Всі публікації щодо:
Теорія літератури
Фольклор

Український фольклор - Олена Семеног

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР

МОДУЛЬ 6

Мета дитячого фольклору - дати дитині перші відомості про навколишній світ, людські стосунки, засобами мови колисанок, забавлянок, потішок формувати кращі риси характеру.

Колискові пісні в минулому були тісно пов’язані з найстарішим фольклорним жанром - замовлянням, особливістю яких є збереження подвійності значення слова, його сакрального значення. Скоромовки, виконуючи функцію гри, були своєрідними логопедичними вправами, спрямованими на формування правильного, чіткого й виразного мовлення.

Стосовно дитячих забавлянок Л.Смолінська зазначає: „Національно-культурна інформація, що передається вербальними засобами спілкування, закріплюється у мові і передається наступним поколінням завдяки мовленнєвій та музичній інтонаціям. Її засвоєння є закономірним процесом та необхідною умовою ранньої соціалізації дитини“.

Ефективність фольклорних засобів полягає в тому, що вони базуються на принципах природо- та культуровідповідності, сприяють формуванню у дітей тих якостей, які властиві відповідному народу.

Контрольні запитання

1. Колисанки поділяють на міфологічні та побутові. Наведіть приклади таких пісень, визначте головних героїв.

2. Чи можна визначити з пісні, хто її виконує для дитини? Наведіть приклади таких пісень, охарактеризуйте художні засоби в тексті.

3. З якого жанру дитячого фольклору ці герої: Петька - лепетька, Микита - волокита, Соня - хроня, Омелько - ковелько, Настя - пастя, Микита - бурки та.

Охарактеризуйте цей жанр.

4. У минулому пісні-заклички супроводжувались певними магічними діями або ритуалами. Наведіть приклади таких пісень.

5. Хто з письменників писав колискові пісні? Чи є різниця між дитячим фольклором і літературними піснями? Якщо так, то в чому? 6. Чи зустрічаються у вашій місцевості забавлянки? 7.Які існують прозивалки: прозивалки-прізвиська, прозивалки-портрети, прозивалки-діалоги, погрози у вашому селі? 8. Якi вiтання, побажання, звеpтання, поpiвняння для дiтей i пpо дiтей iснують у Вашiй мiсцевостi? Пошукові, творчі завдання 1. Колискова пісня - це лірична пісня, яку виконують над колискою дитини, щоб приспати її, заспокоїти. А яку ше функцію виконували колискові пісні в давнину? Відповідь підтвердіть прикладом колискової пісні.

2. У колискових піснях, як правило, виділяють лексико-семантичні групи дієслів на позначення дій та процесів, пов’язаних із станом сну, етапів догляду за дитиною, назви фізичних станів дитини. Прокоментуйте їх за текстами пісень.

3.Продовжіть пісню за поданим початком: 3.1. Мир миром......

3.2. Бабин біб розцвів у дощ......

3.3. Іди, іди, дощику..........

3.4. Котилася торба ........

Охарактеризуйте ці жанри дитячого фольклору.

4. Спробуйте швидко промовити ці скоромовки. Поміркуйте над мовою скоромовок: лексикою, синтаксисом. Хто головні герої скоромовок, чому? На яку рису характеру українців вказує цей жанр дитячого фольклору? 4.1. Вередували вереднички, Що не зварили вареничків.

Не вередуйте, вередниченьки, Ось поваряться варениченьки.

4.2. Кіт котові каже: „Коте, до комори кадуб вкотили.

В кадуб вкинеш капустину, Кілька китичок калини“.

4.3. Летіла лелека, заклекотіла до лелеченят.

4.4. Напекли млинців, назвали кравців. А кравець за млинець та й побіг у танець! 4.5. Ой був собі коточок, Украв солі клубочок Та й сховався в куточок.

5. Сучасні психологи стверджують, що існує пам’ять дитинства.

Психологічний портрет людини складається до п’яти років, отже, необхідно, щоб з першого дня народження дитина слухала пісню. З якою метою? У чому педагогічне значення дитячого фольклору? 6. Виконайте порівняльну характеристику запропонованих утішок з російського та українського фольклору, вкажіть на відмінне і спільне в них.

Куй, куй, ковалек, Подкуй чеботок: На маленьку ножку, Золоту подковку.

Подай молоток Подковать чеботок.

Кую, кую чобіток, Подай, бабо, молоток.

Як не подаш молоток, Не підкую чобіток.

Молоток золотенький, Чобіток дорогенький.

7. Схарактеризуйте художні засоби колисанок.

7.1.Ой повішу колисочку, Та на калиноньку, Буде вітер колихати Малу дитиноньку.

(Записано від М.Я.Скороходу с. Лиман Харківської області Семеног О.М.

у 1989р.) 7.2.Котку, котку, котку Не лізь на колодку Бо заб’єш головку А вона ж буде боліть Нічим її завертіть Одна була хустина Та й ту вкрала Устина На кукли порвала Кукол наробила Діток подражнила.А-а-а! (Записано від А.Я.Шматко у м.Лебедин Сумської області Н.М.Гордій у 1988 р.)

Література до теми

1.Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки. - К.: Наук.думка, 1984. - 472 c.

2.Закувала зозуленька: антологія української народної творчості. - К.: Веселка, 1989. - 376 c.

3.Смолінська О. Є. Лінгводидактичні основи національно-мовного виховання особистості засобами українського фольклору. - Автореф. диc... канд.пед.наук. - Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Київ, 1999. - 21 c.

4.Щербак І. Діти в традиційних обрядах українців // Народна творчість та етнографія. - 2003. - № 3. - C. 71 - 77.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.