Всі публікації щодо:
Карпенко-Карий Іван

Трагедія особистості у п'єсі І. К. Карпенка-Карого“Сава Чалий“

10 клас

К. Гапієнко,

вчитель української мови і літератури

Київська обл.

Мета уроку: на основі вивчення змісту п'єси розкрити причини трагедії головного героя як неминучої плати за свої вчинки; розвивати і вдосконалювати навички аналізу літературного твору; виховувати в учнів почуття непримиренності до національної зради.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу; урок-дослідження.

Обладнання: тексти, ілюстрації, роздатковий матеріал.

Історична трагедія „Сава Чалий“ (1899 р.) — один з архітворів нашої літератури.

І. Франко

Хід уроку

I. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація опрацювання теми

Вступне слово вчителя

Читачі впродовж багатьох десятиліть захоплювалися такими п'єсами І. К. Карпенка-Карого, як „Мартин Бо-руля“, „Сто тисяч“ і „Хазяїн“. Відомо, що І. Тобілевич цікавився історією рідного народу, вивчав її, відтворивши у п'єсах „Бондарівна“, „Понад Дніпром“, „Паливода XVIII ст.“. Та вершиною драматичної творчості письменника, всієї української літератури, як зазначав І. Я. Франко, стала історична трагедія „Сава Чалий“.

Сьогодні ми, аналізуючи зміст твору, сформулюємо проблеми, висвітлені в ньому, і головну з них — трагедію Сави Чалого як зрадника національних інтересів свого народу.

II. Вивчення нового матеріалу

Інформаційно-евристична бесіда

Учитель. Що ви знаєте про сценічну долю трагедії „Сава Чалий“?

Повідомлення творчої групи дослідників літературного процесу

(Складною була сценічна історія п'єса. Написав її автор у 1899 p., але дозволу на постановку не було, бо цензура вважала твір наскрізь пронизаним українськими патріотичними почуттями. Та головне управління в справах преси оцінило драму по-своєму. Воно вирішило, що в основі твору лежить боротьба російського люду проти польської шляхти, яка закінчилась переходом України під володіння Росії. На основі цього дозволу трагедію було поставлено у 1900 р. в Києві. Роль Сави Чалого грав М.Садовський, Г. Голого — П. Саксаганський, Карпенко-Карий виконував роль Потоцького.)

Учитель. Ви, мабуть, звернули увагу на те, що „Сава Чалий“ — це історична трагедія. Що ж таке трагедія? Які твори називаються історичними?

Повідомлення творчої групи дослідників теорії літератури.

Учитель. Образ Сави Чалого вам уже відомий з уроків української літератури в попередніх класах. Пригадайте вивчений твір, вкажіть його жанр?

Творча група літературних критиків аналізує українську народну баладу „Ой був в Січі старий козак...“

Що слугувало І. Тобілевичу основним джерелом для написання трагедії?

Повідомлення творчої групи дослідників літературного процесу

(Джерела написання трагедії „Сава Чалий“: драматургу прислужилося глибоке знання вітчизняної історії, зокрема подій XVIII ст., вивчення документів та історичних праць; вірність етичної позиції Карпенка-Карого народним уявленням про добро і зло (у свій час запорожці вважали зраду задля особистих вигод найтяжчим гріхом); літературні джерела (історична драма Миколи Костомарова (1838 p.). Микола Костомаров в українському письменстві першим звернувся до образу Сави Чалого. Його драма „Сава Чалий“ поклала початок розробці історичної тематики в новій українській драматургії. М. Костомаров прагне виправдати перекинчика, тому, скараний за яничарство, Чалий у нього гине як особистість морально оновлена. Письменник у цьому творі порушує одне з найважливіших для українського суспільства І пол. XIX ст. питань — самозбереження нації.)

Учитель. Як бачите, образ Сави Чалого був дуже популярним у народі, він відбився і в усній народній творчості, і в літературі, правда, трактувався по-різному. Які ж проблеми порушує І. Карпенко-Карий у своєму творі?

Повідомлення творчої групи літературних критиків

(Карпенко-Карий порушує цілий ряд животрепетних проблем морально-етичного плану. Перша з них — проблема відступництва і зради, яку драматург вирішує, дотримуючись віковічних принципів народної моралі, а також спираючись на народнопоетичну творчість.

Друга проблема — компромісне розв'язання протиріччя між інтересами уярмлених українців і поляків-гнобителів. В інтерпретації Карпенка-Карого протистояння цілком непримириме й позбавлене будь-яких перспектив. Саме в цьому полягає основна відмінність у трактуванні історичних подій Карпенком-Карим і М. Костомаровим.

Третя проблема — утвердження праведності гайдамацької боротьби як національно-визвольного руху за відновлення суверенності України.)

Аналітичне дослідження

(Участь у ньому беруть представники усіх творчих груп учнів. Учні аналізують образ Сави Чалого в контексті аналізу всього твору. Кожен учень має план дослідження, надрукований на окремому аркуші паперу і розданий перед початком уроку. Нижче подано цей план із деякими коментарями до окремих питань.)

1. Хто такий Сава Чалий у трагедії Карпенка-Карого?

2. Яким він постає у перших двох діях п'єси?

3. Яке значення експозиції твору — численних розповідей селян і гайдамаків про безчинства польської шляхти? (Свідчення, що чаша народних страждань, мук і терпіння переповнилась і вони піднялися на боротьбу).

Члени творчої групи текстологів зачитують відповідні уривки з твору.

4. Як змінюється поведінка Сави ЧалогоуЗі4діях п'єси?

5. Що вплинуло на рішення Сави припинити боротьбу? Чи було воно несподіваним? (Коли ім'я Сави Чалого стало грізним символом помсти, то носій його, виявляється, уникає боротьби. Він пропонує інший шлях — безкровне, компромісне розв'язання міжнаціонального конфлікту. Авторитет ватажка настільки великий, що гайдамаки на початку погоджуються з ним. З цього моменту починається процес морального переродження Сави. Драматург ставить перед собою складне завдання: зобразити Чалого по-новому, вбачаючи в його зраді не лише просте яничарство, а й важкий, неспокутний гріх.)

6. Чи завжди вчинки Сави Чалого узгоджуються з його словами, його совістю?

7. Зверніть увагу на роздатковий матеріал, де зазначені вічні людські моральні цінності, наріжним каменем яких є совість і правда. Які з них (і позитивні, і негативні) можна віднести до образу Сави? А які — до образу Гната Голого, колишнього побратима Сави?

8. Доведіть, що герой твору — особистість роздвоєна, трагічна. (Слова про добро для народу, його мир і спокій поєднуються у Сави зі спалахами люті: він навіть церкву спалив, що було найбільшим гріхом. Ставши відкритим ворогом, мучителем рідного народу, Чалий усе ж розуміє, що його страшна помилка призвела до десятків злочинів. У його свідомості настирливо бореться думка про повернення до гайдамацького товариства (щоб кров'ю змити гріхи). Але поряд з тим він усвідомлює, що вороття бути не може.)

9. Перед вами є перелік основних національних цінностей нашого народу. Чи міг стати Чалий зрадником, якби він мав у собі ці основні цінності?

10. Як же був покараний Сава за свої вчинки? (Інсценізація уривка з трагедії.)

11. Чи можна якось виправдати Саву? Ви співчуваєте цьому персонажеві чи засуджуєте його?

12. Чому більшість дослідників стверджує, що це особистість трагічна? (Людина, яка перекреслила своє добре ім'я зрадою народних інтересів, лихими вчинками, — постать справді трагічна. Ні діти, ні внуки, ні правнуки не зможуть пишатися таким предком. Це трагедія цілого роду і, певною мірою, навіть народу. Така особистість вимагає співчуття. Але, безперечно, й осуду.)

13. Українська література знає образи й інших ватажків гайдамацького руху. Образи ватажків народного повстання змальовували й інші українські письменники. Назвіть автора, твір та імена ватажків гайдамацького повстання. (Історична поема Т. Шевченка „Гайдамаки“; образи ватажків повстання — М. Залізняка та І. Ґонти.)

14. Якими постали перед вами селянська маса, гайдамаки у трагедії „Сава Чалий“?

15. Хто з представників польської шляхти вам запам'ятався і чому?

16. Підсумок дослідження (проводить творча група дослідників літературного процесу під керівництвом учителя).

III. Підсумок уроку

Бесіда з учнями.

1. Минуло понад 100 років з часу написання трагедії. Чи не втратила вона своєї актуальності сьогодні?

2. У творі відображено страшні, трагічні сторінки нашої історії. Чому їх слід завжди пам'ятати, особливо сьогодні, коли Україна стала незалежно і будує свою державу? (Тільки подолання особистого егоїзму, роздвоєності у словах і справах, вірність нинішніх керівників держави народним інтересам, мир і злагода в суспільстві між ватажком і масами можуть принести щастя нашому народові, впевненість у майбутньому.)

3. Чого вчить нас ця трагедія? (Трагедія вчить нас бути мудрими і мужніми, розважливими, обдумувати кожний свій вчинок, бо іноді невиважені дії, слабодухість можуть привести людину до невідворотного кінця.)

IV. Завдання додому: написати твір-роздум

на тему „Чому Сава Чалий — особистість

трагічна?“.

Роздатковий матеріал

Абсолютні вічні цінності та їх антиподи

Добро Зло

Совість, правда, віра, надія, любов, чесність, справедливість, гідність,

мудрість, милосердя, прощення,

великодушність, благородство тощо Несправедливість, нечесність, зневіра, ненависть, жорстокість, нігілізм, байдужість, лукавство, злопам'ятність, бездушність, підлість тощо

Основні національні цінності:

— ідеал України;

— державна незалежність України;

— патріотизм, готовність до захисту Батьківщини;

— почуття національної гідності;

— історична пам'ять;

— повага до національних символів і свят;

— культ національної свободи;

— прагнення до національної єдності українців;

— самопожертва в боротьбі за свободу нації;

— дбайливе ставлення до національних багатств; —орієнтація власних зусиль на розбудову Української держави.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.