Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Панас Мирний (1849 - 1920)
Література кінця ХVIII-початку ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Мирний Панас

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Справжнє ім'я Панаса Мирного

А Іван Рудченко

Б Панас Рудченко

В Іван Білик

Г Панас Круть

А

Б

В

Г

2. Панасу Мирному НЕ належить твір

А “Повія”

Б “Хмари”

В “Лихий попутав”

Г “Лихо давнє й сьогочасне”

А

Б

В

Г

3. До жанру прози НЕ належить твір Панаса Мирного

А “Лови”

Б “Лимерівна”

В “Лихий попутав”

Г “Лихо давнє й сьогочасне”

А

Б

В

Г

4. “Будинком з багатьма прибудовами і надбудовами” назвав твір Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

А Іван Франко

Б Михайло Драгоманов

В Микола Костомаров

Г Олександр Біленький

А

Б

В

Г

5. “Романом, у якому “змальовано майже столітню історію українського села”, назвав твір Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

А Іван Франко

Б Михайло Драгоманов

В Микола Костомаров

Г Олександр Білецький

А

Б

В

Г

6. Щодо історії створення роману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” неправильним є твердження

А Уперше роман було надруковано в Києві 1880 року.

Б Прототипом Чіпки став “злющий зарізяка” Василь Гнидка.

В Підзаголовок роману - “Чіпка”.

Г Роман має двох авторів.

А

Б

В

Г

7. Щодо історії створення роману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” неправильним є твердження

А Важливим етапом у передісторії роману став нарис Панаса Мирного “Подоріжжя од Полтави до Гадячого”.

Б В Україні роман було видано з назвою “Пропаща сила”.

В Працю над романом було закінчено в 1875 році.

Г За назву роману взято афоризм Г. Сковороди

А

Б

В

Г

8. До композиційних особливостей роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” НЕ належить

А уведення позасюжетних відступів, один із яких має форму сну

Б алегорична назва твору

В використання ретроспекції з подальшим її продовженням у дійсному часі

Г реалістичне змалювання періоду кріпацтва в Україні

А

Б

В

Г

9. Характеристиці твору “Хіба ревуть воли...” як соціально- психологічного роману НЕ відповідає твердження

А У романі подано соціально-психологічне вмотивування поведінки численних персонажів.

Б Автор подає панорамну картину життя представників основних груп і станів українського суспільства середини XIX століття.

В Для твору характерне як поступальне зображення, так і “стрибки” назад, у минуле, з тим же послідовно-поступальним зображенням подій.

Г Пейзажі у творі подаються і як тло дії, і як засіб індивідуалізації персонажів.

А

Б

В

Г

10. Назва роману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” має

А політичне забарвлення

Б соціальне забарвлення

В філософське забарвлення

Г психологічне забарвлення

А

Б

В

Г

11. Більша частина подій роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” відбувається

А в Семигорах

Б у Вербівці

В в Пісках

Г в Западинцях

А

Б

В

Г

12. Хазяїна Бородая, до якого Чіпку віддали в найми, хлопець

А трохи не вбив

Б прокляв на чому світ стоїть

В ославив на все село

Г мало не спалив

А

Б

В

Г

13. Історію свого батька Чіпка почув від

А Максима Ґудзя

Б діда Уласа

В матері

Г баби Оришки

А

Б

В

Г

14. Справжнє ім'я Чіпчиного батька -

А Іван Притика

Б Остап Хрущ

В Іван Окунь

Г Іван Вареннів

А

Б

В

Г

15. Грицько Чупруненко виховувався

А громадою

Б матір'ю

В бабою

Г тіткою-вдовою

А

Б

В

Г

16. “Польовою царівною” Панас Мирний назвав

А Мотрю

Б Христю

В Галю

Г Явдоху

А

Б

В

Г

17. “У Чіпки й серце добріше, й душа чистіша”. - говорить про Чіпку

А дід Улас

Б баба Оришка

В Христя

Г Галя

А

Б

В

Г

18. “Начальство його любило за те, що він був до всього здатний, моторний, сильний і розумний”, - сказано у романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” про

А пана Польського

Б Максима Ґудзя

В Грицька Чупруненка

Г діда Уласа

А

Б

В

Г

19. Прізвисько “Махамед” піщани дали

А Чіпці Варениченку

Б Грицьку Чупруненку

В Максиму Ґудзю

Г прикажчику Потаповичу

А

Б

В

Г

20. Галя подарувала Чіпці

А пояс

Б вишивану сорочку

В шапку

Г кисет

21. Село Піски було подароване Катериною II

А генералу Польському

Б жидові Лейбі

В прикажчику Карпу Дровиченку

Г поповичу Шавкуну

А

Б

В

Г

22. На шлях морального падіння й кримінального злочину Чіпка стає після

А втрати землі

Б знайомства з Максимом Ґудзем

В виведення його із земської управи

Г катування його москалями

А

Б

В

Г

23. У другій частині роману “Хіба ревуть воли...” НЕМАЄ сюжетної лінії

А історії села

Б роду Максима Ґудзя

В родини Мотрі

Г панів Польських

А

Б

В

Г

24. Серед сюжетних ліній роману “Хіба ревуть воли...” НЕМАЄ лінії

А роду та життя Максима Ґудзя

Б Грицька та його дружини

В панів Польських

Г заводчика-сахаровара Данила Павловича Кряжова

А

Б

В

Г

25. Характеристиці образу Мотрі (роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”) НЕ відповідає рядок

А “Сама - невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду, вона так і вабила до себе”

Б “бідна некрасива дівчина, уже таки літня, що жила в сусідах, удвох з старою матір'ю”

В “Не судилося ... щастя. Не зазнала вона його змалку, не бачила дівкою, жінкою, не сподівалася замужньою вдовою”

Г “Я б свого серця влупила та дала йому, коли б він тільки став чоловіком! Я б тоді вмерла спокійно”

А

Б

В

Г

26. Характеристиці образу Чіпки (роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”) НЕ відповідає рядок

А “Коли б можна - ввесь би цей світ виполонив, а виростив новий!”

Б “дуже палкий погляд, бистрий, як блискавиця”

В “нічого я б у світі не хотів, тільки б хату теплу, жінку любку та малу дитину”

Г “мав добру пам'ять; з неї ніколи не виходила думка, що він “виродок”

А

Б

В

Г

27. Характеристиці образу Галі (роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”) НЕ відповідає рядок

А “Маленька, кругленька, швидка й жвава, одягнена в зелене убрання, між високим зеленим житом, - вона здавалася русалкою”

Б “спарувала Максима з Явдохою уже навіки, зв'язала міцно їх думки докупи, підбивала на одно діло”

В “Легко мені дивитись па життя батькове побік з життям добрих людей? Сиди, як у тюрмі, на запорі... Страшно й очей показати між люди”

Г “росло воно само собі, без усякого призору, без турбот та клопоту батька-матері, немов воно було не їх дитина”

А

Б

В

Г

28. Характеристиці образу Христі (роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”) НЕ відповідає рядок

А “Молода, весела, щебетуха, працьовита дівчина - дядина ще змалку не давала ногам та рукам її одпочинку, призвичаїла до роботи”

Б “Зосталась малою після батька-матері. Родичі, що можна було, рознесли; осталося тільки днів на п'ять поля, та й тим орудував дядько, у котрого вона спершу жила”

В “Звідала на своїм віку нетрохи нужди та лиха через людську неправду... Дозолила вона їй до самих печінок. Часто й густо думала вона: чи вже людям не можна жити правдою?”

Г “З року на рік, підростаючи та розумнішаючи, робилася ... все хижіше та хижіше; до горілки привчилася, як до води”

А

Б

В

Г

29. Характеристиці образу Грицька (роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”) НЕ відповідає рядок

А “Ой, злий же він був!.. Ой, лютий! Він би зміг - матері очі видрав, або сам собі що заподіяв”

Б “козачий син, сирота”

В “Виходили на заробітки піщани, - потяг ... з ними, скинувши через плече косу, а за спину - торбину з сухарями”

Г “тепер зовсім іншими очима дивився на людей: до багачів горнувся, а на голоту дивився згорда”

А

Б

В

Г

30. Характеристиці образу Максима Ґудзя (роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”) відповідає рядок

А “Украде, бувало, який пустячок та й підкине другому, щоб від себе очі відвести; а добре щось вкраде, то так заховає сам, що й не знайдуть”

Б “Ішов ... у москалі розбишакою, волоцюгою, - сказано: Махамедом, а повернувся поважним чоловіком, з багатством, заслугами”

В “його взято за лакейчука, до молодого пана, чистити та набивати тютюном люльку, подавати води, а більше всього - стояти в кутку ... на случай якого приказу”

Г “перестав хліба робити, стаз по ярмарках їздити, полотна скуповувати та перепродувати. Од його й пішли в Пісках полотенщики. До його ніхто й не думав про це: він перший почин зробив”

А

Б

В

Г

31. У тексті “Надворі стемніло. Спускалася ніч на землю, утихомирювала

клопоти й думки. Піски спали. Чіпка лежав мовчки, хоч і не спав. Думки цілим роєм окрили його голову. Перелітали вони з самого малку - аж до сьогодні” НЕМАЄ

А уособлення

Б епітета

В метонімії

Г прихованого порівняння

А

Б

В

Г

32. У тексті “Чіпка щодень робився ссе хижіший. Як той звір, кидався він на кожного заможного чоловіка. Перше “карав” тільки пана та крамаря. а то вже став “оддирати своє” і в свого брата — заможного козака: обдере, як липку, тільки живу душу пустить” НЕМАЄ

А уособлення

Б епітет

В синекдохи

Г порівняння

А

Б

В

Г

33. З-посеред проблем у романі “Хіба ревуть воли...” звучать усі, ОКРІМ

А батьки і діти

Б деморалізуючий вплив солдатчини

В злочин і кара

Г любов до Батьківщини

А

Б

В

Г

34. Прототип - де

А реальна людина, уявлення про яку слугувало автору основою для створення літературного характеру

Б художній образ, у якому розкрито неповторно індивідуальне ставлення до дійсності

В зображення людського життя в максимально індивідуалізованій формі, що несе в собі узагальнююче начало, дозволяє передбачити життєві закономірності, к отої формують людей того чи іншого типу

Г головний герой твору

А

Б

В

Г

35. Ліричний відступ - це

А момент найвищого напруження в розвитку подій

Б позасюжетний елемент, у якому автор виявляє своє розуміння зображуваних подій

В інтуїтивне, несвідоме осягнення світу

Г авторська характеристика персонажа безпосередньо від себе або від імені іншого персонажа

А

Б

В

Г

36. Неправильним щодо твору Панаса Мирного “Хіба ревуть воля, як ясла повні?” є твердження

А Уперше про свого батька Чіпка дізнався від діда Уласа.

Б Галя хрестила хлопчика Христі і Гриця.

В Кримінальну справу Чіпки відшукав і приніс в управу Данило Павлович Кряжов.

Г Останнім січовиком у творі названо Мирона Ґудзя.

А

Б

В

Г

37. Правильним щодо твору Панаса Мирного “Хіба ревуть воля, як ясла повні?” є твердження

А За палкий норов Чіпку в дитинстві дражнили “махамед”.

Б Образи Чіпки та Максима Ґудзя об'єднані ідеєю “пропащої сили”.

В Після Чіпчиного арешту Мотрю і Галю забрав до себе Грицько.

Г Про вбивство Чіпкою козацької родини у волость заявила Галя.

А

Б

В

Г

Завдання на встановлення відповідності

1. Установіть відповідність між персонажем роману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні” і його характеристикою.

Персонаж

1 Мотря

2 Галя

3 Христя

4 Явдоха

Характеристика

А Маленька, кругленька, швидка й жвава, одягнена в зелене убрання, вона здавалася русалкою

Б 3 року на рік, підростаючи та розумнішаючи, робилася все хижіше та хижіше; до горілки привчилася, як до води

В Не судилося ... щастя. Не зазнала вона його змалку, не бачила дівкою, жінкою, не сподівалася замужньою вдовою

Г 3 чорними очима, ... з циганським кучерявим волоссям

Д Часто й густо думала вона: чи вже людям не можна жити правдою?


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


2. Установіть відповідність між персонажем роману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні” і його характеристикою.

Персонаж

1 Максим Ґудзь

2 Чіпка

3 пан Польський

4 Грицько

Характеристика

А дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка

Б перший дукач на все Гетьманське, перша голова в повіті, найщиріший земець В свій, на прибуток напрямлений розум

Г палкий, як порох, сміливий, як голодний вовк

Д заліз у якийсь полк, терся до передніх вельмож, поки таки дотерся ... до Пісок


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


3. Установіть відповідність між початком твердження і його продовженням.

Твердження

1 Для характеристики твору “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” зайвим є термін

Продовження

А реалізм

Б роман

В однолінійний сюжет

Г алегорія

2   В експозиції твору “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” відбувається знайомство з

А Чіпкою, Галею, бабою Оришкою

Б Чіпкою, Галею, Мотрею

В Чіпкою, Галею, Грицьком

Г Мотоею. бабою Оришкою. Галею

3 Кульмінацією твору “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” є епізод

А вигнання Чіпки із земства

Б убивство сторожа Деркача

В побиття Чіпки москалями

Г самогубство Галі

4 Покинуту Чіпчину хату

А люди зруйнували через помсту

Б зруйнувала негода

В забрав собі Грицько

Г купив жид Гершко і зробив шинок


А

Б

В

Г

1

2

3

4

4. Установіть відповідність між початком твердження його продовженням.

Твердження

1   Жанровий різновид твору “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Продовження

А сімейна хроніка

Б історичний роман

В соціально-психологічний роман

Г побутова драма

2 У творі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” НЕМАЄ епізоду

А Максим Гудзь зустрічає на війні Чіпчиного батька

Б Чіпка сидить у “холодній”

В Чіпку обирають до земства

Г Чіпка кляне батька за життєві негаразди

3 Другорядними героями твору є всі з названих, ОКРІМ

А Христі

Б Метрі

В Грицька

Г Максима

4 У творі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” НЕМАЄ позасюжетних елементів

А ліричного призначення

Б гумористичного призначення

В сатиричного призначення

Г філософського призначення


А

Б

В

Г

1

2

3

4

5. Установіть послідовність подій у І частині роману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

5 п'ятий епізод

Зміст події

А громада приймає козака Остапа Макаровича Хруща

Б Чіпка в наймах у Бородая

В Чіпка випасає худобу з дідом Уласом

Г Грицько повертається із заробітків і одружується

Д зустріч Чіпки з Галею


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


6. Установіть послідовність подій у II частині роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4   четвертий епізод

5 п'ятий епізод

Зміст події

А Максим Ґудзь повертається в Піски

Б розповідь про панів Польських

В дитинство Максима

Г Піски в неволі

Д Максим у москалях


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


7. Установіть послідовність подій у III частині роману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій' епізод

4 четвертий епізод

5 п'ятий епізод

Зміст події

А Чіпка перепросив матір і знову стає хазяїном

Б Чіпка прийшов до Грицька продати йому хліб

В Чіпку побили козаки

Г Чіпка виганяє Мотрю з хати

Д у Чіпки відбирають землю


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.