Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Питання і тести по українській літературі

1. Визначте національне і загальнолюдське у зображенні боротьби за соціальну справедливість (роман П. Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“).

2. І. Я. Франко і сучасність.

3. Смішний чи страшний Пузир у п'єсі І. Карпенка-Карого „Хазяїн“. Доведіть свою думку.

4. Проблема влади землі над людиною у драмі І. Я. Франка „Украдене щастя“.

5. Відображення картин пореформеного життя у повісті „Кайдашева сім'я“ І. С. Нечуя-Левицького.

6. Україна й українці у творчості І. Я. Франка.

7. В чому драматизм подій, зображених у п'єсі „Не судилось“ М. Старицького.

8. Проблема влади землі над людиною у драмі „Украдене щастя“ І. Я. Франка.

9. Розкрийте на повісті „Князь Єремія Вишневецький“ національне і загальнолюдське (І. С. Нечуй-Левицький).

10. І. Я. Франко і сучасність.

11. Звідки в суспільстві, на ваш погляд, беруться такі люди, як Феноген і Ліхтаренко („Хазяїн“ І. Карпенко-Карий).

12. Революційно-патріотична лірика І. Я. Франка.

13. Розкрийте на п'єсі І. Карпенка-Карого національне і загальнолюдське („Сава Чалий“).

14. Пошук шляхів організованої боротьби українських робітників у повісті „Борислав сміється“ І. Я. Франка.

15. Дайте оцінку образу Пузиря із п'єси І. Карпенка-Карого „Хазяїн“.

16. Мотиви лірики І. Я. Франка.

17. Утвердження думки про духовну красу, талановитість народу (І. К. Карий. „Сава Чалий“).

18. Українське робітництво у повісті І. Я. Франка „Борислав сміється“.

19. В чому трагізм долі князя Єремії Вишневецького? (І. С. Нечуй-Левицький „Князь Єремія Вишневецький“).

20. Україна й українці у творчості І. Я. Франка.

21. У чому незвичайність долі Чіпки?(роман „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“).

22. Українське робітництво у повісті І. Я. Франка „Борислав сміється“.

23. Розкрийте, як умотивовує Панас Мирний злочинні дії Чіпки. (роман „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“).

24. Мотиви лірики І. Я. Франка.

25. Розкрийте, за яких обставин стався моральний злам особистості князя Єремії Вишневецького. (повість „Князь Єремія Вишневецький І. С. Нечуй-Левицького).

26. Пошук шляхів організованої боротьби українських робітників у повісті „Борислав сміється“ І. Я. Франка.

27. Розкрийте на основі образу Катрі Дзвонарівни духовне багатство простих людей. (драма „Не судилось“ М. П. Старицького).

28. Революційно-патріотична лірика І. Я. Франка.

29. В чому драматизм подій, зображених в п'єсі „Сава Чалий“ І. Карпенка-Карого.

30. Проблема влади землі над людиною у драмі „Украдене щастя“ І. Я. Франка.

31. Як розкривається моральна велич простих людей в образі Дмитра Ковбаня (драма „Не судилось“ М. П. Старицького).

32. І. Я. Франко і сучасність.

33. Як виявляються моральні якості Тодозі Світайлихи в повісті „Князь Єремія Вишневецький“ І. С. Нечуя-Левицького.

34. Україна і українство у творчості І. Я. Франка.

35. Злигодні солдатського життя в царській армії (роман „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ Панаса Мирного).

36. Українське робітництво у повісті І. Я. Франка „Борислав сміється“.

37. “Неволя, як той чад, задурманила людям голови“ (роман „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ Панаса Мирного).

38. Мотиви лірики І. Я. Франка.

39. Дайте оцінку образу Павла Чубаня. (драма „Не судилось“ І. Карпенка-Карого).

40. Пошук шляхів організованої боротьби українських робітників у повісті „Борислав сміється“ І. Я. Франка.

41. В чому трагізм долі Сави Чалого з однойменної п'єси І. Карпенка-Карого?

42. Революційно-патріотична лірика І. Я. Франка.

43. Чим відрізняється Мелашка від інших жінок Кайдашевої сім'ї?

44. Проблема влади землі над людиною у драмі І. Я. Франка „Украдене щастя“.

45. Визначте національне і загальнолюдське у зображенні боротьби за соціальну і національну справедливість. (М. П. Старицький „Оборона Буші“).

46. Мотиви лірики І. Я. Франка.

47. “Зла сатира на чоловічу любов до стяжання“. (комедія „Хазяїн“ І. Карпенка-Карого).

48. І. Я. Франко і сучасність.

49. Як ви розумієте порядність у загальнолюдському значенні? (за драмою „Не судилось“ М. П. Старицького).

50. Пошук шляхів організованої боротьби українських робітників у повісті „Борислав сміється“ І. Я. Франка.

51. В чому драматизм долі Тодозі Світайлихи? (повість „Князь Єремія Вишневецький І. С. Нечуя-Левицького).

52. Українське робітництво у повісті І. Я. Франка „Борислав сміється“.

53. Чіпка – пристрасний шукач правди. (роман „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ Панаса Мирного).

54. Революційно-патріотична лірика І. Я. Франка.

55. Заверховодили пани польські у Гетьманському, як у себе вдома. (роман „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ Панаса Мирного).

56. Україна і українці у творчості І. Я. Франка.

57. Розкрийте високий духовний потенціал народу, втілений в образах роману Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“.

58. Розкрийте, за яких обставин стався моральний злам особистості Чіпки, чи був у нього інший вихід? (роман П. Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“).

59. Розкрийте високу національну свідомість, почуття обов'язку образів-персонажів повісті „Князь Єремія Вишневецький“ І. С. Нечуя-Левицького.

60. Розкрийте, як умотивовує автор злочинні дії Михайла Ляшенка. (драма „Не судилось М. П. Старицького).

61. Зіставте образи Максима Гудзя і Чіпки. Чому Максима, як і Чіпку, називають „пропащою силою“?

62. Розкрийте символічне значення назви роману Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“

63. Розкрийте символічне значення першої назви драми „Не судилось“ М. П. Старицького.

64. Позитивний чи негативний тип особистості Чіпки з роману Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“

65. Розкрийте душевну драму Катрі Дзвонарівни. (драма „Не судилось“ М. П. Старицького).

1. „Хазяїн“ І. Карпенка-Карого – це:

– комедія

– трагедія

– драма

– водевіль

2. 4 березня 1880 року заарештували

І. Я. Франка:

– вперше

– вдруге

– втретє

3. „Велика честь нам буде, коли ми зуміємо забути себе для громадського діла“ – ці слова належать:

– І. Карпенку-Карому

– М. Заньковецькій

– М. Старицькому

– М. Кропивницькому

4. Жорстокі умови навчання описав І. Я. Франко в оповіданнях:

– „Отець гуморист“

– „У кузні“

5. „Не судилось“ М. П. Старицького – це:

– комедія

– трагедія

– драма

– водевіль

6. І. Я. Франко народився:

– 1814 року

– 1890 року

– 1856 року

– 1852 року

7. „Талан“, „Не судилось“, „Ой не ходи, Грицю“, „За двома зайцями“ – це твори, які написав:

– І. Карпенко-Карий

– М. Кропивницький

– І. Франко

– М. П. Старицький

8. Поезія „Червона калина…“ І. Я. Франка покладена на музику:

– Лисенком

– Надененком

– Данькевичем

9. „Богдан Хмельницький“, „Кармелюк“, „Останні орли“ – це твори, які написав:

– Панас Мирний

– Марко Вовчок

– І. Нечуй-Левицький

– М. Старицький

10. „Вічний революціонер – Дух, наука, думка, воля не уступить пітьмі поля…“ – це рядки вірша:

– „Гімн“

– „Гримить“

– „Каменярі“

– „Гріє сонечко“

11. Краса весняного степу, зовнішність сільського парубка та польової царівни – це описи з:

– повісті „Земля“ О. Кобилянської

– роману „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“

– повісті „Кайдашева сім'я“ І. С. Нечуя-Левицького

12. І. Я. Франко відобразив свої страждання в цісарській тюрмі в оповіданні:

– „Олівець“

– „На дні“

– „Отець гуморист“

– „Ріпник“

13. „Вона стояла над душею в Мотрі, наче осавула на панщині…“ – це рядки з повісті І. С. Нечуя-Левицького:

– „Дві московки“

– „Микола Джеря“

– „Кайдашева сім'я“

14. В 1893 році І. Я. Франко захищає дисертацію на тему:

– „Варлаам і Йосааф – старохристиянський духовний роман і його літературна історія“

– „Жіноча доля в руських піснях народних“

– „Думи пролетарія“

15. Повість „Кайдашева сім'я“ І. Нечуя-Левицького „Оздобою українського письменництва“ назвав:

– Т. Г. Шевченко

– І. Я. Франко

– М. М. Коцюбинський

16. 28 травня 1916 року І. Я. Франка поховали

– у Львові

– у Києві

– у Нагуєвичах

17. Чіпка дізнається, що в нього незаконно забрали землю. Це –

– зав'язка

– кульмінація

– розв'язка

18. Жорстокі умови навчання І. Я. Франко описав в оповіданні:

– „У кузні“

– „Грицева шкільна наука“

– „Олівець“

19. „Польова царівна“ – так названа одна з героїнь.

Це –

– Мотря

– Галя

– Христина

20. Бенедьо Синиця – так називається герой повісті:

– „Кайдашева сім'я“

– „Лихо давнє і сьогочасне“

– „Борислав сміється“

21. „Розбишацька дочка“ – так названа одна з героїнь. Це –

– Мотря

– Галя

– Христя

22. Збірка „З вершин і низин“ відкривається віршем:

– „Гімн“

– „Гріє сонечко“

– „Гримить“

– „Каменярі“

23. „Польова царівна“ – так названа одна з героїнь:

– „Кайдашева сім'я“

– „Не судилось“

– „Хіба ревуть воли, як ясла повні“

24. Михайло Гурман, Микола Задорожний, Анна – герої драми:

– „Не судилось“

– „Украдене щастя“

– „Сава Чалий“

– „Хазяїн“

25. „Розбишацька дочка“ – так названа одна з героїнь:

– „Кайдашева сім'я“

– „Не судилось“

– „Хіба ревуть воли, як ясла повні“

26. „Зів'яле листя“ – збірка поезій:

– Т. Г. Шевченка

– І. Я. Франка

– П. Мирного

– М. Старицького

27. Повість „Кайдашева сім'я“ І. С. Нечуя-Левицького це –

– соціально-побутова

– соціально-психологічна

– історична

– фантастична

28. „Встань, орачу, встань!

Сій в щасливий час

Золоте зерно!“ – це рядки з вірша І. Я. Франка:

– „Гімн“

– „Гримить“

– „Каменярі“

– „Гріє сонечко“

29. Роман „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ Панаса Мирного:

– соціально побутовий

– соціально-психологічний

– пригодницький

– фантастичний

30. „…Мільйони чекають

щасливої зміни,

Ті, хмари – плідної

будущини тіни…“, - це рядки з поезій І. Я. Франка

31. „Вона довго терлася коло панів і набралася од них трохи панства“. Це…

– Мелашка

– Мотря

– Маруся

– Палажка

32. Літературну діяльність розпочав І. Я. Франко навчаючись в:

– початковій школі

– монастирській школі

– Дрогобицькій гімназії

– Львівському університеті

33. Коли з'явився літературний псевдонім І. Нечуй? З виходом повісті:

– „Дві московки“

– „Кайдашева сім'я“

– „Афанський пройдисвіт“

34. Поезія „Чого являєшся мені у сні?“ – І. Я. Франка покладена на музику:

– Лисенком

– Надененком

– Данькевичем

35. В яких містах учителював І.С. Нечуй-Левицький? Це…

– Богуславі

– Полтаві

– Каліші

– Седлеці

– Кишиневі

– Києві

– Стеблеві

36. І. Я. Франко вперше надрукував в журналі

„Друг“:

– „Моя пісня“

– „Пісні народні“

– „Борислав сміється“

– „У кузні“

37. Пригадайте ім'я Мелашчиного батька. Це…

– Микола Балаш

– Іван Балаш

– Охрім Балаш

– Панас Балаш

38. „Украдене щастя“ – драма:

– М. П. Старицького

– І. Карпенка-Карого

– І. Я. Франка

39. Чиї це слова: „Щоб твої думки були повні, як криниця водою…“

– Нимидори

– Старої Джерихи

– Марусі Кайдашихи

– Мотрі

40. І. Я. Франко вперше надрукував свої вірші „Пісні народні“, „Моя пісня“ в журналі:

– „Друг“

– „Громадський друг“

– „Життя і слово“

– „Дзвін“

– „Молот“

41. І. С. Нечуй-Левицький народився в…

– Києві

– Полтаві

– Миргороді

– Стебелеві

42. „Зроду утлий і хоровитий, він дуже був вразливий на всякий, хоть і чужий біль“ – це

– Чіпка Вареник

– Максим Гудзь

– Бенедьо Синиця

– Павло Чубань

43. Роман „Повія“ – це твір…

– І. Нечуя-Левицького

– Панаса Мирного

– Карпенка-Карого

– М. Старицького

44. „На дні моїх споминів і досі горить той маленький але міцний огонь… Се огонь у кузні мойого батька“. Це спогади:

– Т. Г. Шевченка

– І. Я. Франка

– М. П. Старицького

– І. Карпенка-Карого

45. Панас Мирний народився в:

– Полтаві

– Миргороді

– Києві

– Богуславі

46. Повість „Борислав сміється“ – це твір:

– І. Нечуя-Левицького

– Панаса Мирного

– М. П. Старицького

– І. Я. Франка

47. Панас Мирний народився…

– 1838 році

– 1849 році

– 1856 році

48. Навчався І. Я. Франко у гімназії:

– м. Коломия

– м. Дрогобич

– м. Львів

49. П. Саксаганський, М. Садовський – брати…

– М. Старицького

– Карпенка-Карого

– Панаса Мирного

50. І. Я. Франкові належать збірки поезій:

– „Баляди і роскази“

– „З вершин і низин“

– „Зів'яле листя“

– „Мій Ізмарагд“

– „Із днів журби“

– „Давне й нове“

– „Із літ моєї молодості“

– „З півночі“

– „Пролісок“

51. І. Карпенко-Карий народився в…

– Києві

– Кіровограді

– Арсенівці

– Кліщинцях

52. „Украдене щастя“ І. Я. Франка за жанром:

– драма

– трагедія

– комедія

53. І. Карпенко-Карий народився в…

– 1848 році

– 1838 році

– 1835 році

– 1849 році

– 1845 році

54. І. Я. Франко навчався в університеті:

– Львівському

– Віденському

– Празькому

55. „Сава Чалий“ І. Карпенка-Карого це:

– комедія

– трагедія

– драма

– водевіль

56. В 1890 р. організовано „Русько-українську радикальну партію“ за участю:

– І. Я. Франка

– М. Павлика

– В. Стефаника

57. Панас Мирний – це псевдонім…

– І. Левицького

– І. Тобілевича

– П. Рудченка

58. „Жий та дихай, доки живеш…

Треба брати життя, яке є,

треба жити, як можна…“ – це слова:

– Михайла Лисенка

– Павла Чубаня

– Бенедя Синиці

– Михайла Гурмана

– Миколи Задорожного

59. Краса весняного степу, опис польової царівни –

це з…

– „Кайдашева сім'я“

– „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“

– „Не судилось“

– „Лісова пісня“

60. 11 червня 1877 року арешт І. Я. Франка:

– перший

– другий

– третій

– четвертий

61. Панас Мирний у романі „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ використовує описи…

– пейзажні

– реальні

– яскраві

– портретні

62. 16 серпня 1889 року заарештували І. Я. Франка:

– вперше

– вдруге

– втретє

63. „Моє невеличке серце ще змалечку пестила любов до тебе, мій обездолений краю…“ – це слова…

– Панаса Мирного

– Нечуя-Левицького

– Карпенка-Карого

64. Леон Гаммершляг, Гольдкремер – герої повісті:

– „Кайдашева сім'я“

– „Лихий попутав“

– „Борислав сміється“

65. „Ваші твори мали великий вплив на мене…“ – це слова про Панаса Мирного сказав…

– М. Коцюбинський

– І. Франко

– І. Карпенко-Карий

66. Повість „Захар Беркут“ – твір:

– І. Я. Франка

– І. С. Нечуя-Левицького

– Панаса Мирного

– І. Карпенка-Карого

67. Кульмінація роману „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ – це…

– поразка Чіпки в земстві

– арешт після злочину

– трагічна смерть Галі

68. І. Я. Франко народився в:

– Кирилівці

– Арсенівці

– Нагуєвичі

– Моринцях

– Стеблеві

69. Він був організатором театральної справи на Україні… Прізвище цієї людини…

– М. Старицький

– М. Заньковецька

– І. Котляревський

70. „Сонце – то мій вірний отаман. Висушуючи ті поля, висисаючи всі живі соки з землі, воно працює на мене…“ – це слова

– Германа Гольдкремера

– Леона Гаммершляга

71. У Новочеркаську, на засланні, І. Карпенко-Карий написав…

– „Бондарівна“

– „Розумний і дурень“

– „Наймичка“

– „Безталанна“

– „Мартин Боруля“

– „Сто тисяч“

– „Хазяїн“

– „Сава Чалий“

72. „На злість тим, що нас розлучили.

Наперекір тим, що вкрали наше щастя.

Ми його відкрадім“ – це слова:

– Михайла Гурмана

– Миколи Задорожнього

– Павла Чубана

– Михайла Ляшенка.

1. Який псевдонім і чому обрав собі І. С. Левицький?

2. Що таке ідея художньо твору? Ідея повісті „Борислав сміється“ І. Я. Франка.

3. Як формувався демократичний світогляд І. С. Нечуя-Левицького?

4. Навчання в Дрогобицькій гімназії І. Я. Франка.

5. Чому твір „Кайдашева сім'я“ називаємо соціально-побутовою повістю?

6. І. Я. Франко – титан праці й боротьби.

7. Які епізоди, сцени повісті „Кайдашева сім'я“ І. С. Нечуя-Левицького викликали у вас сміх? Де цей сміх добродушний, а де сатиричний?

8. Які думки й почуття викликає у вас поезія „Гріє сонечко“ І. Я. Франка?

9. Простежте за мовою Лавріна і Мелашки. Як у мові відбито зміни в їхніх характерах? (Повість „Кайдашева сім'я“ І. С. Нечуя-Левицького).

10. Другий арешт І. Я. Франка.

11. Чому називаємо Панаса Мирного письменником-реалістом, представником революційної демократії?

12. Які думки й почуття викликає у вас поезія „Червона калино?“…

13. Історія створення роману „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ Панаса Мирного.

14. Перший арешт І. Я. Франка.

15. Ідейно-тематична спрямованість роману „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“.

16. Порівняльна характеристика Бенедя Синиці і братів Басарабів.

17. Що вас найбільше захоплює в романі „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“.

18. Ідейно-тематична спрямованість драми „Украдене щастя“ І. Я. Франка.

19. Які роздуми викликав у вас роман „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ Панаса Мирного?

20. Поетичні збірки І. Я. Франка.

21. Які перешкоди стояли на шляху розвитку нового українського театру?

22. Які думки й почуття викликає у вас поезія „Гримить“ І. Я. Франка?

23. Які життєві факти вплинули на формування демократичного світогляду І. Карпенка-Карого, збудили його інтерес до літератури і театру?

24. І. Я. Франко на схилі життя.

25. Якою людиною уявляєте І. Карпенка-Карого? Що здається вам найпривабливішим у його вчинках, характері?

26. В чому моральна краса Бенедя Синиці?

27. На які види поділяються драматичні твори? Які особливості кожного з них?

28. Доведіть що драма „Украдене щастя“ – твір реалістичний.

29. Доведіть, що комедія „Хазяїн“ – твір реалістичний.

30. Доведіть, що в повісті „Борислав сміється“ І. Я. Франко порушив злободенні питання свого часу.

31. Основні проблеми роману „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“.

32. Бенедьо Синиця – робітник, мулярський помічник.

33. Назвіть спільні риси в характерах Калитки й Пузиря.

34. Ідейно-тематична спрямованість повісті „Борислав сміється“ І. Я. Франка.

35. Який псевдонім і чому обрав собі Панас Якович Руденко?

36. Що таке драма? Доведіть, що „Украдене щастя“ І. Я. Франка – драма.

37. Який псевдонім і чому обрав собі І. К. Тобілевич?

38. Внутрішній світ капіталіста Германа Гольдкремера.

39. Яке значення для розвитку українського театру мала творчість і діяльність І. Карпенка-Карого?

40. Брати Андрусь і Сень Басараби – народні месники.

41. Доведіть, що роман „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ – соціально-психологічний за жанром.

42. Дитячі роки І. Я. Франка.

43. Що таке роман? Види романів.

44. Чим відрізняється Герман Гольдкремер від Леона Гаммершляга?

45. Що таке повість? Соціально-побутова повість.

46. Дайте загальну характеристику могутній постаті І. Я. Франка в українській і світовій літературі.

47. Що таке трагедія? Доведіть, що „Сава Чалий“ – трагедія.

48. Що таке тема художнього твору? Тема повісті „Борислав сміється“ І. Я. Франка.

49. Яку роль у розкриття художнього образу відіграє портрет? Наведіть приклади з прочитаних вами творів.

50. Які думки й почуття викликає у вас поезія „Чого являєшся мені у сні?“

51. Назвіть особливості роману як жанру. Доведіть, що „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ – соціально-психологічний роман.

52. Розкрийте і поясніть назву повісті „Борислав сміється“ І. Я. Франка.

53. В чому моральна краса Дмитра Ковбаня? (Драма „Не судилось“ М. П. Старицького).

54. Доведіть, що повість „Борислав сміється“

І. Я. Франка – твір реалістичний.

55. З якою метою вводить Карпенко-Карий в п'єсу „Хазяїн“ образ Золотницького?

56. Якою людиною уявляєте І. Я. Франка? Що здається найпривабливішим у його вчинках, характері?

57. Доведіть, що в п'єсі „Хазяїн“ Карпенко-Карий порушив злободенні питання свого часу.

58. Чому драма „Украдене щастя“ І. Я. Франка була недопущена до постановки на сцені?

59. Опишіть ситуацію, яку можна охарактеризувати „Чужими руками добре жар загрібати“ (приклади з прочитаних творів).

60. Хто ж винен, хто украв щастя у Анни, Михайла, Миколи – героїв п'єси „Украдене щастя“ І. Я. Франка?

61. Чому роман „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ був надрукований за кордоном? Де саме?

62. Які риси характеру І. Я. Франка як людини приваблюють вас?

63. Уявіть собі, що ви режисер і готуєтесь до постановки комедії „Хазяїн“ Карпенка-Карого. Яким, на вашу думку, повинен бути Пузир?

64. Порівняльна характеристика Леона Гамершляга і Германа Гольдкремера.

65. Якою людиною ви уявляєте собі І. Карпенка-Карого (зовнішність, характер, відношення до людей, освіченість і т. д.).

66. Третій і четвертий арешт І. Я. Франка.

67. Яку пісню на слова М. П. Старицького ви знаєте? Чим хвилює вона вас?

68. Чим відрізняється Бенедьо Синиця від братів Басарабів?

69. Які риси Нечуя-Левицького як людини приваблюють вас?

70. Які соціальні причини покладено в основу драматичного конфлікту в п'єсі „Украдене щастя“ І. Я. Франка?

71. Що таке комедія? Доведіть, що п'єса „Хазяїн“ – комедія.

72. Назвіть основні поетичні збірки І. Я. Франка.

73. Що таке драма? Доведіть, що п'єса „Не судилось“ – драма.

74. Навчання І. Я. Франка в Львівському університеті.

75. Яке значення для розвитку українського театру мала творчість і діяльність М. П. Старицького?

76. Леон Гаммершляг – образ пана-ліберала.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.