Українська література - статті та реферати

Особливості часу і простору в ліриці

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Якщо М. Бахтін, Ю. Лотман, М. Гей, Б. Корман та інші дослідники вирішували загальні проблеми часу й простору в літературі взагалі, при цьому акцентуючи свою увагу здебільшого на прозі й особливо на романі, то такі дослідники, як Г. Поспєлов та Б. Єгоров, спостерігали за формами виявів часу й простору безпосередньо в ліриці. З досліджень попередників та з власних спостережень випливають такі основні форми: об’єктивний час і простір, реальний (історико-календарний) час і простір, суб’єктивний і вигаданий час і простір. Так званий суспільний час пропонується розглядати як різновид реального, а психологічний - як різновид суб’єктивного. Найважливішими ознаками часу й простору можна, напевне, розглядати їх змістовність, ступінь формальної визначеності, історико-географічну точність чи відповідність (невідповідність), емоційно- естетичну навантаженість і забарвленість та інше. Функціональні характеристики часу й простору в ліриці, як видно з праць Г. Поспєлова та Б. Єгорова, значно складніші й багатогранніші, ніж у прозі та драматургії, але й тут слід було б визначити найважливіші з функцій: збагачення змісту, детермінування вчинків і дій персонажів та особливо ліричного «Я» і подій твору; емоційно-естетичне, ідейне та ідеологічне, філософське та інше навантаження й тлумачення зображуваного тощо. А сутність художнього часу та художнього простору в ліриці, як і в інших родах літератури, напевне, не можна звести до чогось єдиного й узагальненого - тут можна висловити хіба що припущення: у ліриці час і простір - це лише переважно тимчасові орієнтири автора й персонажів при виконанні тих чи інших роздумів і дій. Отже, в поезії час і простір (точніше - художній час і художній простір) - надзвичайно складні й нестабільні змістово-формальні й визначально-функціональні системи об’єктів, засобів і способів творення образів і ситуацій; особистих, суспільних і загальнолюдських процесів духовного життя.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.