Історія літератури - Кінець XIX— початок XX ст. - Книга 2 - О.Д. Гнідан 2006

Список рекомендованої літератури
Володимир Винниченко

Бойко-Блохін Ю. Драма «Між двох сил» В. Винниченка як відображення української національної революції // Слово і час — 1992 — № 7

Винниченко В. Вибрані п’єси. — К., 1991

Винниченко В. Відродження нації: В 3 т. — К., 1990

Винниченка В. До двадцятиліття з дня смерті. — Мельбурн, 1971

Винниченко В. Статті і матеріали. — Нью-Йорк, 1953

Винниченко В. Щоденник / Ред., вступ. Ст. і примітки Г. Костюка — Едмонтон, Нью-Йорк —1980, 1911-1920, — Т. 1,1921-1925, —Т. 2, 1983

Вороний М. Драма живих символів // Вороний М. Твори — К., 1983

Гуменюк В. Сила краси. Проблеми поетики драматургії Володимира Винниченка. —Сімферополь, 2001

Дзеверін І. Про В. Винниченка та його ранню призу // Винниченко В. Краса і сила. — К., 1989

Жулинський М. Володимир Винниченко // Винниченко В. Вибрані п’єси — К., 1991

Зеров М. «Сонячна машина» як літературний твір // Винниченко В. Твори: В 2 т — К., 1990 — Т. 2.

Костюк Г. Володимир Винниченко і його доба. Дослідження, критика, полеміка — Нью-Йорк, 1980

Костюк Г. Володимир Винниченко та його останній роман // Винниченко В. Слово за тобою, Сталіне! —Нью-Йорк, 1971

Костюк Г. Світ Винниченкових образів та ідей // Слово і час. — 1990 — Ч. 7

Момонтов Я. Українська драматургія передреволюційної доби (1900-1917). Історичний огляд // Антонович Д. Триста років українського театру 1619-1919 — К., 2002

Mихида С. Слідами його експериментів. Змістові домінанти та поетика конфлікту в драматургії В. Винниченка — Кіровоград, 2002

Мальнар М. Забутки письменник? Кілька думок про письменницьку долю В. Винниченка // Винниченко В. Оповідання — Пряшев, 1968

Мороз Л. «…Сто рівноцінних правд» Парадокси драматургії В Винниченка — К., 1994.

Невідомі листи Винниченка до Олеся // Слово і час. 1992 — Ч. 1

Панченко В. Будинок з химерами — Кіровоград, 1998

Панченко В. В. Винниченко: парадокси долі і творчості: Книга розвідок та мандрівок — К., 2004

Погорілий С. Неопубліковані романи Володимира Винниченка — Нью Йорк, 1981

Сиваченко Г. Пророк не своєї вітчизни. Експатріантський «метароман» Володимира Винниченка: текст і контекст — К., 2003

Федченко П. Володимир Винниченко — художник // Київ — 1990 — Ч. 12На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.