Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Володимир Сосюра (1898 - 1965)
Література ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Сосюра Володимир

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Володимир Сосюра народився

А на Донеччині

Б па Полтавщині

В на Житомирщині

Г на Київщині

А

Б

В

Г

2. На початку громадянської війни В. Сосюра був

А червоноармійцем

Б білогвардійцем

В петлюрівцем

Г махновцем

А

Б

В

Г

3. Першим виданням творів В.Сосюри є

А поема “Червона зима”

Б збірка “Червона зима”

В збірка “Поезії”

Г збірка “Осінні зорі”

А

Б

В

Г

4. На ранній творчості В.Сосюри позначилася течія

А авангардизму

Б екзистенціалізму

В революційного романтизму

Г неокласицизму

А

Б

В

Г

5. У творчості В.Сосюри виразно простежуються риси

А неоромантизму

Б неокласицизму

В неореалізму

Г експресіонізму

А

Б

В

Г

6. Одна із стильових течій в літературі, для якої характерне намагання “одним ударом” покінчити із суспільними суперечностями, заперечення одних цінностей задля тотального утвердження інших, називається

А авангардизм

Б неореалізм

В революційний романтизм

Г вітаїзм

А

Б

В

Г

7. У роки сталінщини статтею в газеті “Правда” було розкритиковано і названо “ідейно порочним” твір В.Сосюри

А “Червона зима”

Б “Лист до земляків”

В “Любіть Україну”

Г “І пішов тоді я до Петлюри”

А

Б

В

Г

8. Поетичний образ рідної землі, її красу і велич оспівав В.Сосюра у творі

А “Як передать, Донбас, твою красу і силу...”

Б “Як я люблю тебе, мій краю вугляний..”

В “Любіть Україну”

Г “Знов село”

А

Б

В

Г

9. Використання повтору “Любіть Україну” в однойменному вірші В.Сосюри називається

А анафорою

Б рефреном

В тавтологією

Г риторичним звертанням

А

Б

В

Г

10. Вірш “Любіть Україну” був написаний

А 1941 р. у зв'язку з початком Великої Вітчизняної війни

Б 1943 р. на честь визволення Києва від фашистів

В 1944 р. з нагоди визволення України від фашистів

Г 1945 р. з нагоди перемоги над фашистами.

А

Б

В

Г

11. В уривку з вірша “Любіть Україну”

Для нас вона в світі єдина, одна

В просторів солодкому чарі...

Вона у зірках, і у вербах вона,

І в кожному серця ударі

використано

А гіперболу

Б анафору

В градацію

Г алегорію

А

Б

В

Г

12. Вірш “Любіть Україну”

Любіть Україну у сні й наяву.

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов'їну...

написано

А ямбом

Б дактилем

В амфібрахієм

Г анапестом

А

Б

В

Г

13. В уривку

Так ніхто не кохав.

Через тисячі літ лиш

приходить подібне кохання.

В день такий розцвітає весна

на землі і земля убирається зрання

використано

А заперечний паралелізм

Б порівняння

В алегорію

Г гіперболу

А

Б

В

Г

14. У поезії “Так ніхто не кохав” ліричний герой обіцяє коханій

А дістати зірку з неба

Б на руках пронести

В подарувати весь світ

Г зірвати Оріон золотий

А

Б

В

Г

15. Для революційного романтизму НЕ притаманне

А рішуче заперечення одних цінностей в ім'я абсолютизації інших

Б утвердження неповторності кожної людини

В віддане служіння інтересам революції

Г проголошення жертовності, аскетизму, месіанства

А

Б

В

Г