Всі публікації щодо:
Літературознавство

Міні-конспект для підготовки до ЗНО та тематичних контрольних робіт з української літератури

Програма зовнішньою незалежного оцінювання

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Програма зовнішньою незалежного оцінювання

Назва

розділу

Зміст літературного

матеріалу

(письменники, твори)

Предметні вміння

та навички учнів

1. Усна

народна

творчість

Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових і родинно-побутових пісень.

Пісні Марусі Чурай.

„Віють вітри“, „За світ встали козаченьки“

Історичні пісні.

„Ой Морозе, Морозенку“,

„Чи не той то хміль“

Тематика, образи, зміст

народних дум і балад.

„Дума про Марусю

Богуславку“. Балада „Бондарівна“

Учасник (ця) ЗНО:

аналізує літературний твір чи його уривок; розрізняє види і жанри усної творчості; розрізняє і називає

різновиди календарно-обрядових пісень; аналізує зміст, образи, настрої суспільно-побутових і родинно-побутових пісень; визначає провідні мотиви історичних пісень, характеризує образи героїв їх — історичних осіб;визначає тематику й художні особливості балад і дум, пісень Марусі Чурай; виділяє у фольклорних творах анафори, рефрени, постійні епітети, персоніфікацію, символи, гіперболу,визначає їхню художню роль

2. Давня

українська

література

„Повість минулих літ“

(уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги, про напад хозарів)

„Слово про похід Ігорів“Григорій Сковорода.

„De libertate“, „Всякому місту — звичай і права“, „Бджола та Шершень“, афоризми

Учасник (ця) ЗНО:

знає основні теоретико-літературні поняття:

✵ художній образ;

✵ прототип;

✵ тема, ідея, мотив художнього твору;

✵ проблематика та конфлікт у художньому творі;

✵ сюжет і композиція літературного твору;

✵ позасюжетні елементи;

знає та вміє визначати в

літературному творі тропи:

✵ епітет,

✵ порівняння;

✵ метафору,

✵ алегорію,

✵ гіперболу;

✵ метонімію,

✵ оксиморон;

знає характерні риси бароко

3. Література наприкінці

XVIII

- на початку

XIX ст.

Іван Котляревський. „Енеїда“, „Наталка Полтавка“ Г. Квітка-Основ’яненко. „Маруся“

Тарас Шевченко.

„До Основ’яненка“, „Катерина“,

„Гайдамаки“, „Кавказ“,

„Сон (У всякого своя

доля)“, „І мертвим, і живим, і ненарожденним...“,

„Заповіт“, „Мені однаково...“

Пантелеймон Куліш.

„Чорна рада“

Марко Вовчок.

„Максим Тримач“

Іван Нечуй-Левицький.

„Кайдашева сім’я“

Панас Мирний.

„Хіба ревуть воли, як ясла повні?“

Іван Карпенко-Карий.

„Мартин Боруля“

Іван Франко.

„Гімн“, „Чого являєшся мені у сні?“, „Мойсей“

Учасник (ця) ЗНО:

знає основні теоретико-літературні поняття:

✵ сентименталізм, романтизм, реалізм, їхні ознаки;

✵ епос, новела, оповідання,повість, роман, різновиди повісті та роману;

✵ лірика, сонет, гімн, послання, поема, тематичні різновиди лірики;

✵ драма, комедія, трагікомедія, власне драма, містерія, драма-феєрія;

✵ види комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск, бурлеск, травестія;

визчає дво- і трискладові

віршові розміри

4. Література XX ст.


Михайло Коцюбинський.

„Тіні забутих предків“, „Intermezzo“

Ольга Кобилянська.

„Земля“

Леся Українка.

„Соntra spem spero!“,

„Лісова пісня“

Василь Стефаник.

„Камінний хрест“

Микола Вороний.

„Блакитна Панна“

Олександр Олесь.

„Чари ночі“, „О слово рідне! Орле скутий!..“

Володимир Винниченко. „Момент“

Павло Тичина.

„О, панно Інно“, „Арфами, арфами...“, „Ви знаєте, як липа шелестить...“

Максим Рильський.

„Молюсь і вірю...“

Микола Хвильовий.

„Я (Романтика)“

Юрій Японський.

„Подвійне коло“, „Шаланда в морі“

Володимир Сосюра.

„Любіть Україну!“

Валер’ян Підмогильний.

„Місто“

Остап Вишня

„Моя автобіографія“, „Сом“

Микола Куліш.

„Мила Мазайло“

Богдан-Ігор Антонич.

„Різдво“

Олександр Довженко.

„Україна в огні“, „Зачарована Десна“

Андрій Малишко.

„Пісня про рушник“

Василь Симоненко.

„Лебеді материнства“

Олесь Гончар.

„За мить щастя“

Григір Тютюнник.

„Три зозулі з поклоном“

Василь Стус.

„Як добре те, що смерті не боюсь я“, „О земле втрачена, явися!..“

Іван Драч.

„Балада про соняшник“

Ліна Костенко.

„Страшні слова, коли вони мовчать“, „Українське альфреско“, „Маруся Чурай“

Учасник (ця) ЗНО:

визначає місце і роль митця в літературному процесі; знає основні теоретико-літературні поняття:

✵ український модернізм і його особливості;

✵ модерністські напрями та течії: імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм;

знає основні теоретико-літературні поняття:

✵ поетичний синтаксис (інверсія, тавтологія, антитеза, анафора, епіформа, паралелізм);

✵ риторичні звертання і запитання;

✵ алітерація, асонанс;

✵ різновиди роману (роман у новелах, роман у віршах);

✵ кіноповість;-

✵ усмішка;

уміє пояснювати поняття:

✵ „розстріляне відродження“;

✵ психологізм;

✵ асоціативність


5. Твори

українських письменників - емігрантів

Іван Багряний.

„Тигролови“

Євген Маланюк.

„Стилет чи стилос?“

Учасник (ця) ЗНО:

орієнтується в основних тенденціях функціонування української літератури за кордоном

і творчості українських письменників-емігрантів;

знає особливості пригодницького роману

6. Сучасний літературний процес

Загальний огляд, основні тенденції, Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, „Нова дегенерація“, „Пропала грамота“, „ЛуГоСад“),

Творчість Ю. Андруховича,

О. Забужко, І, Римарука. Утворення АУП (Асоціації

українських письменників).

Література елітарна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років, його риси.

Сучасні часописи та альманахи

Учасник (ця) ЗНО:

орієнтується в основних тенденціях розвитку сучасної літератури; знає літературні угруповання 1980-1990-х років, найвизначніших представників літератури; визначає найхарактерніші ознаки постмодернізму

На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.