Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020


Література ХХ століття

XX століття ознаменувалося національно-визвольними змаганнями та їх поразкою, колоніалізмом, тоталітарним режимом, голодомором, трагедією Другої світової війни, чорнобильською катастрофою, возз'єднанням українських земель та утворенням незалежної Української держави.

Розпочалося XX століття в українській літературі з революції, котра зародилася іде в останні десятиліття XIX віку і вибухнула на рубежі століть. У пореволюційні роки численні письменницькі угруповання здійснили переворот в українському письменстві, породивши видатне явище українського літературного Відродження 20-х років: вони виступили проти народницького реалізму, утверджуючи принципи неореалізму (В Підмогильний, Є.Плужник, Б.Антоненко-Давидович).

Наступально і невідворотно зміцнювали свої позиції модерністські сили, які утвердилися на теренах Європи. Модернізм мав багато стильових течій: символізм, неокласика, неоромантизм, імпресіонізм тощо. У кінці століття модернізм вивершується постмодернізмом

Після 1918-1920 років територія України стала об'єднаною колонією, у якій адміністративно терористичними заходами було насаджено єдину унітарну вимогу щодо творчості - метод соціалістичного реалізму. Свобода творчості проголошувалася ворожим постулатом. Опозиція митців викликала впровадження цього методу силоміць. Значна частина письменників була репресована, знищена, а їх твори заборонені.

Довготривалою опозицією стала творчість письменників-емігрантів. Українська еміграція пережила гри хвилі: 1) після поразки національно- визвольних змагань; 2) після другої світової війни; 3) у 70-х роках XX століття. Висхідна розвитку української літератури між двома світовими війнами проходила через “празьку” і “варшавську” школи (Є.Маланюк, О.Ольжич, О.Теліга, Ю.Липа, Ю.Клен, Л.Мосендз та ін.). Після Другої світової війни - МУР (У.Самчук, Ю.Шерех, І.Багряний, Д.Гуменна). Кінця 50-60-х років - через організацію “Слово” (США) та “Нью-Йоркську групу” поетів (Е.Андієвська, Б.Рубчак, В.Вовк тощо). їхня творчість зазнала благотворного впливу світового письменства, здійснювалась на засадах незалежного літературного процесу, в умовах художньої автономності.

Письменники, які жили і творили на радянських українських землях, навіть найбільш обдаровані, не змогли уникнути впливу тоталітарного режиму та його ідеологічних настанов. Елементарною умовою їхнього виживання стала періодична демонстрація лояльності до пануючого режиму.

На початку 60-х років попускання ідеологічного ярма сприяло творчому піднесенню. Коротка “хрущовська відлига”, яка насправді стала ілюзією волі й демократизму, породила феномен шістдесятництва, коли було зроблено спробу поновити свободу творчості, піднести естетичні основи мистецтва (В.Стус, Д.Павличко, Л.Костенко, В.Симоненко, І.Драч тощо).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.