Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Міні-конспект для підготовки до ЗНО та тематичних контрольних робіт з української літератури

ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА наприкінці XVIII — на початку XX століття

Поет, прозаїк, драматург, художник.

Рання творчість (1938-1943)


Послання „До Основ’яненка“ (1839)

Ключові слова:

✵   лірика;

✵   послання;

✵   громадянська лірика;

✵   поштовх до написання — нарис Г. Квітки-Основ’яненка „Головатий“;

✵   романтизм;

✵   захоплення героїчним минулим України;

✵   роль уроків історії для вирішення проблем сучасності;

✵   віра в безсмертя рідного народу.

Понятійний апарат

Послання — віршований твір, написаний як звернення до певної особи чи багатьох осіб.

Романтизм — літературний напрям, характерними особливостями якого є зображення незвичайного, яскравих і сильних особистостей, звернення до історичної тематики, екзотичні пейзажі (часто нічні), неприйняття буденності. Виник наприкінці XVIII ст.

Поема „Катерина“ (1839)

Ключові слова:

✵   ліро-епос;

✵   соціально-побутова поема;

✵   присвята В. Жуковському;

✵   трагічна доля жінки-покритки й дитини-безбатченка в кріпосному суспільстві;

✵   жорстока народна мораль щодо покритки.

Поема „Гайдамаки“ (1841)

Ключові слова:

✵   ліро-епос;

✵   історико-героїчна поема (перший український історичний роман у віршах);

✵   2 вступи, 10 розділів, епілог;

✵   1708 р. — Коліївщина;

✵ боротьба українського народу проти польського панування в Україні;

✵   необхідність перегорнути трагічну сторінку історії, по-сучасному оцінити минуле;

✵   заклик до єднання слов’янських народів;

✵   осмислення можливостей вирішення конфліктів між народами-сусідами.

Поема „Кавказ“ (1845)

Ключові слова:

✵   ліро-епос;

✵   сатирична поема;

✵   присвята другові Якову де Бальмену;

✵   символіка орла й античного образу Прометея;

✵   монолог колонізатора,

✵   звернений до горця;

✵   загарбницька політика російського самодержавства;

✵   заклик до об’єднання зусиль народів для боротьби проти спільного ворога;

✵   співчуття поневоленим, схвалення мужньої боротьби горців, утвердження безсмертя народу.

Період „трьох літ“(1843-1847)

Поема „Сон (У всякого своя доля...)“ (1844)

Ключові слова:

✵   ліро-епос;

✵   сатирична поема (політична сатира);

✵   за способом відображення дійсності — комедія (підзаголовок Т. Шевченка);

✵   форма сну;

✵   вступ і три частини; зображення України, Сибіру й Петербурга;

✵   сцена „генерального мордобитія“ (І. Франко);

✵   „сміливий маніфест слова проти темного царства“ (І. Франт);

✵   широкий арсенал засобів сатири (іронія, сарказм, гротеск, карикатура);

✵   зображення справжньої суті російського імперського режиму;

✵   засудження самодержавства й кріпосництва в Російській імперії;

✵   висміювання вірнопідданства й аморальності земляків-перевертнів.

Понятійний апарат

Іронія — прихована насмішка:

Од молдаванина до фіна

На всіх язиках все мовчить,

Бо благоденствує!

Сарказм — їдка, викривальна, особливо дошкульна насмішка, сповнена крайньої ненависті й гнівного презирства. Сарказм, на відміну від іронії, виражається прямо й не має подвійного, прихованого значення. Саркастично звучать такі рядки поеми:

А братія мовчить собі,

Витріщивши очі!

Як ягнята. „Нехай, каже, —

Може, так і треба“.

Гротеск — сатиричний художній прийом у літературі, заснований на явному спотворенні, перебільшенні чи применшенні зображуваного, на поєднанні різних контрастів: фантастичного з реальним, трагічного з комічним. Гротеск — вищий ступінь комічного. Сцена „генерального мордобитія“ — приклад гротеску.

Карикатура — сатиричний малюнок загостреного критично- викривального характеру; переносно-смішне наслідування, перекручування оригіналу. Отже, карикатура пов’язана із зоровими образами:

Мов опеньок засушений,

Тонка, довгонога,

Та ще, на лихо, сердешне

Хита головою.

Послання „ І мертвим, і живим, і ненарожденним...“ (1845)

Ключові слова:

✵   лірика;

✵   послання;

✵   патріотична лірика (громадянська);

✵   критика української еліти, байдужої до своєї історії, мови, батьківщини;

✵   заклик до соціального примирення заради відродження нації.

Вірш „Заповіт“ (1845)

Ключові слова:

✵   лірика;

✵   ліричний вірш;

✵   громадянська лірика;

✵   хорей;

✵   заклик до повалення експлуататорського ладу й розбудови нового вільного суспільства.

Період заслання (1847-1857)

Вірш „Мені однаково...“ (1847)

✵   лірика;

✵   ліричний вірш (медитація);

✵   громадянська (медитативна) лірика, невольницька;

✵   ямб;

✵   цикл „У казематі“;

✵   патріотичні почуття відповідальності за батьківщину.

Понятійний апарат

Медитація — жанр поезії, у якому автор висловлює свої роздуми над проблемами життя і смерті, сенсу людського буття тощо.

Цитатник

Послання „До Основ’яненка“:

✵ Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине...

От де, люде, наша слава,

Слава У країни! (Славне історичне минуле завжди буде жити в думі й пісні).

✵ Утни, батьку, щоб нехотя

На весь світ почули,

Що діялось в Україні,

За що погибала,

За що слава козацькая

На всім світі стала! (Батьком тут названо Г. Квітку- Основ’яненка).

Із поеми „Катерина“:

✵ Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі — чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Із поеми „Гайдамаки“:

✵ Сини мої! орли мої!

Летіть в Україну, —

Хоч і лихо зустрінеться,

Так не на чужині.

✵ Гайдамаки гуляють, карають;

Де проїдуть — земля горить,

Кров’ю підпливає.

✵ Гомоніла Україна,

Довго гомоніла,

Довго, довго кров степами

Текла-червоніла.

Із поеми „Кавказ“:

✵ За горами гори, хмарою повиті,

Засіяні горем, кровію политі.

Споконвіку Прометея

Там орел карає,

Що день божий добрі ребра

Й серце розбиває.

✵ Борітеся — поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

✵ У нас же й світа, як на те —

Одна Сибір неісходима,

А тюрм! а люду!.. Що й лічить!

Од молдаванина до фіна

На всіх язиках все мовчить,

Бо благоденствує!

Із поеми „Сон (У всякого своя доля...)“:

✵Той мурує, той руйнує,

Той неситим оком

За край світу зазирає,

Чи нема країни,

Щоб загарбать і з собою

Взять у домовину.

✵Летим. Дивлюсь, аж світає,

Край неба палає,

Соловейко в темнім гаї

Сонце зустрічає.

✵ Заворушилася пустиня.

Мов із тісної домовини

На той останній

Страшний суд

Мерці за правдою встають.

✵ ...Цариця-небога,

Мов опеньок засушений,

Тонка, довгонога,

Та ще, на лихо, сердешне,

Хита головою.

✵Дивлюсь, цар підходить

До найстаршого... та в пику

Його як затопить!..

Облизався неборака; та меншого в пузо —

Аж загуло!., а той собі

Ще меншого туза

Межи плечі; той меншого,

А менший малого,

А той дрібних, а дрібнота

Уже за порогом

Як кинеться по улицях,

Ти й давай місити

Недобитків православних...

Первому — вторая

Таке диво наставила.

Тепер же я знаю:

Це той перший, що розпинав

Нашу Україну,

А вторая доконала

Вдову сиротину.

Із послання „І мертвим, і живим, і ненарожденним...“:

✵ В своїй хаті й своя правда,

І сила, і воля.

✵ Нема на світі України,

Немає другого Дніпра...

✵ Одцурається брат брата

І дитини мати.

✵ Якби ви вчились так, як треба,

То й мудрість би була своя.

✵ Раби, подножки, грязь Москви,

Варшавське сміття — ваші пани,

Ясновельможнії гетьмани.

✵ Доборолась Україна

До самого краю.

Гірше ляха свої діти

Її розпинають.

✵ Учітеся, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь.

✵ Обніміться ж, брати мої,

Молю вас, благаю!

Із вірша „Заповіт“:

✵ І мене в сем’ї великій,

В сем’ї вольній, новій,

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом.

Із вірша „Мені однаково...“:

✵ Малого сліду не покину

На нашій славній Україні.

На нашій — не своїй землі.

✵ Та не однаково мені,

Як Україну злії люде

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять...


Літературний диктант

1. Скільки років Т. Шевченко перебував у засланні?

2. Поему „Кавказ“ Т. Шевченко присвятив ....

3. „В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля“ — це слова з твору....

4. Російський колонізатор звертається до горця зі словами: „Чом ви нам платить за сонце не повинні!“ у творі....

5. Вірш „Мені однаково...“ належить до циклу....

6. Поему „Катерина“ Т. Шевченко присвятив ....

7. „І мертвим, і живим, і ненарожденним...“ за жанром — ....

8 Т Шевченко порівнює з „опеньком засушеним“ героїню твору ..

9. Із звернення ліричного героя до чорнобрових, щоб не кохатися з москалями, починається твір ....

10. Два вступи, десять частин, епілог — композиційна особливість тору....

11. Хто така „вторая“ у рядку „А вторая доконаю вдову сиротину“?

12. Романтичним пейзажем „Б’ють пороги, місяць сходить“ починається твір ....

13. Сцена „генерального мордобитія“ — кульмінаційний момент тору....

14. Прихована насмішка називається ....

15. Закликом „Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю!“ закінчується твір ....

16. Тяжка доля жінки-покритки — тема твору ....

17. Нарис „ Головатий“ став поштовхом для написання твору....

18. Із вступу й трьох частин (Україна, Сибір, Петербург) складається твір ....

19. Т. Шевченко змалював Коліївщину у творі....

20. Образ нескореного Прометея Т. Шевченко використав у творі ...

21. Кохану Яреми з поеми „Гайдамаки“ звати ....

22. Визвольний руху поемі „Гайдамаки“ очолили Максим Залізняк та....

23. Захворівши на пневмонію й передчуваючи свою смерть, Г Шевченко написав твір ....

24. Т. Шевченко критикує українську еліту за байдужість до історії України, мови, національних проблем у творі....На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.