Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали

Українська література: комплексне видання для підготовки до ЗНО 2020

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 1

1. Твір Остапа Вишні „Сом“

А гумористичний

Б іронічний

В сатиричний

Г саркастичний

Д гротескний

А

Б

В

Г

Д

2. Найвищою точкою розгортання сюжету епічного твору є

А експозиція

Б кульмінація

В епілог

Г перипетії

Д розв'язка

А

Б

В

Г

Д

3. Принципу зростання не порушено у переліку епічних жанрів

А новела, оповідання, роман, повість

Б оповідання, новела, повість, роман

В повість, новела, оповідання, роман

Г новела, оповідання, повість, роман

Д роман, повість, оповідання, новела

А

Б

В

Г

Д

4. Визначте, до якого виду тропів належить назва збірки Василя Стуса „Веселий цвинтар“

А оксюморон

Б синекдоха

В гіпербола

Г літота

Д метафора

А

Б

В

Г

А

5. Ідея єдності людини і природи утверджується у творі

А „Бджола і Шершень“ Г. Сковороди

Б „Гайдамаки“ Т. Шевченка

В „Лісова пісня“ Лесі Українки

Г „Земля“ О. Кобилянської

Д „Камінний хрест“ В. Стефаника

А

Б

В

Г

Д

6. Значення „говорити“ мають усі фразеологізми з поеми Ліни Костенко „Маруся Чурай“, окрім

А І кволим дзвоном цвинтарної церкви жива Полтава голос подала.

Б Людей накличем, зробим перепросини, щоб знали всі, хто чеше язиком...

В Ну, хто про що, а я про Наливайка...

Г А мати стогне, мати дошкуляє, що божий день пиляє та й пиляє...

Д І вже аж гетьману Дем'яну Многогрішному уже аж на полковника Жученка устиг іще „крамулку“ довести.

А

Б

В

Г

д

7. Не вернуться сподівані.

Не вернеться воля.

Не вернуться запорожці.

Не встануть гетьмани,

- Не покриють Україну Червоні жупани. (Т. Шевченко)

Наведений уривок є прикладом одного з елементів поетичного синтаксису

А риторичне звертання

Б анафора

В епіфора

Г антитеза

Д тавтологія

А

Б

В

Г

Д

8. Молюсь і вірю. Вітер грає

І п'яно віє навкруги,

І голубів тремтячі зграї

Черкають неба береги.

Віршовий розмір поезії М. Рильського

А ямб

Б хорей

В дактиль

Г амфібрахій

Д анапест

А

Б

В

Г

Д

9. Не порушено традиційної композиції у рядку

А зав'язка - перипетії - кульмінація - розв'язка - епілог

Б зав'язка - перипетії - розв'язка - кульмінація - епілог

В зав'язка - кульмінація - перипетії - епілог - розв'язка

Г зав'язка - кульмінація - перипетії - розв'язка - епілог

Д зав'язка - кульмінація - перипетії - епілог - розв'язка

А

Б

В

Г

Д

10. Слова І. Франка „він був сином мужика і став володарем у царстві духа“, сказані про Т. Шевченка, є прикладом

А алегорії

Б алітерації

В персоніфікації

Г антитези

Д оксиморону

А

Б

В

Г

Д

11. Комусь тополя стане в головах... (Ліна Костенко, „Маруся Чурай“). Виділений фразеологізм означає

А згадати про батьківщину

Б засумувати

В загинути

Г заснути

Д замріятись

А

Б

В

Г

Д

12. Діалектні слова „ґреґо“, „трамонтан“ („Вершники“ Ю. Яновського) означають

А морські течії

Б вітри певного напряму

В назви місцевості

Г спосіб виконання якої-небудь дії

Д тип рибальських човнів

А

Б

В

Г

Д

13. Ніжність кохання, трепетну тишу ночі у рядках П. Тичини „Кохана спить, кохана спить...“ передано за допомогою

А алітерації

Б асонансу

В анафори

Г дисонансу

Д звуконаслідування

А

Б

В

Г

А

14. Якову де Бальмену присвячено твір

А „Чорна рада“

Б „Земля“

В „Залізний острів“

Г „Кавказ“

Д „Маруся Чурай“

А

Б

В

Г

Д

15. Новелою є твір

А „Катерина“

Б „Тіні забутих предків“

В „Я (Романтика)“

Г Лісова пісня“

Д „Мойсей“

А

Б

В

Г

Д

16. Установіть відповідність між автором та персонажем твору

1 Ліна Костенко

2 Валер'ян Підмогильний

3 О. Кобилянська

4 М. Коцюбинський

А Степан Радченко

Б Іван Палійчук

В Іван Іскра

Г Івоніка Федорчук

Д Петро Шраменко

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

17. Установіть відповідність між назвою та проблемою (темою) художнього твору

1 „Лісова пісня“

2 „Чорна рада“

3 „Земля“

4 „Мина Мазайло“

А захист дівочої честі

Б протистояння духовності й буденності

В відповідальність кожного за долю України

Г влада землі

Д зображення процесів українізації

А

Б

В

Г

Д

1

2

3На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.