоденний, туман..ий

В буден..ий, притаманний, вогнян..ий

Г вогнєн..ий, буквен..ий, страшен.ий

Д шален..ий, числєн..ий, кін..ий

А

Б

В

Г

Д

14. Орфографічну помилку допущено в рядку

А Галичина, Рівненщина

Б Житомирщина, Вінничина

В Миколаївщина, Донеччина

Г Сумщина, Харківщина

Д Слобожанщина, Одещина

А

Б

В

Г

Д

15. Правильно вжито прийменники у/в у словосполученні

А занотував в блокноті

Б лагодитися в дорогу

В навчатися у академії

Г тайга, одягнена в хвою

Д у адміністративному корпусі

А

Б

В

Г

Д

16.3 префіксом пре- треба писати обидва слова рядка

А пр..гарний, пр..добрий

Б преосвященство, приморський

В пр..в'ялити, пр..красний

Г пр..гасити, презирство

Д пр..подобний, пр..шкільний

А

Б

В

Г

Д

17. Правильно утворено форму числівника в рядку

А вісімсот дев'яноста п'ятьох

Б двумстам шістдесятьом трьом

В чотирьмастами двадцятьма сьома

Г сімомастами п'ятидесятьма одним

Д шестисот вісімдесятьох чотирьох

18. Правильно поєднані іменники з числівниками в рядку

А тридцять два акробати

Б сімдесят три студента

В півтора метрів

Г п'ятнадцятеро рибалки

Д двадцять один номери

А

Б

В

Г

Д

19. Помилково вжито прийменник у словосполученні

А хворіти на малярію

Б говорити на баскській мові

В розумітися на комп'ютерних програмах

Г на захід від Тернополя

Д стати на заваді

А

Б

В

Г

Д

20. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них - тире в реченні (розділові знаки пропущені)

А В усі віки на землі було три доброчесності а саме мудрість стійкість вірність.

Б Любуєшся всім і сріблястою нехворощю і ворохами золотими на токах.

В Скрізь на вершечку гори на пагорбах і у видолинках була мертва тиша.

Г Земля і місяць вишні і тополі і тиша в тиші і тумани в полі усе в чеканні.

Д Повиходили діди й баби, батьки й діти подивитися на це небачене досі диво дивнеє.

А

Б

В

Г

Д

21. Відокремлене означення є в усіх реченнях, ОКРІМ (розділові знаки пропущено)

А Зморений після важкого робочого дня він ледь дійшов до ліжка.

Б Лялька-мотанка створена з любов'ю завжди захистить свого господаря.

В Веселу сповнену життя й надії пісню завели дітлахи під кінець вечора.

Г Справжні морози тріскуні лютневі вдарили ще на початку січня.

Д Переповнене невідомими до цього почуттями серце хлопця ледь не луснуло.

А

Б

В

Г

Д

22. Пряма мова оформлена правильно в реченні

А Поет хоче втрутитися в життя сучасників і заявляє: „Це я тобі складаю спів, динаміко суворих днів!”

Б Антонич зізнається, що його вчителем у поезії й філософії є й: „Омар Хайям, що в чарці холодив розпечені уста”.

В Це чудово розумів поет, заявляючи: „Проти розуму вірю, що місяць, який світить над моїм рідним селом, є інший від місяця з-над Парижа, Рима, Варшави, Москви...”

Г Антонич уже в першій збірці виразив космічною темою свою філософію, написавши: - „Знаю тепер вже, що в кожного серця окремий всесвіт”.

Д „У модерній літературі”, - підкреслює Антонич, - „замість поважної праці й напруги почувань - погоня за сенсацією, а навіть за скандалом”.

А

Б

В

Г

Д

23. Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак).

Здавалося хвилинами,(1) що сонце,(2) осередок світу та життя,(3) сховалося сьогодні між мереживом гілок і листя яблунь,(4) груш і черешень,(5) щоб зробити осередком справжнього духовного життя і людяності та душевного тепла і молодечого захоплення цю русяву істоту,(6) яка себе називала мавкою.

Неправильним є обґрунтування пунктуації в рядку

А кома 1 стоїть перед підрядною частиною складного речення

Б коми 2 і 3 розділяють однорідні члени речення

В кома 4 розділяє однорідні члени речення

Г кома 5 стоїть перед підрядною частиною складного речення

Д кома 6 стоїть перед підрядною частиною складного речення

А

Б

В

Г

Д

У завданнях 24-28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!

24. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Ніч, (1) осяяна (2) цвітом яблуні,

(3) Затуманилась, (4) мов роса.

А іменник

Б прикметник

В дієслово

Г дієприкметник (форма дієслова)

Д сполучник

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

25. Установіть відповідність між реченням і поясненням причини уживання в ньому тире.

1 Утратиш вміння дивуватися простому - не зможеш й диво найдивніше помічать.

2 А там ген-ген уже до обрію котилася червона діжа - величний господар дня.

3 Уміння керувати власними емоціями - одна з властивостей сильних лідерів.

4 Було усе: і друзі, й вороги, і милі серцю, і чужі душею - в житті його, мов степ той широченний.

А тире при однорідних членах речення

Б тире в безсполучниковому складному реченні

В тире при відокремленій прикладці

Г тире між підметом і присудком

Д тире на місці пропущеного члена речення

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

26. Зясуйте вид підрядної частини в кожному із запропонованих речень.

1 Мені добре відомо, як важко знайти справжніх друзів у житті.

2 Ще встигнеш наговоритися з ними, як будемо йти додому.

3 Розквітла дівчина в цьому домі, як троянда розквітає у квітнику доброго господаря.

4 Треба виконувати будь-яке завдання так, як те передбачають правила.

А способу дії

Б порівняльна

В з'ясувальна

Г умови

Д часу

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

27. Установіть відповідність між реченням і його характеристикою.

1 Надходила безмісячна ніч, якось журливо ставало на моїй душі.

2 Надходила безмісячна ніч, як злодій, кралася поміж деревами.

3 Надходила безмісячна ніч, як на ґанку нарешті почали збиратися люди.

4 Надходила безмісячна ніч, і як було мені її не привітати.

А складне безсполучникове речення

Б складне з різними видами зв'язку

В складне складнопідрядне

Г складне складносурядне

Д просте ускладнене

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

28. Установіть відповідність між словом і способом його творення.

1 пригірклий

2 прихід

3 припічок

4 примусити

А суфіксально-префіксальний

Б суфіксальний

В префіксальний

Г безафіксний

Д основоскладання

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

Читання й аналіз тексту

Завдання 29-33 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Прочитайте текст і виконайте завдання 29-33

МІСТОТВОРЧЕ

(1-13) В українській мові немає відповідника до „градообразующее предприятие”. Лише кальки з російської різного ступеня стравності. Сама наша мова пручається тому, що міста можна будувати довкола заводів. Міста в нас давні. На площах деяких із них півтори тисячі років безперервно торгують пиріжками. Заводи для таких - явище молоде і, як виявилося, тимчасове. Будуть натомість хмарочоси й офісні хом'ячки. У містах, закладених за радянців, - інакше. У радянській мові нема поняття про те, що міста утворюються не тільки навколо шахт і доменних печей. Не чув про жоден „градообразующий” будинок культури чи кінотеатр, не кажучи вже про церкви, філармонії, пам'ятники, кав'ярні, вуличних клоунів і міських божевільних. Це все багатство, яке й робить місто містом, треба нажити історично. У нас купа таких давніх, з історичними традиціями, міст і містечок.

(14-30) Університети завжди були важливіші за мануфактури. Приїздіть у Ніжин, щоб переконатися, що це не вигадка. Останньому генеральному писареві Гетьманщини Андрію Яковичу Безбородьку колись спало на думку брати хабарі від старшини ранговими землями. Ну це так у козаків розумно влаштовано було. Призначили полковником - ось тобі пернач і полковничі землі для прогодування. Підвищили до гетьмана - віддавай землі наступному полковнику. А Безбородьку спало на думку домовлятися з претендентами: пернач тобі, земля - мені. Хабарництво чистої води. Але саме завдяки йому в Ніжині 1820-го несподівано побудували не „градообразующий стадіон”, як заведено в сучасних „меценатів”, а „гімназію вищих наук”, як це тоді називалося, - аналог ліцею, спеціалізований під випуск Гоголів, а не Пушкіних. Якщо в ліцей приймали дітей товстосумів, то заповіт писаря передбачав утримання 20 студентів зі збіднілої старшини. Спадкоємці, серед яких син, імперський канцлер Безбородько, завезли зі столиці також 1900 томів розумних книжок і професорів-вільнодумців (вільнодумство задокументоване, 1832 року цією справою опікувалися жандарми).

(31-43) Футболіст, навіть якщо чесно назабиває голів на свої мільйони, все одно втече у свою Бразилію. Освічений земляк місту ж іще знадобиться й буде корисний, навіть коли вийде в люди. Тут легко прослідкувати. Маленькі містечка освіченими земляками не розкидаються, ведуть їх ретельний облік від Гоголя і Гребінки до Анатолія Дністрового й Анни Малігон. Еге ж, оті „Очі чорниє, очі страстниє”, без яких не обходиться жоден голлівудський фільм про загадкову російську душу, написано ніжинцем Гребінкою. Він, як і Гоголь, дивився на ту загадкову душу трохи збоку. Еге ж, першою російською навколосвітньою експедицією командували німець Крузенштерн і українець Лисянський. Пам'ятник Юрієві Федоровичу стоїть зараз біля церкви Івана Богослова, у якій колись правив його батько. А будиночок, у якому народився наш Магеллан, досі не зніс жоден злий забудовник, у ньому зараз розташований міський архів.

(44-50) Це так важливо, коли місту є кому ставити пам'ятники, крім Леніна. А навколосвітньому мореплавцеві є куди завезти на досконвічне зберігання в місцевій книгозбірні свої складені під час мандрів географічні атласи й два томи путівних нотаток. Старі книгозбірні, у яких сторіччями зберігаються древні фоліанти, - то місця сили. Саме вони роблять міста містами і творять їх тяглість. Коли вже наші сучасні хабарники до цього додумаються?

За А. Санченком (журнал „Країна”)

29. Ознайомтеся зі словниковими статтями.

Рос. градообразующий - укр. містоутворюючий, містоутворювальний, містотвірний.

Твірний - який утворює або на основі якого утворюється що-небудь.

Творчий - стос, до творчості, зумовлений творчістю.

Творчість- діяльність, спрямована на створення духовних і матеріальних цінностей.

Замість „кальок з російської різного ступеня стравності” автор уживає в заголовку слово „міфотворче”, тому що

А не задоволений перекладом російського терміна українською мовою

Б не хоче вживати штучні канцелярські словоформи в публіцистичному тексті

В підкреслює, що давні міста постали як результат творчості, а не утворення

Г акцентує увагу на славетних земляках - людях творчих професій

А

Б

В

Г

30. У тексті протиставленню штучності та справжності відповідають усі перелічені пари понять, ОКРІМ

А мануфактура/університет

Б пернач/полковничі землі

В будівництво стадіонів/торгівля пиріжками

Г Ленін/Гоголь

А

Б

В

Г

31. Славного ніжинця Лисянського стосуються всі фрази з тексту, ОКРІМ

А професор-вільнодумець

Б Юрій Федорович В наш Магеллан Г навколосвітній мореплавець

32. Слово, виділене в реченні „Старі книгозбірні, у яких сторіччями зберігаються древні фоліанти, - то місця сили”, означає

А життєву енергію, життєдайність

Б могутність, владу, авторитет

В частину суспільства, що характеризується певними ознаками

Г велику кількість, безліч, дуже багато

А

Б

В

Г

33. Ставлення автора до колишніх і теперішніх хабарників відрізняється, а саме

А до перших - іронічне схвалення, до других - уїдливе під'юджування

Б до перших - повне прийняття, до других - кардинальне несприйняття

В до перших - мовчазне примирення, до других - рішуче засудження

Г до перших - відсторонене споглядання, до других - безапеляційне викриття

А

Б

В

Г

Частина 2

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Завдання 34-53 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише-один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді й позначте його в бланку А.

34. Усну народну творчість називають

А синкретизмом

Б ренесансом

В бароко

Г фольклором

Д епосом

А

Б

В

Г

Д

35. У байці „Бджола і Шершень” Г. Сковорода висловлює ідею

А створення суспільства з рівними правами для його членів

Б утворення суспільства, де працюють усі і немає ледарів

В засудження сучасного йому суспільства за безчесність і користолюбство

Г несумісності мети життя талановитої особи та прагматичних цілей суспільства

Д утворення щасливого суспільства, де кожний обиратиме життєвий шлях за покликанням

А

Б

В

Г

Д

36. Побратими, які „наварили каші” у ворожому таборі, але й загинули самі, -

А Гонта і Залізняк („Гайдамаки” Т. Шевченка)

Б Низ та Евріал („Енеїда” І. Котляревського)

В Петро і Микола („Наталка Полтавка” І. Котляревського)

Г Сава і Михайло („Земля” О. Кобилянської)

Д Чорногор і Кирило Тур („Чорна рада” П. Куліша)

А

Б

В

Г

Д

37. „Низка монологів, кожний із яких містить у собі чітко визначений зміст. Окремі монологи написані то в героїчно-піднесеному, то в іронічно-сатиричному тоні і мають свій завершений зміст” - це особливість композиції твору.

А „Кавказ” Т. Шевченка

Б „Маруся” Г. Квітки-Основ'яненка

В „Київ - традиція” М. Зерова

Г „Енеїда” І. Котляревського

Д „Всякому місту - звичай і права” Г. Сковороди

А

Б

В

Г

Д

38. Героїнею твору „Гайдамаки” Т. Шевченка є

А Маруся

Б Настя

В Катерина

Г Ганна

Д Оксана

А

Б

В

Г

Д

39. Для твору „Маруся Чурай” Ліни Костенко справедливими є всі твердження, ОКРІМ

А жанр - історичний роман у віршах

Б зображення подій XVII ст.

В тема твору - доля Марусі Чурай на тлі історичних подій визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького

Г Гриць та Іван Іскра - споріднені образи

Д композиція твору побудована на прийомі ретроспекції

А

Б

В

Г

Д

40. Драмою-феєрією є твір

А „Наталка-Полтавка” І. Котляревського

Б „Маруся Чурай” Ліни Костенко

В „Лісова пісня” Лесі Українки

Г „Мина Мазайло” М. Куліша

Д „Тіні забутих предків” М. Коцюбинського

А

Б

В

Г

Д

41. „Весело й тяжко згадувати нам тебе, старий наш діду Києве! Бо й велика слава не раз тебе осіяла, і великі злигодні на тебе з усіх боків збирались... Скілько-то князів, лицарства і гетьманів добуло, воюючи за тебе, слави; скілько-то на твоїх улицях, на тих старосвітських стогнах, на валах і церковних цвинтарях пролито крові християнської! Уже про тих Олегів, про тих Святославів, про тії ясири половецькії нічого й згадувати” - для створення образу Києва у цьому уривку роману П. Куліша „Чорна рада”

НЕ використано

А риторичні фігури

Б уособлення

В фразеологізми

Г гіперболу

Д синекдоху

А

Б

В

Г

Д

42. Доля жінки-матері є темою твору

А „Наталка Полтавка” І. Котляревського

Б „Маруся” Г. Квітки-Основ'яненка

В „Катерина” Т. Шевченка

Г „Місто” В. Підмогильного

Д „Три зозулі з поклоном” Григора Тютюнника

А

Б

В

Г

Д

43. „Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата свого ненавидит, лож єсть” (Соборно[е] послание Іоанна Глава 4, с. 20) - це епіграф до твору

А „Слово про похід Ігорів”

Б „І мертвим, і живим...” Т. Шевченка

В „Мойсей” І. Франка

Г „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного та Івана Білика

Д „Чорна рада” П. Куліша

А

Б

В

Г

Д

44. Ямбом написані рядки

А Голос духа чути скрізь:

По курних хатах мужицьких,

По верстатах ремісницьких,

По місцях недолі й сліз (І. Франко, „Гімн”)

Б Гетьте, думи, ви хмари осінні!

Тож тепера весна золота! (Леся Українка, „Contra spem spero!”)

В Німим одверзуться уста,

Прорветься слово, як вода... (Т. Шевченко, „Ісаія. Глава 35”)

Г Всякому городу нрав и права;

Всяка имеет свой ум голова... (Г. Сковорода, „Всякому городу нрав и права”)

Д Ой щоб слава не пропала

Поміж козаками (Народна пісня „Зажурилась Україна”)

А

Б

В

Г

Д

45. За системою образів спорідненими є твори

А „Кайдашева сім'я” І. Нечуя-Левицького - „Мартин Боруля” І. Карпенка-Карого

Б „Лісова пісня” Лесі Українки - „Тіні забутих предків” М. Коцюбинського

В „Гайдамаки” Т. Шевченка - „Вершники” Ю. Яновського

Г „Мойсей” І. Франка - „Молюсь і вірю” М. Рильського

Д „Наталка Полтавка” І. Котляревського - „Маруся Чурай” Л. Костенко

А

Б

В

Г

Д

46. Сонце у творі І. Драча „Балада про соняшник” символізує

А світ поезії, що осяває життєвий шлях людини

Б материнську любов і відданість

В батьківщину, що, як сонце, у людини одна

Г самотність героя, який подібний до одинокого сонця на небі

Д І. Котляревського, творчість якого має вагоме значення для України

А

Б

В

Г

Д

47. „...картиною над картинами була картина страшного Божого суду, що її мати купила за курку на страх лютим своїм ворогам - бабі, дідові і батькові” - це фрагмент твору

А „Кайдашева сім'я” І. Нечуя-Левицького

Б „Мартин Боруля” І. Карпенка-Карого

В „Contra spem spero” Лесі Українки

Г „Зачарована Десна” О. Довженка

Д „Тигролови” І. Багряного

А

Б

В

Г

Д

48. Ласкавий був, розгублений і добрий.

Зайшов за мене, як за чорний обрій - В уривку змальовано стосунки між героями твору

А Наталкою і Петром („Наталка Полтавка” І. Котляревського)

Б Анною і Михайлом („Земля” О. Кобилянської)

В Мавкою і Лукашем („Лісова пісня” Лесі Українки)

Г Олесею і Василем („Україна в огні” О. Довженка)

Д Марусею і Грицем („Маруся Чурай” Л. Костенко)

А

Б

В

Г

Д

49. Героїчні події історії України лягли в основу твору

А „Місто” В. Підмогильного

Б „Я (Романтика)” М. Хвильового

В „Україна в огні” О. Довженка

Г „Тіні забутих предків” М. Коцюбинського

Д „Три зозулі з поклоном” Григора Тютюнника

А

Б

В

Г

Д

50. „Школа була не проста, а Міністерства народного просвещенія. Вчив мене хороший учитель Іван Максимович, доброї душі дідуган, білий-білий, як білі бувають у нас перед зеленими святами хати. Учив він сумлінно, бо сам він був ходяча совість людська. Умер уже він, хай йому земля пухом. Любив я не тільки його, а й його лінійку, що ходила іноді по руках наших школярських замурзаних. Ходила, бо така тоді "система" була, і ходила вона завжди, коли було треба, і ніколи люто” - так згадує про своє дитинство герой твору

А „Я (Романтика)” М. Хвильового

Б „Місто” В. Підмогильного

В „Залізний острів” О. Гончара

Г „Моя автобіографія” Остапа Вишні

Д „Зачарована Десна” О. Довженка

А

Б

В

Г

Д

51. Автором статті-відповіді Григорію Яковенку „Про "сатану в бочці", або графоманів, спекулянтів та інших просвітян”, що стала початком літературної дискусії, є

А М.Зеров

Б М. Рильський

В П. Тичина

Г В. Стус

Д М.Хвильовий

А

Б

В

Г

Д

52. „Епічний твір великого обсягу, романтичного характеру з елементами пригодницького жанру” - це визначення справедливе для твору

А „Україна в огні” О. Довженка

Б „Лісова пісня” Лесі Українки

В „Тигролови” І. Багряного

Г „Кайдашева сім'я” І. Нечуя-Левицького

Д „Дитинство” Ю. Яновського

А

Б

В

Г

Д

53. Ю. Андрухович, В. Неборак та О. Ірванець заснували поетичне угрупування

А „Нова дегенерація”

Б „Бу-Ба-Бу”

В „ЛуГоСад”

Г „Західний вітер”

Д „Пропала грамота”

А

Б

В

Г

Д

У завданнях 54-57 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

54. Встановіть відповідність між місцем дії та твором

Місце дії

1 Київ

2 Піски

3 Харків

4 праліси Сіхоте-Аліня

Твір

А „Тигролови”

Б „Мина Мазайло”

В „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Г „Земля”

Д „Місто”

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

55. Встановіть відповідність між письменниками та символічними іменами, які їм дав народ.

1 Гірська орлиця

2 Каменяр

3 дочка Прометея

4 Сонцепоклонник

А І. Франко

Б Т. Шевченко

В М. Коцюбинський

Г Леся Українка

Д О. Кобилянська

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

56. Встановіть відповідність між художнім твором та його автором.

1 „Земля”

2 „Чорна рада”

3 „Мартин Боруля”

4 „Гімн”

А І. Карпенко-Карий

Б І. Нечуй-Левицький

В І. Франко

Г О. Кобилянська

Д П. Куліш

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

57. Встановіть відповідність між художнім твором та його героєм.

1 „Дитинство” Ю. Яновського

2 „Мина Мазайло” М. Куліша

3 „Гайдамаки” Т. Шевченка

4 „Місто” В. Підмогильного

А Бараново-Козино

Б Данило Чабан

В Тамара Василівна (Мусінька)

Г Іван Гонта

Д Григорій Многогрішний

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

Частина З

ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ

58. Прочитайте наведений текст.

Французькому письменникові Антуану де Сент-Екзюпері належить фраза: *Усі дорослі колись були дітьми, проте мало хто з них це пам'ятає”.

Батьки часто намагаються диктувати свої умови дітям, контролювати й виховувати їх. У таких умовах молодому поколінню видається, що старше обмежує їх у всьому, заважає самостійно визначати своє життя.

Як же розв'язати цей одвічний конфлікт поколінь?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.

Орієнтовний обсяг роботи -1 сторінка (200-250 слів).

Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.