ВИВЧЕННЯ РОДИННИХ ВИХОВНИХ ТРАДИЦІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Всі публікації стосовно письменника: МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ

Сьогодення вимагає значних змін у функціонуванні та ставленні до вивчення української мови та літератури у школах країни в цілому та різних її регіонах. Навчання української літератури потребує неординарного підходу до методики викладання, а звідси докорінної перебудови.

Етнокультурознавчий компонент повинен бути інтегративним за своїм змістом і містити найважливіші відомості з народознавства, пов’язані з історією, культурою, побутом і традиціями українського народу з етики, естетики, екології, риторики, перебувати в найтіснішому зв’язку з літературою й історією.

Яскравим прикладом використання родинного виховного досвіду українців на уроках української літератури є повість М.Стельмаха „Гуси-лебеді летять”. Сам образ головного героя повісті має глибоке виховне значення, і вчитель, розкриваючи цей образ шляхом розповіді, періодично має наголошувати саме на цьому виховному аспекті. Доцільно було б згадати, що Михайлик — це хлопчик, якому хочеться знати все. Наслухавшись казок, легенд, розповідей свого діда Дем’яна та бабусі, Михайлик бачить світ саме крізь призму цих розповідей (традиції турботи про старших). Він любить зорі у небі, запах поля, любить слухати перепілку в житі і стук дятла на старій груші, прислухається до звуків гусей-лебедів у весняному небі (традиції шанобливого ставлення до природи). Підростаючи, Михайлик все більше прилучається до праці в господарстві, в усьому допомагає батькам і він гордий з цього (традиції залучення до хатніх і господарських робіт).

Необхідно привернути увагу учнів до впливу на малого Михайлика його матері, яку він дуже любив і до мови якої весь час прислухався (традиції любові і пошани до батьків, традиції пошанної пареміографії).

Необхідно також акцентувати увагу на описі автором свята першого снопа. Цей акт посвячення хлопця в женці М.Стельмах передає як щось гарне, як вікову хліборобську традицію, давній сільський звичай (побутово-обрядове свято).

Найкращим другом Михайлика є Люба. Між ними існують такі світлі, чисті дитячі стосунки, така тепла, щира дружба, що вже самі вони є неоціненним матеріалом для вчителя, який має на меті виховати в учнів почуття товариськості і приятелювання (родинно-громадські традиції, традиції шанобливого ставлення до жінок, слабших).

Слід звернути увагу школярів на великий потяг Михайлика до науки, книжки, рідного слова (традиції родинно-мовні, пошанної пареміографії).

Таким чином, родинний виховний досвід — це об’єктивне педагогічне явище, специфічний спосіб акумуляції та передачі наступним поколінням знань про родину та родинний побут, джерело інтелектуального та морального формування особистості, основний механізм стабілізації родинних стосунків.
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.