Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Григорій Квітка-Основ'яненко (1778 - 1843)
Література кінця ХVIII-початку ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Квітка-Основ’яненко Григорій

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Г. Квітку-Основ'яненка називають

А засновником нової української літератури

Б основоположником нової української літератури

В засновником прози в новій українській літературі

Г засновником драми в новій українській літературі

А

Б

В

Г

2. Прізвище письменника, роман якого “Сентиментальна подорож до Франції та Італії” дав назву літературному напрямку,

А Ф. Шіллер

Б Д. Дідро

В М. Карамзін

Г Л. Стерн

А

Б

В

Г

3. Сентименталізм як художній напрям формується в

А II половині XVIII ст

Б 30-х роках XIX ст.

В XVIII ст.

Г 80-х роках XIX ст.

А

Б

В

Г

4. Для сентименталізму є характерним

А звернення до почуттів і переживань та ідеалізація героїв

Б розкриття внутрішнього конфлікту героя

В показ неузгодженості духовних поривань героя із зовнішніми соціальними факторами

Г використання фантастичних елементів

А

Б

В

Г

5. Ліричний відступ - це

А передача почуттів, думок, переживань людини в певних обставинах

Б один із засобів підсилення виразності мови

В авторський відступ від розгортання сюжету, у якому письменник виявляє ставлення до героїв та своє розуміння зображуваних подій

Г момент найвищого напруження, піднесення в розвитку подій

А

Б

В

Г

6. Одним із перших у Європі “творців людової повісті” назвав Г. Квітку- Основ'яненка

А Т. Шевченко

Б П. Куліш

В Леся Українка

Г І. Франко

А

Б

В

Г

7. Перу Г. Квітки-Основ'яненка НЕ належить твір

А “Салдацький патрет”

Б “Козир-дівка”

В “Конотопська відьма”

Г “Мартин Боруля”

А

Б

В

Г

8. “Нехай же знають і наших! Бо є такі люди, що з нас кепкують і говорять та й пишуть, буцімто з наших ніхто не втне, щоб було і звичайне, і ніжне, і розумне”, - це

А слова з передмови до повісті “Маруся”

Б ліричний відступ у повісті “Маруся”

В репліка одного з героїв повісті “Маруся”

Г відгук про повість “Маруся” одного з літературознавців

А

Б

В

Г

9. Характеристиці образу оповідача у творі Г. Квітки-Основ'яненка “Маруся” відповідає рядок

А жінка-кріпачка, яка сама була учасницею трагічних випадків

Б хоч і неписьменний, але мудрий, досвідчений літній селянин

В сільський інтелігент, кровно зв'язаний з біднотою

Г сам автор, який щиро уболіває за долю своїх героїв

А

Б

В

Г

10. Серед персонажів повісті Г. Квітки-Основ'яненка “Маруся” НЕМАЄ

А Насті Дрот

Б Олени Курбаківни

В Дениса Деканенка

Г Гната Карого

А

Б

В

Г

11. НЕМАЄ ознак сентименталізму в рядку

А Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, бровоньки, як на шнурочку.

Б Вітерець заснув, і гілочки по садах, дрімаючи, ледве-ледве колишуться; тільки й чути, що через греблю на потоках водиця цідиться і мов хто нищечком казку каже.

В Таточко, голубчику, соколику, лебедику! Матінко моя ріднесенька! Утінько моя, перепілочко, голубочко! Не погубляйте свого дитяти; дайте мені, бідненькій, ще на світі пожити!

Г Хліб святий приймаємо, доброго слова не цураємося, а щоб ви нас не порочили, що ми передержуєм куниці та красної дівиці, так ми вас пов'яжемо і тогді усе добре вам скажемо.

А

Б

В

Г

12. У повісті “Маруся” Г. Квітка-Основ'яненко використав

А колискові

Б голосіння

В казки

Г анекдоти

А

Б

В

Г

13. Наум Дрот та його дружина Настя журилися, бо

А Наума повинні були забрати до війська

Б довго не було дітей

В їхня дочка Маруся любила ходити на вечорниці

Г жили дуже бідно

А

Б

В

Г

14. Маруся познайомилася з Василем

А на весіллі у подруги

Б на ярмарку

В на хрестинах

Г на вечорницях

А

Б

В

Г

15. Батько відмовлявся віддати Марусю за Василя, бо

А Василь був дуже бідний

Б Василь був сиротою

В Василь був удівцем

Г Василь мусив іти в солдати

А

Б

В

Г

L6. Останні слова, які Маруся сказала Василеві перед його походом у далекий край, подані в рядку

А Не плач, Василечку, ти у дорозі і незчуєшся, як і Спасівка настигне, тоді вернешся сюди і будемо укупці.

Б Тільки вже, Василечку, мій козаченьку, як собі хочеш, а я вже більш до тебе не вийду ні сюди, ні на вулицю, ні на базар, нікуди.

В Хоч розсердивсь зовсім, тільки вже я не прийду, і не дожидай мене, і не шукай мене. Інше діло якби я посватана була.

Г Василю! На кладовищі мене покидаєш, на кладовищі мене й знайдеш!

А

Б

В

Г

17. Слова Наума Дрота “А що тоді буде?.. Худобу розтаскають, повіднімають,

хто її защитить? Діточки без доглядіння у бідності, у нищеті, без науки, без усього помруть або - не дай Боже! - бездільниками стануть. Не приведи Господи і ворогу нашому такої судьби!” характеризують долю

А покриток

Б кріпачок

В солдаток

Г наймичок

А

Б

В

Г

18. Маруся тяжко захворіла після розлуки з Василем, бо

А дуже тужила за коханим

Б промокла, коли пішла по гриби і потрапила під дощ

В заблукала у лісі й замерзла вночі

Г отримала звістку про загибель коханого

А

Б

В

Г

19. Василь, поховавши кохану,

А тяжко захворів і помер

Б наклав на себе руки

В став отцем Венедихтом у монастирі і незабаром помер

Г пішов у со їдати й загинув на війні

А

Б

В

Г

20. Портретний опис персонажів у повісті Г. Квітки-Основ'яненка “Маруся” має характер

А художньо-етнографічний

Б соціально-побутовий

В соціально-психологічний

Г етнографічно-психологічний

А

Б

В

Г

21. У портретному описі Марусі з однойменної повісті Г. Квітки-Основ'яненка “Та що ж то за дівка була! Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, бровоньки, як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, шо у саду цвіте, носочок так собі прямесенький з горбочком, і губоньки, як цвіточки, розцвітають і меж ними зубоньки, неначе жарнівки, як одна, на ниточці нанизані” немає такого художнього засобу, як

А риторичний вигук

Б епітет

В метафора

Г порівняння

А

Б

В

Г

22. Щодо творчості Г. Квітка-Основ'яненка неправильним є твердження

А Квітка-Основ'яненко - перший прозаїк нової української літератури.

Б На сатиричних творах Г.Квітки-Основ'яненка позначився вплив творчості І. Котляревського.

В Г. Квітка-Основ'яненко випустив перший в Україні журнал “Украинский вестник”.

Г Розповідь у творах письменника ведеться від імені старожила околиці Грицька Основ'яненка.

А

Б

В

Г

Завдання на встановлення відповідності

1. Установіть послідовність подій у повісті Г. Квітки-Основ'яненка “Маруся”.

Послідовність подій

1   перший епізод

2   другий епізод

3   третій епізод

4   четвертий епізод

5   п'ятий епізод

Зміст події

А філософський роздум про людське життя

Б Маруся промокла під дощем і застудилася

В Наум Дрот відмовляється віддати Марусю за Василя

Г Василь - чернець у Києві

Д Маруся проводжає Василя, який має їхати в Одесу


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


2. Установіть відповідність між назвою твору Г. Квітки-Основ'янекка і жанром.

Твір

1 “Маруся”

2 “Конотопська відьма”

3 “Салдацький патрет”

4 “Сватання на Гончарівці”

Жанр

А сатирично-реалістична повість

Б драма

В соціально-побутова повість

Г сентиментально- психологічна повість

Д оповідання


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.