Історія літератури - Кінець XIX— початок XX ст. - Книга 2 - О.Д. Гнідан 2006

Список рекомендованої літератури
Українська релігійно-християнська драма кінця ХІХ — початку ХХ століття
ІІІ. Мовою поетичних образів

Аверинцев С. Риторика й истоки европейской литературной традиции — М., 1996

Антофійчук В., Нямцу А. Євангельські мотиви в українській літературі кінця XIX — початку XX ст. Чернівці, 1996

Бетко Ірина. Біблійні сюжети й мотиви в українській поезії XIX — початку XX століття — Зелена Гура, К., 1999

Іларіон, митрополит Біблійні студії: Богословсько-історичні нариси з духовної культури України: В 2-х т. — Вінніпег, 1963 — Т. 1

Кудрявцев М. Драма ідей в українській новітній літературі XX ст. Кам’янець-Подільський, 1997

Лаба В. Біблійна герменевтика — Рим, 1990

Нямцу А. Идеи й образы Нового Завета в мировий литературе — Черновцы, 1999

Рудницький Л. Вияви релігійности в українській совєтській літературі: 1953-1988; Спроба аналізи // Зб. праць ювілейного конгресу у 1100-ліття хрещення Руси-України — Мюнхен, 1988/1989

Розумний Я. Від символізму до екзистенціялізму: християнські елементи в українській поезії двадцятою століття // Зб. праць ювілейного конгресу у 1100-ліття хрещення Руси-України — Мюнхен, 1988/1989

Святе Письмо Старого та Нового Завіту — Мюнхен, 1991

Фрезер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. 2-ое. Изд. — М., 1990

Хороб С. Українська релігійна драма кінця XIX — початку XX століття, проблематика, жанрово-стильова своєрідність — Івано-Франківськ, 2001

Хороб С. Драматургічні елементи в Біблії // Біблія і культура: Зб. наукових статей —Чернівці, 2001 — Вип. 3

Хороб С. Українська модерна драма кінця XIX — початку XX століття (Неоромантизм, символізм, експресіонізм) — Івано-Франківськ, 2002.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.