Всі публікації щодо:
Стефаник Василь

Ефективна підготовка до ЗНО учнів 10-11 класів

Тема 18. Василь Стефаник - Література XX ст.

Василь Семенович Стефаник - неперевершений майстер соціально-психологічної новели. З ім’ям В. Стефаника в українську прозу входить така манера письма, яка характеризувалася пошуками в передачі найтонших, найскладніших почуттів душі людини. Письменник художньо осмислював певні боки психіки людини, з різних точок зору говорив кількома голосами - від себе, від імені інших персонажів твору. Новеліст майстерно передає переживання особистості через експресивність мовлення. Тому В. Стефаника називають експресіоністом у мистецтві слова.

Василь Стефаник казав, що у своїх новелах він показав реальне життя рідного народу, „страшне” в ньому, передав свої болі, „горіючи, і кров зі сльозами мішалася”.

„Камінний хрест”

За жанровими ознаками - оповідання, але за аналогією до багатьох інших творів письменника його вважають новелою.

Історія написання: написано під враженнями від масової еміграції галицького селянства за кордон.

Ідейно-художній зміст

Письменник вказував на причини еміграції, зумовленої соціальною несправедливістю, неосвіченістю безправних селян.

Тема: прощання Івана Дідуха із сусідами у зв’язку з його виїздом до Америки. Письменник уважно досліджує суспільні процеси, які змусили хлібороба залишити рідну землю.

Композиція

Експозиція - перший розділ, що знайомить читача з долею Івана Дідуха (працював виснажливо на кам’янистому горбі, що дістався у спадщину; героя прозвали Іваном Переламаним через те, що праця зігнула його в дугу).

II - VII розділи - епізоди сповіді героя перед сусідами за своє життя. Усі монологи Івана (як засіб індивідуалізації персонажа) обертаються навколо образу горба, на якому встановив на пам’ять землякам камінний хрест з вибитими іменами.

Образ камінного хреста - символ страдницької долі селянина, який усе життя гірко працював на землі і все одно змушений її залишати, бо вона не спроможна його прогодувати.


Тест № 14

1. Кому ідейно протиставлена Марічка в образній системі повісті „Тіні забутих предків”?

А Іванкові;

Б матері Іванка;

В Палагні;

Г Щезнику.

2. Як називаються в повісті „Тіні забутих предків” пісні, що співала Марічка?

А Гаївки;

Б співанки;

В коломийки;

Г гагілки.

3. У якому з наведених творів присутня дійова особа „Моя втома”?

А „Тіні забутих предків”;

Б „Ялинка”;

В „Intermezzo”;

Г „Цвіт яблуні”.

4. Кому М. Коцюбинський присвятив „Intermezzo”?

А Дружині;

Б Є. Чикаленку;

В М. Жуку;:

Г кононівським полям.

5. Укажіть, який прийом використовує М. Коцюбинський у словах: „На небі сонце - серед нив я”.

А інверсії;

Б алегорії;

В алітерації;

Г паралелізму.

6. Як розкривається „Я” героя у творі „Intermezzo”?

А Через авторську характеристику;

Б через портрет;

В у діалогах з іншими персонажами;

Г через численні характеристики інших персонажів;

Д у його внутрішньому монолозі.

7. Укажіть модерністський напрям, засновником якого в українській літературі є М. Коцюбинський.

А Імпресіонізм;

Б експресіонізм;

В символізм;

Г неокласицизм;

Д неоромантизм.

8. Який літературний жанр пов’язаний з ім’ям В. Стефаника?

А Соціально-психологічний роман;

Б соціально-психологічна повість;

В соціально-психологічна новела;

Г соціально-психологічна драма;

Д соціально-побутова повість.

9. Який образ у новелістиці В. Стефаника символізує пам’ять про людину на землі, її виснажливу й животворну працю?

А Портрет Шевченка;

Б кленові листки;

В розрита могила;t

Г кров із порізаної на полі ноги;

Д камінний хрест.

10. Укажіть назву течії модернізму, яка яскраво представлена у творчості В. Стефаника.

А Імпресіонізм;

Б експресіонізм;

В символізм;

Г класицизм;

Д реалізм.

11. Розмістіть ключові епізоди повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків” відповідно до сюжетного перебігу.

А „Свідомість його двоїлась. Чув, що коло його Марічка, і знав,що Марічки нема на світі, що се хтось інший веде його у безвісті, у надії, щоб там загубити”.

Б „...Два ворогуючі роди зустрілись, і сталася бійка...” між Гутенюками і Палійчуками.

В „Чи кохав він Палагну? Така думка ніколи не займала його голови”.

Г „Марічку несла ріка, а люди дивились, як крутять нею габи, чули крики і благання і не могли врятувати”.

Д „Теплим весняним ранком Іван пішов на полонину”.

12. Установіть відповідність між цитатами із творів М. Коцюбинського і В. Стефаника та групою художніх засобів, використаних у них.

1 „ревучі потоки людського життя” (М. Коцюбинський „Intermezzo”)

2 „Город знову простяг по мене свою залізну руку” (М. Коцюбинський „Intermezzo”)

3 „Так йшло життя худоб’яче й людське, що

зливалось докупи, як два джерельця у горах в один потік” (М. Коцюбинський „Тіні забутих предків”)

4 „Молоко спокійно спочивало у дерев’яному посуді” (М. Коцюбинський „Тіні забутих предків”)

5 „Видиш, стара, наш хрестик? Там є відбито і твоє намено. Не біси, є і моє і твоє...” (В. Стефаник „Камінний хрест”)

А символ;

Б епітет, персоніфікація;

В епітет, власне метафора;

Г контраст, уособлення, порівняння;

Д персоніфікація, власнеНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.