Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Іван Котляревський (1769 - 1838)
Література кінця ХVIII-початку ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Котляревський Іван

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Будеш, батьку, панувати,

Поки живуть люди.

Поки сонце з неба сяє.

Тебе не забудуть,

сказав про І. Котляревського

А Т. Шевченко

Б М. Старицький

В І. Франко

Г Є. Маланюк

А

Б

В

Г

2. Зачинателем нової української літератури був

А І. Вишенський

Б Г. Сковорода

В Т. Шевченко

Г І. Котляревський

А

Б

В

Г

3. Просвітництво в українській літературі утверджувало ідеї

А відгородженості від життя, побуту й мови народу, прагнення до аристократизму

Б закоханості у життя, життєвої активності, духовної незалежності, виховання людини для земного щастя

В невдоволеності реальною дійсністю, заглиблення у світ бажаного, витвореного власною уявою

Г добра, справедливості, природної рівності людей незалежно від їхнього становища, духовної та фізичної гармонії

А

Б

В

Г

4. І.П. Котляревський народився у

А Харкові

Б Чернігові

В Полтаві

Г Конотопі

А

Б

В

Г

5. Поема І. Котляревського “Енеїда” - це визначне явище доби

А романтизму

Б класицизму

В сентименталізму

Г бароко

А

Б

В

Г

6. Повне видання поеми “Енеїда” відбулося в Харкові в

А 1798 р.

Б 1808 р.

В 1842 р.

Г 1809 р.

А

Б

В

Г

7. Сюжет для “Енеїди” І. Котляревський запозичив у

А Овідія

Б Вергілія

В Гомера

Г Езопа

А

Б

В

Г

8. Жанр твору “Енеїда”

А реалістична ліро-епічна поема

Б драматична поема

В сатирична поема

Г епічна травестійно-бурлескна поема

А

Б

В

Г

9. Бурлеск - це

А система віршування

Б жанр гумористичної поезії, комічний ефект у якій досягається тим, що героїчний зміст викладаєтеся навмисно вульгарно, знижено, або про низьке говориться піднесено

В дворядкова строфа у поезії східних народів

Г стиль у європейському мистецтві кінця XVI - початку VIII століття, що становив перехідний етап від мистецтва Ренесансу до класицизму

А

Б

В

Г

10. Травестія — це

А віршування, побудоване на однаковій кількості наголосів у віршованих рядках, за відсутності їх поділу на стопи

Б драматичний твір, в основу якого покладено гострий конфлікт

В твір мистецтва, що складається з трьох самостійних, пов'язаних ідейно-тематичним змістом чи задумом творів

Г прийом “переодягання”, коли твір з серйозним чи героїчним змістом переробляється на твір з жартівливим характером розповіді

А

Б

В

Г

11. Поему “Енеїда” І.П. Котляревського написано

А чотиристопним хореєм

В п'ятистопним дактилем

Б чотиристопним ямбом

Г чотиристопним амфібрахієм

А

Б

В

Г

12. У поемі “Енеїда” І. Котляревського використано строфу

А терцина

Б катрен

В квінтила

Г децима

А

Б

В

Г

13. Щодо поеми “Енеїда” І. Котляревського неправильним є твердження

А “Енеїда” — перший твір нової української літератури.

Б “Енеїда” належить до травестійного жанру.

В І. Котляревський працював над поемою близько тридцяти років.

Г “Енеїда” складається із семи завершених частин.

А

Б

В

Г

14. У рядках

Енея так вона любила,

Що аж сама себе спалила.

Послала душу к чорту в ад

ідеться про

А Юнону

Б Цирцею

В Сівіллу

Г Дідону

А

Б

В

Г

15. У рядках

Енея не любила - страх;

Давно уже вона хотіла.

Його щоб душка полетіла

К чортам і щоб і дух не пах,

ідеться про

А Юнону

Б Цирцею

В Сівіллу

Г Дідону

А

Б

В

Г

16. Алегоричне змалювання образу Катерини II подано в рядку

А В тім городі жила Дідона, а город звався Карфаген, розумна пані і моторна, для неї трохи сих імен.

Б Я кумськая зовусь Сівілла, ясного Феба попадя, при його храмі посіділа, давно живу на світі я!

В Живе на острові цариця Цірцея, люта чарівниця і дуже злая до людей.

Г Яга, під пелену підкравшись, гадюкой в серце поповзла, по всіх куточках позвивашись, в Аматі рай собі знайшла.

А

Б

В

Г

17. У рядках

Були бляховані в персонах

Іскусно, живо, без числа,

Котигорох, Іван царевич,

Кухарчич, Сучич і Налетич,

Услужливий Кузьма-Дем'ян.

Кощій з прескверною ягою,

І дурень з ступою новою,

І славний лицар Марципан

подано опис

А пекла

Б гостей Дідони

В Енеєвого щита

Г мешканців латинської землі

А

Б

В

Г

18.    Слова

Не звір я — людську кров пролити,

І не харциз, людей щоб бити.

Для мене гидкий всяк бой

належать

А Енею

Б Турну

В Нептуну

Г Латину

А

Б

В

Г

19.    У рядках

... і сам дзінд лівер-зух!

Коли чи п'є — не проливає.

Коли чи б'є — то вже влучає.

Йому людей давить, як мух!

ідеться про

А Енея

Б Зевса

В Турна

Г Латина

А

Б

В

Г

20.    У третій частині поеми “Енеїда” йдеться про

А гостювання троянців у Дідони в Карфагені

Б перебування троянців на острові Сицилія

В перебування Енея в пеклі

Г Еней на острові Цирцеї, злої чарівниці, що перетворювала людей на звірів

А

Б

В

Г

21.    Дайте визначення мовній грі, яку використовує І. Котляревський у рядках

Енус постер магнус панус

І славний троянорум князь.

Шмигляв по морю, як цигану

А макаронічна мова

Б езопова мова

В оксиморон

Г інверсія

А

Б

В

Г

22.    Енею та троянцям під час подорожі допомагають

А Юнона, Еол, Венера

Б Венера, Нептун, Вулкан

В Паріс, Зевс, Борей

Г Зефір, Геба, Пріам

А

Б

В

Г

23.    Зібрав підвладні йому вітри, одержавши хабара, і звелів “поганій буть погоді”

А Зевс

Б Еол

В Нептун

Г Феб

А

Б

В

Г

24.    Енея до пекла проводжає

А Дідона

Б Юнона

В Харон

Г Сивілла

А

Б

В

Г

25.    У рядках

... в кривавих ризах тут:

За нею рани, смерть, увіччя,

Безбожність і безчоловіччя.

Хвіст мантії її несуть...

ідеться про

А Юнону

Б Цирцею

В війну

Г Сівіллу

А

Б

В

Г

26.    Земними героями є

А Юнона, Венера, Еол

Б Анхіз, Оівілла, Евріал

В Зевс, Турн, Лавінія

Г Паріс, Борей, Латин

А

Б

В

Г

27.    У рядках

Розумна пані і моторна,

Для неї трохи цих імен:

Трудяща, дуже працьовита.

Весела, гарна, сановита...

Бідняжка, що була вдова

ідеться про

А Венеру

Б Юнону

В Сівіллу

Г Дідону

А

Б

В

Г

28.    До війни між троянцями і рутульцями (поема “Енеїда” І. Котляревського) призводить

А прагнення Енея і туринців до свободи

Б загибель цуцика Аматової няньки

В Паллантова ладунка, яку Еней побачив на шиї Турна

Г необхідність завоювати царство Латина для поселення троянців

А

Б

В

Г

29.    Один із героїв поеми “Енеїда” говорить: “Де общее добро в упадку, забудь отця, забудь і матку, лети повинность ісправлять”. Це

А Іул

Б Низ

В Евріал

Г Паллант

А

Б

В

Г

30.    Один із героїв поеми “Енеїда” говорить: “Де общее добро в упадку, забудь отця, забудь і матку, лети повинность ісправлять”. Цими словами І. Котляревський уславлює

А закони побратимства, які були найвищою цінністю серед запорозьких козаків

Б сімейні інтереси, єдність і злагоду між членами родини

В захист державних інтересів, народу та його добра у скрутні часи

Г християнські чесноти, які нівелювалися в умовах кріпосного права

А

Б

В

Г

31.    Бог Вулкан викував на щиті Енея

А слова: прийшов, побачив, переміг

Б героїв українських народних казок

В персонажів слов'янської міфологи

Г портрет Зевса

А

Б

В

Г

32.    При творенні образів богів І. Котляревський використав

А іронію

Б сатиру

В сарказм

Г гротеск

А

Б

В

Г

33.    Етнографічні описи в поемі І. Котляревського “Енеїда” використано з метою

А реалістичного змалювання певних сторін народного життя

Б індивідуалізації персонажів

В поглиблення психологічної характеристики

Г пародіювання героїв

А

Б

В

Г

34.    Поему “Енеїда” за детально відображений світ духовної та матеріальної культури українського народу М. Рильський назвав

А книгою буття українського народу

Б настільною книгою кожного українця

В енциклопедією українського життя

Г панорамою України

А

Б

В

Г

35.    Поемі “Енеїда” І. Котляревського НЕ належать слова

А Ледащо син - то батьків гріх!

Б Другим ми часто пророкуєм, як знахурі, чуже толкуем, собі ж шукаєм циганок.

В Бо величі справжній не треба спиратись на плечі нікчем.

Г Любов к отчизні де героїть, там сила вража не устоїть.

А

Б

В

Г

36.    Щодо поеми “Енеїда” І. Котляревського неправильним є твердження

А Перше видання “Енеїди” відбулося 1798 року.

Б У поемі “Енеїда” згадано такі історичні постаті, як Вергілій, Григорій Потьомкін, Залізняк, Гаркуша, Сагайдачний, Дорошенко.

В “Енеїда” І. Котляревського має той же сюжет, що і “Енеїда” Вергілія, і складається з 12 частин.

Г Еней - син земного царя Анхіза і Венери.

А

Б

В

Г

37.    Щодо поеми “Енеїда” І. Котляревського правильним є твердження

А У Енея був син на ім'я Іул.

Б Еней під час бурі на морі поводив себе як справжній герой.

В В “Енеїді” співіснують чотири групи дійових осіб: троянці, боги, земні герої, латинці і рутульці.

Г Низ та Евріал були троянцями і загинули, рятуючи один одного.

А

Б

В

Г

38.    Характеристиці Енея НЕ відповідає рядок

А був тяжко не по серцю Юноні, - все її гнівив: здававсь гірчіший їй від перцю, ні в чім Юнони не просив Б суціга, паливода і горлоріз; по світу як іще побіга, чиїхсь багацько виллє сліз

В прямий, як сосна, величавий, бувалий, здатний, тертий, жвавий, такий, як був Нечеса князь

Г він так здавався і нікчемний, та був розумний і письменний, слова так сипав, як горох

А

Б

В

Г

39.    Оперу за мотивами поеми “Енеїда” І. Котляревського створив

А К. Стеценко

Б Г. Майборода

В М. Лисенко

Г М. Леонтович

А

Б

В

Г

40.    Жанр твору “Наталка Полтавка”

А історична повість

Б водевіль

В соціально-побутова повість

Г мелодрама

А

Б

В

Г

41.    Особливістю композиції п'єси “Наталка Полтавка” є

А включення пісенних номерів

Б заплутана інтрига

В напружений сюжет

Г авторські відступи

А

Б

В

Г

42. П'єса “Наталка Полтавка” починається піснею

А “Віють вітри, віють буйні”

Б “Ой я дівчина Полтавка”

В “Гомін, гомін по діброві”

Г “Видно шляхи полтавськії і славну Полтаву”

А

Б

В

Г

43. У п'єсі І. Котляревського “Наталка Полтавка” про нього сказано: “...як

лисиця, і на всі сторони мотається, де не посій, там і уродиться”.

Це

А возний

Б виборний

В Петро

Г Микола

А

Б

В

Г

44. “Віють вітри”, “Видно шляхи полтавськії”, “Чого ж вода каламутна” - це пісні, які виконує в п'єсі L Котляревського “Наталка Полтавка”

А Тетерваковський

Б Макогоненко

В Микола

Г Наталка

А

Б

В

Г

45. “Золото — не дівка! Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна. — яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою; всіх старших себе; яка трудяща, яка рукодільниця”, — сказав про Наталку з п'єси “Наталка Полтавка”

А Тетерваковський

Б Макогоненко

В Петро

Г Микола

А

Б

В

Г

46. “На комедії одні виходять — поговорять, поговорять та й підуть; другі вийдуть — те ж роблять; деколи під музику співають, сміються, плачуть. лаються, б'ються і умирають”, - говорить про театр у п'єсі І. Котляревського “Наталка Полтавка”

А возний

Б виборний

В Петро

Г Микола

А

Б

В

Г

47. “Терпило, понадіявшись на своє багатство, зачав знакомитись не з рівнею: зачав, бач, заводити бенкети з повитчиками, з канцеляристами, купцями і цехмистрами - пив, гуляв і шахровав гроиіі; покинув свій промисел і мало-помалу розточив своє добро, розпився, зовсім ізвівся; в бідності умер...” - розповідає в п'єсі І. Котляревського “Наталка Полтавка” про Наталчиного батька А возний

Б виборний

В Петро

Г Микола

А

Б

В

Г

48. “То виборний Макогоненко; чоловічок і добрий був би, так біда - хитрий, як лисиця, і на всі сторони мотається; де не посій, там і уродиться, і уже де і чорт не зможе, то пошли Макогоненка, зараз докаже”, - говорить про виборного в п'єсі І. Котляревського “Наталка Полтавка”

А Наталка

Б возний

В Петро

Г Микола

А

Б

В

Г

49. Про те, що люди женяться “для того, щоб завести хазяйство і сімейство, жити люб'язно і дружно, бути вірними до смерті і помагати один другому”, у п'єсі І. Котляревського “Наталка Полтавка” говорить

А Наталка

Б Терпилиха

В Петро

Г Микола

А

Б

В

Г

50. Наталці в п'єсі І. Котляревського “Наталка Полтавка” НЕ належать слова А “живу на світі, як билинка на полі; сирота - без роду, без племені, без талану і без приюту”

Б “живемо і маємося, як горох при дорозі; хто не схоче, той не скубне”

В “хто живе чесно і годується трудами своїми, тому і кусок черствого хліба смачніший од м'якої булки, неправдою нажитої”

Г “для чого люди женяться? Мені здається, щоб завести хазяйство і сімейство; жити люб'язно і дружно; бути вірними до смерті і помогати одно другому”

А

Б

В

Г

51. При творенні образу Петра (“Наталка Полтавка” І. Котляревського) використано традиції

А бароко

Б класицизму

В реалізму

Г сентименталізму

А

Б

В

Г

52. У першій постановці п'єси І. Котляревського “Наталка Полтавка” брав участь

А М. Садовський

Б М. Щепкін

В М. Заньковецька

Г П. Саксаганський

А

Б

В

Г

53. Створюючи п'єсу “Наталка Полтавка”, І. Котляревський НЕ ставив перед собою мету

А дати новій українській літературі зразок першого драматичного твору

Б показати духовну красу прос тих людей та їхню моральну перевагу над панівною верхівкою

В створити реалістичну картину життя українського села першої половини XIX століття

Г пропагувати пісенну творчість українського народу шляхом створення авторських пісень, стилізованих під народні

Завдання на встановлення відповідності

1. Установіть відповідність між ім'ям героя поеми І. Котляревського “Енеїда” і рядками з твору.

1   Тури

2   Латин

3   Еней

4   Анхіз

А Прямий, як сосна, величавий,

Бувалий, здатний, тертий, жвавий,

Такий, як був Нечеса-князь.

На нього всі баньки п'ялили,

І самі: вороги хвалили.

Його любив всяк - не боявсь.

Б Його сивуха запалила

І живота укоротила,

І він, як муха в зиму, зслиз

В Товстий, дородний, кучерявий,

Обточений, як огірок;

І війська мав свого чимало,

І грошиків таки бряжчало...

Г ... був молоденький,

Так годів з дев'ятнадцять мав,

Де усу буть, пушок м'якенький

Біленьку шкуру пробивав.

Д Не звір я - людську кров пролити,

І не харциз, людей щоб бити,

Для мене гидкий всякий б ой.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


2. Установіть відповідність між частинами поеми І. Котляревського “Енеїда” і рядками з твору.

1 частина перша

2 частина друга

3 частина третя

4 частина четверта

А Еней од радості нестямивсь,

Що Турн виходить битись з ним,

Оскалив зуб, на всіх оглянувсь

І списом помахав своїм.

Б Тепер Еней убрався в пекло,

Прийшов зовсім на інший світ.

В Отак Еней жив у Дідони,

Забув і в Рим щоб мандровать.

Тут не боявся і Юнони,

Пустився все бенкетовать.

Г Земелька ця була латинська,

Завзятий цар в ній був Латин.

Д Як ось Анхіз йому приснився,

Із пекла батечко явився,

І синові таке сказав...


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


3. Установіть відповідність між частинами поеми І. Котляревського “Енеїда” і рядками з твору.

1 частина перша

2 частина третя

3 частина четверта

4 частина п'ята

А Ся Кумською земелька звалась,

Вона троянцям сподобалась,

Далось і їй троянців знать.

Б Еней од речі сей зм'ягчився

І меч піднятий опустив;

Трохи-трохи не прослезився

І Турна ряст топтать пустив.

В Колись Юпітер ненароком

З Олімпу глянув і на нас;

І кинув в Карфагену оком,

Аж там троянський мартопляс.

Г У главной башти на сторожі

Стояли Низ і Евріал.

Д Земелька ся була латинська,

Завзятий цар в ній був Латин.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


4. Установіть послідовність подій у поемі І. Котляревського “Енеїда”.

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

5 п'ятий епізод

Зміст події

А Еней заручається підтримкою Евандра у війні з рутульцями

Б Еней з Сівіллою відвідує пекло

В Ірися намовляє жінок підпалити троянські човни

Г Дідона спалює себе через від'їзд Енея з Карфагена

Д Еней оминає острів Цірцеї і прибуває на латинську землю


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


5. Установіть послідовність подій у поемі І. Котляревського “Енеїда”.

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

5 п'ятий епізод

Зміст події

А зустріч Енея з батьком

Б загибель Низа та Евріала

В двобій Енея і Турна

Г Турн оголошує війну Латину

Д поєдинок Дареса та Ентелла


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


6. Установіть відповідність між дійовою особою драми І.Котляревського “Наталка Полтавка” і текстом пісні.

Дійова особа

1 Наталка

2 Петро

3 возний

4 виборний

Слова пісні

А Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться,

О, як моє болить серце, а сльози не ллються.

Б Ой під вишнею, під черешнею

Стояв старий з молодою, як із ягодою.

В Всякому городу нрав і права,

Всяка імієть свой ум голова.

Г Сонце низенько, вечір близенько,

Спішу до тебе, лечу до тебе, моє серденько!

Д Ворскла річка невеличка,

Тече здавна дуже славна...


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


7. Установіть послідовність подій у драмі І. Котляревського “Наталка Полтавка”.

Послідовність подій

1   перший епізод

2   другий епізод

3   третій епізод

4   четвертий епізод

5   п'ятий епізод

Зміст події

А розмова виборного і Петра про театр

Б Терпилиха з виборним умовляють Наталку вийти за возного

В виборний розказує Тетерваковському історію життя Терпилів

Г Петро хоче віддати Наталці зароблені гроші

Д Микола зустрічає Петра, який повертається в Полтаву


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.