ТЕМАТИКА ДІЛОВИХ ЛИСТІВ-ПОСЛАНЬ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

Андрей Шептицький, як відомо, залишив по собі величезну творчу спадщину, вагоме місце в якій належить листам-посланням. З огляду на стильову різноманітність вирізняємо дві групи послань: 1) власне пастирські листи; 2) твори, написані митрополитом від імені Митрополичого Ординаріяту. Останні займають важливе місце серед ділової кореспонденції керівництва УГКЦ та вирізняються своєрідною побудовою (подібні до ділових записок, повідомлень, розпоряджень). Сам автор називає їх „зарядження та оповістки”.

Однією з особливостей таких текстів є тип адресата. Всі вони призначені духовенству, а саме: „Отцям-Душпастирям”, „богословам”, „Священикам”, „Всеч. Духовенству”, „Деканальним урядам”, „Парохіяльним Урядам Архиепархії”. Залежно від мети написання розглядувані листи можна поділити на листи-повідомлення, листи-нагадування, листи-прохання, листи-накази, листи-оголошення. Щодо тематики ділових листів, то можемо вирізнити такі основні групи: листи, тематика яких зумовлена літургійним роком („В справі Евхаристійного Тижня” [296], „У справі культу Найсол. Серця Христового” [392], „Диспенза відправляти Службу Божу Св. Йо. Золотоустого в середи і п'ятниці Вел. Посту” [326]); листи про літургійне життя священиків і дяків („В справі обняття душп. посади” [39], „В справі особового стану ОО. Душпастирів і дяків” [259], „В справі дяків” [214]).

Із попередньою групою пов'язана група листів, темою яких є богословська освіта пастирів („В справі свячень” [90], „В справі свячень питомців після ІV.р. богословії” [164], „В справі кваліфікацій священиків” [259], „У справі передординаційних і передконкурсових іспитів” [326], „У справі провірки докторських дипломів” [328]).

Особливо турбувало митрополита питання освіти молоді. Вивчення релігії велося не тільки у богословських навчальних закладах, а й у світських поряд з іншими науками („В справі навчання релігії” [30], „В справі духовних вправ у школах” [90], „В справі фахової освіти ремісн.— промисл. молоді” [117]).

Наступна група листів присвячена церковно-адміністративним справам („В справі даних до нового Шематизму” [40]).

Особливо багато листів містять вказівки щодо видачі різних довідок, копій, виписів із свідоцтв про народження („В справі метрикальних книг у парохії“ [89], „В справі метри кальних копій” [89], „В справі посвідок” [89], „Пошукування за актами уродження і хрещення” [328], „У справі метрикальних посвідок для робітників” [359]).

Темою листів від Митрополитчого Ординаріяту ставали і господарські справи церкви („В справі муки на просфори” [213], „В справі церковного світла” [258], „В справі церковних дзвонів” [327]).

У багатьох листах вміщені зауваження щодо передплати періодичних видань або виходу у світ нових книг („В справі передплати „АЕпарх. Відомостей” [39], „В справі Служебника” [213], „Нові книжки” [214]).

Численною є група листів про добровільні грошові і матеріальні пожертвування, створення і діяльність різних фондів та товариств, опіку над певними групами населення („В справі збіркової акції для шкільної молоді” [259], „В справі Вдовчо-Сиротинського Фонду” [221], „В справі опіки над полоненими українцями” [27], „В справі опіки над студентством” [164]).

Кількісно невелика група листів, у яких йдеться про впорядкування окремих проблем християнського побуту („В справі пільних робіт у святочні дні” [117], „В справі вінчань за більш. влади“ [211]).

Як бачимо, тематично ділові листи-послання Андрея Шептицького стосувалися передусім поточних церковних справ (літургійних відправ, праці священиків та дяків), впорядкування певних проблем християнського побуту та принагідних господарських і соціальних питань.

Шептицький Андрей. Письма-послання.— Львів, 1991.— 458 с.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.