Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Слово про похід ігорів (кінець XII століття)
Давня українська література

Всі публікації щодо:
Давня українська література
Оригінальна світська література
Дидактичні матеріали

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Текст “Слова про похід Ігорів” було знайдено

А Володимиром Мономахом

Б Олексієм Мусіним-Пушкіним

В Нестором Літописцем

Г Афанасієм Чужбинським

А

Б

В

Г

2. Похід Ігоря відбувся

А 998 року

Б 1112 року

В 1184 року

Г 1185 року

А

Б

В

Г

3. Річка, на якій відбулася вирішальна битва Ігоревого війська, називається

А Дніпро

Б Донець

В Почайна

Г Каяла

А

Б

В

Г

4. Князь Ігор виступив зі своїм військом проти

А печенігів

Б варягів

В половців

Г татар

А

Б

В

Г

5. Тема “Слова про похід Ігорів” - це розповідь про

А смерть князя Ігоря від рук древлян

Б боротьбу князя Ігоря проти Святослава за київський княжий престол

В невдалий похід князя Ігоря проти половців

Г вдалий похід князя Ігоря проти половців

А

Б

В

Г

6. Ідея “Слова про похід Ігорів”

А заклик до єднання для спільної боротьби проти ворогів

Б заклик до помсти половцям за напади на Русь

В подяка Святоставу за вдалий похід на половців у 1183 р.

Г уславлення героїзму і мужності князя Ігоря

А

Б

В

Г

7. Ідейний центр твору “Слово про похід Ігорів” - це

А вступ до поеми

Б згадка про Діву-обиду

В “золоте слово Святослава”

Г звернення автора до Руської землі

А

Б

В

Г

8. “Тоді Ігор глянув на ... й побачив, що воно тьмою всіх його воїв покрило...”. Таким чином у поемі “Слово про похід Ігорів” згадується про

А затемнення місяця

Б падіння метеорита

В несподівану грозу

Г затемнення сонця

А

Б

В

Г

9. “Браття і дружино! Лучче ж би потятим бути, аніж полоненим бути...”.

Ці слова у “Слові про похід Ігорів” належать

А князю Ігорю

Б Бояну

В Всеволоду

Г Святославу

А

Б

В

Г

10. “Хочу бо, - сказав, — списа пере ломити кінець поля Половецького; з вами, русичі, хочу голову свою положити або напитися шоломом з Дону!” Ці слова у “Слові про похід Ігорів” належать

А князю Ігорю

Б Бояну

В Всеволоду

Г Святославу

А

Б

В

Г

11. “Ви ж сказали: “Мужаймося самі - минулу славу самі заберемо і прийдешню самі поділим!” Ці слова у “Слові про похід Ігорів” належать

А Святославу, князю київському

Б Всеволоду, брату Ігоря

В автору “Слова”

Г Ігореві, князю новгород-сіверському

А

Б

В

Г

12. Прочитайте текст.

То розливався мислю по древу, сірим вовком по землі, сизим орлом під хмарами.

У цих рядках ідеться про

А втечу Ігоря з полону

Б страждання Святослава з приводу поразки русичів

В творчу манеру співця Бояна

Г збір Ігоревого війська

А

Б

В

Г

13. Прочитайте текст.

Чи не годилося б нам, браття,

Почати старими словами ратних повістей

Повість про похід Ігорів.

Ігоря Святославича?

У сюжеті твору ці рядки є елементом

А експозиції

Б зав'язки

В розвитку дії

Г розв'язки

А

Б

В

Г

14. Прочитайте текст.

Уже-бо біду його стережуть птахи по дуб'ю,

вовки битву підстергіають по яругах,

орли клекотом на кості звірів зовуть,

лисиці брешуть на черлені щити.

О Руська земле, уже ти за горою!

У сюжеті твору ці рядки є елементом

А експозиції

Б ліричного відступу

В розвитку дії

Г розв'язки

А

Б

В

Г

15. Прочитайте текст.

Куди тур поскакав,

Своїм золотим шоломом посвічуючи.

Там лежать поганські голови половецькі.

У рядках подано опис

А Ігоря

Б Всеволода

В Святослава

Г Овлура

А

Б

В

Г

16. Прочитайте текст.

Ти стоїш в оборот....

Нехтуючи рани, дороге браття,

забувши почесті життя,

І міста Чернігова отчого золотого стола,

і своєї милої жони красної

Глібівни звичку і вдачу.

У рядках подано опис

А Ігоря

Б Всеволода

В Святослава

Г Овлура

А

Б

В

Г

17. Прочитайте текст.

А ... мутний сон бачив у Києві на горах.

На місці крапок треба вписати

А Ігор

Б Святослав

В Всеволод

Г Ґзак

А

Б

В

Г

18. У рядках “під трубами сповиті, із шоломів напоєні й згодовані із списа; Дороги і яруги їм відомі” сказано про

А Ігоря і його двоюрідного брата Всеволода

Б половців

В руських дружинників

Г про сина та племінника князя Ігоря

А

Б

В

Г

19. Головну ідею “Слова про похід Ігорів” - засудження князівських міжусобиць та заклик до єдності Руської землі - висловлює

А Ігор, князь новгород-сіверський

Б Всеволод, двоюрідний брат Ігорів

В віщий Боян

Г Святослав, князь київський

А

Б

В

Г

20. В уривку “Тат два брати розлучились на березі бистрої Каяли, тут кривавого вина недостало; тут пир закінчили хоробрі русичі; сватів напоїли і самі полягли за землю Руську” використано

А персоніфікацію

Б синекдоху

В метонімію

Г метафору

А

Б

В

Г

21. “О Дніпре Славутичу! Ти пробив ecи кальяні гори, текучи через землю Половецькую. Ти леліяв ecи на собі Святослава насади до полку Кобякового”. Ці слова належать

А княгині Ользі

Б Ярославні, дружині Ігоря

В Святославу, князю київському

Г землі Руській

А

Б

В

Г

22. У рядках з твору “Хоч і тяжко голові без плечей — зле й тілу без голови,

(так і ) Руській землі без ...” на кісці крапок треба вписати

А Всеволода

Б Святослава

В Ігоря

Г русичів

А

Б

В

Г

23. Переспів

Святий, огненний господине!

Спалив ecи луга, степи,

Спалив і князя, і дружину,

Спали мене на самотині!

Або не грій і не світи!..

Загинив ладо — й я загину!

зроблено

А Т. Шевченком

В М. Рильським

В І. Франком

Г Б. Грінченком

А

Б

В

Г

24. Слова

О мої синовці Ігор і Всеволод,

Рано почали ви половецьку землю

Мечами усмиряти, а собі слави шукати

належать

А Володимиру

Б Олегу

В Святославу

Г автору

А

Б

В

Г

25. У словах “чорнії тучі з моря йдуть, хотять пракрити чотири сонця” йдеться про

А князів - учасників походу на половців

Б половецьких ханів

В співців-дружинників

Г затемнення сонця

А

Б

В

Г

26. Щоб полетіти до чоловіка, Ярославна хоче обернутися на

А ластівку

Б горлицю

В чайку

Г лебідку

А

Б

В

Г

27. Князю Ігорю допоміг утекти з полону

А боат Всеволод

Б половець Овлур

В син Володимир

Г Ґзак

А

Б

В

Г

28. Князь Ігор зазнав поразки на річці

А Донець

Б Сула

В Каяла

Г Рось

А

Б

В

Г

29. Ярославна чекає свого чоловіка в місті

А Новгороді

Б Путивлі

В Києві

Г Ярославлі

А

Б

В

Г

30. Плач Ярославни споріднений з

А замовлянням

Б легендою

В голосінням

Г піснею

А

Б

В

Г

31. У “Слові про похід Ігорів” при творенні образу Руської землі використано

А алегорію

Б символ

В метонімію

Г персоніфікацію

А

Б

В

Г

32. У рядках “Слова”

Бажаю, - мовив, - списа поламати

Край поля Половецького із вами,

Хоробрі, мужні русичі! Загину

Або шоломом Дону зачерпну

використано

А алегорію

Б символ

В оксиморон

Г метафору

А

Б

В

Г

33. Плач - це

А віршований літературний твір, написаний у формі листа або звернення до якоїсь особи;

Б окремий розділ художнього твору, де автор знайомить читачів з фактами, що мали місце задовго до початку описуваних подій

В ліричні пісні, що виконуються під час похорону і мають напіврозповідну форму

Г поєднання співу і декламації, протяжне проказування

А

Б

В

Г

34. Під образом автора розуміємо

А оповідача, який веде розповідь

Б одного із персонажів, який найбільше виражає задум письменника

В представлену в творі світоглядну позицію, згідно з якою творяться образи

Г персонажа з яскраво вираженими автобіографічними рисами

А

Б

В

Г

35. Одним із прийомів ліризації “Слова про похід Ігорів” є

А історичні коментарі автора

Б змалювання батальних сцен

В уведення у твір “золотого слова Святослава”

Г авторські звертання до Руської землі

А

Б

В

Г

36. Щодо “Слова про похід Ігорів” неправильним є твердження

А У “Слові” висвітлено події майже двох століть.

Б Хронологічний виклад подій у “Слові” постійно порушується.

В На сюжет “Слова” М. Лисенко створив оперу.

Г У творі “ізронив золоте слово, з сльозами змішане” князь Ігор, вибачаючись перед русичами за поразку.

А

Б

В

Г

37. Щодо “Слова про похід Ігорів” неправильним є твердження

А “Слово” - пам'ятка доби орнаментального стилю.

Б Літописна розповідь про похід новгород-сіверського князя Ігоря проти половців міститься в “Галицько-Волинському літописі”.

В Центральним образом твору автор робить Руську землю.

Г У творі використано персонажі давньоруської міфології.

А

Б

В

Г

Завдання на встановлення відповідності

1. Установіть послідовність подій у творі “Слово про похід Ігорів”

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

5 п'ятий епізод

Зміст події

А здобуття перемоги русичами

Б авторський намір правдиво розказати про трагічну битву князя Ігоря

В Ігор повертається до Києва

Г затемнення сонця

Д кривавий бій з половцями і полонення князів


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


2. Установіть послідовність подій у творі “Слово про похід Ігорів”

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

5 п'ятий епізод

Зміст події

А звернення Ігоря до дружинників

Б плач Ярославни

В тужіння за Ігоревім військом

Г сон і “золоте слово” Святослава

Д ліричне звернення до попередника Бонна


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.