Всі публікації щодо:

Українська література: комплексне видання для підготовки до ЗНО 2020

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 2

1. Термін „фольклор“ означає

А народна мудрість

Б докладна розповідь

В глибокі почуття

Г історична пам'ять

Д кобзарська пісня

А

Б

В

Г

Д

2. Закличність, оспівування природи, звеличування праці, радісний, піднесений настрій характерні для

А історичних пісень

Б дум

В обрядових пісень

Г балад

Д суспільно-побутових пісень

А

Б

В

Г

Д

3. Правильно визначені всі композиційні елементи дум в рядку

А повтори, звертання, кінцівка

Б зачин, основна частина, кінцівка

В основна розповідь, інверсія, закінчення

Г зачин, основна частина, мораль

Д вступ, розповідь, розв'язка

А

Б

В

Г

Д

4. „За тобою, козаче, вся Україна плаче.

Не так же та Україна, як те славне військо...“, - це рядки з пісні

А „Чи спиш, чи чуєш, пане господарю“

Б „Розлилися круті бережечки

В „Ой Морозе, Морозенку“

Г „Засвіт встали козаченьки...“

Д „Чи не той то Хміль...“

А

Б

В

Г

Д

5. Весільна обрядова поезія є складовою частиною

А родинно-обрядової поезії

Б календарно-обрядової поезії

В родинно-побутової поезії

Г історичної поезії

Д суспільно-побутової поезії

А

Б

В

Г

Д

6. Для жанру балади характерні всі ознаки, ОКРІМ

А сюжетності

Б драматичності

В наявності прийому метаморфози

Г наявності фантастичних подій

Д реалістичності

А

Б

В

Г

Д

7. Характерною формою виконання дум є

А спів

Б розповідь

В речитатив

Г декламація

Д інсценізація

А

Б

В

Г

Д

8. Богдан Хмельницький є героєм пісні

А Ой хмелю ж мій хмелю,

Хмелю зелененький,

Де ж ти, хмелю, зиму зимував,

Що й не розвивався?

Б Чи не той то хміль

Що коло тичин в'ється?

В Ой, хмелю, хмелю, хмелечку,

Духмянься ти до раннячка...

Г Хміль лугами, хміль лугами,

А пшениця ярами.

Д Ой вийся, хмелю,

Вище моїй хати!

А

Б

В

Г

Д

9. Пісня „Засвіт встали козаченьки“ відбиває історичні події

А боротьби русичів із половцями

Б боротьби українців із поляками

В боротьби українців із татарами

Г змагань між претендентами на гетьманську булаву

Д воєнних змагань січових стрільців

А

Б

В

Г

Д

10. Темою найдавніших українських історичних пісень є

А боротьба із половцями

Б міжусобні війни

В боротьба із татаро-монголами

Г боротьба із хозарами

Д боротьба із нападами татар і турків

А

Б

В

Г

Д

11. До соціально-побутових НЕ належать пісні

А козацькі

Б бурлацько-наймитські

В антикріпосницькі

Г жниварські

Д чумацькі

А

Б

В

Г

Д

12. Вислів „на ясні зорі, на тихі води“ містить твір

А „Віють вітри, віють буйні“

Б „Засвіт встали козаченьки“

В „Маруся Богуславка“

Г „Ой летіла стріла“

Д „Ой Морозе, Морозенку“

А

Б

В

Г

Д

13. Пісня Марусі Чурай „Віють вітри, віють буйні“ стала частиною твору

А „Наталка Полтавка“ І. Котляревського

Б „Катерина“ Т. Шевченка

В „Чорна рада“ П. Куліша

Г „Маруся Чурай“ Ліни Костенко

Д „Три зозулі з поклоном“ Григора Тютюнника

А

Б

В

Г

Д

14. Установіть відповідність між твором та місцем дії

1 „Ой летіла стріла“

2 „Чи не той то хміль“

3 „Ой Морозе, Морозенку“

4 „Маруся Богуславка“

А Савур-могила

Б Запорозька Січ

В Жовті Води

Г темниця на Чорному морі

Д вдовине поле

А

Б

В

Г

д

1

2

3

4

15. Установіть відповідність між фольклорним твором та його жанром

1 „Чи не той то хміль“

2 „Віють вітри, віють буйні“

3 „Про Марусю Богуславку“

4 „Ой летіла стріла“

А історична пісня

Б дума В балада

Г календарно-обрядова пісня

Д лірична пісня

А

Б

В

Г

Д

1

2

3