Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Пантелеймон Куліш (1819 - 1897)
Література кінця ХVIII-початку ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Куліш Пантелеймон

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Перекладаючи Біблію українською мовою, П. Куліш співпрацював з

А О. Потебнею

Б М. Костомаровим

В І. Пулюєм

Г М. Драгомановим

А

Б

В

Г

2. П. Куліш уводить новий для української літератури жанр

А соціальна повість

Б оповідання-ідилія

В ліро-епічна поема

Г історичний роман

А

Б

В

Г

3. “Чорна рада” за жанром роман-хроніка, бо

А становить собою розташовані в хронологічному порядку коротенькі замітки й докладні оповідання про історичні події

Б має форму нотаток-спогадів, написаних від першої особи, яка була учасником чи свідком змальованих подій

В це хронологічний опис важливих історичних подій у часи козацтва

Г це складний за побудовою і великий за обсягом епічний твір, у якому розкривається історія суспільних та родинних подій за певний проміжок часу

А

Б

В

Г

4. У романі П. Куліша “Чорна рада” зображено події

А Коліївшини 1768 року

Б Переяславської ради 1654 року

В Ніжинської ради 1663 року

Г зруйнування Запорозької Січі

А

Б

В

Г

5. На гетьманську булаву в романі П. Куліша “Чорна рада” претендували

А Хмельницький, Барабаш

Б Брюховецький, Сомко

В Васюта, Вуяхевич

Г Скоропадський, Дорошенко

А

Б

В

Г

6. Під час роботи над романом “Чорна рада” П. Куліш використав матеріали А народних пісень та “Історії Русів”

Б народних дум

В історичних праць Максимовича

Г козацьких літописів Самовидця і Григорія Граб'янки

А

Б

В

Г

7. Виразниками української державності в романі “Чорна рада” П. Куліша виступає

А Брюховецький та Вуяхевич

Б Сомко і полковник Шрам

В Пугач і Тарас Сурмач

Г Гвинтовка і Тетеря

А

Б

В

Г

8. Вирішальну роль у ході Ніжинської ради (роман П. Куліша “Чорна рада”) відіграла підтримка

А городовому козацтву

Б простолюду та запорожців

В міщан

Г козацькій старшині

А

Б

В

Г

9. У рядках“по одежі і по сивій бороді, сказать би, піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом і по довгих шрамах по виду — старий козарлюга” (роман П. Куліша “Чорна рада”) ідеться про

А Івана Брюховецького

Б Василя Невольника

В Кирила Тура

Г полковника Шрама

А

Б

В

Г

10. У рядках “був тяжко грошовитий, да й веселий пан із козацтва, що збагатилось за десятилітню війну з ляхами” (роман П. Куліша “Чорна рада”)ідеться про

А Івана Брюховецького

Б Гвинтовки

В Якима Сомка

Г Череваня

А

Б

В

Г

11. У рядках був собі... такий мізерний, мов зараз тільки з неволі випущений: невеличкий, похилий, очі йому позападали і наче до чого придивляються, а губи якось покривились, що ти б сказав - він і зроду не сміявся” (роман П. Куліша “Чорна рада”) ідеться про

А Кирила Тура

Б Петра

В Божого чоловіка

Г Василя Невольника

А

Б

В

Г

12. В рядках “темний він був на очі, а ходив без проводиря: у латаній свитині і без чобіт а грошей носив повні кишені... Викупляв невільників із неволі. Іще ж до того знав він лічити усякі болісті і замовляти усякі рани. Може, він помагав молитвами над недужим, а може, і своїми піснями” (роман П. Куліша “Чорна рада”) ідеться про

А полковника Шрама

Б Кирила Тура

В Івана Брюховецького

Г Божого чоловіка

А

Б

В

Г

13. У рядках “маючи в себе од усіх льохів гетьманських ключі, підчистив щире срібло, скільки його там осталось, да й махнув на Запорожжя. А там як сипнув грішми, так запорожці за чим роєм. А він, ледачий, з усіма обнімається, да братається, да горілкою поїть” (роман П. Куліша “Чорна рада”) ідеться про

А полковника Шрама

Б Кирила Тура

В Івана Брюховецького

Г Василя Невольника

А

Б

В

Г

14. У рядках “переплив Случ під кулями.., перебравсь у лядський табір, убив хорунжого й корогв його приніс до гетьмана” (роман П. Куліша “Чорна рада”) ідеться про

А Петра Шрама

Б Кирила Тура

В Якима Сомка

Г полковника Шрама

А

Б

В

Г

15. Сон “ніби серед поля могила; на могилі стоїть панна, а од панни сяє, як од сонця. І з'їжджаються козаки і славні лицарі з усього світу. Вкрили все поле, мов маки зацвіли по городах, вкрили да й стали битися один на один, кому буде та ясная панна. Б'ються день, б'ються другий, - як де не взявсь молодий гетьман на коні. Усі склонились перед ним. а він до могили - да й поняв ясную панну” (роман П. Куліша “Чорна рада”) наснився

А Лесі Череванівні

Б Меланії Череванисі

В дружині Гвинтовки

Г Петрові Шраменку

А

Б

В

Г

16. У рядках “жалуючи згуби паволочан, сам удавсь до Тетері і прийняв усю вину на одного себе. І Тетеря, окаянний, не усумнивсь його, праведного. як бунтівника, на смерть осудити й, осудивши, повелів йому серед обозу військового голову одтяти” (роман П. Куліша “Чорна рада”) ідеться про

А Якима Сомка

Б Кирила Тура

В Божого чоловіка

Г полковника Шрама

А

Б

В

Г

17. “Я з самого переду хотів направити братчиків на добру дорогу, щоб Сомка з гетьманства не спихали. Уже ж якими я шляхами до січової громади не заходив! Так ні, та й годі! От бачучи, що вже тут чортяка заварив собі кашу, що вже Сомкові і в сто голів помоги не видумаєш, махнув рукою, та, щоб не бачити того лиха і не чути про його, і хотів ото з'їхати з України...” - розповідає в романі П. Куліша “Чорна рада” про своє рішення

А полковник   Шрам

Б Кирило Тур

В Петро Шраменко

Г Божий чоловік

А

Б

В

Г

18. У рядках “Чоловічок сей був у коротенькій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові попротоптувані - і пучки видно. Хіба по шаблі можна було Оогадиватися, що воно щось не просте: шабля аж горіла од золота; да й та на йому була мов чужа. І постать, і врода його була зовсім не гетьманська” ідеться про

А Гвинтовку

Б Васюту

В полковника Шрама

Г Івана Брюховецького

А

Б

В

Г

19. У рядках“А що нам, брате, до Вкраїни? Хіба нам нічого їсти або пити, або ні в чому хороше походити?” (роман П. Куліша “Чорна рада”) ідеться про життєву позицію

А Гвинтовки

Б Кирила Тура

В Череваня

Г Івана Брюховецького

А

Б

В

Г

20. “Братці мої милі! Що сам битись за мою голову, коли погибає Україна!Що вам думати про мою наругу, коли наругавсь лихий мій ворог над честю й славою козацькою. Пропадай шабля, пропадай і голова! Прощай. безщасна Україно!” - говорить у романі П. Куліша “Чорна рада”

А Черевань

Б полковник Шрам

В Іван Брюховецький

Г Яким Сомко

А

Б

В

Г

21. Авторську ідею хутірства в романі П. Куліша “Чорна рада” найповніше втілює

А Гвинтовка

Б Черевань

В Сомко

Г Василь Невольник

А

Б

В

Г

22. Інтереси національної держави в романі “Чорна рада” П. Куліша найповніше виражає

А запорозьке козацтво

Б низове козацтво

В козацька аристократія

Г молодь

А

Б

В

Г

23. Приватна інтрига в романі “Чорна рада” П. Куліша пов'язана з образами

А Шрама і Череваня

Б Кирила Тура і Пугача

В Петра Шраменка і Лесі Череванівни

Г Петра Шраменка і Кирила Тура

А

Б

В

Г

24. Принцип романтичного творення в романі П. Куліша “Чорна рада” застосовано до образу

А Брюховецького

Б Василя Невольника

В Кирила Тура

Г Гвинтовки

А

Б

В

Г

25. У словах з роману П. Куліша “Чорна рада” правда, й Кирило Тур був у Січі не послідищий, був козак-душа, а не братчик, да й вина ж його була дуже тяжка: більшої вини й не було, здається, у запорожців йдеться про провину Кирила Тура, а саме

А крадіжку

Б убивство

В “скакання в гречку”

Г зраду

А

Б

В

Г

26. Життєва позиція Череваня (роман П. Куліша “Чорна рада”)

А сім разів відмір - єдин відріж

Б скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти

В язик мій - ворог мій

Г моя хата скраю, я нічого не знаю

А

Б

В

Г

27. У словах тепер мені так до обнімання, як грішнику до гарячої сковороди (роман П. Куліша “Чорна рада”) використано

А метафору

Б порівняння

В протиставлення

Г епітет

А

Б

В

Г

28. У словах Шрам аж печаль свою забув, як побачив що в Череваня ще не зовсім заснуло козацьке серце (роман П. Куліша “Чорна рада”) використано

А порівняння

Б фразеологізм

В протиставлення

Г метафору

А

Б

В

Г

29. Найближчим до “байронічних” образів у романі П. Куліша “Чорна рада” є образ

А Петра Шраменка

Б Кирила Тура

В полковника Шрама

Г Якима Сомка

А

Б

В

Г

30. Колись мав прізвище Чепурний і вчився в Київській братській школі (роман П. Куліша “Чорна рада”)

А полковник Шрам

Б Михайло Черевань

В Божий чоловік

Г Василь Невольник

А

Б

В

Г

31. У романі “Чорна рада” П. Куліша “викупляв невольників із неволі. Іще ж до того знав лічити усякі болісті і замовляти усякі рани”

А полковник Шрам

Б Черевань

В Божий чоловік

Г Василь Невольник

А

Б

В

Г

32. У романі “Чорна рада” П. Куліша “три годи, як три дні, промучивсь на турецькій каторзі, на тих безбожних галерах; не думав уже вбачати святоруського берега”

А полковник Шрам

Б один із синів полковника Шрама

В Божий чоловік

Г Василь Невольник

А

Б

В

Г

33. Яким Сомко (роман П. Куліша “Чорна рада”) звелів посадити Іванця Брюховецького “верхи на свиню да й провезти по всьому Гадячу” за те, що той

А був претендентом на гетьманську булаву

Б хотів убити Сомка

В вихвалявся перснем, подарованим йому Хмельницьким

Г обкрадав козацьку казну

А

Б

В

Г

34. У відповідь на слова Череваня (роман П. Куліша “Чорна рада”) “А що нам, брате, до Вкраїни? Хіба нам нічого їсти або пити, або ні в чому хороше походити?” полковник Шрам

А назвав Череваня Барабашем

Б відправив Череваня назад у Хмарище

В прокляв Череваня

Г викликав Череваня на двобій

А

Б

В

Г

35. Зустріч полковника Шрама й Череваня із Сомком у романі П. Куліша “Чорнарада” відбулась

А у Києво-Печерській лаврі

Б на хуторі Хмарище

В в обійсті Гвинтовки

Г у Ніжині на Чорній раді

А

Б

В

Г

36. “Батько мій сів на коня, ухопив на сідло карапуза-синка свого, себто мене, ледачого, та й гайда на Запорожжя”, — розказує про себе в романі П. Куліша “Чорна рада”

А Петро Шраменко

Б Яким Сомко

В Тарас Сурмач

Г Кирило Тур

А

Б

В

Г

37. Леся Череванівна (роман П. Куліша “Чорна рада”) “забула сердешна на той час і стид, і дівоцький сором: затуляла йому хусткою глибоку рану, а сама так і впала на його: плаче, голосить, серденьком називає”

А свого батька

Б Якима Сомка

В Петра Шраменка

Г Кирила Тура

А

Б

В

Г

38. “Се той самий перстень, що покійний Хмельницький зняв у сонного Барабаша. Я сам: їздив із сим знаком в Черкаси до Барабаишхи. Покійний гетьман подарував мені його на памятку”, - розказує в романі П. Куліша “Чорна рада”

А Яким Сомко

Б полковник Шрам

В Кирило Тур

Г Іван Брюховецький

А

Б

В

Г

39. Брюховецький у романі П. Куліша “Чорна рада” розказав, що йому приснився сон, як

А Сомко став гетьманом

Б він загубив перстень, подарований Б. Хмельницьким

В Леся стала його дружиною

Г Сомкові миша голову відкусила

А

Б

В

Г

40. “Щоб же тебе побив несвітський сором, як ти нашу старість осоромив!

Щоб на тебе образи попадали! Щоб тебе пекло та морило! Щоб тебе, окаянного, земля не прийняла! Щоб ти на страшний суд не встав!” — проклинають у романі П. Куліша “Чорна рада”

А Якима Сомка

Б Михайла Череваня

В полковника Шрама

Г Івана Брюховецького

А

Б

В

Г

41. Характеристику полковника Шрама (роман П. Куліша “Чорна рада”) подано в рядку

А був високий, огрядний собі пан, круглолиций, русявий, голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, як зорі, і вже чи ступить, чи заговорить, то справді по-гетьманськи.

Б А що нам, брате, до Вкраїни? Хіба нам нічого їсти ибо пити, або ні в чому хороше походити?

В Діти мої! Наступає страшна година: перехрестить, мабуть, нас Господь ізнов огнем да мечем. Треба нам тепер такого полковника, щоб знав, де вовк, а де лисиця. Послужив я православному християнству з батьком Хмельницьким, послужу вам, дітки, коли буде на те ваша воля.

Г жартів не любив. Щирий і незлобливий був лицар, да вже ж як допечуть йому, то стережись тоді кожен. У таборі його або в поході знай свою лаву.

А

Б

В

Г

42. Характеристику Якима Сомка (роман П. Куліша “Чорна рада”) подано в рядку

А переплив Случ під кулями, перебравсь у лядський табір, убив хорунжого й корогв його приніс до гетьмана

Б ченці звали мене в монастир, бо я таки й письменний собі трошки; низове товариство закликало мене до коша, бо я всі гирла, як свої п'ять пучок, знаю; зазиваЕ мене і кошовий, і отамання

В І постать, і врода в його була зовсім не гетьманська. Так наче собі чоловік простенький, тихенький.

Г був високий, огрядний собі пан, круглолиций, русявий, голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, як зорі, і вже чи ступить, чи заговорить, то справді по-гетьманськи

А

Б

В

Г

43. Щодо П. Куліша неправильним є твердження

А Пантелеймон Куліш був учасником Кирило-Мефодіївськго братства.

Б Правописий варіант абетки, започаткований Кулішем, називався кулішівкою.

В Від початку своєї творчої діяльності П. Куліш писав тільки українською мовою.

Г Дружина Пантелеймона Куліша була відомою українською письменницею, яка працювала під псевдонімом Ганна Барвінок.

А

Б

В

Г

44. Щодо роману П. Куліша “Чорна рада” неправильним є твердження

А Композиційним об'єднавчим елементом у романі “Чорна рада” є образ дороги.

Б Іван Брюховецький, Яким Сомко, полковник Васюта і полковник Шрам - історичні постаті.

В “Чорна рада” - перший український історичний роман.

Г Ознакою підтримки Брюховецького була біла стьожка.

Завдання на встановлення відповідності

1. Установіть послідовність подій у романі Пантелеймона Куліша “Чорна рада”.

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

5 п'ятий епізод

А полковник Шрам із сином Петром на Череваневому хуторі Хмарище

Б Кирило Тур робить спробу визволити Сомка

В двобій Пзтра і Кирила Тура

Г Петро залишається в сім'ї Череваня

Д вибори гетьмана у Ніжині


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


2. Установіть відповідність між персонажем роману Пантелеймона Куліша “Чорна рада” і характеристикою.

1 полковник Шрам

2 Черевань

3 Іван Брюховецький

4 Василь Невольник

А був собі дідусь такий мізерний: невеличкий, похилий, очі йому позападали і наче до чогось придивляються, а губи якось покривились

Б добрий він, і душа щира, козацька, хоч удає з себе ледащицю і характерника

В був тяжко грошовитий да й веселий пан із козацтва, що збагатилось за десятилітню війну з ляхами

Г маючи в себе од усіх льохів гетьманських ключі, підчистив щире срібло да й махнув на Запорожжє, а там як сипнув грішми, так запорожці за ним роєм

Д сидів він зимовником серед дикого степу на Низу, взявши собі за жінку бранку туркеню; проповідував він слово правди Божої рибалкам і чабанам запорозьким


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.