Методика викладання літератури

Розробки уроків

ЗМІСТ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА

НАУКОВІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ

УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРИ

НОВІТНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ)

ПОРТФОЛІО ВЧИТЕЛЯ

Активні та інтерактивні технології навчання

Плани-схеми для організації самостійної роботи учнів (матеріали до стендів, технологічних карт)

Статті та реферати

Питання аналізу літературного твору

Про типи уроків з літератури у 8-10 класах

Вивчення ліричних творів у школі

Пояснення незрозумілих слів на уроках літературного читання

Питання організації домашніх завдань з літератури

Узагальнення деяких відомостей з теорії літератури в 10 класі

Роль шкільної бібліотеки в літературній основі учнів

Сучасні дитячі твори в новій шкільній програмі з української літератури

Особливості вивчення твору Марини Павленко «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» у школі

Читання та його види

Діалогічне прочитання художнього тексту на уроках української літератури

Формування культури читання на уроках української літератури

Взаємозв'язок класного та позакласного читання

Вплив комунікативної інтенції на навчання діалогічного мовлення учнів основної школи

Вікові особливості сприйняття школярами літературних творів

Методика літератури як наука

Наочність на уроках літератури

Проблеми сучасного уроку літератури

Проблемність на уроках літератури

Специфіка навчального предмета літератури, поєднання в ньому науки і мистецтва

Формування і розвиток української методики літератури. Становлення української методики літератури

Засоби логічної виразності читання

Виразне читання на уроках української літератури в середніх класах

Методика проведення уроків розвитку зв'язного мовлення

Роль мистецтва у формуванні культурологічного підходу до виховання учнівської молоді психолого-педагогічний аспект

ВИВЧЕННЯ РОДИННИХ ВИХОВНИХ ТРАДИЦІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Твори художньої літератури як засіб стимулювання природоохоронної діяльності молодших школярів (на матеріалі преси Галичини міжвоєнної доби)

Уроки літератури рідного краю: технологія підготовки та проведення

ЧИТАННЯ ТВОРІВ РІЗНИХ ЖАНРІВ

Читання віршів

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОСТІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО НА УРОКАХ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Методика вивчення творів різних жанрів

ВИВЧЕННЯ РОДИННИХ ВИХОВНИХ ТРАДИЦІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Запалімо свічу пам'яті (Музично-літературна вистава)

Вивчення біографічних та автобіографічних творів на уроках української літератури

До проблеми інноваційного навчання літератури

Мамо рідна, хай святиться ім'я твоє (Сценарій свята Матері)

Дзвони Чорнобиля (Інтегрований урок)

Високе Небо над Храмом Слова України

МОВНІ ІНТОНАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ В ОРХЕСТИЧНОМУ ВИХОВАННІ

ЗАВДАННЯ АСОЦІАТИВНОГО ХАРАКТЕРУ ЯК СПОСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА

Методичне забезпечення емоційного сприймання художніх творів учнями основної школи

Формування публіцистичного мислення старшокласників у системі позакласних заходів

Літературний конкурс 7 клас

Українські обряди Позаурочний захід для учнів 10—11 класів суспільно-гуманітарного (лінгвістичного) профілю

Шуляр В. Планування літературної освіти школярів: технологічна концепція

Шкільний аналіз мови художнього твору

Самостійна робота як шлях розвитку пізнавальної активності учнів на уроках літератури

Проектна технологія на уроках української літератури - Типологія навчальних проектів

Звучать Шевченкові слова - Урок позакласного читання

До питання про розвиток творчих здібностей учнів під час аналізу художнього твору

Використання інтерактивних методик під час вивчення у 7 класі історико-географічного тла повісті „Захар Беркут” Івана Франка

До проблеми: удосконалення методів тестування з літератури

„Що каже свіжих квітів жмуток?” Урок позакласного читання 5 клас

Особливості розвитку громадянського виховання в Україні у 1920—1933рр.

Літературно-музична композиція до дня Чорнобильської трагедії

Вивчення новели як методична проблема - Жанровий аналіз новели Л. Пономаренко „Гep переможений”

Інструментальні складники розвитку пізнавальної активності учнів

Аспекти дослідження проблеми розвитку творчих здібностей у процесі аналізу художнього твору

Методика викладання української літератури та її місце у формуванні художнього сприймання студентів-філологів

Організація групових форм роботи під час вивчення творчості письменників-шістдесятників

До свята Матері - „Рідна мати моя...”

Ми матір називаємо святою

Типологічна система сучасної педагогічної публіцистики та її роль у розвитку творчого потенціалу вчителя

Формування навички свідомого читання у молодших школярів як передумова успішного навчання в основній школі

Розвиток читацьких інтересів старшокласників (на матеріалі аналізу роману Олеся Гончара „Собор”)

Взаємозв'язок педагогічних і навчальних практик у системі професійної підготовки вчителів-словесників

Організація групової діяльності учнів на уроці за романом Павла Загребельного „Я, Богдан”

Формуємо комунікативні компетенції - Від творчих переказів — до мовної дизайн-освіти

Письмовий переказ тексту художнього стилю з творчим продовженням

Презентація журналу „Всесвіт”

Особливості аналізу верлібру у старшій школі

Шкільна лекція як ефективний метод вивчення публіцистики у старших класах

Свято української пісні

Інноваційні тенденції у професійній підготовці майбутнього вчителя рідної мови і літератури в Росії

Література рідного краю - „І Лесин дух зі слова в душі лине”

Аналіз п'ятикласниками вчинків та поведінки героїв казок

Використання мемуарів на уроках української літератури в старших класах

Сприйняття образного поетичного слова і розвиток естетичних смаків старшокласників - Матеріали до уроків з вивчення інтимної лірики В. Симоненка

Система завдань з розвитку творчих здібностей старшокласників у процесі аналізу художнього твору

Як написати сценарій відеофрагмента

Співець життя народного - Сценарій літературного вечора, присвяченого 169-ій річниці від дня народження І. С. Нечуя-Левицького

„Урок літератури в умовах 12-річної школи: 5—9 класи” - Рецензія на практико-оріентовану монографію кандидата педагогічних наук В. І. Шуляра

„Планування літературної освіти школярів: технологічна концепція” - (Миколаїв, 2006) Відгук на практико-оріентовану монографію Василя Шуляра

Система психолого-педагогічних засад вивчення літературного краєзнавства в курсі літератури

Підготовча робота як особливий структурний елемент організації семінарів у школі

Використання комп'ютерних технологій на уроках української мови та літератури

Мово рідна, слово рідне... - Сценарій свята для учнів 5—6 класів

Методичні умови формування вмінь літературного аналізу

Використання творчої спадщини Григорія Ващенка у фаховій підготовці вчителів-словесників

Розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів на уроках літератури

Проблемне викладання української літератури - Урахування вікових особливостей учнів-старшокласників

Як вивчати оповідання „Скарб” О. Стороженка на уроках української літератури?

Розвиток громадянськості в науковій думці українських вчених у XX ст.

Святий Миколай — приклад доброчинності і милосердя - Сценарій виховної години для учнів 5—6 класів

Вивчення літературних творів з історичною інверсією

До поняття навчального проектування на уроках літератури

„Сцена ж — мій кумир, театр — священний храм для мене!” - Семінарське заняття про театр корифеїв

Вивчення мемуарів на уроках літератури у середніх класах

Методична система вивчення драматичних творів зарубіжної літератури у взаємозв'язку з українською у 8—11 класах

Виникнення ідеї громадянського виховання в Україні у другій половині XIX ст. та умови її реалізації

До питання про сучасний підручник з української літератури

Розвиток мовлення старшокласників у процесі аналізу пейзажу в прозових творах різних художніх систем

Думки учителя-практика Проект програми для середньої загальноосвітньої школи з українською і російською мовами навчання

Підручникотворення на порозі третього тисячоліття

Комунікативна специфіка сучасного уроку української літератури

Громадянське виховання та його значення у сучасному виховному процесі

Художнє відтворення проблеми українізації в п'єсі Миколи Куліша „Мина Мазайло”

Життя Тараса Шевченка — подвиг

Твір-опис пам'ятника за власним спостереженням - Урок розвитку зв'язного мовлення з використанням відеозаписів

Казка як ефективний засіб збагачення морального досвіду школярів

Епістолярій Тараса Шевченка і Лесі Українки на уроках української літератури у 5—8 класах

Система образів літературного твору та прийоми її адаптації до шкільного курсу української літератури

Публіцистичні твори на факультативних заняттях з української літератури

Методичні родзинки

Історичні передумови виникнення шкільної літературної освіти

Психологічні передумови розвивального навчання на уроках літератури

Специфіка вивчення епічного літературного твору в старших класах середньої школи: стан проблеми та методико-дидактичні перспективи

Організація дослідницької діяльності школярів під час роботи з письменницьким епістолярієм

Українська драматургія другої половини XIX початку XX століття на історичному тлі театрального руху

Відеофрагмент (міні-екранізація) як структурний компонент уроку літератури

Народознавча тема „А вже весна, а вже красна” - Урок народознавства

До питання класифікації уроків літератури в середній школі

Методичні засади формування читацької компетенції

Теоретико-методичні засади уроків літератури рідного краю

Урок літератури рідного краю за оповіданням Віталія Колодія „Гординя”

Творчий діалог: „Мистецтво писати — це мистецтво скорочувати” - Модель засідання шкільної літературно-творчої студії

Дидактичні призначення і характеристики комп'ютерних електронних навчальних посібників і підручників

Добір творчих завдань з мови на основі творів художньої літератури

Світоглядна позиція діячів культури другої половини XIX століття стосовно громадянської ідеї у виховному процесі

Розвиток шкільної літературної освіти в умовах тоталітаризму

Підготовка вчителя української мови і літератури: проблеми, пошуки, перспективи

Літературознавчі засади осягнення художнього образу

Психолого-педагогічні засади дослідницької діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури

Інтерактивні форми роботи за відео фрагментами (міні-екранізаціями)

Давня література — яскрава сторінка в українському красному письменстві - Вступна тема 9 клас

Урок за оповіданням А. Кащенка „Над Кодацьким порогом”

Літературні диктанти

„Від точки до крапки” - Модель засідання шкільної літературно-творчої студії

Удосконалення професійної компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури

Про науково-методичний посібник А. М.Лісовського Морфологія художності твору і вивчення літератури в школі

Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу та про дещо інше

Роль відеофрагментів (міні-екранізацій) у розв'язанні педагогічних завдань на заняттях з української літератури

Поетичні намистинки Презентація першої збірки поезій учасників літературно-мистецького об'єднання „Перлина”

Психолого-педагогічні аспекти сприймання творів художньої літератури

Відеофрагмент (міні-екранізація) як результат літературного проекту

Педагогічні аксіоми

Деякі психологічні передумови розвитку літературних знань і вмінь слабовстигаючих учнів

ЯК ЗАЦІКАВИТИ ДІТЕЙ ІСТОРІЄЮ?

Літературознавство, критика, історія літератури

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Список художніх творів для обов'язкового прочитання

Шкільні твори

Чи гарно ми знаємо рідну мову та літературу? - Вікторина-змагання знавців української мови та літератури

План-конспект уроку для вивчення оповідання А.П. Чехова „Хамелеон”

План-конспект уроку розвитку зв’язного мовлення

План-конспект виховної години в сьомому класі (присвячено 23 лютого)

Байка як жанр літератури - Підсумковий урок

Без війни, без вини... Голодомор 1932-1933 рік.

Символізм. Шарль Бодлер та його поетична збірка „Квіти зла“ - Конспект уроку

План-конспект уроку для вивчення оповідання А.П. Чехова „Хамелеон”.

Античність - колиска європейської культури. Грецька й римська літератури як складові античної літератури. - Конспект уроку

Конспект уроку - ПЛАЧ ЗА ПАСТОРАЛЛЮ ХХ СТОРІЧЧЯ ЛІНИ КОСТЕНКО

Тема: Тонкий ліризм поезії Ф. Тютчева. Вірш „Я знаю в праосені пору...”

Художня література як мистецтво слова, творчий діалог з перекладною книгою: взаємодія автора, перекладача й читача - Конспект уроку

Символізм. Життя та творчість Шарля Бодлера - Конспект уроку

“Іліада“. Втілення в образах Ахілла й Гектора Античного ідеалу воїна -героя. Характер взаємин богів і героїв у творі - Конспект уроку

Артур Конан Дойль. Собака Баскервілів. Захоплююча інтрига основа детективного жанру - Конспект уроку

Казки про тварин - один із найдавніших різновидів казок. Конспект уроку

Література і фольклор - скарбниця духовних багатств людства - Конспект уроку

Урок узагальнення та систематизація знань. Літературна скарбниця - Конспект урокуНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.