Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Розвиток радянської літератури

Радянська література одразу після 1917 року почала розвиватися у всіх можливих їй проявах. Так, марксистські письменники пропагували думку, згідно з якою для здійснення своїх завдань революція, крім суспільно-політичної сфери, повинна сягнути і в область культури. Тобто буржуазне мистецтво і мислення минулого необхідно замінити новим, пролетарським, мистецтвом.

У Росії в цей час набувають популярності твори Володимира Маяковського, Максима Горького. Напрямок літературного реалізму витісняє усі інші літературні напрямки.

У 1922 р. в Харкові під керівництвом Сергія Пилипенка з'явилася перша з масових літературних організацій — „Плуг“. Заявивши, що для мас треба створювати таку літературу, яку вони хочуть, ця організація заснувала мережу письменницьких гуртків, котра незабаром охопила 200 письменників і тисячі початківців. Один із діячів організації так висловив ставлення до мистецтва: „Завдання нашого часу в царині мистецтва полягає в тому, щоб приземлити мистецтво, зняти його з п'єдесталу на землю, зробити його потрібним і зрозумілим для всіх“. Через рік Василь Еллан-Блакитний організував літературну групу „Гарт“, що також прагнула працювати для створення пролетарської культури на Україні. У групу входили Костянтин Гордієнко, Олександр Довженко, Олесь Досвітній, Михайло Йогансен, Олександр Копиленко, Іван Микитенко, Валер'ян Поліщук, Володимир Сосюра, Іван Сенченко, Павло Тичина, Микола Хвильовий та ін.

Поряд із цими марксистськими організаціями виникали також невеликі групи ідеологічно нейтральних або „непролетарських“ письменників та художників.

У період українізації особливо виділяється київська літературна група „неокласиків“, яку очолював Микола Зеров. До її складу входили Михайло Драй-Хмара, Павло Филипович, О. Бургардт (Юрій Клен), Максим Рильський. Блискуче освічені люди, вони володіли багатьма іноземними мовами, створювали численні переклади світової класики, активно протистояли „Пролеткульту“. „Неокласики“ орієнтувалися на поєднання національних традицій і досвіду світової та європейської літератури.

Естетичні погляди „неокласиків“ поділяв М.Хвильовий, який виступав проти хуторянства й „масовізму“ у літературі. Його публіцистика („Камо грядеші?“, „Думки проти течії“) відіграли значну роль у розвитку українського літературного процесу. Стаття „Україна чи Малоросія?“ 1926 р. була вилучена з літературного обігу, її опубліковано лише 1990 р.

У 1925 р. після розпаду „Гарту“ частина його членів (серед них Микола Куліш, Павло Тичина, Микола Бажан, Петро Панч, Юрій Яновський та Іван Сенченко) утворили елітарну літературну організацію „Вапліте“ („Вільна академія пролетарської літератури“) на чолі з Миколою Хвильовим.

Противниками „Вапліте“ були не лише Пилипенко та інші прихильники „Плуга“. З критикою „буржуазно-націоналістичної ідеології“ виступило тодішнє комуністичне керівництво України. Навіть Сталін вказав на небезпеку поглядів М.Хвильового. Для боротьби з поширенням націоналістичних ідей у літературі у 1927 р. було створено прорадянську організацію ВУСПП (Всеукраїнська спілка пролетарських письменників) і посилено контроль комуністичної партії за літературною діяльністю.

У розпал цих подій з'являються літературні твори високого гатунку — П.Тичини га М.Рильського. Одразу ж після виходу в 1918 р. збірки „Сонячні кларнети“ П.Тичина здобув широке визнання. Продемонстроване ним у таких наступних збірках, як „Замість сонетів і октав“, „Вітер з України“, мистецьке володіння словом не лишало сумніву в тому, що твори Тичини є справжньою віхою в розвитку української поезії. Поезії Максима Рильського, що публікувались у збірках „Під осінніми зорями“, „Синя далечінь“, „Тринадцята весна“, були стриманими, філософськими й глибоко вкоріненими у класичні традиції Заходу. Серед багатьох інших поетів того часу на особливу увагу заслуговують Микола Зеров, Павло Филипович, Михайло Драй-Хмара, Євген Плужник, Володимир Сосюра, Микола Бажан і Тодось Осьмачка.

Головними темами прозових творів були наслідки революції та громадянської війни в житті людини і суспільства. У „Синіх етюдах“, що пройняті тонким почуттям слова, симбіозом романтичності й грубого реалізму, Микола Хвильовий оспівує революцію, в той час як в „Осені“ і „Я“ він відображає її суперечності й своє зростаюче почуття розчарування нею. В таких творах, як „У житах“, Григорій Косинка майстерно змальовує рішучість селян у боротьбі з чужоземцями. У романі „Місто“ скептично-містичний Валер'ян Підмогильний описує, як українському селянинові безбідно жити в чужому для нього місті завдяки тому, що він відмовляється від кращих селянських цінностей. У своєму творі „Із записок холуя“ майстер сатири Іван Сенченко висміює безхребетних лакиз, що їх породжував радянський лад. У романі Юрія Яновського „Чотири шаблі“ з його яскравими описами селян-партизан проступає дух запорозьких козаків. Але неперевершеним щодо популярності був Остап Вишня, дотепні гуморески якого читали мільйони людей.

Серед драматургів найвидатнішою постаттю був Микола Куліш. Три його п'єси — „Народний Малахій“, „Мина Мазайло“ і „Патетична соната“ — викликали сенсацію своєю модерністською формою і трагікомічним трактуванням нової радянської дійсності, російського шовінізму, „малоросійської“ ментальності, анахронічного українського націоналізму, духовної незрілості комуністів-доктринців.

У цей період сталися показові зміни у відносинах між українським Заходом і Сходом. Якщо на межі століть галицькі видання відкривали свої шпальти для письменників з Наддніпрянщини, то в 20-30-ті роки східноукраїнська преса широко публікує галицьких та буковинських авторів. А в Харкові створюється письменницька спілка „Західна Україна“ з однойменним журналом, яку після повернення з Америки очолює Мирослав Ірчан. Імена Ярослава Галана, Степана Тудора, Петра Козланкжа, Ярослава Кондри, Олександра Гаврилкжа, Василя Бобинського, Катерини Гриневичевої, Мирослави Сопілки розмаїто репрезентують літературно-мистецькі пошуки західноукраїнських авторів.

Новаторським талантом у Західній Україні вирізнявся поет-імажиніст Богдан-Ігор Антонич. Привертають увагу філософським осмисленням буття збірки „Три перстені“, „Книга Лева“, „Зелена Євангелія“, „Ротації“. Творчість Б.-І. Антонича співзвучна з поезією П.Тичини.

Використана література:

1. Всесвітня історія. 1914-1939. Навчальний посібник. – К., 1999.

2. Літературна енциклопедія.- К., 1999.

3. Українська та зарубіжна культура / За ред. Козири. – К., 2001.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.