Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Іван Нечуй-Левицький (1838 - 1918)
Література кінця ХVIII-початку ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Нечуй-Левицький Іван

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. “Великим артистом зору”, “колосальним всеобіймаючим оком” назвав І. Нечуя-Левицького

А Панас Мирний

Б Іван Франко

В Михайло Драгоманов

Г Микола Костомаров

А

Б

В

Г

2. “Ареною людських пристрастей” назвав повість “Кайдашева сім'я” І. Нечуя-Левицького

А Іван Франко

Б Олесь Гончар

В Симон Петлюра

Г Євген Гуцало

А

Б

В

Г

3. “Оздобою українського письменництва” назвав повість І. Нечуя-Левиць- кого “Кайдашева сім'я”

А І. Франко

Б Т. Шевченко

В О. Білєцький

Г М. Костомаров

А

Б

В

Г

4. Серед принципів нової української літератури, сформульованих І. Нечуєм-Левицьким, немає

А етнографізму

Б реальності

В національності

Г народності

А

Б

В

Г

5. І. Нечую-Левицькому НЕ належить твір

А “Гориславська ніч, або Рибалка Панас Круть”

Б “Дві московки”

В “Лихий попутав”

Г “Хмари”

А

Б

В

Г

6. За родовою ознакою твір “Кайдашева сім'я” належить до

А драми

Б ліро-епосу

В епосу

Г лірики

А

Б

В

Г

7. Визначенню “Кайдашевої сім'ї” як реалістичної соціально-побутової повісті відповідає твердження

А У творі на прикладі однієї родини показано життя українського пореформеного села.

Б Автор принципово не цікавиться етнографічною стороною селянського життя.

В Письменник акцентує на визначальних рисах характеру героїв, що виявляються у конкретних життєвих ситуаціях.

Г У структурі твору важливу смислову роль відіграють численні діалоги.

А

Б

В

Г

8. До композиційних особливостей повісті “Кайдашева сім'я” НЕ належить

А використання численних діалогів

Б наявність кількох кульмінацій

В гумористично-сатиричний тон зображення

Г реалістичне змалювання буднів українського селянства

А

Б

В

Г

9. Головною причиною сварок у родині Кайдашів автор уважає

А матеріальну скруту

Б відсутність прагнення зрозуміти один одного

В необхідність тяжко фізично працювати

Г релігійні забобони

А

Б

В

Г

10. І. Нечуй-Левицький виходить за межі сюжету повісті “Кайдашева сім'я”, де йдеться про

А відвідини Мелашкою Києва та її службу в проскурниці

Б службу Марусі Кайдашихи в панів

В сватання Мелашки

Г походи Омелька Кайдаша до шинка

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

11. Розв'язку кінцевого варіанта повісті “Кайдашева сім'я” подано в рядку

А сім'ї молодих Кайдашів помирились, бо груша всохла

Б сім'ї молодих Кайдашів почали битися ще більше, бо груша розрослась і добре родила

В сім'ї молодих Кайдашів то сварилися, то мирилися

Г сім'ї молодих Кайдашів роз'їхалися по різних селах

А

Б

В

Г

12. Волосний посадив Мотрю “в холодну на два дні” за те, що вона

А покрала яйця

Б виколола око свекрусі

В перебила спину Мелашчиному кабанцеві

Г намовляла дітей оббріхувати бабу

А

Б

В

Г

13. Карпові у волості “присудили або дати десять різок, або заплатити... п'ять карбованців” за те, що він

А підняв руку на матір

Б підняв руку на батька

В не давав Лаврінові груш

Г “одірвав” хату

А

Б

В

Г

14. У рядках “Не чорна хмара з синього моря наступала, то наступала

Мотря з Карпом з-за своєї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою вставала, то наближалася до тину стара видроока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати Мелашка з Лавріном. Дві сім'ї, як дві чорні хмари, наближались одна до другої, сумно й понуро...” НЕ використано

А заперечне порівняння

Б постійний епітет

В персоніфікацію

Г тавтологію

А

Б

В

Г

15. У рядках “По обіді на вулиці вдарили троїсті музики і пішли через все

село до корчми, вигріваючи дорогою. Заворушились дівчата на городах та в садках, висипались на вулицю, аж перелази затріщали. Жнива кінчались, наставав вільніший час. Дівчата збирались на гулянку під корчмою”

використано

А синекдоху

Б гіперболу

В алегорію

Г приховане порівняння

А

Б

В

Г

16. Слова “І як ті люди їздили з такої гори і не розкопали, одколи Семигори стоять?” належать

А Омельку Кайдашу

Б його куму

В священику

Г Лавріну

А

Б

В

Г

17. Слова “Якби хто взяв Лаврінову хату та одіпхнув її геть-геть на гору або й за гору, а Карпову хату одсунув ген-ген за ставок, аж у діброву, то вони б помирились” належать

А батькам Мотрі

Б батькам Мелашки

В священику

Г бабі Палажці

А

Б

В

Г

18. Перебуваючи в гостях у Довбишів, Маруся Кайдашиха

А хизувалась жовтими чоботями

Б обтирала вид білою хусточкою

В згадувала, як працювала в панів

Г вихваляла свого чоловіка

А

Б

В

Г

19. Ідучи до Довбишів, старі Кайдаші вбрались, як у неділю, бо

А де було для них справжнім святом

Б так годилося

В хотіли себе показати перед багатирями

Г так попросив Карпо

А

Б

В

Г

20. Серед головних рис характеру Кайдашихи НЕМАЄ

А лицемірства

Б сварливості

В неохайності

Г показної улесливості

А

Б

В

Г

21. Серед головних рис характеру Мотрі НЕМАЄ

А працьовитості

Б енергійності

В непокірливості

Г мовчазності

А

Б

В

Г

22. Серед головних рис характеру Мелашки НЕМАЄ

А чваньковитості

Б затурканості

В лагідності

Г терплячості

А

Б

В

Г

23. Неправильним є твердження

А На селі Марусю Кайдашиху називали видроокою економшею.

Б У повісті “Кайдашева сім'я” широко використано вульгаризми.

В Груша, за яку сварилася родина Кайдашів, називалася Лавріновою.

Г Карпо і Мотря хрестили Лаврінову дитину.

А

Б

В

Г

24. Правильним є твердження

А Карпо був десяцьким у селі.

Б Мотря виколола свекрусі око мотовилом.

В Перша бійка в родині Кайдашів сталася через полотно.

Г Брати почали ділити батьків спадок на наступний день після похорону.

А

Б

В

Г

25. Напруженого розвитку дії у повісті “Кайдашева сім'я” І. Нечуй-Левицький досягає

А шляхом уведення ліричних відступів

Б чергуючи напружені діалоги зі спокійною розповіддю

В використовуючи прийом градації

Г за рахунок екскурсів у минуле

А

Б

В

Г

26. Серед мотивів повісті “Кайдашева сім'я” Івана Нечуя-Левицького НЕМАЄ мотиву

А виродження найкращого в людині під тиском приватної власності

Б капіталізації і соціального розшарування села

В системи морально-етичних цінностей народу

Г вродженої духовної краси людини

А

Б

В

Г

27. Неправильним є твердження

А Повість має одну кульмінацію: Мотря виколола Кайдашисі око.

Б Повість мала спочатку іншу розв'язку: груша розросталася і ще більше дратувала сім'ї.

В У повісті “Кайдашева сім'я” поєднані комічна, лірична і драматична ознаки.

Г Характер сміху в повісті можна охарактеризувати як “сміх крізь сльози”

А

Б

В

Г

28. Позасюжетним елементом є

А епілог

Б зав'язка

В розв'язка

Г кульмінація

А

Б

В

Г

29. Творчості Івана Нечуя-Левицького НЕ притаманні риси

А сентименталізму

Б натуралізму

В романтизму

Г реалізму

А

Б

В

Г

Завдання на встановлення відповідності

1. Установіть відповідність між персонажем повісті “Кайдашева сім'я” І. Нечуя-Левицького і його характеристикою.

Персонаж

1 Омелько Кайдаш

2 Маруся Кайдашиха

3 Карпо

4 Мотря

Характеристика

А був багатий чоловік, жив на самому кінці села

Б горнеться до духовенства, любить молитись і постити

В ніколи не сміється гаразд, як сміються люди

Г любить чепуритися і держить себе дуже чисто

Д має серце з перцем


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


2. Установіть відповідність між персонажем повісті “Кайдашева сім'я” І. Нечуя-Левицького і його портретною характеристикою.

Персонаж

1 Карпо

2 Лаврін

3 Мотря

4 Маруся Кайдашиха

Портретна характеристика

А гострі темні очі були ніби сердиті

Б як гляне, то од її очей молоко кисне

В веселі, сипі, як небо, очі світились привітно й ласкаво

Г очі, як у сови, а своїм кирпатим носом ... чує, як у небі млинці печуть

Д в очах було розлите щось гостре, палке, гаряче, було видно розум із завзяттям і трохи із злістю


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


3. Установіть відповідність між персонажем повісті “Кайдашева сім'я” І. Нечуя-Левицького і його реплікою.

Персонаж

1 Карпо

2 Мелашка

3 Лаврін

4 священик

Репліка

А Ваша частка - і моя частка; ви сьогодні господар, а я завтра.

Б Не так шкода мені матір, як шкода чобіт.

В Як Бог дасть, то і в калюжі втопишся.

Г Вдавіться тими грушами разом зі своїми жінками.

Д Така нудьга мене бере, що, здається, степи попалила б своїми сухотами.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


4. Установіть відповідність між персонажем повісті “Кайдашева сім'я” І. Нечуя-Левицького і його реплікою.

Персонаж

1 Омелько Кайдаш

2 Маруся Кайдашиха

3 Карпо

4 Мотря

Репліка

А їй-богу, правду кажу, проше вас.

Б Будеш ти в мене циганської халяндри скакати, а не я в тебе.

В Нате, їжте мене, або я вас з'їм.

Г Заженуть мене... швидко на піч.

Д Якби я зозулею летіла, то ліси посушила б своєю нудьгою.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


5. Установіть відповідність між початком твердження і його продовженням.

Твердження

1 Жанр твору “Кайдашева сім'я”

Продовження

А трагікомедія

Б мелодрама

В соціально-побутова повість

Г побутова драма

2 Характеристиці Карпа відповідають усі рядки, ОКРІМ

А був білявий, але волосся на його голові було трохи рудувате

Б не любив і не вмів танцювати

В покірним не був навіть малим хлопцем

Г панщина поклала на ньому свій напечаток

3. Карпо домовився зустрітися з Мотрею в неділю, пообіцявши

А найняти музики

Б купити нові кісники

В заслати сватів

Г поїхати разом на ярмарок

4 Батьківську землю Карпо і Лаврін ділили, міряючи

А Мотриним поясом

Б ліщиною

В кроками

Г мотузкою


А

Б

В

Г

1

2

3

4

6. Установіть відповідність між початком твердження і його продовженням.

Твердження

1 Для характеристики специфіки твору “Кайдашева сім'я” зайвим є термін

Продовження

А реалізм

повість

В драма

Г однолінійний сюжет

Твердження

2 Характеристиці Омелька Кайдаша відповідають усі рядки, ОКРІМ

А до його внадився херсонський чумак

Б буде добрий сіпака

В був добрий стельмах

Г вірив, що хто буде постити у п'ятницю, той не буде у воді потопати


А

Б

В

Г

1

2

3

4На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.