Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Ольга Кобилянська (1863-1942)
Література ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Кобилянська Ольга

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Ольга Кобилянська народилася на території сучасної

А Австрії

Б Польщі

В Румунії

Г Угорщини

А

Б

В

Г

2. Перші твори О. Кобилянська написані мовою

А російською

Б українською

В німецькою

Г французькою

А

Б

В

Г

3. Неправильним є твердження в рядку

А О.Кобилянська була учасницею українського феміністичного руху.

Б У творчому зростанні О. Кобилянської значну роль відіграла Марко Вовчок

В Стильовою домінантою творчості О. Кобилянської є неоромантизм.

Г Центральним образом більшості творів О.Кобилянської є жінка, що намагається вирватися з гнітючого оточення містечкової буржуазії

А

Б

В

Г

4.    Неправильним є твердження в рядку

А Твір О.Кобилянської “Земля” створено на достовірному факті.

Б Свої перші твори О.Кобилянська пише німецькою мовою.

В О. Кобилянська народилася в сім'ї селянина.

Г Суспільна діяльність О. Кобилянської була пов'язана з “Товариством руських жінок на Буковині”

А

Б

В

Г

5.    За родовою ознакою твір О.Кобилянської “Земля” є

А ліричним

Б епічним

В драматичним

Г ліро-епічним

А

Б

В

Г

6.    Жанр твору О.Кобилянської “Земля”

А психологічна новела

Б соціально-психологічна повість

В соціально-психологічний роман

Г соціально-побутова повість

А

Б

В

Г

7.    Серед особливостей композиції твору О.Кобилянської “Земля” НЕМАЄ

А наявності кількох сюжетних ліній, що переплітаються

Б уведення пейзажів романтичного характеру

В принципу контрасту

Г використання образів-символів

А

Б

В

Г

8.    Для характеристики твору О.Кобилянської “Земля” зайвим

А драматичний твір

Б символізм

В прототип

Г каїнізм

А

Б

В

Г

9.    Серед проблем, порушених у творі О.Кобилянської “Земля” НЕМАЄ проблеми

А людина і земля

Б злочин і кара

В людська доля і фатум

Г моральна нікчемність панства

А

Б

В

Г

10. Характеристиці Михайла (твір О.Кобилянської “Земля”) НЕ відповідає рядок

А Заходився коло господарства, мов дорослий, працював, гарував, бук притім добрим та лагідним, мов шовк.

Б Скоріше врубаю собі руку, ніж піду до війська!

В Замітна була в нього лише незвичайна відраза до оружжя, особливо до рушниці.

Г Я добрий, поки добрий, але нехай ніхто мене не зачіпає, бо в мене кулак тяжкий.

А

Б

В

Г

11. Характеристиці Сави (твір О.Кобилянської “Земля”) НЕ відповідає рядок

А Бог його знає, що ним так каламутить; так, як би проти півночі родився.

Б Держіться вашої землі, а я зроблю, що мені схочеться!

В Ненависть не знаходила місця в тій безкорисливій гармонійній душі.

Г Його душа мов без внутрішнього, постійного життя, мов без ладу стала.

А

Б

В

Г

12. Характеристиці Сави (твір О.Кобилянської “Земля”) НЕ відповідає рядок

А любив стріляти птахів

Б хоче йти до армії

В йому танець в голові

Г горнеться кудись, та не до доброго

А

Б

В

Г

13. Характеристиці Михайла (твір О.Кобилянської “Земля”) НЕ відповідає рядок

А до роботи був здатний, як рідко хто перший-ліпший

Б дуже лякався надто добрих і лихих очей

В був найчеснішим хлопцем у селі

Г по всіх селах навкруги немає йому пари

А

Б

В

Г

14. Прочитайте текст із твору О.Кобилянської “Земля”.

Пішлеш по що-небудь до неї. по що найменше, кажу, то все вона того “не має”. А в неї всього доволі.

У рядках ідеться про

А Докію

Б Марійку

В Домніку

Г Анну

А

Б

В

Г

15. “Я хочу геть, куди-небудь, я тут гину, я тут сонця не виджу”, - говорить у творі О.Кобилянської “Земля”

А Сава про свою родину

Б Анна про роботу у наймах

В Михайло про службу в армії

Г Парасинка про життя з нелюбом

А

Б

В

Г

16. Слова “Ми люди, що знаємо лиш землю! Вона чорна, та й руки наші почорніли від неї, та проте вона свята. Я хотів би, аби й онуки мої, й діти онуків моїх не відривалися від неї” у творі О.Кобилянської “Земля” належать

А Івоніці

Б Михайлу

В Саві

Г Петру

А

Б

В

Г

17. Марійці Федорчук (твір О.Кобилянської “Земля”) НЕ притаманна

А працелюбність

Б скупість

В гуманність

Г добропорядність

А

Б

В

Г

18. Івоніку Федорчука (твір О.Кобилянської “Земля”) в селі вважали дуже

А працелюбним

Б добрим

В мовчазним

Г суворим

А

Б

В

Г

19. Михайлу (твір О.Кобилянської “Земля”) НЕ притаманна

А рішучість

Б забобонність

В працелюбність

Г щирість

А

Б

В

Г

20. “Я дав би кров свою, коби лише міг затримати його!”

Івоніка, коли

А Сава, попри заборону батьків, йде до Рахіри

Б Михайло повинен іти до війська

В треба ховати Михайла

Г Марійка відмовилася прийняти Михайлового сина

А

Б

В

Г

21. Прочитайте текст із твору О.Кобилянської “Земля”.

Він знав її в кожній порі року і в різних її настроях, мов себе самого. Вона пригадувала чоловіка й жадала жертви.

У рядках ідеться про ставлення

А Івоніки до Марійки

Б Івоніки до землі

В Сави до Рахіри

Г Михайла до Анни

А

Б

В

Г

22. Прочитайте текст із твору О.Кобилянської “Земля”.

На неї ні один порядний хлопець у селі не глядить,... її ніхто порядний за жінку не візьме.

У рядках ідеться про

А Анну

Б Парасинку

В Домніку

Г Рахіру

А

Б

В

Г

23. Прочитайте текст із твору О.Кобилянської “Земля”.

Був би гарний, коли б не його безустанно заблуканий погляд, що мав у собі щось зичного й не супокійного.

У рядках ідеться про

А Івоніку

Б Петра

В Саву

Г Михайла

А

Б

В

Г

24. Прочитайте текст із твору О.Кобилянської “Земля”.

А тих, що видумали ... , нехай бог скарає, нехай їх тяжко скарає! Землі нехай наїдяться і най подавляться, кров'ю най уп'ються, коли їм уже чого іншого замало на оцім світі!

На місці пропуску треба вписати слово

А зброю

Б панщину

В війну

Г горілку

А

Б

В

Г

25. Прочитайте текст із твору О.Кобилянської “Земля”.

Сільські хлопці журилися нею ще менше. Вона була убога, та й тому не мала для них ніякої вартості. Не мала ні землі, ні грошей Землі не мала ніколи...

У рядках ідеться про А Докію

Б Домніку

В Анну

Г Рахіру

А

Б

В

Г

26. Прочитайте текст із твору О.Кобилянської “Земля”.

Вона дивиться лише, аби на ній сорочка була біла, ... але чи її скриня заовняється біллям, се вже її не обходить. Відай, треба буде дві пари волів, аби потягнули її скриню до хати чоловікові, як дістане якого, бо одна пара не встигне.

У рядках використано

А гумор

Б іронію

В сарказм

Г бурлеск

А

Б

В

Г

27. Прочитайте текст із твору О.Кобилянської “Земля”.

Глибока тишина панувала всюди, лиш сверщки перекликувалися численно й оживляли широко і далеко далечінь. Крім того - жодного звуку. Все стояло непорушно, штивко, пило спокій ночі, що наближалася повільним кроком і гіпнотизувала все магічним місячним світлом.

У творі ці рядки є елементом

А зав'язки

Б ліричного відступу

В розвитку дії

Г розв'язки

А

Б

В

Г

28. Прочитайте текст із твору О.Кобилянської “Земля”.

Глибока тишина панувала всюди, лиш сверщки перекликувалися численно й оживляли широко і далеко далечінь. Крім того — жодного звуку. Все стояло непорушно, штивко, пило спокій ночі, що наближалася повільним кроком і гіпнотизувала все магічним місячним світлом.

У рядках НЕМАЄ

А персоніфікації

Б алегорії

В тавтології

Г метафори

А

Б

В

Г

29. Прочитайте текст із твору О.Кобилянської “Земля”.

Не можу туди переходити, щоб не прискорити кроків. Мене тягне туди й жене звідти.

Так говорить

А Михайло про військову казарму

Б Сава про хату Рахіри

В Івоніка про місце вбивства Михайла

Г Анна про “сусідній” ліс

А

Б

В

Г

Прочитайте текст із твору О.Кобилянської “Земля”

Вона розумна, але й хитра, і фальшива.

У рядках ідеться про

А Докію

Б Домніку

В Анну

Г Рахіру

А

Б

В

Г

31. “Я вкраду у жида мила, аби тобі випрати сорочку”, — говорить

А Марійка Івоніці

Б Анна Михайлу

В Парасинка Тодориці

Г Рахіра Саві

А

Б

В

Г

32. Прочитайте текст із твору О.Кобилянської “Земля”.

Він почував себе дитиною, оголомшеним. Був воском у її енергічних руках, і вона відбирала йому весь розу м і всю свідомість його єства.

У рядках ідеться про

А Саву й Рахіру

Б Петра й Анну

В Михайла й Анну

Г Василя Чоп'яка й Докію

А

Б

В

Г

33. Прочитайте текст із твору О.Кобилянської “Земля”.

Надвечір згубилася десь мряка, і густий дощ спустився на землю... Малий “сусідній” лісок, що визвірювався неустанно на рівнину села своїми темними очима, закутався в миготливу тишину і ждав...

На описі позначився вплив

А імпресіонізму

Б романтизму

В символізму

Г експресіонізму

А

Б

В

Г

34. Прочитайте текст із твору О.Кобилянської “Земля”.

Але ненависть не знаходила місця в тій безкорисливій гармонійній душі. У рядках ідеться про

А Івоніку

Б Петра

В Саву

Г Михайла

А

Б

В

Г

35. “Як прийдеш мені ще раз під очі, то витравлю тебе псами з подвір'я! А як хочеш від мене хліба, то прийди на поминки. Тоді я жебраків годую!” - говорить

А мати Анні, коли та не змогла дати матері грошей

Б Марійка Анні, коли та принесла їй Михайлового сина

В Марійка Анні, коли та прийшла на похорони Михайла

Г Докія Анні, коли та прийшла на весілля Парасинки

А

Б

В

Г

36. Прочитайте текст із твору О.Кобилянської “Земля”.

Се було шось заборонене, щось темне, чого він не любив. Воно втиснулося на силу в його молоду душу, в його убоге душевне життя, і як займило її цілковито для себе - втратив те душевне життя. Вона випила з нього душевну благородність до останньої краплі, а стративши се, стратив і себе самого.

У цих рядках ідеться про вплив

А землі на Івоніку

Б Рахіри на Саву

В армії на Михайла

Г рушниці на Саву

А

Б

В

Г

37. Прочитайте текст із твору О.Кобилянської “Земля”.

Анна гарує і працює від рання до вечора на здобуття засобів до науки для сина, і щось мов силує її відірвати його від ....

На місці крапок треба вписати

А землі

Б села

В себе

Г Марійки та Івоніки

А

Б

В

Г

38. Неправильним є твердження

А Центральним образом більшості творів О.Кобилянської є жінка, що намагається вирватися з гнітючого оточення містечкової буржуазії.

Б Окрім теми емансипації жінки, Ольга Кобилянська зверталася до теми війни, екології.

В Суспільна діяльність Ольги Кобилянської була пов'язана з “Товариством руських жінок на Буковині”.

Г Ольга Кобилянська ніколи не працювала у жанрі новели.

А

Б

В

Г

Завдання на встановлення відповідності

1. Установіть послідовність подій у творі О.Кобилянської “Земля”.

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

5 п'ятий епізод

Зміст події

А Анна просить Марійку взяти на виховання одного з близнюків.

Б Сава і Рахіра говорять про землю.

В Михайла забирають до війська.

Г У лісі знайдено вбитого Михайла.

Д Незнайомий голос повідомляє Марійці, хто вбив Михайла.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


2. Установіть послідовність подій у творі О.Кобилянської “Земля”.

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4   четвертий епізод

5 п'ятий епізод

Зміст події

А Анна народила хлопчиків-близнюків.

Б Івоніка відвідує Михайла у війську.

В Докія Чоп'як віддає заміж свою дочку Парасинку.

Г Михайло і Сава йдуть до лісу за деревиною.

Д Анна виходить заміж за Петра і народжує сина.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


3. Установіть відповідність між початком твердження і його продовженням.

Твердження

1 Серед подій у творі О.Кобилянської “Земля” НЕМАЄ розповіді про те, як

Продовження

А Анна виходить заміж за Петра

Б Марійка зненавиділа Саву

В батьки благословили Саву з Рахірою

Г батьки наділили Саву хатою і городом

Твердження

2 Твір О.Кобилянської “Земля” ідейно близький із твором

Продовження

А Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Б І.Нечуя-Левицького “Кайдашева сім'я” В М.Коцюбинського “Тіні забутих предків” Г І.Карпенка-Карого “Мартин Боруля”

Твердження

3 Символом трагічної історії кохання Анни і Михайла (твір О.Кобилянської “Земля”) є

Продовження

А “сусідній лісок”

Б не з'єднані під час танцю руки

В таємнича мряка

Г рушниця

Твердження

4 Кульм'нацією твору О.Кобилянської “Земля” є

Продовження

А відмова Маршки взяти до себе Михайливого сина

Б убивство Михайла

В бажання Михайла дезертирувати з війська

Г похорон Михайла


А

Б

В

Г

1

2

3

4

4. Установіть відповідність між початком твердження і його продовженням

Твердження

1 Образ “сусіднього ліска” у творі О.Кобилянської “Земля” є

Продовження

А тлом подій

Б прийомом для уповільнення дії

В символом, що створює відповідний настрій

Г елементом детективного сюжету

Твердження

2 Свого сина Анна (твір О.Кобилянської “Земля”) хотіла

Продовження

А привчити до землі і зробити з нього справжнього хазяїна

Б віддати в науку й відірвати від землі

В віддати в солдати, щоб навчився захищати себе і її

Г виховати так, щоб помстився за неї Саві й Рахірі

Твердження

3 Жанр твору О.Кобилянської “Земля” визначається як

Продовження

А соціально-побутова повість

Б соціально-психологічний роман

В філософська повість

Г соціально-психологічна повість

Твердження

4 Кулю як доказ того, що Михайла вбив Сава, заховав від слідчих

Продовження

А Івоніка

Б Петро

В батько Рахіри Григорій

Г сам Сава


А

Б

В

Г

1

2

3

4

5. Установіть відповідність між героями твору О.Кобилянської “Земля” та їхньою характеристикою.

Герой

1 Василь Чоп'як

2 Петро

3 Онуфрій

4 Тодорика

Характеристика

А Він був низького росту і обертався все цілим тілом, де вистарчало не раз лише голову звернути. Штивна була у нього шия. І в цілості робив він погане враження.

Б Був пияк і марнотратець, був бурливий сосна, що у хвилях лютості хапав і за барду...

В 3 природи інтелігентний, бистрий, серцем м'який, мов дитина, а в роботі був мов вогонь, коли хотів.

Г Але він — то вже інша галузь. Росте й горнеться кудись .. не до доброго... Він роботи боїться, йому танець у голові.

Д Се був старий панський побережник, що мешкав під малим панським ліском, мав там своє поле й хатину і сторожив ліса, а часами й сам ще ліпше його обкрадав.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


6. Установіть відповідність між героями твору О.Кобилянської “Земля” та їхньою характеристикою.

Герой

1 Івоніка

2 Михайло

3 Тодорика

4 Сава

Характеристика

А Він не любить землі. Дарма що ходить по ній, що толочить її, дарма що живе з неї, що носить вона його. Він і не буде її шанувати, як вона перейде в його руки.

Б Убирався гарно в самі тонкі і дорогі строї, жив безжурно з дня на день...

В Був дзеркалом самої доброти серця й чесноти...

Г Він працьовитий і дбайливий, хоч на день ледве десять слів промовить, зате загляне десять разів до худоби, десять разів побіжить у поле, а ані разу до Менделя на Гопляц.

Д Був сильний, як ведмідь, і плечі у нього, як у великана, садив на них мішки, як ніщо; хоч, щоправда, до роботи був здатний, як рідко хто перший-ліпший. Але серце у нього м'яке, як тісто!


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


6. Установіть відповідність між героями твору О.Кобилянської “Земля” та їхньою характеристикою.

Герой

1 Івоніка

2 Григорій

3 Петро

4 Сава

Характеристика

А Йому однаково, чи товар поєний, чи ні, - коби йому спрага не допікала. Йому однаково, яка погода надворі, чи се землі і збіжжю по добру, чи се бджолу не вбиває, - коби він у своїх збитках мав гаразд, коби йому меду доволі, аби потайком із горівкою змішати та бог знає з ким випити.

Б Його висока горда постать перевищала всіх, мов дуб, а на його тепер ясно освітленім лиці з узад зачесаним довгим волоссям, що спадало на плечі, із вузьким білим чолом, відбивався цілий настрій його душі. Несамовита відвага, незвичайної хвилі і жаль.

В Люди в селі звали його “дурнуватим”, хоч він був лише фантаст. Служив дванадцять літ у війську й оповідав кожному ... свої пригоди з того героїчного часу.

Г Жив чесно й свобідно, мов той лісний птах... Він лише дуже лякався надто добрих і лихих очей, боявся сили деякого зілля, яке, замовлене лихими словами, ... могло довести до великого нещастя.

Д Він був злодій і мав на своїм сумлінні одне людське життя. Одного разу упився і побив одного старого, що той кілька днів по тім помер. За то просидів у криміналі довгий час, однак, коли вийшов на волю, не став ні на волосок ліпший.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


8. Установіть відповідність між героями твору О.Кобилянської “Земля” та їхньою характеристикою.

Герой

1 Докія

2 Марійка

3 Домніка

4 Анна

Характеристика

А Була гарна, чорнобрива дівчина, з острим і спритним язиком. І не щоб саме багато говорила. Ні, була лиш бистра й відважна. За те прозвано її в цілім селі “оса”.

Б Ніякий хлопець не просив її на танечнім місці до танцю, але вона лізла від одного до другого, мов ласиця... Вона накидалася кожному, і осягнути її ласку не було трудно.

В Числила сорок і вісім років, стогнала кожної днини . на всі сторони. їй вічно все щось не в смак. Ходить, як та хмара, але на те не дивиться ніхто, ніхто її балакань не слухає.

Г Вона не була, як інші. У неї був - як глумилися інші хлопці - панський розум”.

Д Була се слабосильна, ще доволі молода жінка з ніжними рисами обличчя, на якім за першим поглядом було пізнати, що тяжка, ненастанна праця й жура, що гнітила її, надала її п'ятно старості.

9. Установіть відповідність між героями твору О.Кобилянської “Земля” та їхньою характеристикою.

Герой

1   Анна

2   Рахіра

3   Марійка

4   Домніка

Характеристика

А їй закидувано скупарство... Вона знала про се, і се гнівало її чимало.

Б Вона відчуває, що вже лиш небагато осталось в її душі струн, які лучили її з життям. Всі інші повривались одна по другій немилосердно...

В Вона сама була незвичайно розсудлива, в поведенні із мужеським полом гостра до грубості, а повернувши майже по десятьох роках служби з міста назад у рідне село, показалася настільки працьовита, що й гарна, настільки хитра й замкнена, що й притомна - то й замкнула всім балакунам рот.

Г Не говорила ніколи багацько, але все розумно і скромно, і не сміялася на все горло, як інші дівчата.

Д Лінива до розпуки, пленталася цілими днями бездільно по селу, балакаючи та оглядаючи все, що впадало їй в очі...На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.