Використання комп'ютерних технологій на уроках української мови та літератури

Соловйова Н.

вчитель української мови та літератури

Кам'янець - Подільський

Комп'ютерні технології — справжня знахідка для маніпулювання з інформаційним простором. Коли ми (вчителі) навчимо свідомо і творчо працювати в інформаційному просторі, то полегшимо формування в учнів ефективних стратегій мислення, що сприятиме підвищенню їх самооцінки, впевненості у своїх силах. Інформаційні технології поліпшують ерудицію дитини.

Глобальна мережа Інтернет давно стала надбанням освіти. Навчити учня знаходити потрібну інформацію, зберігати і використовувати її для розв'язання певних потреб — ось завдання сучасної освіти.

Нині у сфері освіти є можливість індивідуалізувати навчання, з'явились умови надати обдарованим учням доступ до більшої кількості потрібної інформації, а тим, хто відстає, — надолужити прогаяне. Нові інформаційні технології надають величезні можливості нам, учителям, у розвитку здібностей дітей.

У час стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, невпинного потоку інформації, все більш актуальним і хвилюючим стає питання бездумного використання інформаційного простору. Діти безцільно входять в Інтернет, відшуковують для себе непотрібну, а іноді й шкідливу інформацію. Комп'ютер став грою, замінив друзів, задовольнив ті потреби дитини, які вона не змогла задовольнити у повсякденному житті. Живе буденне спілкування перейшло в інтерактивне. На сьогоднішній день це стало проблемою. Але ми (вчителі) розуміємо, що, набуваючи нових знань, дитина розвивається, пізнає невідоме і в майбутньому в змозі цим скористатися. Тому необхідно зосереджувати увагу на використанні комп'ютера на уроці та дома, в позаурочний час. У співпраці з вчителями інформатики — І. О. Шуварським, В. В. Мулик, X. А. Новіковою — нами розроблені фрагменти уроків української мови та літератури з використанням комп'ютера.

З огляду на особистісно зорієнтоване навчання створена добірка презентацій з тем української літератури до вивчення життя і творчості письменників: Т. Шевченка, Л. Українки, М. Вовчка, Г. Сковороди, І. Котляревського. Для уроку позакласного читання за твором М. Магери „Кам'янецькими стежками” створено презентацію „Шевченко і Кам'янець”.

Запропоновані презентації трьох видів:

• озвучені голосом вчителя (можуть використовуватись як фрагмент уроку і як пізнавальний матеріал для самостійного опрацювання учнями дома);

• у музичному супроводі;

• без озвучення і музичного супроводу, де вчитель обирає потрібне і коментує.

У цих презентаціях пропонується автоматична заміна слайдів і самостійно контрольований перегляд. Всі уроки проводяться в мультимедійних класах.

Модернізація загальної середньої освіти, впровадження 12-річного терміну навчання зумовили необхідність істотного оновлення освітнього змісту, структури, методів, організаційних форм навчання. Орієнтуючись на методичні рекомендації щодо викладання української мови у 2005\2006 н. p., ми розробили систему електронних уроків у 5-му класі з теми „Повторення”.

Ця програма передбачає — з української мови :

• усвідомлення учнями значення мови;

• повторення, закріплення й систематизацію знань про частини мови, здобутих у початковій школі;

• вироблення навичок правильного вживання та написання частин мови; з інформатики:

• уміння набирати текст з клавіатури;

• користування мишею;

• запуск програми на виконання.

Цей електронний варіант може використовуватись учителем на уроці повною мірою або вибірково, учнями — самостійно, в позаурочний час. У добірці електронних уроків подано вправи тренувального характеру, які не потребують оцінювання.

Можливості використання комп'ютерних технологій безмежні. Проведення уроків, які пов'язані з мовленнєвою діяльністю учнів, можна подати на комп'ютері. Так, уроки аудіювання у 5-му класі ефективніше проводити в електронному варіанті. На комп'ютері прослуховується текст і пропонуються запитання з чотирма варіантами відповідей. Кожен учень вибирає один із варіантів і позначає його. Оцінюється рівень опанування учнями вміння слухати й розуміти висловлювання відповідно до затверджених Міністерством освіти та науки України критеріїв. Уроки проводяться в комп'ютерному класі.

Живучи в епоху інформаційних технологій, ми, освітяни, прагнемо навчити розумно використовувати ці технології, не забуваючи про живе повсякденне спілкування, відчуття, мислення.