Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Максим Рильський (1895 - 1964)
Література ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Рильський Максим

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Стильова течія в літературі, що знайшла свій вияв у використанні античних тем і сюжетів, проголошенні гасел “чистого” мистецтва та культу позбавленої суспільного змісту форми, називається

А імпресіонізм

Б футуризм

В неокласицизм

Г сюрреалізм

А

Б

В

Г

2. Стильова течія, представники якої відмежовувались від пролетарської куль

тури, прагнули наслідувати мистецтво минулих епох, віддавали перевагу історико-культурній та морально-психологічній проблематиці, називається

А імпресіонізм

Б футуризм

В неокласицизм

Г неоромантизм

А

Б

В

Г

3. Заохочувалися й підтримувалися компартією, творили політизоване й

декларативне мистецтво всі угруповання, ОКРІМ

А ВУСПП

Б “Плуг”

В “Молодняк”

Г “неокласиків”

А

Б

В

Г

4. З-поміж київських неокласиків, яких не визнавала радянська влада і які були репресовані, залишився живий

А Микола Зеров

Б Юрій Клен

В Павло Филипович

Г Михайло Драй-Хмара

А

Б

В

Г

5. Неокласицизм в українській літературі було започатковано

А Михайлем Семенком

Б Лесею Українкою

В Павлом Тичиною

Г Ольгою Кобилянською

А

Б

В

Г

6. Прочитайте рядки.

Народився в Києві 1895, поет, перекладач, публіцист, перша збірка “На білих островах”, проголосив активне сприйняття радянської дійсності, завдяки чому врятувався від сталінського терору.

Це факти з біографії

А Максима Рильського

Б Юрія Клена

В Павла Филиповича

Г Михайла Драй-Хмари

А

Б

В

Г

7. Прочитайте рядки.

Народився в Зінькові 1890 року, лідер “неокласиків”, поет, перекладач античної поезії і науковець, активний учасник літературної дискусії 19251928 рр. автор збірки “Камена”, заарештований під Москвою у 1935 році, засуджено на 10 років, розстріляно в урочищі Сандармох 1937 року.

Це факти з біографії

А Миколи Зерова

Б Юрія Клена

В Павла Филиповича

Г Михайла Драй-Хмари

А

Б

В

Г

8. Палким прихильником олександрійського вірша серед неокласиків був

А Юрій Клен

Б Микола Зеров

В Павло Филипович

Г Михайло Драй-Хмара

А

Б

В

Г

9. Перу Максима Рильського НЕ належить збірка

А “На білих островах”

Б “Синя далечінь”

В “Знак терезів”

Г “Рівновага”

А

Б

В

Г

10. Голуби в небі, сміх коханої, вітер, простір - це складові щастя ліричного героя твору

А “Київ - традиція” Миколи Зерова

Б “Молюсь і вірю...” Максима Рильського

В “Вчись у природи творчого спокою...” Євгена Плужника

Г “Солодкий світ!” Максима Рильського

А

Б

В

Г

11. За родовою ознакою твір Максима Рильського “Молюсь і вірю...”

А ліричний

Б ліро-епічний

В епічний

Г драматичний

А

Б

В

Г

12. Жанр твору Максима Рильського “Молюсь і вірю...”

А ода

Б молитва

В ліричний вірш

Г сонет

А

Б

В

Г

13. Твір М.Рильського “Молюсь і вірю...” належить до лірики

А громадянської

Б патріотичної

В філософської

Г інтимної

А

Б

В

Г

14. Провідний мотив твору Максима Рильського “Молюсь і вірю...”

А життєствердний настрій весни

Б національне відродження країни

В молодечий оптимізм і краса життя

Г християнська смиренність

А

Б

В

Г

15. Прочитайте текст.

Молюсь і вірю. Вітер грає

І п'яно віє навкруги,

І голубів тремтячі зграї

Черкають неба береги.

Серед використаних художніх засобів НЕМАЄ

А персоніфікації

Б епітета

В метафори

Г паралелізму

А

Б

В

Г

16. Художньому аналізу твору Максима Рильського “Молюсь і вірю...” НЕ відповідає рядок

А прийом обрамлення

Б вітаїстичність

В символізм

Г декларативність

А

Б

В

Г

17. Прочитайте текст.

І ти смієиіся, й даль ясніє,

І серце б'ється, як в огні.

І вид пречистої надії

Стоїть у синій глибині.

Для характеристики строфи зайвим є поняття

А ямб

Б анафора

В катрен

Г суміжне римування