Всі публікації щодо:
Сосюра Володимир

Ефективна підготовка до ЗНО учнів 10-11 класів

Тема 25. Володимир Сосюра - Література XX ст.

М. Стельмах назвав Володимира Миколайовича Сосюру „глибинно-бентежним березнем”, „замріяно прозорим вереснем” української новітньої поезії.

„Любіть Україну”

Поезія написана у 1944 р. - році остаточного визволення України від німецько- фашистських загарбників. Твір є великим проявом безмежної любові поета до Батьківщини і її культури.

Імпульсом для написання поезії стали факти цинічного, брутального ставлення компартійних чиновників, шовіністів до української культури.

У центрі - образ „вишневої” України, компонентами якого є все те, що оточує людину з дитинства, дає натхнення, формує самобутню національну ментальність (краса природи, звитяжна історія, волелюбний народ з багатою культурою і солов’їною мовою). Україна - усюди: „у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі”, в „солов’їній мові”, „у пісні у кожній, у думі”, „в дитячій усмішці, в дівочих очах”.

В. Сосюра, намагаючись осмислити саме поняття „любов до Батьківщини”, підкреслює, що воно підносить самоповагу людини.

Поезія має форму послання. Автор звертається до молоді, бо майбутнє держави саме в її руках.

Анафора „Любіть Україну” робить твір щирим, композиційно завершеним. Головна ідея поезії - любіть, оберігайте, возвеличуйте рідну Батьківщину.

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов’їну.

За цей твір Сосюрі пізніше довелося витримати вал брутальних наскоків з боку кремлівської верхівки.

Анафора (від грец. „винесення нагору, повторення”) - єдинопочаток, повторення на початку віршових рядків, строф або речень однакових чи співзвучних слів, синтаксичних конструкцій.

Градація - стилістична фігура, що полягає в поступовому нагнітанні засобів художньої виразності задля підвищення чи пониження їхньої емоційно-смислової значимості.


Тест №17

1. Хто з українських митців назвав поетичну творчість П. Тичини музичною рікою?

А М. Рильський;

Б В. Сосюра;

В М. Бажай;

Г О. Довженко.

2. З якою течією модернізму традиційно пов’язують ранню творчість Павла Тичини?

А Імпресіонізм;

Б неореалізм;

В символізм;

Г експресіонізм.

3. 3 яким видом мистецтва найбільше споріднена збірка П. Тичини „Сонячні кларнети”?

А Живописом;

Б театром;

В кіно;

Г музикою.

4. Визначте найточніше продовження речення.

„У поезії П. Тичини „Ви знаєте, як липа шелестить...”:

А світ природи і світ людини зображуються як настроєво суголосні паралельні плани;

Б змальована картина місячної весняної ночі - з шелестом липи, туманами, місяцем, зорями, солов’ями;

В на тлі розкішної ночі, окресленої кількома штрихами, постає образ сплячої коханої;

Г на тлі яскраво зображеної весняної ночі показані роздуми ліричного героя над проблемою збереження навколишнього середовища.

5. Яка поезія містить образ весни „запашної, квітами-перлами закосиченої”?

А „Гаї шумлять...”;

Б „Ви знаєте, як липа шелестить...”;

В „Арфами, арфами...”;

Г „Десь на дні мого серця...”.

6. Що спонукало В. Сосюру написати поезію „Любіть Україну”?

А Наступ радянської влади на. українську культуру і мову;

Б події Другої світової війни;

В ювілей Т.Г. Шевченка;

Г замовлення Л. Кагановича;

Д довготривале перебування поета за межами Батьківщини.

7. Укажіть слова, у яких міститься головна ідея поезії В. Сосюри „Любіть Україну”.

А Примножуйте багатства рідної Батьківщини;

Б любіть, оберігайте, возвеличуйте рідну Батьківщину;

В захищайте природу;

Г боріться з фашистськими зайдами;

Д ідіть шляхом самовдосконалення.

8. Який стилістичний прийом використовує В. Сосюра в уривку з поезії „Любіть Україну”, щоб досягти високого рівня емоційності, розширити свою думку:

Для нас вона в світі єдина, одна

в просторів солодкому чарі...

Вона у зірках, і у вербах вона,

і в кожному серця ударі,

у квітці й пташині, в електровогнях,

у пісні у кожній, у думі,

в дитячій усмішці, в дівочих очах,

і в стягів багряному шумі...

А Градацію;

Б епітет;

В метафору;

Г гіперболу;

Д евфемізми.

9. Який літературний прийом покладено в основу образності поезії „Так ніхто не кохав...”?

А Іронію;

Б метонімію;

В гіперболізацію;

Г паралелізм;

Д алегорію.

10. Укажіть вид римування у фрагменті твору В. Сосюри „До брата”:

На мові нашій дня печать.

Вона - як сяйво серед ночі...

Її не можна забувать,

Вона душі твоєї очі.

А Перехресне;

Б суміжне;

В кільцеве;

Г білий вірш;

Д метафору.

11. Установіть відповідність між цитатою з поезії П. Тичини і художньо-виражальним засобом, ужитим у ній (підкреслено).

1. „Думами, думами, -

Наче море кораблями, переповнилась блакить...”

2. „...весна

Запашна,

Квітами-перлами

Закосичена.”

3. „Ви знаєте, як сплять старі гаї?”

4. „Над Києвом - золотий гомін,

І голуби, і сонце!”

А епітет;

Б порівняння;

В символ, епітет;

Г епітет, персоніфікація.

12. Установіть відповідність між цитатою з поезії В. Сосюри і художньо-виражальним засобом, ужитим у ній (підкреслено).

1 „Скільки нас отаких біля муру

Од червоної кулі лягло”

(поезія „І пішов я тоді до Петлюри”)

2 „І пісня в душі наростає і спіє,

Мов вирватись хоче нестримно на волю”,

(поезія „Катрусі на спомин”)

3 „Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

Лиш приходить подібне кохання”

(поезія „Так ніхто не кохав...”)

4 „Ось вона йде у вінку, як весна

(поезія „Білі акації будуть цвісти...”)

А персоніфікація;

Б епітет;

В порівняння;

Г гіпербола.
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.